IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Petitie voor een gelijke behandeling van Israel in de Verenigde Naties

IMO Blog, 2006

Gisteren ging een on-line petitie van start die beoogt een einde te maken aan de ongelijke behandeling die IsraŽl al sinds jaar en dag ten deel valt binnen de Verenigde Naties. Tegenstanders van IsraŽl beklagen zich steeds over de uitzonderingspositie die IsraŽl zou genieten, waardoor het "wegkomt met zaken waarmee andere landen niet zouden wegkomen". Hoe absurd dat verwijt is wordt wel aangetoond door de discriminatie van IsraŽl in de VN, waar het slechts beperkt mag deelnemen aan commissies en raden die voor alle andere landen openstaan, terwijl anti-IsraŽl propaganda binnen de VN ruim baan krijgt.

Teken de petitie voor een faire behandeling van IsraŽl in de Verenigde Naties!

Ga naar http://www.PetitionOnline.com/unznn/petition.html en teken de petitie.*

Hieronder een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst van de petitie en de toelichting.


Toelichting:

De preambule van het VN-Handvest onderstreept het geloof van de oprichters "in de gelijke rechten van mannen en vrouwen en van naties groot en klein".
Helaas heeft de VN gefaald in haar verplichtingen ten opzichte van ťťn natie: IsraŽl.

IsraŽl wordt niet als gelijke behandeld bij de Verenigde Naties. IsraŽl is het doelwit van een eindeloze stroom van partijdige resoluties van de Algemene Vergadering, waaronder de boosaardige "Zionisme is Racisme" resolutie uit 1975. Elk jaar houdt de VN een dag van solidariteit met het Palestijnse volk op 29 november, "rouwend" op de verjaardag van het VN delingsplan (Algemene Vergadering Resolutie 181), dat Palestina in 1947 opdeelde en daarmee de staat IsraŽl schiep. De Arabische staten en Palestijnen weigerden die resolutie te erkennen. Op een recente "solidariteitsdag" "rouwden" hooggeplaatste VN-functionarissen waaronder secretaris-generaal Kofi Annan om het oprichten van IsraŽl, en veroordeelden IsraŽl terwijl ze onder een kaart stonden die "Palestina" toonde op de plaats van IsraŽl.

In 2001 liep het door de VN gesponsorde NGO Forum tegen Racisme in Durban uit op een festival van antisemitische propaganda, compleet met de Protocollen van de Wijzen van Zion, cartoons van Joden met bloed van hun giftanden druipend en "Zionisme is Racisme" resoluties. Het sierde de VN-mensenrechtencommisaris Mary Robinson - toch geen vriend van IsraŽl - dat zij deze conferentie veroordeelde.

Er is binnen de VN een speciale Divisie voor Palestijnse Rechten (DPR), die - onder de vlag van "het Vraagstuk Palestina" - een onvermoeibare strijd voert tegen de legitimiteit van de staat IsraŽl, onder meer door het sponsoren van anti-Zionistische en antisemitische bijeenkomsten.

Door het systeem van regionale groepen in de VN wordt aan IsraŽl intussen het recht onthouden om volwaardig deel te nemen aan alle VN-commissies en instituties. Sedert de jaren '60 worden zetels in VN-organen verdeeld via regionale groepen, hoofdzakelijk per continent ingedeeld. Elke regionale groep hanteert een roulatie-systeem, zodat haar leden beurtelings in VN-organen zitting hebben. De Aziatische groep heeft IsraŽl altijd als lid geweigerd. Sinds 2000 heeft de Westerse groep (WEOG) haar voorlopig toegelaten als lid, echter met grote beperkingen: zo mag ze alleen aan vergaderingen in de VS deelnemen en niet op VN-locaties in Europa of Afrika, en mag ze voor een aantal VN-commissies geen kandidaten leveren.

Eerlijk spel vereist dat de VN de DPR opheft en stappen onderneemt om te verzekeren dat IsraŽl als gelijke wordt behandeld. Teken daarom a.u.b. de onderstaande petitie.

Meer achtergrondinformatie (in het Engels) over de benadeling van IsraŽl bij de VN is te vinden op de webpagina "The Question of Palestine".


De petitie:

Gelijke behandeling voor IsraŽl bij de Verenigde Naties

Aan: De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties en de EU-ambassadeur bij de Verenigde Naties:

Wij, de ondertekenaars, zijn er bezorgd over dat de VN al decennialang misbruikt wordt als instrument tot benadeling van ťťn lidstaat, IsraŽl. Dit is strijdig met het VN-handvest, dat de gelijkheid van alle staten garandeert, en doet afbreuk aan de mogelijkheid van de VN om te functioneren als een eerlijke en onpartijdige bemiddelaar in het Midden-Oosten. Kostbare middelen van het secretariaat voor mensenrechten worden besteed aan ťťn conflict en ťťn probleem van de vele. Wij staan erop dat IsraŽl dezelfde behandeling krijgt als alle andere landen bij de VN.

De VN-Mensenrechtencommissie vaardigt, zelfs na haar hervorming, eindeloze veroordelingen van IsraŽl uit, met steun van notoire mensenrechtenschenders als LibiŽ, Cuba, Iran en SyriŽ.

IsraŽl is de enige staat die decennialang geen deel kon uitmaken van een regionale groep en niet kon deelnemen aan VN organen en vergaderingen, en haar lidmaatschap is nog immer beperkt.

…ťn van de zeven afdelingen voor de hele wereld van het secretariaat is een aparte Divisie voor Palestijnse Rechten. Er is geen aparte divisie voor enig land of enig ander onderwerp. Er is gťťn divisie voor vrouwenrechten of basisrechten, en geen aparte divisie voor Tibet, Cyprus, West-Sahara of andere crisisgebieden.

Beruchte voorbeelden van door de VN gesponsorde anti-Zionistische en antisemitische NGO activiteiten zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de hatelijke Durban conferentie die Zionisme als "Racisme" veroordeelde. Een conferentie in Cairo steunde de Hamas regering en probeerde pogingen te ondermijnen om Hamas te dwingen IsraŽl te erkennen en mee te werken aan een oplossing van het conflict.

De Divisie voor Palestijnse Rechten (DPR) en de comitťs die zij controleert voeren een niet-aflatende campagne tegen IsraŽl. De DPR steunt Non-Gouvernementele Organisaties (NGO's) die racisme promoten, en probeert vredesinitiatieven te verhinderen. Deze activiteiten en gerelateerde anti-IsraŽl initiatieven hebben de geloofwaardigheid van de VN als een kracht voor vrede en een neutrale bemiddelaar ondergraven.

Wij roepen de VN op om de Divisie voor Palestijnse Rechten op te heffen, alsmede het daarmee samenhangende Speciale Comitť tot Onderzoek van IsraŽlische Mensenrechten Praktijken Betreffende het Palestijnse Volk en Andere Arabieren van de Bezette Gebieden (SCIIHRP) en het Comitť tot het Uitoefenen van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse Volk (CEIRPP).

Evenzo roepen wij de VN op om de hervorming van de VN-Mensenrechtencommissie voort te zetten en haar anti-IsraŽl partijdigheid te corrigeren, en de integratie van IsraŽl als een gelijkwaardig lid van de VN, dat kan deelnemen aan alle VN instituten en comitťs, mogelijk te maken.

Hoogachtend,
De ondergetekenden


* Belangrijk:
- Vermeld je volledige voor- en achternaam bij ondertekening - GEEN INITIALEN and GEEN FAMILIE ondertekeningen - Laat elke handtekening tellen en geldig zijn!
- Maak svp. je geldige e-mail adres beschikbaar voor ons door het vakje "Available to Petition Author" te selecteren, zodat we je handtekening zonodig kunnen verifiŽren en dubbele handtekeningen kunnen verwijderen. Daardoor kunnen we je tevens informeren over toekomstige acties. Je e-mail adres zal niet gebruikt worden voor commerciŽle doelen of aan andere groepen worden gegeven. Dank je.
- Voor wie het Engels niet machtig is: klik op "Sign the Petition", vul je naam en e-mail adres in, klik op "Preview Your Signature" en vervolgens op "Approve Signature". Je krijgt dan een e-mail toegezonden die bevestigt dat je getekend hebt.De toelichting is een vertaling van http://www.zionism-israel.com/issues/UNPetition.htm.
Deze petitie is opgesteld door Ami Isseroff en leden van ZNN.
Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 24 April 09, schreef Ben HŲlzken

Israel is Gods oogappel, Gods volk. Ik heb Israel lief. Israel is uniek, hartverwarmend, eerlijk en betrouwbaar. De Here Jezus is Joods. Elke christen die waarlijk is bekeerd, kan niet anders dan IsraŽl liefhebben. Ik wens IsraŽl Gods zegen, dat de God van Abraham, Izaak en Jacob IsraŽl mag beschermen en behoeden voor alle kwaad van de mensen en volken die hen haten. God zal het voor zijn Oogappel opnemen en de de volken laten zien dat IsraŽl zijn Volk is. Halleluja.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.