IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Libanon en de vredesmacht die het vechten schuwt

IMO Blog, 2006

Er zijn nu anderhalve maand verstreken sinds het staakt-het-vuren tussen IsraŽl en de Hezbollah, en zo'n 5.000 van de geplande 15.000 VN troepen zijn in Libanon gestationeerd, terwijl het Libanese leger een groot deel van de afgesproken 15.000 troepen ten zuiden van de rivier de Litani heeft overgebracht. Het IsraŽlische leger heeft nog enkele duizenden troepen in Zuid-Libanon*, in enkele locaties op slechts een paar honderd meter van de Blauwe Lijn, de internationaal erkende grens tussen Libanon en IsraŽl. IsraŽl wil deze laatste troepen pas terugtrekken nadat er overeenstemming is over het mandaat van de UNIFIL troepen. Men is met name verbolgen over uitspraken vorige week van commandant Pellegrini in de Jerusalem Post, waarin hij zei dat de vredesmacht geen gevechten zou aangaan met Hezbollah guerrilla's, zelfs niet als deze IsraŽl zouden aanvallen.


Volgens IsraŽl is dit in strijd met resolutie 1701, waarin wordt geŽist dat zich geen wapens buiten die van de VN troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden en gewapende milities (lees: Hezbollah) ontwapend dienen te worden, en de VN troepenmacht hier mede op moet toezien.
Ondertussen leggen verschillende VN commandanten, zoals Pellegrini, en ook Libanon, de resolutie zo uit dat de VN troepenmacht vooral het Libanese leger moet assisteren, en daarnaast ook de Libanese bevolking helpen bij de wederopbouw. Volgens hun is het niet de bedoeling dat de troepenmacht eigenmachtig, zonder toestemming van het Libanese leger handelt.

De Libanese regering en legerleiding hadden echter al vanaf het begin aangekondigd geenszins van plan te zijn Hezbollah te ontwapenen. Zij hebben zich bovendien achter Hezbollah geschaard, en met zoveel woorden gezegd dat IsraŽl, en niet Hezbollah, het probleem is. Het lijkt dus uitgesloten dat een VN troepenmacht die niet in staat of bereid is onafhankelijk van het Libanese leger te opereren, de resolutie kan uitvoeren.

Kofi Annan's woordvoerder bevestigde dat de resolutie wel degelijk de aanwezigheid van gewapende Hezbollah uitsluit, en UNIFIL dus het mandaat heeft daartegen op te treden.

"It is clear UNIFIL has the authority to intervene if the Lebanese army is not in a position to do so, when there are violations of the resolution."

"The basic point [of the peacekeeping force] is to assist the Lebanese army," said Farhan Haq, Annan's associate spokesman. "The point is having a zone where the only weapons held are by the Lebanese army or UNIFIL, so the force has a mandate to make sure the resolution is enforced."

Het probleem is dat de UNIFIL missie de resolutie zal uitvoeren naar de uitleg van de commandanten en soldaten die er deel van uit maken, en hun opdrachtgevers. Zij nemen de dagelijkse beslissingen, voeren zaken uit, krijgen taken. Het Belgische nieuws bericht al meerdere dagen intensief over de Belgische soldaten die worden uitgezonden. Zojuist zijn er 140 van de in totaal 400 aangekomen. Hun taak zal, aldus het nieuws, voor een groot deel bestaan uit het helpen met de wederopbouw van Libanon en het onschadelijk maken van mijnen en clusterbommen. In reportages wordt getoond hoe erg de destructie is als gevolg van de IsraŽlische bombardementen, en hoeveel niet-geŽxplodeerde bommen er nog liggen. De reportages laten geen Hezbollah zien die nog in het gebied zijn, hier hun wapens hebben opgeslagen en wellicht nieuwe binnensmokkelen.

De Belgische soldaten zijn voor hun vertrek onder andere 'voorgelicht' door de Libanese ambassadeur, die uitlegde dat niet Hezbollah ontwapend moet worden maar IsraŽl (dit ondanks het feit dat Libanon met de resolutie instemde, en de ambassadeur het officiŽle standpunt van Libanon heeft uit te dragen). De uitspraken van de soldaten die in de reportages aan het woord kwamen, reflecteerden deze opvattingen, en zij zagen zich vooral als een humanitaire missie om de Libanezen te helpen, niet als een militaire missie die een gevaarlijke guerrilla groep moet ontwapenen. Ook sommige commentatoren hebben de Libanese 'uitleg' van de resolutie overgenomen. Zo schrijft een commentator in de New York Times, die ook verschillende VN commandanten aanhaalt:

...at the moment, the Lebanese government and the United Nations have a similar agenda in trying to win the trust of the Lebanese people and not have the force become a tool of political factions looking to incite domestic conflict.

So while there may have been some expectation that the international force would disarm or restrain Hezbollah, or search for hidden weapons caches, the commanders on the ground say very clearly that those tasks are not their job for now. ďWe will advise, help and assist the Lebanese forces,Ē said Col. Rosario Walter Guerrisi, commander of the San Marco Regiment, referring to the Lebanese Army.

Deze verwachting werd gewekt door een resolutie die hier duidelijk toe oproept.
Het artikel vervolgt:

ďThereís a lot of misunderstanding what we are doing here,Ē said Lt. Col. Stefano Cappellaro, an Italian commander with the San Marco Regiment.

Dat is maar al te waar, en komt omdat de resolutie vanaf het begin niet eenduidig was, maar een compromis tussen verschillende partijen met verschillende belangen. Hoewel de resolutie duidelijk maakt dat er geen gewapende groepen buiten het Libanese leger en UNIFIL in het Zuiden van Libanon aanwezig mogen zijn, is zij niet eenduidig over het mandaat van UNIFIL, en met name de vraag hoe eigenhandig zij mag of zelfs moet, optreden tegen de Hezbollah. De resolutie gaat ervan uit dat het Libanese leger en UNIFIL hetzelfde doel en belang nastreven, en houdt (bewust?) geen rekening met het feit dat dit niet altijd zo is.

In de resolutie wordt de mogelijkheid van een vervolgresolutie genoemd, met een nadere uitwerking van het UNIFIL mandaat en andere stappen, maar daar hoor je niemand meer over. Het lijkt erop dat de teneur aan Libanese kant is: we hebben ons staakt-het-vuren en IsraŽlische terugtrekking (bijna) binnen, en nu doen we wat wij willen. Zoals zo vaak in akkoorden tussen IsraŽl en haar vijanden, worden van IsraŽl eerst concessies verwacht, meestal het terugtrekken van haar troepen, waarna zij erop moet vertrouwen dat de andere kant zijn deel van de deal zal nakomen. En als zo vaak, lijkt dit laatste niet te gebeuren, en wordt het oorspronkelijke akkoord navenant uitgelegd en geherinterpreteerd.

Ontmanteling van Hezbollah is niet alleen in het belang van IsraŽl, maar ook van Libanon. Een soevereine staat hoort slechts een leger te hebben, dat opereert in opdracht van de regering. Hezbollah is echter te machtig om door Libanon ontwapend te worden, en door effectieve propaganda en sociale projecten kan het rekenen op steun onder met name de Shiitische bevolking, een deel van het Libanese leger en een deel van de regering. Een burgeroorlog is het allerlaatste waar Libanon naar wil terugkeren. Tijdens de vernietigende burgeroorlog van 1975 tot 1990 zijn honderdduizenden burgers omgekomen, en milities slachtten burgers uit dorpen die onder controle stonden van rivaliserende milities genadeloos af. Dit is wellicht een nog groter schrikbeeld dan nieuw oplaaiend geweld tussen Hezbollah en IsraŽl. Echter zolang Hezbollah niet wordt aangepakt, is het een kwestie van tijd voordat het geweld met IsraŽl weer losbarst. Libanon moet een keuze maken, en als het ervoor kiest Hezbollah de vrije hand te laten in het aanvallen van IsraŽl, moet het de consequenties hiervan dragen. Het zou van de VN alle steun moeten krijgen om een werkelijk soevereine staat met een leger te worden, niet om privť milities de ruimte te geven buurlanden aan te vallen.

Libanon zou tot de orde moeten worden geroepen voor het niet steunen van een deel van de resolutie, en het verspreiden van misinformatie hierover aan UNIFIL soldaten. Daarnaast moeten over de zaken die onduidelijk zijn in de resolutie, nadere afspraken worden gemaakt. Daarbij moet het principe zijn dat UNIFIL een onafhankelijke en neutrale troepenmacht is, en dus niet alleen kan handelen in opdracht van het Libanese leger. Het is mooi als UNIFIL humanitaire taken op zich neemt, en helpt bij de wederopbouw, maar het moet ook eigenhandig beslissingen kunnen nemen en zich in gevechten durven begeven.

Ratna Pelle

[* Op zondag bericht het journaal dat alle IsraŽlische troepen uit Libanon zijn teruggetrokken behalve in de buurt van ťťn grensplaats.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NB:
Heeft U de petitie voor een gelijke behandeling van IsraŽl in de Verenigde Naties al getekend? Zie de oproep en vertaling op:
http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000060.html
Ga naar http://www.PetitionOnline.com/unznn/petition.html om de petitie te tekenen.

Maak een einde aan de discriminatie van IsraŽl in de VN, waar het slechts beperkt mag deelnemen aan commissies en raden die voor alle andere landen openstaan, terwijl anti-IsraŽl propaganda binnen de VN ruim baan krijgt!

Stuur de petitie door naar anderen en/of zet hem op je blog of website (je mag ook de Nederlandse vertaling gebruiken, graag met een link naar het origineel). Als we een miljoen handtekeningen hebben, gaan we ze persoonlijk aan de VN overhandigen.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.