IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Onderzoek naar hoe moslims en westerlingen elkaar zien

IMO Blog, 2006

Volgens een recent onderzoek beschouwen moslims en westerlingen elkaar in grote mate als agressief, intolerant en respectloos tegenover vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door het PEW Global Attitudes Project 2006, onder meer dan 14.000 mensen in 13 landen.

Uit dit onderzoek blijkt dat een meerderheid in Egypte, Turkije, IndonesiŽ en JordaniŽ, allen als gematigd bekend staande landen met sterke banden met de VS, denkt dat de aanslagen op het WTC niet door moslims zijn uitgevoerd. Ook geeft een meerderheid van de moslims in moslimlanden het westen de schuld van hun gebrek aan welvaart. Zij voelen zich in grote mate benadeeld door het westen.
Een meerderheid in Spanje en Duitsland ziet een tegenstelling tussen moderne waarden en het islamitische geloof, en heeft een negatief beeld van moslims en Arabieren in het algemeen. Van de andere kant denkt in zowel de VS, Frankrijk als Groot-BrittanniŽ een meerderheid positief over moslims en Arabieren.
Zowel moslims als 'westerlingen' beschrijven de relaties tussen beide bevolkingsgroepen als slecht, en geven vooral elkaar daar vooral de schuld van. Veel moslims wijten de slechte relaties met het westen aan het IsraŽlisch-Palestijns conflict, en de zogenaamde westerse dubbele moraal wat dit betreft.

Er zijn ook enkele positieve resultaten: zo is de steun voor terrorisme in verschillende landen afgenomen, het sterkst in JordaniŽ, waarschijnlijk vanwege de aanslag in oktober waarbij meer dan 50 mensen gedood werden. Echter, zo'n 15% van de moslims in westerse landen vindt zelfmoordaanslagen (soms) gerechtvaardigd om de islam te verdedigen tegen haar vijanden.

In de landen met een islamitische meerderheid zijn anti-Joodse sentimenten zeer sterk aanwezig (JordaniŽ 98%, Egypte 97%); onder de Europese moslims zijn deze wat minder, maar ook hier denkt een meerderheid in zowel Duitsland, Spanje als Groot-BrittanniŽ negatief over joden; alleen moslims in Frankrijk zeggen in grote meerderheid positief te staan tegenover zowel christenen als Joden. Overigens denkt een meerderheid van alle onderzochte Europese moslims positief over christenen. Ook in hun mening over westerlingen in het algemeen zijn Europese moslims positiever dan die in landen met een islamitische meerderheid, met uitzondering van Britse moslims, die erg negatief over het westen denken.

Een grote meerderheid in de islamitische landen ziet de overwinning van de Hamas als goed voor zowel de Palestijnen als voor het vinden van een rechtvaardige oplossing van het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Een meerderheid van de westerlingen denkt juist dat deze slecht is, met uitzondering van Groot-BrittanniŽ, waar voor- en tegenstanders gelijkelijk verdeeld zijn. In bijna alle landen, zowel westerse als islamitische, zien meer mensen een bedreiging in het IsraŽlisch-Palestijns conflict en in de aanwezigheid van de VS in Irak, dan in de pogingen van Iran om een kernwapen te bemachtigen.

Volgens een Nederlands onderzoek, uitgevoerd door het Instituut voor Migratie en Etnische Studies in opdracht van minister Verdonk, wijst 40% van de Marokkaanse jongeren de westerse waarden en democratie af. Zij zijn tegen de vrijheid van meningsuiting waar het kwetsende uitspraken over de islam betreft, en zijn actiebereid om hun geloof te verdedigen, in overgrote meerderheid echter met legale middelen. Zowel democratisch actieve moslims als radicalen voelen zich achtergesteld en gediscrimineerd, de democratisch actieven zijn echter veel positiever over de mogelijkheden in de Nederlandse samenleving te participeren dan de radicalen. (De Volkskrant, 14 juni).

Uit al deze onderzoeken blijkt dat moslims zich in grote mate door het westen benadeeld en achtergesteld voelen, en het westen de schuld geven van zowel problemen in landen met een moslim meerderheid als de spanningen tussen moslims en niet-moslims. Er zijn echter aanmerkelijke verschillen tussen Europese moslims en moslims buiten Europa, en ook binnen Europa zijn er aanmerkelijke verschillen tussen bijvoorbeeld Franse en Britse moslims. Hoewel een grote meerderheid van de Europese moslims geweld afkeurt, zijn de percentages die dit goedkeuren verontrustend. Nog verontrustender is mijn ogen, dat zovelen ontkennen dat Arabieren de aanslagen op de Twin Towers hebben gepleegd, en de vrijheid van meningsuiting afkeuren, alsook de zeer sterke anti-Joodse sentimenten in een aantal islamitische landen, en ook onder de meeste moslims in Europa.

Het gaat hier overduidelijk niet om een kleine minderheid, zoals sommige politici en opinieleiders het willen doen voorkomen. De cartoon controverse vormt hiervan een zeer duidelijke illustratie. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat een meerderheid van de westerlingen in de meeste landen moslims als fanatiek en intolerant beschouwt. Het is opmerkelijk dat juist een meerderheid in Frankrijk en Groot-BrittanniŽ - waar respectievelijk een grote aanslag heeft plaatsgevonden en er grootschalige rellen zijn geweest - positief over moslims denken. In Groot-BrittanniŽ zou dit te maken kunnen hebben met de grote terughoudendheid waarmee de pers over moslims en de minder positieve zaken bericht. Zo heeft de BBC de cartoons niet getoond, heeft men een strikt beleid om moslims niet te stigmatiseren, en wordt bijvoorbeeld zelden van 'terrorisme' gesproken, ook wanneer het wel om terrorisme gaat. De burgemeester van Londen, Ken Livingstone, heeft zich - zowel voor als na de aanslagen in Londen - sterk gemaakt tegen discriminatie en stigmatisering van moslims. Bovendien staan zowel de BBC als de Guardian als de Independent (alsook Livingstone) zeer kritisch tegenover IsraŽl, en tonen veel sympathie voor de Palestijnse zaak. Dit alles draagt waarschijnlijk bij aan zowel de milde houding van de Britten tegenover moslims, alsook aan de sterke anti-westerse en anti-Joodse sentimenten onder de Britse moslims. Hun visie wordt immers min of meer bevestigd en wellicht versterkt ('zelfs de westerse media zeggen hetÖ'). Hoewel het zeker positief te noemen is dat een meerderheid van de Britten en de Fransen positief over moslims en Arabieren denken, is het verontrustend dat dit in Groot-BrittanniŽ niet wordt beantwoord met een eveneens milde houding van de daar levende moslims.

Wat verder opvalt is de negatieve opvatting van moslims (ook in Europa) over Joden, en het feit dat Joden Łberhaupt het meest negatief van de drie religies worden beoordeeld, met slechts een meerderheid die positief over hen oordeelt in de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Rusland (ter vergelijking: moslims worden slechts in twee landen in meerderheid negatief beoordeeld, namelijk Spanje en Duitsland, en christenen in drie, Egypte, Pakistan en Turkije).
Ook opvallend is het feit dat het IsraŽlisch-Palestijns conflict en de oorlog in Irak door meer mensen als een bedreiging voor wereldvrede worden beschouwd dan Irans nucleaire ambities. Alleen in de VS en Duitsland is dit niet het geval.

Het is natuurlijk de vraag hoeveel waarde men precies moet hechten aan dergelijke enquÍtes en onderzoeken. Hoewel bijvoorbeeld uit deze enquÍte blijkt dat twee keer zoveel Fransen tegenwoordig aan IsraŽls kant staan als aan die van de Palestijnen, kwam ik onlangs een enquÍte tegen waarin beide percentages elkaar nauwelijks ontliepen. Veel hangt af van hoe de vragen worden gesteld. Vraagt men bijvoorbeeld: 'als je recente ontwikkelingen zoals de cartoon controverse in ogenschouw neemt, vind je dan niet dat veel moslims intolerant zijn?', dan zeg ik volmondig 'ja'. Vraagt men vervolgens: 'ken je moslims, en ervaar je hun als fanatiek en intolerant?', dan zeg ik 'nee', want de moslims die ik ken vind ik erg aardig en tolerant, al verschillen we over sommige zaken van mening. Uit een andere Nederlandse enquÍte bleek een tijdje geleden dat 1 op de 4 Nederlanders er racistische denkbeelden op na houdt, en 1 op de 10 Nederlanders zichzelf als openlijk racistisch bestempelt. Dit was uiteraard zeer verontrustend nieuws en velen, waaronder ikzelf, spraken er schande van. Ik vroeg me echter ook af hoe de vragen zijn gesteld: "geachte mevrouw, geeft u eens op een schaal van een tot tien aan hoe racistisch u bent?". Ik las in de krant dat journalisten die door dezelfde nieuwsgierigheid waren getroffen, geen duidelijke antwoorden kregen van het betreffende onderzoeksinstituut (Motivaction), en het rapport was ook niet online te bekijken, wat bijvoorbeeld wel geldt voor het PEW Global Attitudes project (links onderaan). Begrijp me niet verkeerd, ik neem zonder meer aan dat sommige Nederlanders er racistische ideeŽn op nahouden (ik ken zulke mensen persoonlijk), maar de het equivalent van deze vraagstelling onder moslims zou zoiets zijn als: "geef op een schaal van een tot tien aan hoe terroristisch u bent"? Dit lijkt me een beetje vreemde meetmethode, die uitnodigt tot het geven van extreme antwoorden, vooral onder jongeren.

Ephimenco schreef onlangs dat enquÍtes tegenstellingen ook aan kunnen wakkeren. Dit is eigenlijk geen nieuws, maar wel een broodnodige waarschuwing om niet teveel waarde aan de resultaten van enquÍtes te hechten. Immers, als je leest dat een kwart van de Nederlanders racistisch is, of 15% van de moslims terrorisme goedkeurt, heb je de neiging bij iedereen die je ontmoet te denken: 'is hij een van deze mensen?', wat stigmatisering inderdaad in de hand werkt. EnquÍtes geven een indicatie van houdingen en meningen en kunnen handreikingen bevatten wat betreft problemen. Diepte-interviews zouden nodig zijn om de oorzaken van deze zaken (racisme, goedkeuring van geweld, negatieve mening over Joden) te onderzoeken, en oplossingen aan te dragen.
Bovendien zijn feitelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar het aantal racistische incidenten, racistische artikelen en websites, gevallen waarin mensen geen woning, baan e.d. kregen op grond van hun huidskleur, etnische afkomst of geloof, wellicht een objectievere indicatie van racisme dan de vraag of men positief of negatief tegenover moslims staat. Ook uit dergelijke onderzoeken blijkt overigens dat racisme veelvuldig voorkomt onder Nederlanders.

Een paar maanden geleden las ik overigens in NRC over een onderzoek waaruit blijkt dat de kranten, in tegenstelling tot wat veelal wordt beweerd, over het algemeen zeer genuanceerd over moslims schrijven. Verreweg de meeste krantenartikelen over moslims bleken te gaan over het feit dat zij teveel gestigmatiseerd worden; een minderheid ging over negatieve eigenschappen die aan moslims worden toegeschreven of problemen die met moslims te maken hebben. Ook het onderzoeksrapport van het WRR ademde een dergelijke sfeer, en riep vooral op om niet te stigmatiseren. De toenemende intolerantie en racisme onder Nederlanders kan dus niet simpelweg aan de media worden geweten, en voorzover de media een indicator zijn voor wat er in een land speelt, is er dus op zijn minst een sterke tegenbeweging tegen deze toenemende intolerantie.

Het is mijns inziens belangrijk om consequent te zijn, en naar 'beide kanten' toe dezelfde maatstaven en normen te hanteren. Wat vaak gebeurt is immers dat rechtse mensen begrip opbrengen voor racisme onder Nederlanders (men voelt zich bedreigd, heeft de wijk zien verkleuren, etc.), terwijl er geen enkel begrip is voor moslims die er radicale denkbeelden op nahouden. Omgekeerd hoor ik mensen van bijvoorbeeld GroenLinks soms veel begrip uiten voor radicale moslims (men voelt zich gestigmatiseerd, het westen gebruikt dubbele standaards, etc.), terwijl men Nederlands racisme keihard veroordeelt. Een dergelijke dubbele moraal vergroot tegenstellingen en ressentiment onder de groep die geen begrip krijgt, in plaats van ze te overbruggen. Het is ook de vraag hoeveel al dat begrip voor mensen die in naam van hun zogenaamde slachtofferschap geweld en racisme prediken, Łberhaupt oplevert. Het is van belang de oorzaken van radicalisering en toenemende vreemdelingenhaat te kennen, en het is belangrijk niet iedereen die iets niet zo aardigs zegt over 'de andere groep' te stigmatiseren, maar het is evenzeer van belang mensen niet te bevestigen in hun slachtofferrol, en duidelijk te maken waar grenzen liggen. Een pedofiel kan immers ook een moeilijke jeugd gehad hebben, en een dief is gaan stelen omdat hij nou eenmaal geen kansen had zijn geld op een normale manier te verdienen, enzovoorts.


Ratna Pelle


PEW onderzoek The great divide - samenvatting
PEW onderzoek The great divide
PEW onderzoek Global attitudes


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.