IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Van Doorn over het Midden-Oosten conflict

IMO Blog, 2006

Onderstaand artikel is een reactie op een column uit de Trouw van afgelopen zaterdag 15 juli door J.A.A. van Doorn: "Hamas en Hezbollah: historie zonder einde".
Dit artikel verscheen vandaag op de Podium-pagina van Trouw in iets ingekorte vorm.


Hoewel ik de bezorgdheid van J.A.A. van Doorn deel betreffende de escalatie in het Midden-Oosten, kan ik niet met zijn analyse instemmen. Zo zouden organisaties als Hamas en Hezbollah volgens hem slechts uit wanhoop handelen vanwege de IsraŽlische bezetting en geweld. Zowel de Hamas als Hezbollah vielen IsraŽl echter op haar eigen grondgebied aan, en IsraŽl heeft zich uit zowel Libanon als de Gazastrook geheel teruggetrokken. De VN veiligheidsraad heeft middels resoluties 1559 en 1680 bovendien de ontwapening geŽist van Hezbollah, die in zuid-Libanon een soort staat-in-een-staat vormt. Zowel Hamas als Hezbollah hebben al vaker geprobeerd om IsraŽlische soldaten te ontvoeren, met als doel deze voor honderden Palestijnse gevangenen te ruilen. Bij een dergelijke ontvoeringspoging van de Hezbollah in 2005 kwamen drie Hezbollah strijders om. Libanon vroeg om de uitlevering van hun lichamen en IsraŽl heeft deze zonder verdere voorwaarden direct overgedragen. Hezbollah liet echter weten door te gaan met zijn pogingen IsraŽlische soldaten te ontvoeren. Dat was een perfect moment geweest voor de internationale gemeenschap om escalatie in de toekomst te voorkomen door de druk op Libanon (en SyriŽ en Iran die in feite de macht hebben over Hezbollah) te vergroten om de genoemde resoluties uit te voeren, maar men deed niets.


Sinds de IsraŽlische terugtrekking uit de Gazastrook hebben Palestijnse terroristen honderden raketten op IsraŽl afgevuurd en zijn verschillende aanslagen in IsraŽl verijdeld. Hoewel de meeste raketten doel misten, zijn er minstens 10 mensen door gedood, en een veelvoud gewond geraakt, en is veel materiŽle schade berokkend. In Sderot en sinds enkele dagen ook in verschillende noord-IsraŽlische steden brengt een deel van de bevolking de nacht door in schuilkelders en is het normale leven ernstig ontregeld. Dit af doen als 'speldenprikken' zoals Van Doorn doet is bijzonder laatdunkend. Slachtoffers aan beide kanten van het conflict verdienen ons mededogen.

De succesvolle aanvallen van Hamas en Hezbollah zijn inderdaad koren op de molen van conservatief IsraŽl; zij zijn echter meer dan een 'makkelijk excuus'. Zij brengen de mensen die voor vrede en concessies aan de Palestijnen zijn in grote verlegenheid. Het is moeilijk een boodschap van vrede uit te dragen terwijl Hamas en Hezbollah hun 'overwinningen' uitbundig vieren en de 'Zionistische vijand' meer bloedvergieten beloven zolang men niet aan hun voorwaarden voldoet. IrreŽle voorwaarden, aangezien beide organisaties het pure bestaan van IsraŽl afwijzen. Zij zullen hun geweld dan ook niet staken na een gevangenenuitruil of andere IsraŽlische concessies, maar hierdoor juist worden aangemoedigd.
Van Doorn verwijt IsraŽl slechts militaire oplossingen te zien en geen diplomatieke. Aangezien alle andere actoren te zwak zijn of slechts uit wanhoop zouden handelen, kan alleen het zogenaamd onkwetsbare IsraŽl een uitweg uit de escalatie bieden. Maar met wie moet het onderhandelen? Hamas en Hezbollah willen geen vrede, en de Palestijnse Autoriteit en de Libanese regering zijn zwak en hebben geen macht over de gewapende milities. Wat voor waarde heeft het een overeenkomst met iemand te sluiten die hem niet na kan komen? Hoe kan de IsraŽlische regering dat aan het volk verkopen? Dit soort lastige vragen gaat van Doorn uit de weg, waardoor zijn analyse weinig realiteitswaarde heeft.

In tegenstelling tot wat Van Doorn beweert, heeft IsraŽl de diplomatieke weg uitgebreid bewandeld tijdens het Oslo vredesproces. Er is overeengekomen dat de Palestijnen een einde aan het terrorisme zouden maken en dat terroristische en racistische organisaties (ook dit laatste is gezien haar expliciet antisemitische handvest beslist op Hamas van toepassing) niet deel mogen nemen aan de verkiezingen van de Palestijnse Autoriteit, die in het leven was geroepen om vrede te sluiten met IsraŽl. Ook IsraŽl hield zich echter lang niet altijd aan zijn afspraken. Er is eindeloos gepraat en er zijn vredesplannen te over, maar wat ontbreekt is een mechanisme waardoor beide partijen hun verplichtingen ook nakomen.
Van Doorn verwijt IsraŽl aan het ontstaan van de Hamas en Hezbollah te hebben meegewerkt en hun populariteit door haar 'buitensporige geweld' te vergroten. Echter in tijden van IsraŽlische concessies, zoals tijdens de jaren '90, verloor de Hamas niet haar aanhang, en was zij juist bijzonder actief. Hezbollah is niet in een interne crisis terechtgekomen, en heeft zich ook niet gematigd, na IsraŽls vertrek uit Libanon. Van de andere kant hebben Palestijns geweld (dat er al voor de bezetting was) en de Arabische afwijzing van vrede met en erkenning van IsraŽl, in IsraŽl conservatieve en religieuze sentimenten versterkt. De kolonistenbeweging voer wel op het besliste 'nee' van de Arabische staten tegen onderhandelingen na de 1967 oorlog, en werd verder versterkt door de 'zionisme is racisme' resolutie van de VN uit 1975. Recenter hebben een serie aanslagen in 1996 Nethanjahoe aan de macht gebracht, en de tweede intifada heeft Sharon in het zadel geholpen. Nethanjahoe en de extreemrechtse Lieberman nemen het stokje graag over van Olmert en Peretz, die op een programma van vergaande terugtrekkingen uit de Westelijke Jordaanoever zijn gekozen.

De 'vicieuze cirkel van moord en doodslag' zou wellicht doorbroken kunnen worden door zowel een staakt-het-vuren als de ontwapening van de Hezbollah af te dwingen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 20 July 06, schreef Rik Min

Ratna Pelle van ĎIsrael-Palestina Infoí schreef 19 Juli jl., in Trouw dat het onzinnig is IsraŽl alle schuld (van problemen daar) te geven. Ze bekritiseert in haar artikel de analyse van J.A.A. van Doorn (van 15 Juli jl. in Trouw).

Ik denk - en weet wel zeker - dat Ratna Pelle zich enorm vergist. Dat komt door de witte plek die helaas velen met haar in Nederland hebben over de juiste oorzaak en het juiste gevolg. Honderden zo niet duizenden vooraanstaande Nederlanders vinden inmiddels, net als Van Doorn, dat IsraŽl wel degelijk de schuld heeft aan de al maar aanhoudende crises in het Midden Oosten [1]. Naast de schandalige oliepolitiek van de Britsche en Amerikaanse belangengroepen is het fundament waarop de staat IsraŽl is gebaseerd fundamenteel fout.

Terugkijkend is IsraŽl in 1948 volkomen onrechtmatig opgericht. Een land alleen voor joden is een grote politieke fout gebleken. Safe areaís voor joden werken niet - in BosniŽ voor moslims ook niet - nergens niet. En het was in dit geval voor Ďdeí joden, in 1948, ook helemaal niet nodig [2]. Joden woonden in het Midden Oosten vredig naast moslims, niet-moslims en Christenen, en ook toen na 1945 vreedzaam in Europa. Vele mensen zijn toentertijd die richting op geŽmigreerd (joden). Velen (Palestijnen) zijn tegelijkertijd verdreven uit die toen opgerichte joodse staat; gevlucht, verbannen of uitgezet. Dat is 60 jaar doorgegaan. Het land had nooit door de Verenigde Naties ter eer en glorie van een groep opgericht mogen worden. Dat is nu, anno 2006, dan ook door niemand meer te verdedigen. Apartheid is fout gebleken. Safe areaís voor joden - het zionisme - is fout gebleken. IsraŽl zal op termijn zijn joodse status dan ook moeten opgeven. Israel is voor iedereen, al haar ingezetenen. Het zionisme is een illusie uit een ver verleden geweest. IsraŽl vestigen op Palestijns grondgebied was en is een koloniale oplossing; goed voor joden Ė ik betwijfel het - en slecht voor moslims, niet-moslims en Christenen. Zionisme is apartheid gebleken en dus racisme.

Begin met het laten samenleven en laten samengaan van joden, moslims, arabieren, Christenen en niet gelovigen in het Heilige Land. Kortom, het oude PLO ideaal, de leuze uit het oude PLO handvest. Het oude PLO ideaal biedt hier de helpende hand. Bedenk dat hier mee de joden de Gaza-strook en de Westbank dan niet hoeven te verlaten. Palestijnen willen immers geen Apartheid, die willen samenleven [3]. Vraag maar na.

Hoogachtend

Rik Min
Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede
053 - 4763881 of 4303073
home.hetnet.nl/~r.min

Voetnoten:

[1] ĎOm te beginnen in 1948 maar ook eerder. Daarna in 1956, 1967, etc.

[2] Deí joden als groep bestaan niet. Er zijn vele definities. Vele definities deugen niet. Jood-zijn is op de eerste plaats een godsdienst. Wie is jood? Een staat Ďalleen voor jodení kan niet. Is een illusie. 2000 of 3000 jaar oude rechten voor Ďde jodení is onzin. Je daar op beroepen is (ook) onzin.

[3] Dat willen alle Arabische volkeren. Dat is de kwestie en dat is dan ook de oplossing van 95 procent van de problemen in het Midden Oosten; zo niet 99.99 procent.

op Saturday, 22 July 06, schreef Ratna

Geachte heer Min,

Hartelijk dank voor het corrigeren van mijn verkeerde blik op het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Ik verbaas me er zelf over hoe ik zo lang met deze blinde vlek in mijn ogen heb kunnen rondlopen. Ik zal aan mijn IsraŽlische vrienden doorgeven dat ze helemaal geen volk zijn, en dat hun idee van een eigen land voor hun volk dus ook onzin is. Het zal even slikken zijn voor ze, en misschien dat sommigen in een identiteitscrisis zullen raken, maar het Jodendom heeft de beste psychiaters voortgebracht, dus ze zullen er zeker wel weer bovenop komen.
Het is eigenlijk te simpel voor woorden: er is er maar ťťn schuld aan het conflict (en aan alle andere ellende in het Midden-Oosten), namelijk IsraŽl. Zij had immers gewoon niet mogen bestaan, dan was het een oase van vrede en broederschap geweest, zoals voordat de Zionisten kwamen!

Dat het Zionisme in de praktijk een flop is gebleken was natuurlijk al lang zonneklaar. Het wilde IsraŽl maar niet lukken om die laatste 20% Arabieren het land uit te krijgen en echt *exclusief Joods* te worden, omdat haar eigen anti-racime wetten dat verhinderen. Raar dat de Zionisten een democratie en een rechtsstaat van hun land hebben gemaakt, met het soort van regime dat gebruikelijk is in het Midden-Oosten was het veel gemakkelijker geweest om de Arabieren in IsraŽl en de Westelijke Jordaanoever uit te moorden of te verdrijven. Zo hebben de meeste Arabische landen ook hun Joodse minderheden verdreven.

Het goede oude PLO ideaal was helder: alle Joden die voor 1917 in Palestina woonden konden in de Arabische staat blijven, de rest moest met geweld verdreven worden. Als dat was uitgevoerd, was het conflict allang opgelost geweest. Wat echt jammer is, is dat de criminele koloniale oorlogszuchtige Zionisten niet met de vernietiging van hun staat, zoals zowel Hezbollah en Hamas en hun bongenoten in SyriŽ en Iran, die nastreven, instemmen, en dit al 60 jaar met succes weten te verhinderen. Misschien moeten we de oorlog van deze bevrijdingsorganisaties en hun patrons eens wat actiever gaan steunen, zodat aan het IsraŽlische kankergezwel eindelijk een einde kan worden gemaakt.

Kortom: U stapelt onzin op onzin, maar dat hoeft niet te verbazen van iemand die op zijn website beweert dat 'dankzij Stalin het antisemitisme niet meer bestaat'.

Het cynisme opzij gezet: 'analyses' als die van u, die het bestaansrecht van een VN lidstaat ontkennen, en er indirect voor pleiten die met geweld te elimineren, dragen bij aan het probleem in plaats van aan de oplossing. U toont perfect aan wat de belangrijkste oorzaak van het Midden-Oosten conflict is. IsraŽl is niet artificiŽler dan veel andere staten, waaronder JordaniŽ en Libanon, die ook door 'westerse kolonialisten' zijn gecreŽerd, en veel landen zijn door of na een oorlog tot stand gekomen. Toch wordt alleen IsraŽls bestaansrecht geregeld ontkend en meent u te kunnen bepalen dat de Joden geen volk maar slechts een religie zijn, en dus geen recht op zelfbeschikking hebben.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.