IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Basis voor vrede

IMO Blog, 2006

"Ik zou het met Sari Nusseibeh in een half uurtje wel eens kunnen worden over de grote lijnen van een vredesregeling" zei de IsraŽlische filosoof en schrijver Avishai Margalit ooit. "Een Palestijnse staat binnen de 1967 grenzen, met enkele kleine land uitwisselingen, Jeruzalem als gedeelde hoofdstad en recht op terugkeer van de vluchtelingen in de eerste plaats naar de Palestijnse staat."

Het is het Geneefse Akkoord in een notedop, en ook de voorstellen van Clinton en Barak in Taba in 2001 zijn op deze principes gebaseerd. IsraŽl moet de meeste nederzettingen en de bezette gebieden opgeven, en bereid zijn Jeruzalem te delen, de Palestijnen moeten het 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen naar IsraŽl opgeven, en hun claims op 'geheel historisch Palestina'. Het lijkt de enige oplossing van het conflict die de pijn van concessies gelijkelijk verdeelt, en het recht van beide op zelfbeschikking garandeert. Tot een paar jaar geleden plachtte ik ook te zeggen dat een oplossing eigenlijk heel simpel is, en de hoofdlijnen ook redelijk bekend zijn, en het probleem hem zit in de extremisten aan beide kanten die het hele gebied voor zich willen hebben.

Tijdens mijn recente reis naar IsraŽl vertelde een vrouw van de Palestijnse International Peace and Cooperation Center (IPCC) uitgebreid over IsraŽlische misstanden. Wat me opviel was dat ze al deze zaken, zoals de muur (hek), checkpoints, bouw- en reisrestricties, vernietiging van huizen, etc. voor de volle 100% toeschreef aan een bewust beleid om de Palestijnen te traineren en zelfs te verdrijven. Ze benadrukte steeds dat er geen reŽle veiligheidsargumenten voor waren, en dat deze slechts een excuus zijn om de Palestijnen eronder te houden. Ze schetste IsraŽli's als een koelbloedig, wreed en kwaadaardig volk. Je zou zeggen dat met zo'n volk geen vrede te sluiten is, en dat ze dan ook wel tot de conclusie zou zijn gekomen dat dat niet mogelijk is. Toch beweerde ze voor een twee-statenoplossing te zijn, en op mijn vraag of ze bereid was het 'recht op terugkeer' daarvoor op te geven, en op enkele plaatsen van de pre-1967 grenzen af te wijken, antwoordde ze bevestigend, waarbij ze erkende dat de vluchtelingen een gevoelig onderwerp zijn onder de Palestijnen.

Later zei een van de meer rechtse leden van onze groep, dat met haar waarschijnlijk in een half uurtje wel vrede kon worden gesloten, en dat het probleem hem zit in de vele extremisten die IsraŽl niet erkennen. Dat laatste is natuurlijk waar, maar of het eerste ook zo makkelijk zou zijn, waag ik te betwijfelen. Ik twijfel er niet aan dat deze vrouw de waarheid sprak toen ze zei voor een twee-staten oplossing te zijn, en in te zien dat de meeste vluchtelingen niet naar IsraŽl kunnen terugkeren, maar ik twijfel eraan of vrede kan werken als je de ander zulke kwaadaardige intenties toedicht.

Margalit, Amos Oz, David Grosmann en andere linkse IsraŽli's die vrede en gerechtigheid voor beide partijen nastreven (niet te verwarren met extreem-linkse vredesactivisten die alleen 'gerechtigheid' voor de Palestijnen nastreven en in feite geheel de kant van de Palestijnen hebben gekozen), schrijven aan gťťn van beide partijen zulke kwaadaardige intenties toe, maar proberen juist beide partijen te begrijpen. Zij keuren extremisme aan beide kanten in harde bewoordingen af, beschrijven de angsten, woede, en frustraties aan beide kanten die hun tot hun acties en overtuigingen leiden, en roepen vervolgens in de eerste plaats hun eigen volk en land op om deze te doorbreken. Zij zien aan de andere kant mensen zoals zij, die in staat zijn tot wreedheden maar ook tot menselijkheid en mededogen. Zij zijn op zoek naar ware dialoog zonder zichzelf of 'hun kant' te verloochenen. De Palestijnse vrouw van de IPCC daarentegen zag monsters aan de andere kant, die haar volk willen verdrijven. De extremisten aan haar kant daarentegen handelden in wanhoop, en het waren er ook eigenlijk maar een paar. Ik vroeg mij af hoe haar organisatie op deze manier aan vrede kan bijdragen. Waarom zouden Palestijnen, die ervan overtuigd zijn dat IsraŽl de grote boosdoener is, en deze racistische entiteit niet wensen te erkennen, hun mening bijstellen als ook organisaties als de International Peace and Cooperation Center deze overtuiging alleen maar bevestigen? Waarom zouden de Palestijnen in een vredesregeling met IsraŽlische veiligheidsgaranties instemmen als deze slechts bedoeld zijn om de Palestijnen eronder te houden, en niet om IsraŽli's te beschermen tegen reŽle gevaren?

De IPCC bevestigt wantrouwen in plaats van het weg te nemen. Zij draagt niet bij aan meer begrip voor de andere kant, en dus de bereidheid om concessies te doen. In plaats van Westerse groepen voor te lichten over IsraŽlische misstanden, zou deze organisatie Palestijnen moeten voorlichten over de voordelen van vrede boven de huidige situatie, en vooral wat zijzelf in plaats van de IsraŽli's daaraan kunnen bijdragen. Zij zou Palestijnen moeten uitleggen dat de Joden een volk zijn met recht op een staat, zeker na wat zij allemaal hebben meegemaakt, in plaats van statistieken te tonen die onterecht suggereren dat de Arabieren altijd een meerderheid in Jeruzalem hadden, totdat de wrede IsraŽlische bezetters kwamen en de Palestijnen de stad uitjoegen.

Vrede is immers pas mogelijk nadat er een minimum aan vertrouwen is. Naast de grote lijnen, zijn er tal van zaken die ad hoc geregeld moeten worden, er zullen gezamenlijke controles moeten komen van grenzen en gezamenlijk beheerde checkpoints, IsraŽl zal mogelijk de Palestijnse politie en veiligheidsdienst assisteren in het tegengaan van terrorisme, men zal informatie uitwisselen. Een 'oplossing' waarbij IsraŽl zich verschanst achter een hoge muur en de Palestijnen het verder zelf maar moeten uitzoeken, is immers niet reŽel. Daarvoor wonen beide bevolkingsgroepen te zeer door elkaar, en zijn ook te zeer op elkaar aangewezen. Van iemand van een vredesorganisatie verwacht ik visie, creatief denken over hoe deze toekomst er mogelijk uit zou kunnen zien. Als zij een oprecht voorvechtster van vrede is, waarom wijdde ze dan niet uit over hoe mooi een toekomst zonder geweld en onderdrukking eruit zou kunnen zien, en hoe samenwerking op veiligheids-, cultureel, economisch gebied aan de welvaart van beiden (maar in feite vooral aan die van de Palestijnen), zou kunnen bijdragen? Ze had onze harten in vuur en vlam kunnen zetten voor vrede. Maar dat deed ze niet. De IsraŽli's zijn wreedaards, en dragen het overgrote deel van de schuld voor het voortdurende conflict.

Deze vrouw was niet de enige en zeker niet de meest radicale Palestijnse vredesactivist die de schuld geheel bij de andere kant legt, en het feit dat zij inzag dat ook de Palestijnen compromissen moeten sluiten, was veelbelovend.

Terwijl IsraŽlische vredesorganisaties het overgrote deel van hun energie spenderen aan het wijzen op de fouten aan IsraŽlische kant, aan IsraŽlische obstakels voor vrede zoals de nederzettingen, en aan gemiste kansen en onverzoenlijke standpunten bij IsraŽlische partijen en bevolkingsgroepen, geven Palestijnse organisaties hooguit toe dat Fatah corrupt is en Hamas te extremistisch, maar de bevolking die nauwelijks enige andere leiders dan deze twee organisaties steunt, zou geen enkele blaam treffen. Er kan echter pas vrede komen als juist de bevolking, die volgens een recente poll in meerderheid tegen erkenning van IsraŽl en voor het afvuren van raketten en het plegen van aanslagen op onschuldige burgers is, van mening verandert.


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.