IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Plan van Palestijnse gevangenen: een basis voor vrede?

IMO Blog, 2006

Afgelopen week, op 25 mei om precies te zijn, kondigde president Abbas aan een twee weken eerder uitgekomen document van Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen, waaronder de populaire leider van de tweede intifada Marwan Barghouti, in een referendum voor te leggen aan het Palestijnse volk als de Hamas regering niet met dit plan instemt binnen 10 dagen. Hamas reageerde in eerste instanties afwijzend, en premier Haniyeh benadrukte dat Hamas geen concessies zal doen.
Het plan van de Palestijnse gevangenen wordt alom in de media beschreven als een plan dat impliciet IsraŽl erkent en een twee-statenoplossing voorstaat, en dus een basis voor vrede kan zijn. Ik kon hierover in het document echter weinig terugvinden. Dit is wat het plan zegt over de toekomstige Palestijnse staat.


1- the Palestinian people in the homeland and in the Diaspora seek to
liberate their land and to achieve their right in freedom, return and
independence and to exercise their right in self determination, including
the right to establish their independent state with al-Quds al-Shareef as
its capital on all territories occupied in 1967 and to secure the right of
return for the refugees and to liberate all prisoners and detainees based on
the historical right of our people on the land of the fathers and
grandfathers and based on the UN Charter and the international law and
international legitimacy.

Het vergt enige verbeeldingskracht hier een erkenning van IsraŽl en een twee-statenoplossing in te lezen. Het woordje 'including' laat in feite alle opties open, en sluit de wens om een Palestijnse staat in geheel 'historisch Palestina' te vestigen, niet uit.

9- The need to double efforts to support and care for the refugees and
defend their rights and work on holding a popular conference representing
the refugees which should come up with commissions to follow up its duties
and to stress on the right of return and to cling to this right and to call
on the international community to implement Resolution 194 which stipulates
the right of the refugees to return and to be compensated.

Dit plan eist dat alle vluchtelingen en hun nakomelingen, in totaal meer dan 4 miljoen, kunnen terugkeren naar IsraŽl, wat, zoals ik al eerder heb aangegeven, onverenigbaar is met een twee-statenoplossing. Een twee-staten oplossing wil immers zeggen dat beide staten, zoals alle soevereine staten, kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden het land in mag en wie onder welke voorwaarden staatsburgerschap krijgt. Bovendien is het vluchtelingenprobleem veroorzaakt doordat de Palestijnen het VN delingsplan in 1947 afwezen en een oorlog begonnen omdat zij niet in een Joodse staat wilden leven. Dit willen zij nog steeds niet, zoals uit de vele verhalen van vluchtelingen en hun wensen valt op te maken. Men verlangt terug naar het Palestina van voor 1948, waar hun ouders of grootouders hebben geleefd, niet naar het huidige Haifa of Jaffa of Ashkelon. Dit mag begrijpelijk zijn, het is echter niet verenigbaar met een twee-statenoplossing.

Het plan van de Palestijnse gevangenen spreekt nergens van een twee-statenoplossing, IsraŽls bestaansrecht, de noodzaak een compromis te sluiten, de wens vrede met IsraŽl te sluiten of de noodzaak eerdere akkoorden tussen de PLO en IsraŽl te accepteren. In tegendeel, er wordt meermaals gesproken van het recht op gewapend verzet tegen de bezetting, de gerechtvaardigde strijd tegen IsraŽlische agressie, en de Palestijnse martelaren in de strijd tegen de bezetting.

10- to work on forming a unified resistance front under the name
"Palestinian resistance front" to lead and engage in resistance against the
occupation and to unify and coordinate action and resistance and to form a
unified political reference for the front.

3- the right of the Palestinian people in resistance and clinging to the
option of resistance with the various means and focusing the resistance in
the occupied territories of 1967 alongside with the political action and
negotiations and diplomatic action and continuation of popular and mass
resistance against the occupation in its various forms and policies and
making sure there is broad participation by all sectors and masses in the
popular resistance.

De zinsnede "and focusing the resitance in the occupied territoriesÖ" wordt eveneens door velen geinterpreteerd als een impliciete erkenning van Israel. Dit is nogal vreemd, want het betreft hier waarschijnlijk een strategische keuze; er staat nergens in het document iets over de afkeuring van zelfmoordoperaties of raketaanvallen binnen Israel. Bovendien zijn aanvallen binnen de Westbank makkelijker uit te voeren en worden zij internationaal minder hard veroordeeld. Overigens sluit de tekst aanvallen binnen de groene lijn niet uit. Er staat slechts dat men zich op de bezette gebieden (waar volgens dit document ook Jeruzalem onder valt) zal concentreren. Er is dus wederom nogal wat fantasie en goodwill voor nodig hierin een afwijzing van aanvallen op Israel te lezen, laat staan een impliciete erkenning van Israel. Ik vraag mij dan ook af hoeveel journalisten dit plan zelf hebben gelezen.

Abbas heeft, door zich achter dit plan te scharen en de Hamas regering onder druk te zetten dit ook te doen, een meesterzet gedaan. Uit opinie onderzoek blijkt dat 80% van de Palestijnen dit plan ondersteunt. Naast de zinsneden over een Palestijnse staat, handelt dit plan vooral over interne Palestijnse aangelegenheden, zoals hervormingen en de positie van de PLO, en de noodzaak tot eenheid. Het geeft de PLO en president Abbas een beslissende rol in toekomstige onderhandelingen en de goedkeuring van een mogeijk vredesplan:

7- Administration of the negotiations is the jurisdiction of the PLO and the President of the PNA on the basis of clinging to the Palestinian national goals and to achieve these goals on condition that any final agreement must be presented to the new PNC for ratification or to hold a general referendum wherever it is possible.

Als Hamas instemt met het plan, zal het Fatahs leidende rol in de PLO moeten accepteren. Als het er niet mee instemt, plaatst het zich buiten de Palestijnse consensus. Bovendien heeft Abbas de steun van de VS en de EU, die hem als het gematigde alternatief voor de militante Hamas beschouwen, en zij zullen dit plan dan ook als een poging zien Hamas tot matiging te bewegen, ook al is van matiging in het plan in feite geen sprake. Zij zullen Abbas' zet hoogstwaarschijnlijk steunen, hoewel het plan niet voldoet aan de eisen die zij tot nu toe hebben gesteld, namelijk dat de Hamas regering eerdere overeenkomsten tussen Israel en de PLO accepteert en het geweld afzweert. Ook IsraŽl zit in een lastige positie: het heeft de Amerikanen beloofd eerst met Abbas te onderhandelen voordat het eenzijdige maatregelen doorvoert, en zal waarschijnlijk onder druk gezet worden dit plan als basis voor onderhandelingen te accepteren, wat betekent dat men af moet stappen van de eis aan de Palestijnen eerdere overeenkomsten te accepteren, geweld af te zweren en Israel te erkennen. Israel heeft overigens al laten weten het plan als interne Palestijnse aangelegenheid te beschouwen en niet als basis voor onderhandelingen.

In feite is dit plan radicaler dan de positie van Abbas, die tot nu toe geweld heeft afgewezen. Het lijkt er dan ook op dat de meningsverschillen tussen Hamas en Fatah niet zozeer te maken hebben met erkenning van Israel en andere concessies, maar het een ordinaire machtsstrijd betreft. Hamas reageerde tot nu toe afwijzend omdat dit plan de machtsbalans in zijn nadeel beinvloedt, niet omdat het zogenaamd zo verzoenend zou zijn tegenover Israel.

Ratna Pelle

Zie ook: The Palestinian Prisoners' Document: Dilemma and Challenge for Hamas and for Israel
Honest Reporting: The Prisoners' "Peace" Plan


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.