IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Observaties in de Westbank

IMO Blog, 2006

"Is dit een checkpoint?", vroeg ik aan onze security guard, die iedere groep in IsraŽl begeleidt, telkens als ik ook maar de kleinste aanwijzing zag in de vorm van IsraŽlische soldaten of politieagenten of wegwerkers. Hij schudde meewarig zijn hoofd. We reden over de hoofdweg van IsraŽl naar de Westbank, een van de zogenaamde 'Jews-only' roads. Ik was verbaasd, niet alleen geen echte checkpoints te zien, met lange rijen Palestijnen die in de brandende zon moesten wachten, maar ook over de Palestijnen die langs de weg liepen en deze overstaken om van een dorp aan de ene kant naar een aan de andere kant te geraken, iets dat schier onmogelijk is volgens de meeste media en volgens de vertegenwoordigster van het Palestijnse IPCC (International Peace and Cooperation Center), die ons de vorige dag uitgebreid over allerlei IsraŽlisch onrecht aangaande de Palestijnen had ingelicht. "Daar hebben ze zeker speciale pasjes en toestemming voor nodig?" vroeg ik, en de security guard keek me opnieuw meewarig aan."Palestijnen kunnen vrijelijk gebruik maken van deze weg en deze oversteken", zo verzekerde hij me.


Vreemd, dacht ik, want de dag ervoor had ook een van de deelnemers van de groep en geen anti-Zionist, me verteld dat Palestijnen wel degelijk toestemming nodig hebben om van de ene gemeente naar de andere te reizen. Iemand anders (die zeer kritisch staat tegenover de IsraŽlische bezettingspolitiek) vertelde me later dat ze deze toestemming alleen nodig hebben als er een security alert of een closure is, dat wil zeggen als er concrete aanwijzingen zijn dat een Palestijn een aanslag wil plegen of wanneer dit zojuist gebeurd is. Ik heb wel eens gelezen dat er honderden van zulke security alerts waren in een maand, maar die gelden waarschijnlijk niet allemaal voor de gehele Westelijke Jordaanoever, en waarschijnlijk was dat sowieso in de hoogtijdagen van de intifada. Anyway, het bleek moeilijk een antwoord te vinden op de vraag wat precies de rechten van de Palestijnen waren, en wanneer welke restricties gelden. De meeste checkpoints bevinden zich overigens bij de toegangswegen tot Palestijnse steden, en aangezien wij daar niet naartoe gingen, zagen we die niet.

Wat verder opviel, was dat de Groene Lijn, de pre-1967 grens, in de praktijk helemaal niet zichtbaar is. De daadwerkelijke grensovergang is bij de afscheidingsbarriŤre (hek, muur). Ook op kaarten in IsraŽl was de groene lijn nergens ingetekend, zomin overigens als de route van de barriŤre. Dit laatste is mede te verklaren omdat de route nog steeds aan wijzigingen onderhevig is, onder andere vanwege officiŽle klachten die door Palestijnen bij het hooggerechtshof zijn ingediend. Meermaals heeft het hooggerechtshof al beslist dat de route aangepast moest worden om deels aan de bezwaren van Palestijnse omwonenden tegenmoet te komen, en dat is ook de reden dat de bouw steeds vertraging oploopt.

Hebben Palestijnen die menen dat IsraŽl geen recht van klagen heeft over Palestijnse kaarten die IsraŽl niet tonen, nou gelijk? Houdt dit een ontkenning in door IsraŽl van het feit dat de Palestijnen recht hebben op een staat op de Westelijke Jordaanoever? Dit is mijns inziens een stap te ver. Kaarten geven in de eerste plaats de huidige situatie weer, en op dit moment is er geen Palestijnse staat, en dus ook geen grens die die staat markeert. Koerdistan staat op geen enkele Turkse, Syrische of Irakese kaart, en de West Sahara staat niet als apart gebied ingetekend op enige Marokkaanse kaart. Staten zijn niet geneigd delen van land onder hun controle in een kaart alvast 'weg te geven', en vooruit te lopen op een toekomstig vredesverdrag, al is het (helaas) in het geval van de Koerden en de Amazigh onwaarschijnlijker dat zij ooit een eigen staat zullen krijgen dan wat betreft de Palestijnen. Toch doet het vreemd aan dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt op IsraŽlische kaarten tussen bezet gebied en IsraŽl zelf, aangezien beide juridisch gezien wel degelijk van elkaar verschillen. Oost-Jeruzalem en de Golan zijn geannexeerd, maar de Westelijke Jordaanoever niet, en er geldt een ingewikkelde combinatie van IsraŽlisch, Jordaans en oud Brits recht, afhankelijk van waar iemand woont en wat voor identiteitspapieren hij heeft.

Een laatste observatie voordat we ons doel, een nederzetting diep in de Westelijke Jordaanoever, bereikten, was de ruimte en landelijkheid. De westelijke Jordaanoever is dichter bevolkt dan Nederland, en ik had altijd de impressie dat Joodse nederzettingen en Palestijnse steden letterlijk vechten om het land, waarbij de Palestijnen uiteraard het onderspit delven en hun steden en dorpen dus worden afgesneden van hun landbouwgrond en buurdorpen. Nogmaals, dit mag anders zijn rond de grote Palestijnse steden, maar op de gehele route die wij reden was er ruimte te over.

De nederzetting die wij bezochten was dan ook idyllisch gelegen op een heuvel, of beter gezegd op meerdere heuveltoppen, met uitzicht op het Bijbelse Shilo, waar de IsraŽlieten na hun aankomst in het Beloofde Land het Tabernakel hadden opgesteld, de 'tent der samenkomst', een verplaatsbare tempel waarin de Ark van het Verbond werd gezet. Na de verovering van Jeruzalem werd de Ark door Koning David naar Jeruzalem gehaald waar hij in de Tempel kwam te staan.
Volgens de kolonisten is dit het hartland van IsraŽl, waar immers het oude koninkrijk zich bevond, en men wees ijverig op alles wat daar nog aan herinnert zoals de namen van (Arabische) dorpen, scherven en andere geografische vondsten, en heilige plaatsen uit de Bijbelse tijd. Een tweede argument dat zij als rechtvaardiging voor hun aanwezigheid gebruikten, is dat de Palestijnen het onder hen ook beter hebben. '"Ze werkten vroeger met plezier bij ons, en hadden het toen goed". Vroeger, dat wil zeggen voor de eerste intifada. "In Gaza blijkt hoezeer ze ons nodig hebben, ze kunnen het land niet zonder ons opbouwen. Palestijnen uit Gaza hebben de kolonisten gebeld en gesmeekt om terug te komen. Als zij dit openlijk zouden zeggen zouden ze echter worden vermoord." Ik ben geneigd dit laatste te geloven, maar zie het niet als een geldig argument voor IsraŽlische soevereiniteit over de bezette gebieden.

Het doet denken aan het oude kolonialisme: IndonesiŽ was ook beter af onder Nederlands bestuur, en de zwarten in Zuid-Afrika zouden er een zooitje van maken zonder de Afrikaners, wat deels ook is gebeurd, gezien bijvoorbeeld het zeer hoge aantal moorden aldaar. Dit mag echter nooit een argument tegen zelfbeschikking zijn. Zelfbeschikking gaat met vallen en opstaan, zoiets als op kamers gaan simplistisch gezegd, waarbij je er na verloop van tijd ook achterkomt dat elke dag friet eten en tot drie uur in de kroeg hangen niet zaligmakend is. Belangrijker nog is dat het een oneerlijk argument is, want de kolonisten zitten er niet om de Palestijnen te helpen, en zouden ze eigenlijk het liefst zien vertrekken. Het is het equivalent van anti-Zionisten die de Joden vertellen dat zij tegenwoordig veiliger in Europa of de VS zijn, en IsraŽl hun veiligheid in gevaar brengt in plaats van waarborgt. "Wij weten wat goed voor je is. IsraŽl met zijn hekken en muren biedt slechts schijnveiligheid, en zal jullie nog eens te gronde richten", betogen goed menende Europese mensenrechtenactivisten, waarna men in ťťn adem door begrip toont voor het Palestijnse 'verzet' en Arabisch antisemitisme. Kijk uit voor zulke schijn-vrienden.

Er is een ander argument, nauwelijks genoemd door de religieuze kolonisten, dat ik moeilijker te verwerpen vind dan dit laatste of de verwijzingen naar Bijbelse tijden (het lijkt me evident dat we de huidige grenzen niet door Bijbelse tijden kunnen laten bepalen): vanuit de heuvels van Judea en Samaria kun je de Middellandse zee zien liggen. Op zijn smalst is het maar zo'n 20 km, zoiets als van de kust tot achter Leiden, of van Amsterdam tot halverwege Utrecht. In die smalle strook ligt IsraŽls Randstad, in het dal, makkelijk te overzien vanuit de heuvels. Je moet je vijanden wel heel erg vertrouwen om je naar zulke grenzen terug te trekken, lijkt me. Hekken en muren bieden inderdaad maar een beperkte bescherming.

"Tot in 1967 voldeden die grenzen anders prima, IsraŽl heeft geen problemen gehad zich binnen die grenzen te 'verdedigen' en zijn vijanden vernietigend te verslaan", aldus het weerwoord van kritische geesten. IsraŽl kan echter niet altijd op de domheid van zijn vijanden rekenen. In 1967 begingen de Arabieren verschillende blunders. President Nasser overschatte zichzelf enorm, hij negeerde waarschuwingen van JordaniŽ dat IsraŽlische vliegtuigen op weg waren naar Egypte, er waren op precies datzelfde moment hooggeplaatste Egyptenaren in de lucht waardoor het luchtafweer de opdracht had gekregen op geen enkel vliegtuig te schieten, en hij blufte tegen JordaniŽ dat hij aan de winnende hand was, wat JordaniŽ overhaalde zich in de oorlog te mengen. De lijst van blunders is oneindig veel langer. Men was slecht georganiseerd, het leger kreeg tegenstrijdige opdrachten, legerleiders waren aangesteld vanwege loyaliteit met de politieke leiders, niet op grond van deskundigheid zoals in IsraŽl.

De recente Libanon oorlog heeft aangetoond dat Arabieren ook oorlog kunnen voeren en IsraŽl ook kan blunderen. Tienduizenden Katjoesja's in de Westelijke Jordaanoever vinden de meeste IsraŽli's niet zo'n prettig vooruitzicht. Misschien dat als de internationale gemeenschap ernst maakt met het uitvoeren van resolutie 1701 en de ontwapening van Hezbollah, er enig vertrouwen zou ontstaan in internationale grenscontroles na terugtrekking uit de Westoever, en dit idee na het Libanon debacle weer wat aan populariteit zou kunnen winnen. Want de religieuze argumenten van de kolonisten worden slechts door een minderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven, en vormen dan ook niet het ultieme obstakel tot vrede en concessies. Hier ziet het echter naar uit, gezien meerdere uitlatingen van leiders van de VN troepenmacht in Libanon, en van Libanese regeringsleiders sinds het staakt-het-vuren, dat men vooral niet van plan is Hezbollah te ontwapenen of ermee in een gewapend conflict te geraken.

Een groep Belgische militairen werd gisteren, voordat zij naar Libanon vertrokken, door de Libanese ambassadeur toegesproken 'om ze op de situatie aldaar voor te bereiden', aldus het VRT journaal. "IsraŽl is de vijand, niet Hezbollah", zo verklaarde deze duidelijk, en "IsraŽl moet zich ontwapenen, niet Hezbollah. De troepenmacht had niet in Zuid-Libanon, maar in Noord-IsraŽl gestationeerd moeten worden." Ik heb dus weinig hoop dat Hezbollah ontwapend wordt, of herbewapening tegengegaan, waardoor de VN een kans dreigt te missen wat aan vertrouwen te winnen in IsraŽl, en actief bij te dragen aan vrede tussen IsraŽl en Libanon.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.