IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (2)

IMO Blog, 2006

Wat heeft hoogleraar Van der Horst zoal gezegd dat volgens de rector magnificus en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht zowel onwetenschappelijk als stigmatiserend is? Hieronder volgt de gewraakte passage, en zal ik delen ervan bespreken.

Verwarrend is dat er verschillende versies van zijn rede in omloop zijn, naast de uitgesproken rede een eerdere versie volgens Van der Horst en een andere volgens de universiteit (zie op de website van Trouw). Deze laatste betreft een eerdere versie die van der Horst zelf al had aangepast tot zijn latere versie. Ik ben dan ook van de laatste versie uitgegaan. In de eerdere versie noemt hij onder andere Gretta D. en Dries van A. griezels waarvan hij de achternaam niet over zijn lippen kan krijgen. Dat klinkt inderdaad niet erg wetenschappelijk. Dat deze beide voorvechters van de Palestijnse zaak zelf ook niet bepaald wetenschappelijk te werk gaan, doet hier niet ter zake. Van der Horst had zakelijk moeten blijven. Echter, zoals gezegd heeft hij die passages zelf al geschrapt, en was hij dus sowieso niet van plan om die uit te spreken.

In een lange passage over Arabisch antisemitisme, waarin hij met name de Palestijnen, SyriŽ en Iran hekelt, trekt hij een lijn met de propaganda van de Nazi's, en beschuldigt Iran en de Hamas ervan op de vernietiging van IsraŽl en de Joden uit te zijn. Een citaat:

Daarmee stuiten we op een groot en mondiaal probleem, nl. dat de islamitische wereld de fakkel van de redeloze jodenhaat van de naziís heeft overgenomen en met vuur en verve verder draagt. De islamisering van het Europese antisemitisme is een van de meest huiveringwekkende ontwikkelingen van de laatste decennia. In heel de islamitische wereld wordt al jaren lang dag in dag uit in kranten, weekbladen, schoolboeken, radio- en televisie-uitzendingen, preken van imams, in lessen op school en aan de universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid anti-joodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden uitgestrooid. Ook in talloze cartoons, die soms aantoonbaar regelrecht zijn overgenomen uit de anti-joodse pers van de Nazi-tijd, wordt een beeld van het joodse volk gecreŽerd dat in negativiteit zijn weerga niet kent. De theoloog Hans Jansen (niet onze arabist) heeft er een kleine 1500 verzameld uit alleen al de laatste vijf jaar. Alle Joden zijn daarin steevast bloeddorstige monsters, zo niet erger.

Met deze passage lijkt me niks mis, behalve het feit dat dit helaas waar is en hoe erg dit is. Dergelijke preken, TV uitzendingen en artikelen zijn vrij op het internet te vinden en ze zijn huiveringwekkend. Ook in bijvoorbeeld Egypte, dat bijna 30 jaar geleden vrede met IsraŽl sloot, zijn dergelijke antisemitische cartoons en Holocaust ontkenningen geen uitzondering. Het feit dat Hans Jansen 1500 antisemitische cartoons wist te verzamelen verbaast me dan ook niet echt, maar stemt wel diep triest.

Over Iran en zijn rabiate anti-joodse leiders die IsraŽl met een atoombom van de kaart willen vegen, hoef ik weinig te zeggen. Dat regime, dat de Holocaust ontkent maar er wťl graag zelf een wil veroorzaken, vormt de grootste bedreiging voor IsraŽls voortbestaan sinds 1948: het werkt onverbloemd aan een ĎEndlŲsung.í Maar in termen van ons thema Ėhet propageren van jodenhaat - is de situatie minstens even erg bij de Palestijnen. De grofheid van de anti-joodse hersenspoeling die men daar kan constateren overtreft de bangste verwachtingen. In tal van Palestijnse schoolboeken wordt kinderen jaar in jaar uit geleerd dat het een heilige plicht is het joodse volk te vernietigen omdat Joden als Satanskinderen zich tegen God verzetten en tegen de mensheid en de islam complotteren.

De president van Iran, Achmadinejad, heeft deze zaken zelf gezegd, van der Horst neemt zijn woorden in tegenstelling tot sommige anderen, letterlijk en gaat ervan uit dat hij meent wat hij zegt. Of dat zo is, of dat Iran deze retoriek slechts gebruikt om Arabische oppositie tegen een Iraans atoomwapen de wind uit de zeilen te nemen, is een kwestie van interpretatie. Het lijkt me echter niet ongehoord of onwetenschappelijk iemand op zijn woord te geloven.

In Palestijnse schoolboeken zijn dergelijke passages helaas zeker te vinden, maar daar moet wel bij vermeld worden dat deze de laatste tijd (sinds het vredesproces) wel zijn verbeterd, en in de nieuwe schoolboeken zijn veel van dergelijke passages weggehaald (de oude zijn echter ook nog in gebruik). Wat blijft is dat IsraŽl veelaal niet op landkaarten voorkomt maar voorgesteld wordt als Palestina dat slechts tijdelijk bezet is. Ook wordt de band van de joden met het land ontkend alsmede ieder aandeel van de Palestijnen of andere Arabische staten in de geschiedenis van het conflict. Dat dat alles bepaald niet bevordelijk is voor vrede en verzoening, moge duidelijk zijn.
Van der Horst wijdt verder uit over de Palestijnen:

Velen zullen het mij kwalijk nemen dat ik de lijn van de Nazipropaganda doortrek naar de islamitische en met name de Palestijnse jodenhaat. Immers, zo denkt men, het ligt in het geval van de Palestijnen toch heel anders, het komt toch door de IsraŽlische bezetting van Palestijns gebied? Nee, dat is aantoonbaar onzin. Voorbijgaand aan het veelzeggende feit dat al in de 19de eeuw in islamitische landen in het Midden-Oosten een reeks beschuldigingen van joods ritueel kannibalisme uitliep op moord en doodslag, beperk ik mij tot het volgende. Al lang vůůr de bezetting van Palestijnse gebieden, ja zelfs al lang vůůr de oprichting van de staat IsraŽl, nl. vanaf de jaren í20 van de vorige eeuw, hadden de Palestijnen een leider genaamd Haj Amin al-Hoesseini, de islamitische grootmoefti van Jeruzalem, die vanaf de opkomst van Hitler in 1933 nauwe banden met deze Duitse dictator heeft gesmeed. Tijdens de oorlog heeft hij jaren lang in Berlijn vertoefd om Hitler te adviseren bij zijn plannen de Joden uit te moorden. Wie de protokollaire verslagen van de gesprekken tussen beide heren leest kan een huivering niet onderdrukken: hoe hartgrondig zijn zij het erover eens dat het ĎWeltjudentumí ťn de demokratie eens en voor goed moeten worden uitgeroeid. In 1944 bezoekt de Palestijnse leider samen met Eichmann het kamp Auschwitz en hij is zo enthousiast over de effectiviteit van deze moordfabriek dat hij na terugkeer in Palestina plannen maakt ook zoín vernietigingskamp in de omgeving van Nablous te bouwen om het land geheel Ďjudenreiní te maken. Na de oorlog betreurt hij dat het hem niet is gelukt dat hoge ideaal te realizeren en in 1948, vlak voor de stichting van de staat IsraŽl, roept hij de Palestijnen op om alle Joden te vermoorden en geen enkele krijgsgevangene in leven te laten. Door zijn grenzenloze jodenhaat wordt Al-Hoesseini tot ver over de grenzen van zijn land razend populair in de islamitische wereld. Het is deze islamofascist, deze nazistische oorlogsmisdadiger, die door Yasser Arafat altijd is geprezen als Ďthe great hero of the Palestinian peopleí en ook door de leiders van Hamas nog steeds als een lichtend voorbeeld wordt gezien. De opsteller van het handvest van Hamas, Achmed Yassin, die zichzelf als de belangrijkste opvolger van Al-Hoesseini zag, maakt in dat handvest duidelijk dat de strijd tegen de staat IsraŽl slechts de eerste etappe is in een wereldwijde vernietigingsoorlog tegen de Joden door de Moslimbroederschap. In het Palestijnse verzet is er dus altijd een sterke islamofascistische onderstroom geweest. Geen wonder dat Hamas na de machtsovername eerder dit jaar onmiddellijk nauwe banden met Iran heeft aangeknoopt; zij delen immers hetzelfde ideaal, en dat is het ideaal van Nazi Duitsland, een ĎEndlŲsung,í alle rookgordijnen van leugens ten spijt.

Dat Al Husseini een oorlogsmisdadiger was die de processen van Neurenberg ontvluchtte is bekend. Ook heeft hij na de Tweede Wereldoorlog aan de Britse Autoriteiten in Palestina voorgesteld om Hitlers oplossing van het jodenprobleem in Palestina toe te passen. En in het handvest van Hamas wordt daadwerkelijlk opgeroepen tot het doden van alle Joden, en worden de Joden er onder andere van beschuldigd de Eerste en Tweede Wereldoorlog te hebben veroorzaakt om hiervan rijk te worden. Ook hier weer beargumenteren velen dat men dat niet te letterlijk moet nemen, en maar weinigen in de Hamas dit ook echt geloven en willen, en ook dit is een kwestie van interpretatie. Tot nu toe zijn er echter geen protesten van Palestijnen tegen het Hamas handvest, of tegen imams die Jodenhaat prediken, en ontbreekt iedere kritiek op Moefti Al-Hoesseini en zijn steun voor de Nazi's. In plaats daarvan worden mensen die de Moefti ter sprake brengen ook door gematigde Palestijnen er vaak van beschuldigd tegen vrede in het Midden-Oosten te zijn en er slechts op uit te zijn de Palestijnen zwart te maken. Dit heb ik zelf onlangs in een discussiegroep op internet ervaren (vergelijk dit met de vele protesten van linkse IsraŽli's tegen uitspraken van extremistische rabbijnen of rechtse politici in IsraŽl).

Bas de Gaay Fortman, lid van het college van decanen, nam in Nova vooral aanstoot aan de gelijkstelling van het Arabische anti-Semitisme met de Nazi's. Alsof de gehele Arabische wereld uit is op een nieuwe Holocaust, zo schamperde hij. Van der Horst toont echter op overtuigende wijze de overeenkomsten tussen beide aan, en de onmiskenbare steun die de Nazi's hadden in de Arabische wereld. Of dit gedachtegoed opnieuw tot een Holocaust zal leiden weten we niet. Er leven nauwelijks nog Joden in Arabische landen, en de Arabieren hebben alle oorlogen tegen IsraŽl verloren. Wat er was gebeurd als zij hadden gewonnen laat zich slechts raden.

Had men in, zeg, 1935 geschreven dat in Europa binnen 10 jaar miljoenen Joden zouden zijn vermoord, dan had men je waarschijnlijk voor gek versleten. De Nazi's ontwikkelden hun plannen voor de vernietigingskampen pas aan het einde van 1941. Daarvoor waren Joden al op allerlei manieren uit het openbare leven geweerd, maar wist men nog niet wat met ze te doen (in sommige Arabische landen, bijvoorbeeld Egypte, zijn ook dergelijke anti-Joodse maatregelen ingevoerd, die hun eerst van hun staatsburgerschap beroofden en later van al hun eigendom; in tegenstelling tot nazi-Duitsland en de landen die het bezette, konden de Joden uit Egypte vluchten).

Of en wanneer en in welke mate bepaalde denkbeelden ten uitvoer worden gebracht hangt van vele factoren af, en uiteraard zijn er vele verschillen tussen Europa eind jaren '30 en de Arabische wereld nu. Het was interessant geweest als Van der Horst specifieker op deze zaken in was gegaan, maar dat maakt het benoemen van de parallellen niet minder legitiem, en zijn waarschuwing voor het huidige anti-Semitisme in Europa, dat voor een belangrijk deel via de moslimgemeenschappen wordt geÔmporteerd, niet minder overtuigend.

Zelfs als niet ieder woord in de gewraakte passage waar is, zou deze verplichte kost moeten zijn voor alle mensen die tegen racisme, discriminatie en stigmatisering zijn. Geen volk is meer gestigmatiseerd, gediscrimineerd en vervolgd dan de Joden, en heeft daar de meest extreme consequenties van ondervonden.

Ratna Pelle

Zie ook: Censuur afscheidsrede Arabisch antisemitisme (1)


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.