IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (1)

IMO Blog, 2006

Hoogleraar Nieuwe Testament Pieter van der Horst, verbonden aan de theologische faculteit Utrecht, was 'dringend geadviseerd' passages uit zijn afscheidsrede, die hij afgelopen vrijdag uitsprak, weg te laten. De gewraakte passages gingen over Arabisch antisemitisme. In zijn rede, met als titel 'De mythe van het Joodse kannibalisme' trekt hij een lijn van antisemitisme in de antieke tijd via de Middeleeuwen en de Nazi's tot in het heden, aan de hand van de beschuldiging dat zij mensenvlees eten dan wel gebruiken in duistere offerrituelen of bij het vieren van hun heilige feesten. Het meest bekende voorbeeld hiervan is wellicht dat zij christelijke, ook wel islamitische kinderen zouden doden om hun bloed te gebruiken voor het bakken van Matzes, ofwel paasbrood. In de omstreden passage toont hij de verwantschap aan tussen het huidige Arabische antisemitisme en de Nazi's.

(Zie ook Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (2).)

Van der Horst is zeer verbolgen over de gang van zaken die hij volgens Trouw (zie artikel hieronder) omschrijft als "een schandalige inbreuk op mijn academische vrijheid". Volgens het college van bestuur is "Van der Horst dringend geadviseerd (en niet verboden) bepaalde passages niet uit te spreken omdat die geen onderdeel vormden van een wetenschappelijk betoog en door hun aard geen onderdeel zouden mogen vormen van een academische afscheidsrede."

Volgens Van der Horst speelde echter ook het vermoeden dat islamitische studenten stennis zouden maken een rol, en had de rector magnificus zelfs gezegd dat Van der Horst zowel zichzelf als zijn collega's in gevaar zou brengen als hij de gewraakte passages uit zou spreken.

Een en ander doet denken aan eerdere voorvallen waarin felle kritiek op de islam ter discussie stond en moslims zouden hebben gedreigd met geweld of hiervan een vermoeden was. De bekendste is natuurlijk Ayaan Hirsi Ali, die streng wordt bewaakt, waardoor zij niet in staat was haar werk voor de Tweede Kamer op een normale manier uit te voeren, en wiens film Submission niet is uitgezonden na de primeur in Zomergasten twee jaar geleden vanwege angst voor geweld, en die bovendien meermaals is geadviseerd 'het wat rustiger aan te doen'. Ook andere politici en opiniemakers die hun kritiek op de islam vrijelijk uiten worden bewaakt en zijn in meerdere of mindere mate beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Een paar maanden geleden gingen wereldwijd woedende moslims de straat op vanwege voor hen beledigende cartoons in een Deense krant. Men eiste excuses: van de krant, van de Deense regering, van andere regeringen. Men eiste respect terwijl ambassades in vlammen opgingen en er zelfs doden vielen. Abu Jahjah van de AEL (Arabisch Europese Liga) zette zijn eis tot respect kracht bij met het plaatsen van een cartoon op zijn website van Anne Frank die met Hitler in bed ligt. Regeringsleiders van verschillende landen probeerden de zaak te sussen door inderdaad het plaatsen van zulke beledigende cartoons over de profeet af te keuren dan wel te betreuren, en een aantal kranten besloot de cartoons niet af te drukken om dezelfde reden.

Hier is wat voor te zeggen, immers, met elkaar beledigen komen we niet veel verder, en in een multiculturele samenleving als de onze is het wenselijk een beetje met elkaars gevoeligheden rekening te houden. Wat ik echter kwalijk vind is dat gerechtvaardigde kritiek op de islam of een bepaalde interpretatie daarvan, en op de Arabische wereld of delen daarvan, op deze manier de mond wordt gesnoerd. Bovendien mag respect nooit worden afgedwongen door (het dreigen met) geweld. Niet de (mogelijke) woede van moslims, maar de rechter hoort te bepalen wat wel en niet geoorloofd is.

Er verschijnen geregeld rapporten en studies die de harde kritiek op de islam zoals die door sommige politici en columnisten wordt geuit aan de kaak stellen, en deze mensen beschuldigen van het vergroten van tegenstellingen. Er is veel aandacht voor de discriminatie van moslims en andere mensen met een buitenlands uiterlijk, en veelvuldig wordt opgeroepen vooral niet te stigmatiseren. Ik heb de indruk dat de meeste artikelen in de media (de Telegraaf uitgezonderd), en documentaires op de TV een genuanceerde toon aanslaan jegens moslims en hen de ruimte geven zaken van hun kant te belichten. Dit is een goede zaak, maar er moet daarnaast ook ruimte zijn voor felle kritiek en harde woorden, zeker wanneer die goed worden onderbouwd. Mensen als Abu Jahjah en Mohammed Benzakour zijn zeer bedreven in het stigmatiseren van het westen en Joden, en zij zijn zeker niet de enigen. Criticasters van de islamitische wereld worden minstens zoveel 'gestigmatiseerd' als moslims, en erger nog, bedreigd.

Ik ben niet voor het 'recht op belediging' zoals Hirsi Ali het zo provocerend verwoordde tijdens de cartoon crisis, maar wel voor het kraken van harde noten mits dit op een zakelijke wijze gebeurt. Hoogleraar Van der Horst was er niet op uit te beledigen, hij wilde zijn zorg uitspreken over het virulente antisemitisme in de Arabische wereld, dat via deze weg ook weer terug naar Europa wordt geÔmporteerd (waar het overigens nooit afwezig is geweest).

Dit is een onderwerp dat vanwege de gespannen verhouding tussen de moslimgemeenschap en de autochtone gemeenschap (ik hoop dat ik het zo correct verwoord), al te zeer wordt onderbelicht. Het is een onderwerp dat ook in het licht van het Midden-Oosten conflict zeer relevant is. En last but not least, onze eigen geschiedenis verplicht het ons waakzaam te zijn wat betreft alle vormen van racisme, en juist de mensen die het hardst roepen dat moslims niet gestigmatiseerd mogen worden, zouden zich ernstig zorgen moeten maken over de extreme vorm van stigmatisering en demonisering van Joden in de Arabische wereld.

Ratna Pelle

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Censuur afscheidsrede hoogleraar

Trouw, 17 juni 2006

Van onze redactie religie & filosofie

Prof. dr. Pieter W. van der Horst heeft onder protest passages over het huidige islamitische antisemitisme geschrapt uit zijn afscheidsrede, die hij vrijdag in Utrecht uitsprak.

Het bestuur van de Universiteit Utrecht drong er bij Van der Horst op aan zijn afscheidscollege aan te passen, volgens hem uit beduchtheid voor negatieve reacties uit moslimhoek.

De hoogleraar Nieuwe Testament, sinds 1969 verbonden aan de theologische faculteit in Utrecht, is zeer verbolgen over de gang van zaken, die hij betitelt als Ąeen schandalige inbreuk op mijn academische vrijheid.Ē

De tekst van zijn afscheidsrede belandde geruime tijd geleden op het bureau van prof. dr. W.H. Gispen, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Voor een commissie van vier moest Van der Horst zich verantwoorden. In het Nieuw Israelietisch Weekblad zegt hij daarover: ĄDe islamitische studenten zouden stennis schoppen, de rector kon ízelfs niet instaan voor mijn veiligheidí, het werk was íwetenschappelijk beneden peilí.Ē

In zijn afscheidsrede íDe mythe van het joodse kannibalismeí wilde Van der Horst onder meer aandacht vragen voor Ąeen groot mondiaal probleem, namelijk dat een deel van de islamitische wereld de fakkel van de jodenhaat van de naziís heeft overgenomen en met vuur en verve verder draagt. De islamisering van het Europese antisemitisme is een van de meest huiveringwekkende ontwikkelingen van de laatste decennia.Ē

De hoogleraar voorzag in de gewraakte passages dat hij van íislamofobieí beschuldigd zou worden. ĄMaar men mag de ogen nooit sluiten voor zaken die men niet graag ziet of die niet passen in een wereldbeeld dat vaak bepaald is door ideologische oogkleppen.Ē

In een schriftelijke reactie bevestigt het college van bestuur van de Universiteit Utrecht dat er een onderhoud met de scheidende hoogleraar heeft plaatsgevonden. ĄIn dat gesprek is Van der Horst dringend geadviseerd (en niet verboden) bepaalde passages niet uit te spreken omdat die geen onderdeel vormden van een wetenschappelijk betoog en door hun aard geen onderdeel zouden mogen vormen van een academische afscheidsrede.Ē

Het college van bestuur zegt het te betreuren dat Van der Horst Ąhet advies ziet als een beteugeling van de academische vrijheidĒ.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.