IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Idomeneo en de smaak van succes

IMO Blog, 2006

Na de rellen vanwege de Deense cartoons waarin Mohammed niet altijd even positief werd afgebeeld, en na de rellen vanwege de nogal onhandige en ontactische uitspraken van de Paus over de Islam, is er nu een rel vanwege het afgelasten van de opera Idomeneo in Berlijn. Dit keer is er echter geen sprake van woede of geweld van moslims, slechts van de angst daarvoor. De schouwburg in Berlijn meende dat het de veiligheid van zowel de uitvoerders als de bezoekers niet kon garanderen, hoewel er geen concrete bedreigingen waren geuit.

Dit is onmiskenbaar een gevolg van de heftige reacties op de uitspraken van de Paus, die velen hadden verrast. Er is echter wel een belangrijk verschil tussen beiden: de Paus is een gezaghebbende kerkleider, terwijl kunstenaars de vrijheid horen te hebben zich kritisch naar het gezag en naar gevestigde ideeŽn te uiten.


Idomeneo werd meer dan twee eeuwen geleden geschreven en speelt op Kreta in de oudheid, maar de regisseur voegde Jezus, Boeddha en Mohammed toe om een statement te maken over religie en godsdienstoorlogen. Deze versie was in 2003 ook al opgevoerd, wat toen enkele klachten opleverde maar meer niet. Het operabestuur besloot nu echter tot een heel ander soort statement: culturele expressie en meningsuiting zijn mooi, maar buigen voor religieuze dogma's en het risico van geweld is toch belangrijker.
De Paus heeft, als hoogste geestelijke van de RK kerk, een bijzondere verantwoordelijkheid in wat hij zegt over andere religies, ook als hij anderen citeert. Hiermee wil ik overigens allerminst de reactie op zijn uitspraken rechtvaardigen, waaronder het doden van een non en het in brand steken van tientallen kerken, waarmee sommige moslims in mijn ogen precies schijnen te bevestigen waar ze zo kwaad om zijn: namelijk de beschuldiging dat de islam een agressieve religie is. "Ik ben helemaal niet agressief! Hoe kom je daarbij?" schreeuwt de kwade echtgenoot naar zijn vrouw, en geeft haar een klap om zijn verweer kracht bij te zetten.

Toch is het niet ondenkbaar dat deze uitvoering van Idomeneo inderdaad tot (gewelddadige) protesten zou hebben geleid. Aan het einde van de opera wordt immers (onder andere) het afgehakte hoofd van Mohammed getoond, en dat is in de ogen van veel moslims zeer kwetsend. Hun profeet wordt onthoofd en dat is heiligschennis van de hoogste categorie. Moslims hebben al eens vaker met succes tegen de uitvoering van een opera geageerd, namelijk Aisha, over ťťn van de vrouwen van Mohammed. En, laten we wel wezen, succes smaakt naar meer. Hoewel het van ťťn kant een mooi en verzoenend gebaar is dat zowel na de cartoonaffaire als na de uitspraken van de Paus, begrip werd getoond voor de gevoelens van moslims en spijt werd betuigd voor het kwetsen hiervan, kan dit ook averechts werken. Men geeft immers het signaal af gevoelig te zijn voor dergelijke druk.

Stel je voor dat wanneer radicale dierenrechtenactivisten een proefdiercentrum aanvallen en de eigenaar bedreigen, zoals in Groot-BrittanniŽ meermaals is gebeurd, de eigenaar zijn excuses maakt en belooft zijn beleid te zullen aanpassen. Als ik een dierenrechtenactivist was, zou ik dit een zeer bevredigend resultaat vinden. Of stel dat Hans Janmaat indertijd, vanwege de continue en luidruchtige protesten tegen ieder optreden van hem in het openbaar, en de bedreigingen die hij ontving, publiekelijk had gezegd ermee te stoppen en het te betreuren dat men zich door hem gekwetst voelt. Dat is toch een groot succes voor zijn radicale tegenstanders? Of dat Aad Kosto, vroeger minister van vreemdelingenzaken, nadat een bom in zijn achtertuin was geplaatst, had toegezegd zijn beleid te zullen aanpassen? Als politici, maar ook kunstenaars, journalisten, wetenschappers of wie dan ook toegeven aan dergelijke druk, geef je je tegenstanders een klare overwinning, en moedig je ze dus aan om op deze weg voort te gaan, en dat is een groot gevaar voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting.

Overigens zijn moslimextremisten niet de enige groep die hierin succes boeken. Enkele jaren geleden werd het Maastrichtse gemeentehuis zo ongeveer omsingeld door MVV supporters, die in dreigende taal niet onder deden voor de gemiddelde Jihadist, omdat de gemeente niet meer van plan was het zoveelste miljoenentekort van MVV bij te lappen. De gemeenteraad onder leiding van burgemeester Leers hield toen de rug recht. Twee jaar later echter deed zich een soortgelijke situatie voor in Sittard-Geleen, waar tegenstanders van verdere steun aan Fortuna extra beveiliging kregen vanwege de dreigementen van supporters die zich buiten het gemeentehuis hadden verzameld. De raad sprak zich met nipte meerderheid voor steun uit. Voetbalsupporters hebben op deze manier al vele overwinningen behaald. Ook na voetbalvandalisme en het scanderen van racistische leuzen in stadions is men vaak bijzonder mild. Er moet vooral veel overlegd worden, en de voetvalclubs moeten aan zelfregulering doen. Zij kennen hun pappenheimers immers het beste. Laten we ze vooral niet allemaal als criminelen behandelen.

Dergelijke vormen van gedogen en toegeven schaden de democratie. Men mag nooit toegeven aan geweld als drukmiddel om bepaalde beslissingen of beleid aan te passen, of excuses af te dwingen. De politie erop af, en als dat niet genoeg is, de ME. Daarna kan dan eventueel gepraat worden. Democratie is niet vanzelfsprekend, en zij moet soms met geweld worden verdedigd. Desnoods wordt het operagebouw omsingeld door de ME, maar we mogen nooit een dergelijke (zelf)censuur toepassen.

We vergeten wel eens dat niet iedereen welwillend is, en dat niet alles met praten is op te lossen. We vergeten ook dat mensen soms pas bereid zijn te praten en zich bij zaken neer te leggen nadat zij inzien dat er niks anders op zit, en dat zij op gewelddadige wijze minder, niet meer van hun doelen kunnen verwezenlijken, en dat als zij schreeuwen er minder, niet meer naar hen geluisterd wordt.

Ratna Pelle

Verder lezen: Stop capitulatie voor bedreiging Ė een manifest door Afshin Elllian


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.