IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Links, de media, de VN, en de Israelische propaganda

IMO Blog, 2006

Soms bekruipt me een gevoel van 'ben ik nou gek of is hij het?' Dit gebeurt als ik mensen in alle ernst hoor beweren dat Hezbollah helemaal geen terroristische organisatie is, en terecht vecht voor Libanese onafhankelijkheid (als Libanon niet onafhankelijk is, dan is dit vanwege de inmenging van SyriŽ, maar dat bedoelen deze mensen natuurlijk niet), en het IsraŽlische leger daarentegen de terrorist uithangt, dat ongestoord zijn gang gaat want IsraŽl wordt onvoorwaardelijk gesteund door het Westen. Het doelbewust treffen van burgers, en het gebruiken van de eigen burgers als menselijk schild, wordt legitiem verzet genoemd en krijgt meer begrip dan de bombardementen van IsraŽl, waarbij burgerslachtoffers worden beperkt (Hoeveel slachtoffers zou Hezbollah hebben gemaakt als het de slagkracht van het IsraŽlische leger zou hebben?), en die sowieso een reactie waren op de ontvoering van soldaten en het beschieten van IsraŽlische steden door Hezbollah. Met die steun van het Westen valt het ook wel mee. De tijd dat IsraŽl onvoorwaardelijk door het Westen werd gesteund ligt ver achter ons, maar sommige mensen schijnen graag in het verleden te leven.


IsraŽlische propaganda en de media
Ook kom ik de fabel geregeld tegen dat de IsraŽlische propaganda zoveel effectiever is dan de Arabische/Palestijnse, en ze de Westerse media erin luist. Net als de zogenaamde onvoorwaardelijke steun is dit iets van lang vervlogen tijden. In de VS ligt dit wellicht anders, hoewel ook daar de media zich behoorlijk kritisch uitlaten tegenwoordig. Zowel IsraŽl als de Arabieren en Palestijnen doen natuurlijk hun best om hun kant van het verhaal voor het voetlicht te brengen, en Joodse en Arabische organisaties in Europa en de VS doen hetzelfde. Ik verbaas mij echter vaak over het GEBREK aan professionaliteit van de IsraŽlische PR, en hun falen om dingen die onmiskenbaar in IsraŽls voordeel spreken beter uit te buiten. Zo is IsraŽl, vergeleken met de haar omringende Arabische staten, een oase van vrijheid en verdraagzaamheid, waar vrijheid van meningsuiting en religie heerst, homoseksuelen niet worden vervolgd, en er een onafhankelijke rechtsspraak is die Arabieren soms in het gelijk stelt tegenover de staat (in de woorden van Derschowitz: IsraŽl is de enige staat in het Midden-Oosten waar Arabieren een zaak tegen de staat kunnen winnen). Men is voor een land dat zoveel vijanden heeft die geregeld verklaren op haar vernietiging uit te zijn, en een volk dat uit eigen ervaring weet dat men de woorden van zijn vijanden serieus dient te nemen, opvallend kritisch over het eigen beleid. Hier wordt door criticasters overigens dankbaar gebruik van gemaakt, die met Haaretz en Benny Morris in de hand triomfantelijk beweren dat zelfs de Zionisten toegeven hoe agressief en fout ze wel niet zijn. Uri Avnery, Ilan Pappe en Tanya Rheinaert zijn de darlings van anti-Zionisten in het Westen, en hun wordt door de staat IsraŽl geen strobreed in de weg gelegd om hun staat aan de schandpaal te nagelen (waarbij Avnery zich iets genuanceerder uitlaat dan de andere twee en een twee-staten-oplossing voorstaat). Kom daar eens om in een Arabische staat. Hoe vrij zijn bijvoorbeeld Libanezen om te verklaren dat zij van de macht van SyriŽ en Hezbollah over hun land afwillen? Dit hebben de kandidaat premier Rafik Hariri en de journalist Gebran Tueni aan den lijve ondervonden, en zij waren niet de enigen. SyriŽ houdt niet zo van een te onafhankelijke koers in Libanon.

In kwaliteitskranten en televisieprogramma's is een populaire visie dat de vijandigheid van de Arabieren tegenover IsraŽl en joden een gevolg is van de bezetting en onderdrukking van de Palestijnen. Dit lijkt me niet ingegeven door IsraŽlische propaganda. Het is overigens ook niet ingegeven door kennis van de geschiedenis van het conflict, en kennis van de wortels van Arabisch antisemitisme. Het feit dat iedereen weet van de slachting die Libanese christenen 'onder het toeziend oog van het IsraŽlische leger' hebben uitgevoerd in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla, terwijl een dergelijke slachting onder Palestijnen in het vluchtelingenkamp El Za'atar onder assistentie van het Syrische leger volkomen onbekend is, is ook geen gevolg van IsraŽlische propaganda. Wat betreft IsraŽls oorlog in 1948 weet men vaak wel dat honderdduizenden Palestijnen zijn gevlucht en verdreven (de oorzaak van het vluchtelingenprobleem), maar niet dat de belangrijkste Palestijnse leider toentertijd een overtuigde Nazi was, of dat niet ongeveer evenveel joden nadien uit Arabische landen zijn verjaagd of gevlucht. Velen weten van de slachting in het Palestijnse dorp Deir Yassin door Joodse troepen, weinigen van de slachting in Hebron in 1929 of Gush Etzion in 1948 door de Arabieren. IsraŽlische propaganda?

De VN
Wat betreft de VN is een veelgehoorde klacht dat IsraŽl zich niks van VN resoluties aantrekt, en daarmee wegkomt door Amerika's vetorecht. Wat minder bekend is, is dat IsraŽl in de VN een unieke positie inneemt, daar het tot 2002 als enige land niet bij een van de regionale blokken was aangesloten omdat het Aziatische blok dit weigerde onder druk van de Arabische staten. Daardoor was IsraŽl als enige staat decennialang in geen enkel VN lichaam vertegenwoordigd. In 2000 is het toegelaten tot het westerse en andere staten blok (WEOG), maar heeft nog steeds niet dezelfde rechten als andere VN lidstaten, en bovendien wordt dit lidmaatschap iedere 4 jaar verlengd. Er is een speciaal VN comitť belast met mensenrechtenschendingen door IsraŽl, een comitť 'on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people' en een speciale jaarlijkse dag van solidariteit met het Palestijnse volk. Ook is er een United Nations Division for Palestinian Rights. Zulke dagen en comitťs zijn er niet voor Tibetanen, Koerden, Tsjetsjenen of Berbers (Amazigh). Zij zijn er voor geen enkel ander volk. Het NGO (non governmental organizations) gedeelte van de anti-racisme conferentie in Durban in 2001 was een beschamende anti-Semitische vertoning. Joodse organisaties en afgevaardigden werden bedreigd en monddood gemaakt. Tijdens een demonstratie werd in pamfletten en op spandoeken zelfs Hitler geprezen:

"In the march, slogans were carried like "kill all the Jews" and "the good things Hitler did". Pamphlets were handed out with a portrait of Hitler, displaying the text:
' What if I had won? The good things: There would be NO Israel and NO Palestinian's blood shed - the rest is your guess. The bad things: I wouldn't have allowed the making of the new beetle - the rest is your guess'"
Een aantal afgevaardigden klaagden dat Palestijnse NGO's de conferentie volledig hadden gekaapt en stapten op. Wat zegt dit over Palestijnse NGO's? Wat zegt dit over de VN? Waarom is niet meer tegen deze NGO's ondernomen? Het was immers een ANTI-racisme conferentie?! Diezelfde NGO's organiseren de voornoemde jaarlijkse dag voor Palestijnse rechten. De lijst van VN vooringenomenheid tegen en onfaire behandeling van IsraŽl is nog langer, veel langer. Toch verneem je over deze zaken zelden in de krant wanneer de relatie tussen de VN en IsraŽl ter sprake komt. Ook dit kan moeilijk aan IsraŽlische propaganda te wijten zijn.

Links
Het trieste is, dat het met name progressieve mensen zijn die klagen over IsraŽlische propaganda en zich opvallend mild tonen waar het Arabische vijandigheid tegen IsraŽl of joden betreft, die IsraŽl ervan beschuldigen zich niet aan het internationale recht te houden, die 'Deir Yassin' en 'Sabra en Shatilla' roepen om hun gelijk te halen, die Hezbollah en Hamas goedpraten vanwege de wrede bezetting (Jan Marijnissen vergeleek Palestijnse terroristen zelfs met het verzet in de Tweede Wereldoorlog, waar de oud verzetsstrijders zich terecht kwaad over maakten, en Farah Karimi en Een Ander Joods Geluid zagen er geen enkel probleem in met een demonstratie mee te lopen waar pro-Hezbollah leuzen werden geroepen). Links, dat voor mij staat voor rechtvaardigheid, gelijke rechten, anti-racisme en respect voor minderheden lijkt te zijn ingepalmd door Arabische propaganda. Ik weet geen andere verklaring te bedenken. Ik hoop met geheel mijn hart dat hier nog eens verandering in komt, zodat ik mij weer met opgeheven hoofd links kan noemen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Friday, 11 August 06, schreef Dewi Sudarsono

De reden is dat links inherent anti-semitisch is en haar ziel verkocht heeft aan het idiote idee van een Eurabia als een soort Vierde Rijk.

Lees Bat Ye'or die de achtergronden haar fijn uit te doeken doet.

Ik heb dit artikel, met link, ook op ons forum gezet waar we zo veel mogelijk trachten een antwoord te geven op de anti-IsraŽlishe hetze van de linkse media.

Ratna Pelle als Balinees/Javaanse hindoe weet ik wat een gruwel de islam is en ik zal altijd zij aan zij staan met IsraŽl dat beloof ik jou en het gehele Joodse volk.

Om Shanti
Dewi Sudarsono

op Friday, 2 May 08, schreef R.Bracke

Wat heet bezette gebieden. Judea en Samaria zijn onvervreemdbaar land dat toebehoort aan Israel. De Arabieren zijn wat iedereen vergeet echt niet zo bekommerd om hun Palestijnse broeders dan alleen voor eigen politiek gewin. Dom zou teruggave ook van de Golanhoogvlakte zijn. Ook verschijnt er niks in de Europese pers hoe palestijnen ook profiteren van de hoogstaande gezondheidszorg van het door hun zo gehate Israel. Ook christenen worden vervolgd in de Arabische ondemocratische wereld als in Iran.
De aartsvaders worden ook geclaimd in hun koran alsmede wordt ook Israel benoemd. Deze Arabs zijn een vijand van alles wat westers en innoverend en democratisch is. De wereld is gewaarschuwd. Ik wens voorspoed en kracht en goed leiderschap in Israel. Mijn onvoorwaardelijke steun heeft Israel.
Shalom Aleichem.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.