IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Hamas, IsraŽl en oorlogsmisdaden

IMO Blog, 2006

IsraŽl ligt wederom onder vuur op twee fronten: terwijl men met de huidige grootschalige legeroperaties in de Gazastrook tracht een einde te maken aan de raketbeschietingen op IsraŽlische steden, wordt men op het diplomatieke front beschuldigd van oorlogsmisdaden, wat herinneringen oproept aan de akties in Jenin in 2002, waarmee IsraŽl toen een einde probeerde te maken aan de Palestijnse zelfmoordaanslagen.

De oorlogsverklaring van Hamas aan IsraŽl stamt uit 1988, toen zij met haar handvest opriep tot vernietiging van de staat IsraŽl en het vermoorden van de joden. Een citaat:

Moreover, if the links have been distant from each other and if obstacles, placed by those who are the lackeys of Zionism in the way of the fighters obstructed the continuation of the struggle, the Islamic Resistance Movement aspires to the realisation of Allah's promise, no matter how long that should take. The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said:

"The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews." (related by al-Bukhari and Moslem).

Hamas is hier nooit op teruggekomen of heeft haar positie aangepast, en het staakt-het-vuren dat men begin 2005 afkondigde is nooit gepaard gegaan met het uitspreken van de intentie vrede te sluiten. Men bleef het 'gewapende verzet' steunen, zowel binnen als buiten de bezette gebieden, en zowel in woord als in daad. Men keurde zelfmoordaanslagen goed, smokkelde en fabriceerde wapens, en in media en moskeeŽn werden de 'martelaren' van het Palestijnse vlok geŽerd en hun daden verheerlijkt.
Het meest vergaande wat men IsraŽl aanbood was een lange termijn staakt-het-vuren, in ruil voor het opgeven van alle bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem, en voor recht op terugkeer van alle vluchtelingen.

Onlangs verklaarde Musa Abu Marzouq, vice-hoofd van het Hamas Politbureau: "No matter what, the violence will never stop" en op de vraag of het zogenaamde gevangenendocument een impliciete erkenning van Israel inhoudt:

"The paper does not say that at all. It is purely about the future of our people and about how a government uniting all Palestinian factions can work on building their independent state.
Eerder dit jaar zei hij het zo mogelijk nog duidelijker:

"We say that all of Palestine, from the [Jordan] River to the [Mediterranean] Sea, belongs to the Palestinians. An independent Palestinian state with full sovereignty over the West Bank, Jerusalem, and the Gaza Strip is a temporary and phased solution - not the permanent solution."

De voortdurende raketaanvallen vanuit de Gazastrook op Sderot en de ontvoering van een IsraŽlische soldaat zijn de nieuwste oorlogsverklaringen. Afgelopen dinsdag heeft een modernere Qassam raket met een groter bereik voor het eerst de stad Ashkelon getroffen, een stad met meer dan 100.000 inwoners. De raket landde op een schoolplein, en het mag een wonder heten dat niemand omkwam of ernstig gewond raakte. Woensdag zijn er nog twee raketten in Ashkelon geland.
Er zijn inmiddels al verschillende doden door deze raketten gevallen, en de intentie is om meer, veel meer mensen te doden. Ze worden welbewust op burgerdoelen afgeschoten binnen IsraŽl zelf, niet in de bezette gebieden.

Toch gaat de aandacht in de media vooral uit naar IsraŽls beschietingen en bombardementen in de Gazastrook, waardoor een groot deel van de Palestijnse bevolking zonder stroom zit en men elke nacht in angst doorbrengt. Men benadrukt graag dat de IsraŽlische aanvallen de bevolking doen radicaliseren (het Acht Uur Journaal interviewde hiertoe op dinsdag zelfs iemand van de radicale met Hezbollah verbonden Al Manar TV, die in verschillende Europese landen geweerd wordt vanwege antisemitische uitzendingen), en IsraŽl het dus zelf schuld is dat de Palestijnen het 'verzet' steunen. Een vreemde omdraaiing van feiten, want na de IsraŽlische terugtrekking uit de Gazastrook is het aantal raketten op IsraŽlische steden sterk toegenomen, voordat er IsraŽlische beschietingen waren, en inderdaad, ook al tijdens het zogenaamde 'staakt-het-vuren' van de Hamas.

Amnesty International veroordeelde de IsraŽlische bombardementen officieel als oorlogsmisdaden:

According to the Fourth Geneva Convention, "collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited" as is the destruction of private or public property.

The Convention puts an onus on all states party to it [...] to ensure the prosecution of perpetrators of the war crime of "causing extensive destruction" that was not justified by military necessity but carried out "unlawfully and wantonly."

"Intentionally directing attacks against civilian objects" is also a war crime under Article 8 (b) (ii) of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Dit betekent dat zo ongeveer alle oorlogshandelingen een oorlogsmisdaad inhouden, aangezien altijd onschuldigen eronder leiden, en infrastructuur of publieke gebouwen worden getroffen, zeker in dichtbevolkt gebied. Een complicerende factor is dat er geen officieel slagveld is met legers zoals in 'klassieke oorlogen'. Palestijnen vuren raketten af vanuit dichtbevolkt gebied, slaan wapens op in huizen of andere 'civiele' gebouwen, en bereiden hun aanslagen voor vanuit stedelijk gebied, waar hun strijders zich schuilhouden. Omdat de Palestijnen geen staat vormen, is de conventie op hun niet van toepassing en worden zij niet veroordeeld voor het welbewust schieten op burgerdoelen of het plegen van aanslagen in IsraŽlische steden (alleen al op woensdag zijn er drie aanslagen verijdeld door IsraŽl). Als IsraŽl zich strikt aan de Vierde Geneefse Conventie moest houden, kon het dus geen enkele actie ondernemen tegen Palestijnse militanten die raketten op IsraŽl afvuren en soldaten op IsraŽlisch grondgebied vermoorden en ontvoeren. De Palestijnen en de Arabische landen zullen dit een welkome oplossing van het conflict vinden, het moge duidelijk zijn dat dit niet de intentie is van de Geneefse Conventie.

De nieuwe VN mensenrechtencommissie is, op verzoek van de Arabische staten, al in spoedzitting bijeengekomen om IsraŽls Gaza invasie te veroordelen.

"Israel's conduct is morally indefensible," Dugard, a South African lawyer responsible for investigating alleged human rights abuses by Israel in Palestinian areas told an emergency session of the UN Human Rights Council. "I am concerned with the law, and here it is clear that Israel is in violation of the most fundamental norms of humanitarian law and human rights law."

Ook Dugard verwees hierbij naar de Vierde Geneefse Conventie, en voegde eraan toe:

The arrest of Hamas Cabinet ministers and legislators "seems to constitute the taking of hostages," also prohibited by the convention"

Het is vreemd dat iemand speciaal is benoemd om IsraŽlische mensenrechtenschendingen te onderzoeken, wat voor geen enkel ander land het geval is. Dit lijdt haast automatisch tot eenzijdige veroordelingen, waarin Palestijns geweld wordt genegeerd. Misschien mag het daarom eigenlijk niet verbazen dat uitgerekend IsraŽl wordt beschuldigd van het ontvoeren van mensen, terwijl de Hamas vorige week een IsraŽlische soldaat ontvoerde. Er is een groot verschil tussen mensen gevangennemen en ze ontvoeren. Bij een ontvoering wordt de ontvoerde op een geheime plaats vastgehouden en is er geen sprake van enige controle of een proces, laat staan rechten zoals het ontvangen van bezoek, recht op een proces en op voorzieningen. De gedetineerde Hamas leden hebben contact met de buitenwereld, en Hamas politici hebben al laten weten hen te zullen consulteren in toekomstige beslissingen. Marwan Barghouti en andere Palestijnse gevangenen schreven het Gevangenendocument dat nu in aangepaste vorm is geaccepteerd door zowel Hamas als Fatah. Palestijnse gevangenen in IsraŽl studeren, en bereiden zelfs aanslagen voor. Galit Shalit, de ontvoerde IsraŽlische soldaat, kan slechts dromen van dergelijke zaken.
De IsraŽlische ambassadeur Itzhak Levanon, had dan ook groot gelijk toen hij zei:

"We find ourselves in an absurd situation in which the Human Rights Council, convened into urgent session, ignores the rights of one side and holds a special meeting to defend the rights of the other side," Ambassador Itzhak Levanon told the 47-member body.


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.