IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Britse academici stemmen voor boycot van IsraŽl

IMO Blog, 2006

De Britse Unie van docenten in het hoger onderwijs (NATFHE) heeft een voorstel goedgekeurd om IsraŽlische universiteiten en academici te boycotten. De NATFHE is met 67.000 leden de grootste Britse vakbond van academici en fuseert op 1 juni met de AUT, die vorig jaar een dergelijke motie aannam maar later herriep, en zich nu distancieert van de NATFE boycot-resolutie. De resolutie zal niet gelden voor de nieuwe fusie-organisatie, maar zal zeker nog ter sprake komen, en wellicht opnieuw worden ingediend.


De aangenomen motie biedt IsraŽlische academici overigens een ontsnappingsclausule: als zij de 'Apartheidspolitiek' van hun land veroordelen, en zich hier actief tegen verzetten, worden zij vrijgesteld. Ik kreeg hier persoonlijk nogal onsmakelijke associaties bij, en vraag mij af vanuit welke hooggestemde idealen IsraŽlische academici het elementaire recht op vrijheid van meningsuiting wordt ontzegd. Als de Britse academici consequent zijn, zouden zij ook Amerikanen en hun eigen landgenoten die achter de oorlog in Irak staan moeten boycotten, om nog maar te zwijgen van Chinese academici die zich niet actief tegen de bezetting van Tibet uitspreken, Russen die zich neerleggen bij wat in TsjetsjeniŽ gebeurt en het virulente racisme en de homofobie in Rusland niet aan de kaak stellen, enzovoorts. Voorstanders van een boycot vinden dit altijd een heel flauw argument, want je kan nou eenmaal niet tegen alle onrecht tegelijk strijden, en je kan altijd wijzen op ander onrecht in de wereld, dus moeten we dan maar niks doen? In de eerste plaats vormt juist deze tegenwerping een belangrijk argument in het algemeen tegen boycots; je kan inderdaad niet ieder land en iedere academicus boycotten die bepaalde praktijken steunt of er meningen op na houdt die je afwijst. Behalve dat dit praktisch onmogelijk is, leidt het tot een extreme vorm van intolerantie, die tegen de fundamentele waarden van vrijheid indruist. De grens zou daar moeten liggen waar mensen zich openlijk racistisch uiten. Een academicus die zich met Holocaust ontkenning bezighoudt, die 'bewijst' waarom homofilie een ziekte is, waarom het blanke ras superieur is etc. derdient het geboycot te worden. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke zaken met wetenschap sowieso weinig van doen hebben. Ten tweede is iedere maatregel die tegen een specifiek land of volk is gericht, terwijl andere landen of volken in dezelfde gevallen vrijuit gaan, per definitie racistisch.

Een belangrijk misverstand wat betreft boycots tegen IsraŽl is dat het hier slechts verzet tegen de bezetting zou betreffen. Men is niet tegen IsraŽl, laat staan anti-Semitisch, zo beweert men zelf. De 'ontsnappingsclausule' spreekt echter van het veroordelen van de 'Apartheidspolitiek' van IsraŽl, een term die alleen wordt gebezigd door anti-Zionisten die IsraŽls bestaansrecht als Joodse staat ontkennen. De analogie met Zuid-Afrika is immers gebaseerd op de notie dat ook IsraŽl een koloniale racistische staat is, die slechts tot stand kon komen door de Palestijnen massaal te verdrijven, en dus inherent racistisch is. Men beschouwt de Joden als een religie, niet als volk, en ontkent hun fysieke verbondenheid met Palestina, hoewel er altijd Joden hebben gewoond en hun verbondenheid met het land niet alleen maar religieus was. Ook wordt vaak beweerd dat IsraŽl aan de Joden is gegeven vanwege de Holocaust, en de Palestijnen nu moeten boeten voor onze zonden.

Er is een schat aan algemeen toegankelijke informatie die dergelijke mythes tegenspreekt en waaruit bijvoorbeeld blijkt dat het Zionisme aan het einde van de 19e eeuw opkwam, er pas op grote schaal Palestijnen zijn verdreven (en om andere redenen gevlucht) nadat zijzelf een oorlog waren begonnen met als doel de Joden te verdrijven, de Joodse gemeenschap in Palestina verschillende compromissen heeft geaccepteerd terwijl de Palestijnen die allen afwezen, en de Palestijnen de Joodse immigratie naar Palestina bijna geheel wisten te verhinderen juist toen de Nazi's de Joden in Europa opjoegen en vervolgden. Al deze informatie wordt door de leden van de NATFHE blijkbaar genegeerd of afgedaan als 'Zionistische propaganda'. Niet bepaald een wetenschappelijke houding. In plaats van voor rechter te spelen en anderen de maat te nemen, zou men zich wellicht wat meer in het conflict moeten verdiepen.

Ik sta overigens ueberhaupt soms versteld van de desinformatie die sommige 'Midden-Oosten deskundigen' te berde brengen. Het gehele Midden-Oosten conflict wordt gereduceerd tot een simpele goed-fout tegenstelling, waarin de Zionisten altijd al wrede onderdrukkers waren en de Palestijnen vanaf het begin hulpeloze slachtoffers. Voor een uitgebreide analyse van de vele mythen over het conflict: Beeldvorming en mythes over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict; voor een analyse van de valse Apartheid analogie en andere misvattingen die een boycot van IsraŽl zouden rechtvaardigen: Waarom draagt een boycot van IsraŽl niet bij aan vrede?.

Een belangrijk argument van de voorstanders van een boycot is dat men iets wil DOEN, en niet alleen maar wil toekijken hoe de bezetting voortduurt, nederzettingen worden uitgebreid en de Palestijnen steeds meer in de knel komen te zitten. 10 Jaar praten en vele vredesplannen en top-ontmoetingen hebben de Palestijnen niets opgeleverd. We hebben de plicht ons tegen onrecht te verzetten, en er niet alleen maar naar te kijken. Wat men hierbij vergeet is dat er onrecht aan beide kanten plaatsvindt en heeft plaatsgevonden, en dat het feit dat de Palestijnen de zwakkere partij zijn niet wil zeggen dat zij ook het morele gelijk aan hun kant hebben. Maar misschien nog belangrijker is dat men ieder aandeel van de Palestijnen (alsmede Arabische landen) in het falen van de vredesbesprekingen ontkent. Naast de bouw van de nederzettingen ging immers ook het terrorisme, al dan niet direct gesteund door de Palestijnse Autoriteit, gewoon door, en werden 'martelaren' in de Arabische media verheerlijkt en de Zionisten van de meest absurde zaken beschuldigd, zoals het bestralen van Palestijnen bij checkpoints of het uitdelen van giftige snoepjes. De Holocaust wordt veelvuldig ontkend of gebagatelliseerd, en Nazi literatuur, waaronder Mein Kampf, is populair onder de Palestijnen, evenals in andere Arabische landen.

Iets willen doen tegen onrecht is uiteraard zeer nobel, maar het steunen van boycots tegen IsraŽl is behalve moreel onjuist ook contraproductief. Er zijn vele IsraŽlische academici die fel tegen de bezetting en het regeringsbeleid gekant zijn maar weigeren het bestaansrecht van hun land te ontkennen. Zij willen met Palestijnen samenwerken aan een vreedzame toekomst en het recht op zelfbeschikking en vrijheid van beide volken. Een boycot belemmert deze samenwerking juist, in plaats van ze te bevorderen. Bovendien versterken boycots het sentiment onder met name rechtse Zionisten dat iedereen tegen ze is en zij van de buitenwereld geen recht hoeven te verwachten. Zoals de 'Zionisme is racisme' resolutie van de VN in 1975 de nederzettingenbeweging in de kaart speelde, draagt ook een boycot van IsraŽl bij aan het vergroten van de tegenstellingen, en is daarmee onderdeel van het probleem, niet van de oplossing.

Ratna Pelle

Meer over IsraŽl boycot initiatieven op LabourStart.


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 2 June 06, schreef elisabeth

is er geen mogelijkheid om naast een anti boycot, waarbij we voortdurend in de verdedigen zijn, zelf een nieuwe boycot op een ander land te organiseren, en zodoende de druk te verleggen?

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.