IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Objectieve berichtgeving over IsraŽl en Libanon

IMO Blog, 2006

Volgens een artikel op Joods.nl klagen zowel voor- als tegenstanders van IsraŽl dat de media eenzijdig zijn en te weinig aandacht hebben voor 'hun' kant in het conflict. Men concludeert met de meergehoorde opmerking, ditmaal geciteerd uit een boek van Joris Luyendijk (die overigens zelf lang niet zo evenwichtig is als hij het doet voorkomen):

"Met IsraŽl en de Palestijnen kun je het nooit goed doen. Als beiden ontevreden zijn over je verslaggeving heb je het redelijk goed aangepakt."Dit is een non sequitur. Immers, er zijn altijd mensen die vanwege hun extremistische ideeŽn vinden dat de media te weinig aandacht voor 'hun' kant van de zaak hebben. Maar laten we eerlijk zijn: hoe anti-IsraŽl moet de verslaggeving zijn wil iemand als Dries van Agt, of Gretta Duisenberg, of Anja Meulenbelt, tevreden zijn? Waarschijnlijk moet ieder artikel beginnen met de bewering dat 'de bezetting de oorzaak van het conflict is, en wat IsraŽls vijanden ook doen, dit allemaal verklaarbaar is vanwege de bezetting. Niet de Hamas en Hezbollah zijn terroristen, maar het IsraŽlische leger, dat zijn gang kan gaan vanwege de steun van de VS, die weer wordt veroorzaakt door de machtige Joodse lobby aldaar. De westerse media en politiek worden nog steeds geleid door misplaatste schuldgevoelens vanwege de Holocaust en de Joodse lobby maakt hier handig gebruik van door iedereen die zich kritisch uitlaat over IsraŽl een antisemiet te noemen en zo monddood te maken.' Enz. enz. Dat deze mensen geregeld royaal de ruimte krijgen om dit standpunt te verkondigen, heeft nooit tot een herziening van dit standpunt geleid. Van de andere kant zijn er mensen die zich beklagen over het feit dat de bezette gebieden niet Judea en Samaria worden genoemd, of op zijn minst 'betwiste gebieden', en niet alle Palestijns/Arabisch geweld als terroristisch en ingegeven door een intense haat tegen IsraŽl en de Joden wordt beschreven, hoewel deze laatste minder prominent in de media aanwezig zijn.
De situatie ligt ingewikkelder dan de constatering dat 'als er van beide kanten kritiek is de berichtgeving wel goed zal zijn'.

Objectieve berichtgeving moet aan een paar criteria voldoen:
* Zo getrouw mogelijk beschrijven wat er gebeurt, en feit van propaganda onderscheiden.
* De visie van beide kanten op de zaak weergeven, zonder een van beide bij voorbaat meer krediet te geven of als betrouwbaarder te presenteren.
* Bij informatie altijd een bevestiging zoeken van een onafhankelijke bron
* Indien foutieve informatie is gegeven (bijvoorbeeld inzake dodenaantallen, zoals recentelijk met betrekking tot het bombardement op het Libanese dorp Kana) deze rechtzetten en excuses maken.

Dit klinkt evident, maar is het allerminst. Moet bijvoorbeeld wat betreft Soedan de Janjaweed evenveel krediet krijgen als de vele slachtoffers? Heeft Milosovic evenveel recht van spreken als de door zijn partij en leger verdreven en uitgemoorde Bosnische moslims en Kosovaren? Hadden de fascisten van Franco in Spanje, de Rode Khmer, Saddam Hoessein, niet allemaal ook een beetje gelijk? Met andere woorden, moeten de media de 'bad guys' evenveel ruimte geven voor hun racistische en genocidale ideeŽn als hen die daartegen strijden, ook al handelen die laatste ook niet altijd volgens de regels van de Geneefse Conventie? Moeten de media niet juist stelling nemen tegen extremisme? Moeten wij allen niet stelling nemen tegen de 'bad guys', tegen fascisme, racisme, haat, wreedheid, machtswellust? Mijn antwoord hierop is in ieder geval een volmondig 'ja', en hetzelfde geldt voor Van Agt c.s. waarmee we terug zijn bij af. We zijn een moralistisch volkje en daar ben ik geen uitzondering op. De vraag is wanneer er sprake is van goed en fout, en hoe we dat bepalen.

In het IsraŽlisch-Palestijnse conflict hebben delen van beide partijen legitieme claims en grieven, en staan delen de vernietiging van de ander voor. Het is de taak van de media ons goed te informeren over wie wat wil en met welke middelen, op grond van wat wordt gezegd en gedaan en geprobeerd.
Een voorbeeld van dat laatste: maandelijks verijdelt IsraŽl tientallen Palestijnse zelfmoordaanslagen. Er zijn tot nu toe 'slechts' 60 doden aan IsraŽlische kant gevallen in de Libanon oorlog omdat IsraŽlische huizen bijna allemaal schuilkelders hebben. Van de andere kant worden kelders van Libanezen door de Hezbollah gebruikt om wapens op te slaan en binnenplaatsen om raketten af te vuren. De Libanese burgers worden welbewust als menselijk schild gebruikt. Op sommige plaatsen verhinderde Hezbollah de vlucht van burgers uit dorpen nadat zij door IsraŽl waren opgeroepen het gebied te verlaten. Een citaat: A Lebanese Shia explains how Hezbollah uses human shields
After Israel left Lebanon, it did not take long for Hezbollah to have the say in our town and all other towns. Received as successful resistance fighters, they appeared armed to the teeth and dug rocket depots in bunkers in our town as well. The social work of the Party of God consisted in building a school and a residence over these bunkers! A local sheikh explained to me laughing that the Jews would lose in any event because the rockets would either be fired at them or if they attacked the rocket depots, they would be condemned by world opinion on account of the dead civilians. These people do not care about the Lebanese population, they use them as shields, and, once dead, as propaganda. As long as they continue existing there, there will be no tranquility and peace. (Duits origineel)


Doelen van beide partijen
Dit soort informatie is cruciaal naast het vermelden van aantallen slachtoffers aan beide kanten. Daarnaast is de doelstelling van beide partijen van cruciaal belang. Wat wil Hezbollah en wat wil IsraŽl? Ieder weldenkend mens weet dat IsraŽl Libanon niet wil bezetten en er geen belang bij heeft om zoveel mogelijk Libanese burgers om te brengen. Dit blijkt ook duidelijk uit wat IsraŽl doet, want met het moderne wapentuig dat het heeft zou het een veelvoud van het huidige aantal van ca. 600 doden in drie weken kunnen hebben veroorzaakt. Het klinkt wellicht cynisch, maar het feit dat drie weken van zware bombardementen niet meer slachtoffers hebben gekost is geen toeval maar bewust beleid. Dat daardoor ook minder schade aan Hezbollah is toegebracht en zij dus nog steeds honderden raketten per dag op IsraŽl kunnen afvuren wordt voor lief genomen. IsraŽl vecht met ťťn hand op de rug, en daardoor kan Nasrallah met een grimas op de TV verklaren dat het machtige IsraŽl niet in staat is Hezbollah te verslaan, en de overwinning claimen. Wat IsraŽl wil is Hezbollah uitschakelen, en zo zijn noordgrens veiligstellen, met zo min mogelijk onschuldige slachtoffers. Hezbollah daarentegen is tegen IsraŽls bestaansrecht, en wil geheel Palestina met geweld bevrijden. Nasrallah zegt het geregeld en het staat in het handvest van Hezbollah. Hij heeft onder andere gezegd dat "if they (Jews) all gather in Israel, it will save us the trouble of going after them worldwide." Uit het handvest:
Our primary assumption in our fight against IsraŽl states that the Zionist entity is aggressive from its inception, and built on lands wrested from their owners, at the expense of the rights of the Muslim people. Therefore our struggle will end only when this entity is obliterated. We recognize no treaty with it, no cease fire, and no peace agreements, whether separate or consolidated.

We vigorously condemn all plans for negotiation with IsraŽl, and regard all negotiators as enemies, for the reason that such negotiation is nothing but the recognition of the legitimacy of the Zionist occupation of Palestine. Therefore we oppose and reject the Camp David Agreements, the proposals of King Fahd, the Fez and Reagan plan, Brezhnev's and the French-Egyptian proposals, and all other programs that include the recognition (even the implied recognition) of the Zionist entity.

Er is geen reden voor de media aan deze doelstelling te twijfelen, zolang het Hezbollah leiderschap hier geen aanleiding toe geeft. Hezbollah viert, in tegenstelling tot IsraŽl, de dood van onschuldige burgers, burgers die in hun ogen overigens niet onschuldig zijn omdat zij Joods zijn en/of in IsraŽl wonen.

Uit dit alles volgt dat het simplistisch is om te suggereren dat de sterkere partij ook de slechtere partij is, en aantallen slachtoffers aan beide kanten een goede graadmeter zijn voor wie er de meest agressieve en abjecte doelen op na houdt. De media zijn niet zozeer vooringenomen wanneer zij melden hoeveel slachtoffers aan beide kanten vallen, en meer aandacht besteden aan de Libanese slachtoffers als aan de IsraŽlische, maar wanneer zij de Hezbollah presenteren als een redelijke organisatie waarmee prima te onderhandelen valt, en IsraŽls weigering dit te doen en onmiddellijk het vuren te staken (waarbij het overigens onwaarschijnlijk is dat Hezbollah een staakt-het-vuren zal accepteren), als agressief en onredelijk neerzetten. Het IsraŽlische geweld 'buitenproportioneel' noemen en suggereren dat IsraŽl bewust burgerdoelen aanvalt, maar zwijgen over de manier waarop Hezbollah zich achter burgerdoelen verschuilt, is op zijn zachtst gezegd misleidend.

Volgens een enquÍte uitgevoerd door NIPO in opdracht van RTL Nieuws is 39% van de Nederlanders negatiever gaan denken over IsraŽl sinds het uitbreken van de oorlog in Libanon. Een meerderheid is voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, en vindt dat de Nederlandse regering te passief is om een einde aan het geweld te bewerkstelligen. De media berichtgeving over het conflict heeft hier zeker toe bijgedragen. Tegenstanders van IsraŽl kunnen dus gerustgesteld zijn en hebben weinig te klagen over de media.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 5 August 06, schreef Eliezer Yair

Vrede in het Midden Oosten kan dichterbij komen nadat Hezbollah als machtsfactor van het strijdtoneel is verdwenen. Israel voert een juiste strijd en heeft daarbij onze morele steun nodig. Shalom

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.