IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Gaza crisis

IMO Blog, 2006

Woensdag ochtend is het IsraŽlische leger met een invasie in de Gazastrook begonnen, naar eigen zeggen om de zondag gekidnapte soldaat, Gilad Shalit, terug te halen naar huis, nadat diplomatieke pogingen niks hebben uitgehaald. IsraŽl had de hulp van zo ongeveer de gehele internationale gemeenschap ingeroepen, waaronder uiteraard de VS, Europese landen en Egypte (dat zelf direct aanbood als bemiddelaar te fungeren), tot aan de Paus toe. Tegelijkertijd heeft IsraŽl echter duidelijk gemaakt dat het niet bereid is in onderhandeling te treden met de terroristen en/of de Palestijnse regering, of Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor de vrijlating van Shalit. Voor de goed gecoŲrdineerde en uitgevoerde aanval op een legerpost afgelopen zondag zijn zowel de zogenaamde Volksverzetscomitťs (PRC's) als de gewapende tak van de Hamas (die wordt geleid vanuit Damascus) verantwoordelijk. Zij hebben de vrijlating van alle Palestijnse vrouwen en minderjarigen uit IsraŽlische gevangenissen geŽist, in ruil voor informatie over en eventuele vrijlating van Shalit. De Hamasregering steunt het standpunt dat Shalit alleen kan worden vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. Ook president Abbas heeft duidelijk gemaakt dat IsraŽl iets 'terug zal moeten doen' in ruil voor de vrijlating van de soldaat.


De weigering van IsraŽl om te onderhandelen over Shalits vrijlating, lijkt misschien in tegenspraak met haar verklaarde streven Shalit koste wat het kost levend terug te krijgen, maar als IsraŽl op dergelijke voorwaarden in zou gaan zou dit een beloning zijn voor de terroristen en een aanmoediging voor toekomstige ontvoeringen. Hamas leden, inclusief leden van de huidige regering (en dus niet slechts van de militaire vleugel) hebben meermaals gezegd dat het ontvoeren van IsraŽlische soldaten een geschikt actiemiddel is om Palestijnse gevangenen vrij te krijgen. Overigens zijn er ook bronnen die beweren dat IsraŽl wel in onderhandeling is, en in het verleden is IsraŽl bereid geweest om honderden gevangenen vrij te laten in ruil voor een soldaat of enkele lichamen van dode soldaten. Het heeft een dergelijke gevangenenuitruil eerder met de Hezbollah gedaan, maar nog niet met de Hamas (mede omdat het de Hamas slechts zelden is gelukt om IsraŽlische soldaten te ontvoeren). Dit heeft te maken met de IsraŽlische moraal dat men niemand op het slagveld achterlaat, maar ook met het feit dat familieleden van een soldaat vaak veel pressie uitoefenen op de regering. Terwijl voor de Hamas en andere Palestijnse gewapende groepen, martelaren een heldenstatus hebben en het zelfs een eer is om een zoon te offeren, doet IsraŽl er alles aan een soldaat levend terug te krijgen.

Het is natuurlijk zeer de vraag of de legeroperatie daartoe zal bijdragen, en de Palestijnse terroristen de soldaat zullen overhandigen aan het binnengevallen leger. Men hoopt dat door de operatie de druk van de Palestijnse bevolking, president Abbas, premier Haniyeh, maar ook van bijvoorbeeld Egypte op de ontvoerders zal toenemen, aangezien zij allen willen dat IsraŽls legeroperatie zo snel mogelijk stopt. De steun van de Palestijnse bevolking voor de ontvoerders lijkt echter onverminderd groot te zijn, en door de legeroperatie eerder nog toe te nemen. IsraŽl heeft een aanstaande invasie van de noordelijke Gazastrook overigens opgeschort, om onderhandelingen nog een kans te geven.

Na de dood van een eveneens ontvoerde IsraŽliŽr uit de Westelijke Jordaanoever, waarschijnlijk door leden van de Hamas en in ieder geval met hun medeweten, heeft IsraŽl tientallen Hamas leden van de regering en het Palestijnse parlement gearresteerd, waaronder verschillende ministers. Onder de gearresteerden bevinden zich de plaatsvervangende premier Nasser al-Shaer, minister van financiŽn Omar Abdel Razek, minister van arbeid Mohammed Barghouti, en vele andere top politici en leidinggevenden binnen de Hamas regering. Naast deze arrestaties heeft IsraŽl verschillende doelen in de Gazastrook gebombardeerd, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, trainingskampen van de Hamas, een wapenopslagplaats en open velden van waaruit raketten worden afgevuurd. Ook werd opnieuw een elektriciteitscentrale getroffen, waardoor een deel van de inwoners van de Gazastrook zonder stroom kwam te zitten. In totaal zijn twee militanten, waaronder een lid van de Islamitische Jihad, omgekomen.

President Abbas, premier Haniyeh en andere Palestijnse functionarissen hebben de IsraŽlische aanvallen al 'misdaden tegen de menselijkheid', oorlogsmisdaden en 'collective punishment' genoemd, hoewel nog geen enkele onschuldige burger is omgekomen. Men kan over zowel de morele juistheid als de strategische waarde van de massa-arrestaties en de bombardementen twisten, feit is wel dat zij allen zeer gericht zijn, en dus het tegendeel van collectief straffen inhouden, met uitzondering wellicht van de elektriciteitscentrale, hoewel ook dit gericht kan zijn op het bemoeilijken van de planning en uitvoering van terroristische aanvallen. Aangezien in een oorlog infrastructuur een legitiem doelwit is, is ook dit geen oorlogsmisdaad. De Palestijnen menen enerzijds dat zij een onbeperkt 'recht op verzet' hebben (zoals onlangs in het aangepaste Gevangenendocument is vastgelegd, niet alleen binnen de bezette gebieden, maar ook binnen IsraŽl zelf, maar veroordelen vervolgens iedere IsraŽlische reactie als misdaad tegen de menselijkheid of zelfs genocide.

Wat soms vergeten lijkt te worden, is dat de soldaten werden aangevallen c.q. ontvoerd terwijl zij op IsraŽlisch grondgebied de wacht hielden, niet terwijl zij in bezet gebied op Palestijnen waren aan het jagen. Dit was dus geen actie tegen de IsraŽlische bezetting, hoewel de uitvoerders beweren dat het een wraakactie is voor IsraŽlische liquidaties van hun strijders. Deze liquidaties waren op hun beurt echter weer een reactie op de vele qassamraketten die dagelijks op Sderot en andere IsraŽlische plaatsen neerregenen, en waar de Hamasregering - ondanks het zogenaamde staakt het vuren - nooit actie tegen heeft ondernomen.
Sinds IsraŽl zich vorig jaar volledig uit de Gazastrook terugtrok, zijn de aanvallen met qassamraketten toegenomen, niet afgenomen, en in totaal zijn er inmiddels meer dan 1000 afgevuurd. Deze raketten hebben, hoewel zij meestal doel missen, inmiddels aan ca. 10 mensen het leven gekost, waaronder ook twee IsraŽlische Arabieren, en verschillende kinderen, en een veelvoud aan gewonden veroorzaakt. De raketten hebben een normaal leven in Sderot, de meest getroffen stad die aan de grens met de Gazastrook ligt, onmogelijk gemaakt.

De qassamregen op Sderot kan accurater beschreven worden als een vorm van 'collectief straffen' dan gerichte liquidaties of luchtaanvallen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor de qassamraketten, en zij spelen rechts in IsraŽl in de hand, waar de kritiek op de terugtrekking uit de Gazastrook, en op de plannen van de regering om zich ook uit grote delen van de Westelijke Jordaanoever terug te trekken, toeneemt. Als Abbas en Haniyeh niks tegen dergelijke aanvallen kunnen doen, omdat de gewapende tak van Hamas zijn bevelen uit Damascus zou krijgen, en men te zwak zou zijn autonome cellen zoals de Volksverzetscomitťs aan te pakken, dan is dit een belangrijk argument tegen vredesbesprekingen van IsraŽl met beide leiders. Het heeft immers weinig zin om afspraken te maken met mensen die ze niet na kunnen komen. Als zij er wel wat aan kunnen doen, dan toont dit aan dat zij geen vrede willen, en de woorden over een staakt-het-vuren holle praat zijn. De Hamas regering speelt dan ook een dubbele rol: enerzijds betuigt het steun aan het 'verzet' ook als dit aanvallen binnen IsraŽl zelf betreft, anderzijds beweert het niet betrokken te zijn bij de recente ontvoering en een staakt-het-vuren na te streven, mits dit van IsraŽlische zijde wordt beantwoord.

Het wordt tijd dat de Palestijnse regering verantwoordelijkheid voor haar handelen op zich neemt, en duidelijk maakt of het oorlog wil of vrede, en in het geval van het laatste ophoudt op allerlei manieren 'het verzet' te steunen, aan te moedigen, te rechtvaardigen, te financieren en te faciliteren, en zijn veiligheidstroepen inzet om de qassam aanvallen tegen te gaan. Als dan onverhoopt een autonome cel een aanval uitvoert, heeft men alle recht van IsraŽl terughoudendheid te verwachten en van oorlogsmisdaden en dergelijke te spreken als het toch tot de aanval overgaat. In dat geval zou de steun voor de Palestijnen overweldigend zijn. Men heeft dan ook alle recht onderhandelingen met IsraŽl te eisen, serieuze onderhandelingen gericht op een twee-statenoplossing, en de druk op IsraŽl deze aan te gaan zal overweldigend zijn. Kiest men daarentegen voor oorlog, of in Palestijnse terminologie 'verzet tegen de bezetting', dan kan men aanvallen terug verwachten, en als men een sterker land binnen haar eigen grenzen aanvalt, zal de reactie soms harder en dodelijker zijn dan de aanval zelf. Dit heeft niks met genocide of oorlogsmisdaden te maken, maar alles met het recht, en ook de plicht van iedere staat zich tegen aanvallen op zijn grondgebied en tegen zijn burgers te verdedigen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.