IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Rode Kruis accepteert IsraŽl en de Palestijnen als lid ondanks oppositie Arabische staten

IMO Blog, 2006

IsraŽls Magen David Adom (Rode Davidster) wilde al vanaf IsraŽls stichting lid worden van het internationale Rode Kruis, maar weigerde om het kruis of de door moslimstaten gebruikte halve maan te gebruiken, en het Rode Kruis weigerde om een nieuw symbool voor IsraŽl in te voeren. Er is nu uiteindelijk overeenstemming bereikt over een nieuw symbool, een rood omlijnd vierkant, waarin IsraŽl zijn Davidster kan zetten, en ook andere landen die moeite hebben met het kruis of de islamitische halve maan, een eigen symbool kunnen plaatsen.


De islamitische landen hebben zich al die tijd hevig verzet tegen IsraŽls lidmaatschap, en tot voor kort met succes. Ook nu hadden zij een resolutie in stelling gebracht die IsraŽls toelating afhankelijk zou maken van een einde aan de bezetting. De Palestijnen zijn toegelaten doordat een uitzondering is gemaakt op de regel dat alleen soevereine staten kunnen toetreden, en zijn daarmee de enige niet soevereine 'staat' die lid is van het Rode Kruis. Ondanks dit, lukte het bemiddelaars niet om de Arabische oppositie tegen IsraŽl weg te nemen en zo tot een consensus beslissing te komen. Het besluit IsraŽl als lid te accepteren kon sowieso slechts tot stand komen door hard lobbywerk van het Amerikaanse Rode Kruis (de Zionistische lobby aan het werk, zullen tegenstanders van IsraŽl zeggen), en nadat zij had gedreigd haar financiŽle bijdrage, die ongeveer een kwart van het totale budget van het Rode Kruis uitmaakt, in te houden. (Zie ook artikel onder deze blog.)
Dit temperde bij sommigen de vreugde over de uiteindelijke toelating van IsraŽl:

But the problem is this: If such an obvious thing demanded such an effort, it should be perceived as another sign of the current weakness of Israel in the international arena, and not as one of moral and diplomatic victory. The celebrations should be reserved for an era in which Israelis will be accepted into international organizations without question or doubt. It should be reserved for a time in which Arab countries feel obligated to vote for Israel rather than against it.

A press conference was held in which Senator [Hillary] Clinton and Israeli Ambassador Danny Ayalon, along with American Friends of Magen David Adom Executive VP Daniel Allen, were applauding the International Red Cross "on this historic admission.

The International Red Cross has finally rectified a tremendous injustice," stated Clinton. Ayalon called it "a step in the long way of Israel's acceptance to international organizations."

However, Ayalon understands, as many others do, that this long journey is far from over. It took Israel years to be accepted by the Red Cross, and it will take it even longer to get into other, more politically complicated, organizations. The Arab world, Ayalon told me, used political tools in a cynical way on this life-saving issue. But isn't this what diplomacy is all about?


Het is een bizarre situatie dat IsraŽl gedurende bijna 60 jaar het lidmaatschap is geweigerd, en het is cynisch dat de Arabische staten, nadat zij hadden bedongen de halve maan te mogen gebruiken omdat het kruis hun aan de kruisvaarders deed denken, IsraŽls weigering onder een ander religieus symbool te opereren hebben gebruikt om haar lidmaatschap te blokkeren, door tegen het gebruik van een nieuw symbool te stemmen.
Hoewel het goed is dat ook de Palestijnen zijn toegelaten, en beide partijen hebben afgesproken elkaars ambulances, voorzien van een Rode Kruis symbool, ongehinderd door te laten en niet aan te vallen, heeft het een beetje vreemde bijsmaak dat IsraŽl alleen tegelijk met de Palestijnen kon worden toegelaten, en dan nog ondanks Arabische oppositie. IsraŽls Magen David Adom bestaat immers al veel langer en heeft hulp geboden in verschillende internationale hulpoperaties, bijvoorbeeld bij aardbevingen. IsraŽl is decennia lang de enige soevereine staat geweest die geen lid kon worden van het Rode Kruis. (Aan geen enkel ander land hebben de Arabische staten de eis gesteld dat het een bezetting moest beŽindigen, of aan andere politieke criteria moest voldoen, voordat het lid kon worden. Dit druist bovendien in tegen de aard van het Rode Kruis, dat immers neutraal is.)

Volgens de Jerusalem Post is het Arabische stemgedrag in tegenspraak met haar bewering voor een twee-statenoplossing te zijn.

Indeed, the voting puts the lie to the Arab line that it stands four-square behind a peace process seeking two states for two peoples, living peacefully side by side. What better embodiment of the two-state solution could there be than simultaneously voting in Israel and "Palestine"? And what greater enmity to Israel could there be than one that would hold Palestine's membership hostage to the need to demonize Israel?

In the end 54 nations and national societies voted against the red crystal, which was devised not just to allow the admission of MDA, but to provide a neutral symbol that the Red Cross itself could use in areas where that symbol might be deemed offensive. Those voting against were overwhelmingly Arab and other Muslim countries, with a smattering of dictatorships like Cuba and China (and shamefully, South Africa), thrown in.

As it happens, the chairman of the conference was a Jordanian, and the Jordanian Red Crescent Society openly spoke out against the politicization of the ICRC by the Muslim world. In what was surely one of its less proud moments, the Jordanian government voted against the crystal, while the JRCS did not.

Saudi Arabia, the author of the "Arab peace plan" that supposedly embodies Arab acceptance of Israel's right to exist, cast two votes against the crystal, one from its government and the other from its Red Crescent Society. Supposedly moderate Muslim countries, such as Egypt, Tunisia, Morocco and Qatar, also joined in.

No, the vote was to accept Israel and Palestine together into an organization whose sole job is to save lives, and which is supposed to embody the ability of a neutral body to rise above national distinctions and conflicts for sake of all humanity. MDA, for example, does not check the politics of the victims stricken in Muslim countries by earthquakes or tidal waves before rushing in with its unfortunately battle-tested expertise.

Is there no forum to which official Arab enmity against Israel - not a particular Israeli policy - does not extend?


Dit laatste is inderdaad zeer de vraag. Het Rode Kruis is in ieder geval niet de enige organisatie waar de Arabische staten succesvol zijn geweest om IsraŽl buiten te sluiten. Pas in 2000 kon IsraŽl tot een van de regionale blokken van de VN toetreden, namelijk het blok van West Europese en andere landen (WEOG), waar bijvoorbeeld ook AustraliŽ en Canada lid van zijn. Iedere VN lidstaat is lid van een regionaal blok, maar de Arabische staten hebben IsraŽls lidmaatschap van het Aziatische blok altijd geblokkeerd.

Aangezien participatie in verschillende VN organisaties en commissies, waaronder de Veiligheidsraad, via de regionale blokken wordt geregeld, is IsraŽl daar altijd van uitgesloten geweest, wat een grove schending is van de fundamentele gelijkwaardigheid van iedere VN lidstaat, zoals vastgelegd in het VN handvest. IsraŽl kon - wederom na sterke lobby van de VS - in 2000 lid worden van het WEOG, echter onder voorwaarde dat het een aantal beperkingen accepteerde, die voor geen andere staat gelden. Zo moet het lidmaatschap iedere 4 jaar opnieuw worden verlengd en mag IsraŽl gedurende een langere periode niet meedingen naar lidmaatschap van belangrijke VN organen, zoals de Veiligheidsraad en de Economische en Sociale Raad. Bovendien kan IsraŽl alleen in WEOG activiteiten participeren voorzover deze plaatsvinden in het kantoor in New York, en is uitgesloten van de VN kantoren in Geneve, Nairobi, Rome en Wenen, waar onder andere mensenrechten en racisme worden besproken. IsraŽl hoopt nog steeds lid te kunnen worden van het Aziatische blok, waar het op grond van zijn geografische ligging thuishoort.(*)

Ratna Pelle

(* Zie voor meer informatie: Israel and the United Nations)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Red Cross movement admits Israel, ending long exclusion
By The Associated Press


The Red Cross humanitarian movement Thursday admitted the Israeli society that had been left waiting for nearly 60 years, resolving a longstanding concern over Crusaders, crosses and crescents.

With a round of applause, the international Red Cross federation admitted Israel's Magen David Adom society simultaneously with the Palestine Red Crescent. An optional new emblem was adopted so that Israel could retain its red star of David instead of having to adopt the red cross or crescent used by the 184 other societies in the global movement.

"This is an extraordinarily exciting evening," said Bonnie McElveen Hunter, chairman of the American Red Cross, which had been campaigning for years for the Israeli society's admission. "This has been going on for 58 long years. It's time. It's overdue."

Ambassador Itzhak Levanon said the International Conference of the Red Cross and Red Crescent had earlier "defeated completely" a Muslim amendment that would have challenged Israel's occupation of Arab territory since the 1967 Arab-Israeli War. The vote was 72 votes for the amendment and 191 against, he said.

"I am pleased very much now," said Levanon.

Then the conference passed by a 237-54 vote a resolution setting up the legal basis for Israelis' admission and making an exception to the rule that societies have to be under a sovereign state so that the Palestinians could join as well.

Magen David Adom has sought membership in the Red Cross movement since the 1930s - even before Israel became a state - but has been barred from entry because it objects to using the traditional symbols of the movement to identify its medical and humanitarian workers.

The decision early Thursday completed a complicated process that included the creation of the optional, third emblem - a blank, red-bordered square standing on one corner - that could stand alone or frame the Israeli society's red star.

The emblem - dubbed the "red crystal" - was approved over Muslim objections in a hard-fought diplomatic conference last December. But that was only the first step, and the conference was called to complete the job.

Conference organizers said their aim was to make the movement universal.

Mediators failed Wednesday to overcome opposition from Muslim countries.

The failure to reach a compromise after hours of negotiations forced delegates to reconvene for an overnight session for the votes because the opposition to Israel meant consensus approval was impossible.

The simple red cross on a white background - the reversal of colors of the Swiss flag - was adopted as the emblem of the movement when it was founded in 1863 by Swiss humanitarians trying to care for battlefield casualties who otherwise were left to suffer.

But the symbol unintentionally reminded Muslims of the Christian Crusaders, and they insisted on their own red crescent in the 19th century.

When Israel's society bid for membership was turned down in 1949, it objected to using either the cross or the crescent, and the Red Cross movement refused to admit yet another emblem.

The society and its friends have been campaigning for years to find a way out of the stalemate, and the new emblem was designed primarily to meet Israel's objections. Magen David Adom can combine it with the red star to create a new logo.

Israel's military will be able to use the crystal by itself on a white flag to protect medics and other humanitarian workers helping war casualties. But any society could combine the emblem with the cross or crescent - or both - for temporary use.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.