IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Rema Hammami: tussen wetenschap en politiek

IMO Blog, 2006

Op 20 april hield de Amerikaans-Palestijnse Rema Hammami haar oratie ter aanvaarding van de Prins Claus leerstoel, een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, ingesteld door de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies in Den Haag. De leerstoel, waarvoor uitmuntende jonge wetenschappers uit Afrika, AziŽ, Latijns-Amerika, de CaraÔben en de Pacific in aanmerking komen, wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. Zij is benoemd vanwege "haar excellente wetenschappelijke bijdragen op gebieden die het thema van de leerstoel raken, onder meer op het gebied van vreedzame co-existentie in Palestina", aldus het Koninklijk Huis.

Haar betoog richtte zich tegen de "eenzijdige aandacht voor veiligheid in het debat over ontwikkelingssamenwerking, immigratie en samenleven. Veiligheidsbeleid en veiligheidspolitiek domineren ten onrechte het debat over ontwikkelingssamenwerking, immigratie en het omgaan met achtergestelde groepen. In plaats van het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van ongelijkheid, richten politici en beleidsmakers zich vooral op het bestrijden en voorkomen van de daden die voortkomen uit die ongelijkheid." Zij illustreerde dit "aan de hand van een concrete situatie: Palestijnen die zijn onderworpen aan het veiligheidsregime van IsraŽl".

Tot zover het officiŽle persbericht van het Institute of Social Studies. Dit persbericht heeft zijn werk goed gedaan, want eergisteren (20 april 2006) was zij op het Acht Uur Journaal om haar stelling nog eens toe te lichten, wat wellicht ook te maken had met het feit dat prinses Maxima het Curatorium van de Prins Claus leerstoel voorzit. De IsraŽlische checkpoints leiden volgens Hammami juist tot meer terrorisme in plaats van het te voorkomen. En het is fout dat Europa de banden met de Palestijnse Autoriteit heeft verbroken sinds Hamas aan de macht is, want juist Hamas is tegen zelfmoordaanslagen en in staat ze te voorkomen. Dat weten we dan ook weer. Fijn dat wat het Palestina Komitee en Gretta Duisenberg al jaren roepen, en evenzo hard wordt bestreden door Ronny Naftaniel en Leon de Winter, nu eindelijk eens wetenschappelijk is vastgesteld. Misschien kan dan nu aan alle discussie een einde komen, en kunnen we ons op vrede in het Midden-Oosten richten. Met de Hamas als partner.

Maar hoe wetenschappelijk is haar vraagstelling en werkwijze eigenlijk? Haar vraagstelling was immers niet: "Wat is de rol van veiligheid in het debat over ontwikkelingssamenwerking?" of, toegespitst op het Midden-Oosten conflict: "Wat is de bijdrage van de checkpoints aan de veiligheid van IsraŽl, en wat hun impact op de Palestijnen?" Dat is een open en neutrale stelling die tot heel diverse conclusies kan leiden. Haar vraagstelling spreekt echter al direct een oordeel uit, en kan eigenlijk nog maar naar ťťn conclusie leiden: dat de IsraŽlische checkpoints niet deugen.
Ik vraag mij dan ook af of zij ook cijfers van het IsraŽlische ministerie en het leger heeft bestudeerd, waaruit duidelijk blijkt dat er vanaf medio 2002 een gestage afname in het aantal succesvolle aanslagen is (het aantal pogingen bleef nagenoeg gelijk, en het aantal verijdelde aanslagen steeg).
Maart 2002 was de 'topmaand' wat betreft het aantal IsraŽlische doden door aanslagen: meer dan 100. Als reactie hierop herbezette IsraŽl de meeste steden op de Westoever, en werd het aantal checkpoints fors uitgebreid. Het aantal aanslagen verminderde vervolgens.

In het voorjaar van 2004 liquideerde IsraŽl de Hamas-leiders Yassin en Rantisi, en was de motivatie tot het plegen van aanslagen om dit te wreken ongekend groot. Het duurde echter 5 maanden voordat de Palestijnen een succesvolle aanslag in Israel wisten te plegen. In 2005, toen een informeel bestand werd gesloten waar Hamas zich in grote lijnen aan heeft gehouden, zijn er 4 aanslagen geplaagd, overigens allemaal door de Islamitische Jihad. Hammami's stelling, dat het juist IsraŽls harde bezettingspolitiek en veiligheidsbeleid is dat de aanslagen veroorzaakt, gaat echter niet op. De herbezetting, de checkpoints en de muur hebben allemaal een bijdrage geleverd aan IsraŽls veiligheid, hoe vervelend (en mensonterend, vernederend, onrechtvaardig) ze ook zijn voor de Palestijnen. Het is natuurlijk een mooie gedachte dat wat wenselijk is, namelijk vrede, en het verdwijnen van zowel de checkpoints als de aanslagen, ook mogelijk is, en dat nog wel doordat de andere partij eerst moet handelen: door de checkpoints te verwijderen en de Palestijnen hun vrijheid te geven zullen ook de aanslagen verdwijnen.

Al in de jaren '90 bleek echter dat dit niet klopt: er waren veel minder checkpoints dan nu en geen muur, en IsraŽl trok zich in het kader van de Oslo akkoorden terug uit bijna alle Palestijnse steden. De Hamas, fel tegen de vredesakkoorden gekant, pleegde juist aanslagen als er concessies werden gedaan, om zo het vredesproces te torpederen (hetzelfde geldt voor IsraŽlische extremisten). Nadat Rabin was vermoord door een IsraŽlische extremist, en de verkiezing van Peres als nieuwe premier een zekere zaak leek te zijn, pleegde de Hamas een aantal goedgetimede aanslagen die het bloedvergieten veroorzaakt door een Joodse extremist deden vervagen door het vele bloedvergieten veroorzaakt door Palestijnse extremisten. Tegen alle verwachtingen in won de rechtse Nethanjahoe de verkiezingen.

Achter Hammami's benadering lijkt dan ook gemakzucht schuil te gaan, en een onvermogen kritisch naar de eigen kant te kijken: voor de vrede die ze zegt zo hardstochtelijk voor te staan is meer nodig dan geweld afkeuren en de oorzaak bij de andere kant leggen. De Nederlandse vredesbeweging, en ook de IsraŽlische, bestaat juist uit mensen die bij zichzelf willen beginnen: kernwapens de wereld uit, te beginnen bij Nederland. Ik zou nooit iemand een vredesactivist noemen die het eigen geweld bagatelliseert en de vijand oproept om te ontwapenen. Op die manier is zelfs Bush voor vredeÖ :-) Voor Palestijnen geldt dit echter blijkbaar niet, want ik kan ze zelden betrappen op serieuze zelfkritiek en ze zijn altijd voor vrede. 'Je praat vanuit de macht', hoor ik de kritische lezer denken. 'IsraŽl is oneindig veel machtiger dan de Palestijnen: is het dan niet terecht de grootste stappen van IsraŽl te verwachten?' Ik vind het terecht dat Palestijnen ook stappen van IsraŽl verwachten. In de jaren '90 heeft IsraŽl die echter ook gezet, en in 2000 heeft het een reŽel en in IsraŽlische ogen zeer vergaand vredesvoorstel gedaan. Het was niet perfect, maar zeker niet de karikatuur die er in pro-Palestijnse kringen van wordt gemaakt.

Het conflict is niet begonnen met Israel's bezetting van de Westoever en Gazastrook, en zelfs niet met de stichting van de staat en de verdrijving/vlucht van honderdduizenden Palestijnen uit hun land. Voordat de Joden in Palestina een leger hadden, voerde de Arabische Palestijnen al aanvallen uit op de Joodse gemeenschap, omdat zij tegen de Joodse immigratie en landaankopen gericht waren. Zij hebben ten tijde van het Britse Mandaat alle voorstellen tot samenwerking en om het land te delen, afgewezen. Het is dan ook geen Noord-Zuid conflict, waarin de Palestijnen van meet af aan de underdog waren tegenover een machtig Israelisch leger, maar een conflict tussen twee nationale bewegingen om hetzelfde stuk land. De oorlogen die voor de Arabieren zo desastreus uitpakten zijn met name veroorzaakt door hun weigering ook maar enige vorm van Joodse zelfbeschikking te accepteren. Dit rechtvaardigt niet de Israelische nederzettingenpolitiek die immers weinig met veiligheid te maken had en vooral werd ingegeven door religieus-nationalistische sentimenten, maar ook geenszins de kritiekloze slachtofferrol die de Palestijnen zich aanmeten.

De IsraŽlische vredesbeweging, die ten tijde van de Libanon-oorlog alsook in de jaren '90 honderdduizenden mensen op de been bracht, had versterkt kunnen worden door een Palestijnse vredesbeweging, die de straat op had kunnen gaan tegen de terroristen, de Palestijnse Autoriteit zou oproepen harder tegen hen op te treden, en zou erkennen dat voor vrede en een twee-statenoplossing ook de Palestijnen concessies zullen moeten doen, zoals het opgeven van het 'recht op terugkeer' van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen naar IsraŽl. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar de IsraŽlische vredesbeweging is door de tweede intifada ernstig verzwakt, en mijn hoop op meer zelfkritiek onder de Palestijnen wordt verijdeld door mensen als Hammami die de Hamas vreedzaam noemen.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.