IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Nieuwe Britse boycot tegen IsraŽlische academici?

IMO Blog, 2006

Vorig jaar nam de Britse vakbond van universiteitsdocenten (AUT, British Association of University Teachers), een motie aan om twee IsraŽlische universiteiten te boycotten, de Bar Ilan en de Haifa Universiteit. Korte tijd later is deze motie weer ingetrokken.

Dit jaar is door een afdeling van een andere academische vakbond, de NATFHE (National Association of Teachers in Further and Higher Education), een voorstel gedaan tot een boycot van alle IsraŽlische academici en instituties, waarover binnenkort gestemd zal worden. Hoewel dit voorstel niet officieel oproept tot een algemene boycot van IsraŽlische instituties of academici, kan het toch als verdergaand dan dat van vorig jaar worden beschouwd omdat het individuen oproept ieder contact met deze instituties en wetenschappers te verbreken.
De tekst van de motie luidt als volgt:Conference notes continuing Israeli apartheid policies, including construction of the exclusion wall, and discriminatory educational practices. It recalls its motion of solidarity last year for the AUT resolution to exercise moral and professional responsibility.

Conference instructs the NEC to facilitate meetings in each university and college, and to circulate information to Branches, offering to fund the speakers' travel costs.

Conference invites members to consider their own responsibility for ensuring equity and non-discrimination in contacts with Israeli educational institutions or individuals and to consider the appropriateness of a boycott of those that do not publicly dissociate themselves from such policies.


Er zijn verschillende argumenten tegen deze motie in te brengen. In de eerste plaats gaat het in tegen het principe van de academische vrijheid om met academici van over de gehele wereld samen te werken. Er zijn vele excellente academici die veel voor hun vakgebied betekenen. Zoals overal, zijn sommige rechts en andere links georiŽnteerd, hoewel de IsraŽlische universiteiten over het algemeen zeer kritisch tegenover de bezetting en het regeringsbeleid staan. Bovendien spelen contacten tussen IsraŽlische en Palestijnse universiteiten een belangrijke rol in het bouwen van bruggen tussen beide bevolkingsgroepen en het promoten van vrede en samenwerking. Zij hebben in het verleden bijgedragen aan de Oslo Akkoorden en kunnen ook in de huidige impasse mogelijk een uitweg bieden. Verschillende Palestijnse Universiteiten hebben zich dan ook tegen dergelijke boycots uitgesproken, zoals de Birzeit Universiteit en de Al Quds Universiteit in Oost-Jeruzalem. Zij vragen concrete hulp en producten waar een tekort aan is, niet om IsraŽlische universiteiten te boycotten.

De mensen die deze boycot voorstellen maken een uitzondering voor IsraŽlische academici die zich openlijk distantiŽren van 'IsraŽls Apartheidspolitiek'. Dit roept, aldus AUT lid David Hirsh, associaties op met het McCarthyisme in de VS in de jaren '50, en de jacht op zogenaamde communisten. Mona Baker, een academicus in Manchester, heeft vorig jaar 2 medewerkers van een wetenschappelijk tijdschrift ontslagen omdat zij voor een IsraŽlische universiteit werkten, ondanks het feit dat zij zich beiden actief hadden ingezet tegen racisme en voor de mensenrechten. verschillende IsraŽlische universiteiten hebben zo'n 20% Arabische studenten, en ook een significant aantal wetenschappelijk medewerkers. Van 'Apartheid' is op IsraŽlische Universiteiten dan ook geen sprake.

Er spreekt een enorme arrogantie en neerbuigendheid uit een dergelijke eis IsraŽl te veroordelen om aan de boycot te ontkomen. Ik geloof dat ik, als ik aan een IsraŽlische universiteit verbonden zou zijn, een lange lijst met eisen zou opstellen waaraan iedere Brit moet voldoen wil ik hem waardig achten om mee samen te werken. De eisen van de boycotters druisen bovendien in tegen de vrijheid van meningsuiting: men mag zich niet voor IsraŽls bestaansrecht en de legitimiteit van een deel van haar politiek uitspreken. Men mag niet verklaren dat men de Palestijnen medeverantwoordelijk houdt voor hun beroerde situatie, dat de Arabische wens IsraŽl te vernietigen mede tot de bezetting heeft geleid, dat de Hamas niet voor vrede is en concessies van beide kanten moeten komen. Dit wordt gelijkgesteld met het steunen van het 'Apartheid' racisme.

Daarnaast wordt opgeroepen de democratisch gekozen Hamas regering te erkennen en ermee samen te werken. Het is waar dat de Hamas democratisch is gekozen, en de Palestijnen dit niet alleen deden vanwege haar compromisloze houding jegens IsraŽl, maar ondertussen wordt vergeten dat Hamas het vermoorden van onschuldige burgers rechtvaardigt, alleen om het feit dat zij IsraŽlisch zijn, en een fundamentalistisch-Islamitische ideologie aanhangt, waarin ongelovigen, joden en christenen een minderwaardige positie hebben. Men is, ondanks een wat gematigder toon van sommige leiders, niet bereid IsraŽl te erkennen of het zeer radicale charter te herzien, dat bol staat van klassiek antisemitisme zoals dat de Joden uit zijn op wereldheerschappij en daartoe de beide wereldoorlogen alsook de Franse revolutie hebben veroorzaakt.

... They were behind World War I, when they were able to destroy the Islamic Caliphate, making financial gains and controlling resources. They obtained the Balfour Declaration, formed the League of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge financial gains by trading in armaments, and paved the way for the establishment of their state. It was they who instigated the replacement of the League of Nations with the United Nations and the Security Council to enable them to rule the world through them. There is no war going on anywhere, without having their finger in it.


Het is vreemd dat links georiŽnteerde mensen, die het voor vrede en mensenrechten zeggen op te nemen, een dergelijke organisatie willen steunen.

Door 'Scholars for peace in the Middle East' (SPME) is een petitie opgesteld tegen het boycot voorstel. Iedere student of academicus kan deze ondertekenen.

Het verzet tegen deze boycot wordt NIET geleid door mensen die achter de bezetting staan. Zowel David Hirsh als Jon Pike van Engage staan zeer kritisch tegenover de IsraŽlische bezettingspolitiek. Ook ikzelf steun de bezetting niet, maar ik ben wel van mening dat de bezetting niet de enige of zelfs hoofdoorzaak van het conflict is, en dat zij pas beŽindigd kan worden wanneer ook aan de Arabische vijandigheid tegenover IsraŽl een einde komt.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.