IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

De oorlog in Gaza, Israel, Libanon en Nederland

IMO Blog, 2006

door Wouter Brassť

Het einde van de bezetting
Een einde aan de bezetting en de oprichting van een Palestijnse staat lijkt verder weg dan ooit. De IsraŽlische terugtrekkingen uit delen van de Westoever en Gazastrook in het kader van het Oslo proces, boden Palestijnse terroristen de gelegenheid om wapens en explosieven naar binnen te smokkelen, die werden gebruikt voor aanslagen tegen IsraŽl. Pas de herbezetting in 2002 kon hier grotendeels een einde aan maken. Toen IsraŽl zich in 2005 eenzijdig uit de Gazastrook terugtrok, nam wederom de wapensmokkel toe, alsmede de beschietingen met Qassam-raketten op IsraŽlische burgerdoelen. De muur oftewel het veiligheidshek dat IsraŽl sinds 3 jaar aan het bouwen is, kan de meeste zelfmoordaanslagen tegenhouden, maar voor raketten vormt het geen beletsel. Vergelijkbaar is het probleem in zuid-Libanon, waaruit IsraŽl zich in 2000 geheel had teruggetrokken, en de Hezbollah sindsdien ongehinderd duizenden raketten kon opstellen die een continue bedreiging voor de IsraŽlische burgers vormen. Zoals een IsraŽlische cartoon opmerkte: gevechten aan IsraŽls zuidgrens en noordgrens, alleen aan de oostgrens is alles rustig, immers IsraŽl heeft zich nog niet uit de Westoever teruggetrokken.

Een gedeeltelijke terugtrekking uit de Westoever was juist het speerpunt van de nieuw gevormde regeringscoalitie, maar de gevechten aan de andere grenzen hebben het draagvlak hiervoor onder de bevolking doen verdampen. Het lijkt erop dat IsraŽl niet kan zonder de controle over een bufferzone langs haar grenzen, en dat is juist de plek waar een toekomstige Palestijnse staat zou moeten komen. Onder Arafat trad de PA een tijdlang op tegen Palestijnse terroristen, maar alleen in zoverre als dat Arafats agenda schikte. Wanneer dat zo uitkwam gaf Arafat zelf groen licht en steun voor aanslagen, zoals bij de Tweede Intifada. Abbas was meer bereid zich tegen het geweld uit te spreken, maar niet bereid of bij machte ertegen op te treden, en van de huidige Hamas regering valt in dit opzicht helemaal niets te verwachten. De 'hudna' (zg. wapenstilstand) die Hamas een tijdlang in acht nam, hield in dat ze andere terroristische groepen geen strobreed in de weg legde en openlijk haar instemming betuigde bij 'succesvolle' aanslagen, terwijl ze zelf wapens bleef smokkelen.
Nu de IsraŽli's eindelijk in meerderheid 'rijp' zijn om nederzettingen en gebied op te geven, lijken zij gedoemd om de bezetting te laten voortduren voor hun eigen veiligheid.

De buitenproportionele linkse reactie
De linkse partijen in Nederland, diverse hulp- en mensenrechtenorganisaties, en afgeserveerde CDA-ers lopen nu weer te hoop tegen IsraŽl vanwege haar 'disproportionele' geweld in Libanon. Evenals in de Gazastrook is het geweld niet van gisteren. Hamas en Hezbollah hebben IsraŽl al lang geleden de oorlog verklaard, en Libanon zelf heeft na de oorlog van 1948 nooit meer dan een wapenstilstand met IsraŽl gesloten. Beschietingen vanuit Gaza en zuid-Libanon en IsraŽlische tegenacties vonden al jaren plaats, dus men zou kunnen spreken van een voortdurende kleinschalige oorlog, die doorging ondanks de IsraŽlische terugtrekkingen. De afgelopen jaren heeft IsraŽl doorgaans terughoudend gereageerd op deze aanvallen om escalatie te voorkomen, vooral aan de Libanese grens. De zware beschietingen en grondoperaties waarmee IsraŽl nu reageert, rechtvaardigt het als legitieme acties conform het oorlogsrecht. De aanvallen op en ontvoering van IsraŽlische soldaten waren de druppels die de emmer deden overlopen, maar de belangrijkste redenen voor de acties waren de aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza, en de dreiging van de Iraanse Hezbollah-raketten in zuid-Libanon. Volgens het oorlogsrecht is er niets 'buitenproportioneels' aan de IsraŽlische reactie, en is Hezbollah de verantwoordelijke voor het doelbewust in gevaar brengen van Libanese burgers, nog te zwijgen van het doelbewust beschieten van IsraŽlische burgers.

De hypocriete stilte
Bij degenen die IsraŽl aan de schandpaal nagelen voor haar íbarbaarse oorlogsvoeringí (Dries van Agt in de Volkskrant van woensdag) is echter een OORVERDOVENDE STILTE te horen betreffende de nog barbaarsere oorlogsvoering van Hezbollah, die sowieso dit conflict begonnen is. De hypocrisie en selectieve verontwaardiging druipen er weer eens vanaf... Een Ander Joods Geluid (EAJG) beklaagt zich daadwerkelijk over de onmacht van de Palestijnen om met "een paar verdwaalde Qassamraketten" [sic] veel slachtoffers te maken. Men suggereert zelfs dat met groepen als Hezbollah en 'de democratisch gekozen Hamas-regering' te praten valt. EAJG zegt voor IsraŽl te zijn, alleen het beleid van de democratisch gekozen regeringen van de afgelopen 58 jaar keurt men af, en in een staaltje van omkering doet men of de buurlanden slechts in vrede en veiligheid willen leven, maar IsraŽl degene is die hen dat niet zou gunnen.
Farah Karimi (GroenLinks) wil niet dat via Nederland Amerikaanse precisiebommen naar IsraŽl worden gebracht. Zonder precisiebommen zullen er echter juist meer Libanese burgers sterven, omdat IsraŽl dan slechter kan richten. Mischien moet ze ervoor pleiten dat die precisiebommen aan de Hezbollah worden geleverd, zodat zij beter op de IsraŽlische burgers kunnen mikken. Immers om echt cynisch van te worden is de kritiek dat er veel meer Libanese dan IsraŽlische burgers sterven (kritiek die ook steeds bij het IsraŽlisch-Palestijnse conflict te lezen is). Wat moet IsraŽl hieraan doen? Men probeert al zoveel mogelijk burgerslachtoffers aan de andere kant te vermijden. Misschien moet men de eigen burgers meer aan aanvallen blootstellen? Of een eenzijdig staakt-het-vuren instellen, totdat Hezbollah haar 'achterstand' heeft ingehaald? Misschien moet IsraŽl Hezbollah van beter wapentuig voorzien: we zijn immers allemaal voorstanders van een eerlijke strijd!

Links kiest traditioneel de kant van de slachtoffers, en dat is IsraŽls probleem: er sterven te weinig Joden in het conflict....


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.