IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Antisemitisme en kritiek op Israel

IMO Blog, 2006

Een IsraŽli verzuchtte onlangs hoe het toch kan dat 'een extremistische genocidale fanaticus' (nl. Nasrallah, leider van Hezbollah) door velen - met name in het progressieve kamp - als een legitieme verzetsstrijder wordt gezien, waarom men Hezbollah niet zelf verantwoordelijk stelt voor de burgerdoden in Libanon, die immers het gevolg waren van haar aanval op soldaten en burgers op 12 juli, en van het gebruik van burgers als menselijk schild, en waarom Europa Hezbollah hardnekkig weigert op de lijst van terroristische organisaties te zetten. Waarom ziet men de openlijke en expliciete oproepen tot niet alleen 'het bevrijden van geheel Palestina', maar ook het vermoorden van Joden door Hezbollah, Hamas en Achmadinejad, en de virulente antisemitische propaganda in de Arabische wereld Łberhaupt, niet voor wat het is, en heeft men hier altijd het valse excuus van de IsraŽlische bezetting voor? Waarom liŽren links-progressieve groepen zich, in naam van de mensenrechten, zo dikwijls met deze extremisten, en demonstreren met hun supporters tegen de VS en IsraŽl, laat staan dat ze hun acties en doelen onomwonden veroordelen? En hoe komt het dat ca.1000 Libanese slachtoffers, waarvan enkele honderden Hezbollah strijders, zoveel haat en woede tegen IsraŽl losmaken, terwijl een veelvoud aan slachtoffers in andere conflicten dat niet doen? Waarom is IsraŽlisch geweld zoveel erger dan ander geweld?


Voor sommige IsraŽli's is het antwoord zonneklaar: antisemitisme. Het is immers een illusie te menen dat wat gedurende eeuwen, ja millennia een vast onderdeel was van de Europese cultuur en het Europese denken, niet in de marge maar onder grote namen en denkers als Tacitus, Cicero, Goethe, Luther, Kant, Voltaire, Fichte, Marx en Engels, sinds de oorlog opeens geheel naar de marge zou zijn verdreven (het is overigens verbazingwekkend hoe weinig we hierover lezen in geschiedenisboeken en lesmateriaal). Mensen worden doorgaans boos als zij van antisemitisme beschuldigd worden 'omdat ik onomwonden kritiek uit op IsraŽl', en beschuldigen Joden van het te makkelijk trekken van de antisemitisme kaart (een makkelijke manier om kritiek te pareren en je tegenstander in een kwaad daglicht te stellen), en klagen vervolgens steen en been over het feit dat critici van IsraŽl op deze manier monddood worden gemaakt. Critici die overigens geregeld op TV en in de krantenkolommen zijn te horen, maar dat terzijde. Laten we de zaak eens omkeren: juist door deze beschuldiging met tegenbeschuldigingen te pareren, ga je een belangrijke en legitieme vraag uit de weg. Mensen die het A-woord gebruiken worden zo in een kwaad daglicht gesteld, en monddood gemaakt.

In Zomergasten stelde Joris Luyendijk Leon de Winter precies deze vraag: trek je de antisemitisme kaart wel eens om kritiek op je boeken of ideeŽn te pareren? Leon de Winter dacht even na, en vertelde toen van een nogal ranzige boekbespreking van een boek van hem over Joodse zakenmensen, en zei vervolgens voorzichtig: maar soms is iets ook gewoon antisemitisch. Waarop Luyendijk toegaf dat er inderdaad nog steeds antisemitisme is (je meent het), en vertelde erg geschrokken te zijn van de vele haat mails en brieven die ze hadden gekregen naar aanleiding van het feit dat Leon de Winter zomergast was. Iemand van een Joodse organisatie vertelde me onlangs dat het verdedigen van IsraŽl op de TV wel bepaalde consequenties heeft, vooral als je een Joodse naam hebt. En uit het pas verschenen antisemitisme onderzoek van het CIDI blijkt dat Joodse organisaties tijdens de Libanon oorlog bijna even veel haat mails hebben gekregen als in geheel 2005.

Er is dus een directe relatie tussen spanningen in het Midden-Oosten, en antisemitische incidenten, die nog duidelijker en extremer tot uiting kwam in de hoogtijdagen van de tweede intifada en Israels harde represailles. Als de spanningen in het Midden-Oosten oplopen krijgen Joden in Nederland, en vooral zij die het openlijk voor IsraŽl opnemen, de meest walgelijke beschuldigingen en bedreigingen naar hun hoofd. Dit alleen al is een overduidelijk bewijs van de relatie tussen antisemitisme en anti-Zionisme, een verband dat doorgaans wordt ontkend door critici van IsraŽl. Antisemitisme gaat tegenwoordig vaak gekleed in een anti-Zionistisch jasje. Je kunt nou eenmaal moeilijk serieus beweren dat Joden niet deugen, maar je kunt wel zeggen dat IsraŽl niet deugt, nooit gesticht had mogen worden en tot allerlei eenzijdige concessies gedwongen moet worden die haar veiligheid ernstig in gevaar brengen.

Ik heb een verzoek aan al die critici van IsraŽl die wel eens voor antisemiet worden uitgemaakt: voordat je op je achterste benen gaat staan, denk heel even na. Vind je eigenlijk niet dat juist de Joden het goede voorbeeld zouden moeten geven, en niet zo agressief moeten zijn? Dat ze nu zelf doen wat hun vroeger is aangedaan? Dat Joden wel erg weinig geven om het leed van anderen? Meen je niet dat IsraŽl een goed geoliede propaganda machine heeft, en er een machtige Zionistische lobby is die onevenredig veel invloed heeft op de besluitvorming? Ben je van mening dat de VS haar buitenlandse beleid vooral door deze lobby laat leiden, en Joden beslissende functies hebben in politiek, de media en het bedrijfsleven? Geloof je dat Joden wel erg veel macht hebben gezien hun kleine aantallen? Dat men eens op moet houden met praten over de Holocaust en zichzelf als de ultieme slachtoffers portretteren? Dat er wellicht een reden is dat Joden overal waar ze leefden werden gehaat? Geloof je dat een bevestigend antwoord op deze vragen geenszins betekent dat je een antisemiet bent? Wees dan gerust, je bevindt je in het gezelschap van vele beroemde en verlichte Europeanen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.