IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Erkenning van onrecht en lessen uit de geschiedenis

IMO Blog, 2006

"We moeten niet zozeer naar het verleden kijken, maar naar de toekomst." Die reactie kreeg ik onlangs toen ik iemand erop wees dat het Midden-Oosten conflict niet alleen Palestijnse, maar ook vele Joodse vluchtelingen heeft veroorzaakt, die ook veelal onder dreiging en met achterlating van hun eigendommen huis en haard moesten verlaten. 'Zij zijn nu geen probleem meer, hebben het nu goed in IsraŽl of de VS, en laten we geen oud zeer gaan ophalen, dan komen we nooit tot een oplossing'.

Okť, maar laten we het dan ook niet meer hebben over Deir Yassin, Sabra en Shatilla en andere IsraŽlische wandaden, dacht ik onmiddellijk. Laten we dan inderdaad concluderen dat beide partijen veel lelijks tegen elkaar hebben uitgericht, dat dit niet goed was, en dat we nu in vrede willen leven. Een nobel streven, dat echter zelden langer dan 10 minuten standhoudt. Waarom? Waarom grijpen beide partijen inderdaad steeds terug naar het verleden? En waarom is de gedachte dat we achter het verleden een punt kunnen zetten naÔef?


De IsraŽli's zijn beter uit het conflict gekomen dan de Palestijnen, maar de IsraŽli's (Joden) zijn er niet per se beter uitgekomen dan de Arabieren, die immers zelfbeschikking hebben in 99,9% van het Midden-Oosten, en veel land met historische waarde voor Joden valt onder Arabische soevereiniteit, in zowel Egypte, JordaniŽ als Irak. Joodse gemeenschappen in het Midden-Oosten zijn bijna volledig verdwenen, twee duizend jaar Joodse aanwezigheid is weggevaagd en onzichtbaar gemaakt, zoals eeuwen Joodse aanwezigheid in Europa is weggevaagd door de Holocaust. "Jullie moeten niet klagen, je leeft toch goed in IsraŽl en de VS" klinkt wel erg wrang in dit perspectief. Dat Joden beter zijn opgevangen in IsraŽl en de VS betekent niet dat er geen onrecht heeft plaatsgevonden, en dat men daar niet over mag spreken.

Iedereen wie onrecht is aangedaan wil hiervoor een vorm van erkenning. Dit draagt in hoge mate bij aan het verwerken en accepteren van dit onrecht, wat noodzakelijk is om het verleden achter je te kunnen laten en verder te leven. ArmeniŽrs willen erkenning van de slachtpartij van de Turken onder hen in 1915-1916. Surinamers willen erkenning voor de slavenhandel. IndonesiŽrs voor de wreedheden die Nederland tijdens de politionele acties beging. De krampachtigheid en kleinzieligheid van regeringen in het erkennen van zulk evident onrecht heeft mij altijd verbaasd en tegen de borst gestoten.

De verdrijving van de Arabische Joden verbleekt bij wat de Europese Joden tijdens de Holocaust is aangedaan, misschien dat er daarom zo weinig aandacht voor is in de geschiedenis. En hun huidige situatie verbleekt bij die van de Palestijnse vluchtelingen, waarvan er meer dan een miljoen in vluchtelingenkampen leven, veelal in erbarmelijke omstandigheden. Zij hebben geen staatsburgerschap, mogen zich vaak niet buiten het vluchtelingenkamp vestigen en zijn afhankelijk van hulp voor hun basale levensbehoeften. Logisch dat daar meer aandacht voor is, zou je zeggen. De Joodse vluchtelingen voelen zich echter terecht een vergeten groep gezien de bijna exclusieve aandacht voor de Palestijnse vluchtelingen. Maar er is nog iets anders. De oorzaken van een en ander worden vaak onderbelicht. De Joodse vluchtelingen hebben het nu beter omdat zij indertijd beter zijn opgevangen door IsraŽl en (de Joodse gemeenschap in) de VS, niet omdat het onrecht minder groot was. Op dezelfde manier vielen er onder andere minder doden in IsraŽl dan in Libanon omdat het IsraŽlische leger burgers niet als menselijk schild gebruikt zoals de Hezbollah deed, maar deze juist probeerde te beschermen tegen aanvallen van de Hezbollah.

In het IsraŽlisch-Palestijns/Arabisch conflict gaat het om meer dan erkenning van onrecht, hoe belangrijk en noodzakelijk dat ook is om tot verzoening te komen. Beide partijen vechten om het slachtofferschap in de media en de publieke opinie. Als militair sterkere partij verliest IsraŽl deze propagandaoorlog, en de IsraŽlische slachtoffers voelen zich daardoor miskend. Dat Katjoesja's en Qassams primitief zijn vergeleken met IsraŽls bommen zegt de slachtoffers ervan weinig.
Wat daarnaast bijzonder steekt is dat IsraŽl lang niet al zijn militaire kracht gebruikt, en sommige slachtoffers aan IsraŽlische kant hier het gevolg van zijn, maar men desondanks op deze militaire overmacht wordt afgerekend.

Een IsraŽlische soldaat in de recente Libanon oorlog vertelde me hoe ze huis voor huis moesten doorzoeken op Hezbollah strijders en wapens met gevaar voor eigen leven, en hoe hij en zijn maten gedode IsraŽlische soldaten onder vijandelijk vuur uit een huis haalden en kilometers ver naar de IsraŽlische grens droegen. 'Dit alles om onschuldige Libanese slachtoffers te vermijden. Maar door de Westerse pers worden wij desondanks als beesten afgeschilderd. Dus waarom dan niet gewoon de boel platbombarderen? Dan waren mijn maten nog in leven en had ik mijn leven niet hoeven riskeren'. Het klinkt cynisch, en ik hoop van harte dat hij het niet letterlijk zo meende, maar het geeft wel weer wat alle beschuldigingen van oorlogsmisdaden en het bewust treffen van de burgerbevolking doen met iemand die met gevaar voor eigen leven burgerdoden probeert te voorkomen.

Zonder geschiedenis geen begrip van het heden, zal iedere goede geschiedenisleraar je hebben onderwezen. Het verleden wordt door beide kanten misbruikt, maar toch kunnen we niet zonder. De roep om vrede en verzoening is leeg als we weigeren naar het verleden te kijken en het conflict te begrijpen in zijn historische context. Het verleden leert echter vaak onaangename en tegenstrijdige lessen. De belangrijkste is wellicht dat zowel compromissen aangaan als deze te weigeren niet zonder risico is. Zo kan de opkomst van radicaal islamitische groeperingen zoals Hamas en Hezbollah zowel aan IsraŽlische concessies als aan de weigering tot meer concessies worden toegeschreven. IsraŽlische concessies kunnen de Palestijnen overtuigen van IsraŽls goede bedoelingen, maar ook van IsraŽls zwakte. IsraŽlische concessies hebben geleid tot vrede met Egypte en JordaniŽ maar ook tot de uitbraak van de tweede intifada. Pas als we bereid zijn deze tegenstrijdigheden te erkennen en nader te onderzoeken kunnen we echt van de geschiedenis leren.

De geschiedenis beloont niet automatisch de 'good guys'.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.