IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Breaking the Silence

IMO Blog, 2006

Momenteel is in Amsterdam de foto-expositie 'Breaking the Silence' te zien, waarin IsraŽlische soldaten het leven in de bezette gebieden tonen. Men wil, zo verklaarde een van de makers op de TV, "laten zien wat we zelden te zien krijgen en waarover meestal wordt gezwegen". De hand wordt daarbij diep in eigen boezem gestoken.


Schijnbaar onschuldige plaatjes, bijvoorbeeld van een groep Palestijnse kinderen die lachend op de foto staan met een paar IsraŽlische soldaten, worden geÔnterpreteerd in het kader van de wrede onderdrukking door IsraŽl: deze kinderen, schijnbaar trots met de soldaten op de foto te mogen, hebben al hun hoop verloren, zo legde een oud-soldaat uit, "wij hebben hun die hoop ontnomen door de bezetting". Dat die kinderen ook blij konden zijn omdat zij zojuist door de betreffende soldaten naar school zijn begeleid, om ze tegen aanvallen van agressieve kolonisten te beschermen, kwam niet bij hem op.

Op een andere foto is een groep IsraŽlische soldaten te zien rondom het lichaam van een zojuist gedode terrorist. "Dit is een afschuwelijke foto", meenden de oud-soldaat en de verslaggever van Een Vandaag in koor. "Het leger moet zijn aanwezigheid in de bezette gebieden nou eenmaal rechtvaardigen, haar doel is het doden van de vijand, en men is gefrustreerd als men geen vijanden om te doden vindt. Vandaar de euforie nu men er een te pakken heeft." Het is inderdaad niet erg smaakvol om naast een lijk te poseren, maar als dat het ergste is dat het leger in de bezette gebieden doet, dan valt het allemaal wel mee, dacht ik bij mezelf.

Wat er niet bij werd verteld, is dat die soldaten met gevaar voor eigen leven achter terroristen aanzitten, die erop uit zijn om burgers in IsraŽl te doden. Dat is een belangrijke reden waarom ze daar zitten, en dat lijkt mij volkomen legitiem. Wat problematisch, en soms gruwelijk is, is wanneer bij deze jacht op terroristen onschuldige burgers worden geÔntimideerd, gemolesteerd en soms gedood.
Dit is niet altijd te vermijden, en iedere soldaat heeft dan ook met het vreselijke dilemma te maken hoever hij mag en kan gaan in het beschermen van zijn eigen bevolking ten koste van de Palestijnen. Maar over deze dilemma's spraken de ex-soldaten in de reportage niet. "Toen ik in dienst was, besefte ik vaak niet waar we mee bezig waren. Je dacht niet na over de gevolgen van je daden". Waaraan hij toevoegde hoezeer de blik van een doodsbang Palestijns kind tijdens een huiszoeking hem bij was gebleven. Zo gevoelloos was hij dus ook tijdens zijn diensttijd blijkbaar niet.

Over een oplossing wilden de ex-soldaten niet praten: "Er wordt al teveel gepraat over oplossingen, en dat heeft geen zin zolang je niet weet wat het probleem is, waar het om gaat."
Volgens mij is het probleem dat deze soldaten aan de orde stellen echter allang duidelijk: de bezetting is hard, onmenselijk wreed soms, en veel soldaten zijn onverschillig voor het lijden van de Palestijnen. Dit is, in tegenstelling tot wat zij ons willen doen geloven, niet iets nieuws waarover in IsraŽl nauwelijks wordt gepraat. Kritische journalisten schrijven al jaren over de misstanden in de bezette gebieden, politici van de linkse Meretz maar ook van de Arbeidspartij spreken geregeld over hoe de bezetting de moraal uitholt, en de waarden waarop IsraŽl gefundeerd is, en talrijke - zij het voor een deel marginale - organisaties in IsraŽl stellen deze misstanden aan de kaak. Amos Oz en anderen waarschuwden direct na de overwinning in 1967 al voor de morele implicaties van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever.

Ook in de Nederlandse media zijn de zwarte kanten van de bezetting geen novum. Sinds de tweede intifada hebben talloze reportages IsraŽls wandaden uit en te na laten zien, waarbij enige nuance soms ver te zoeken was. Zo denken velen dat de hele afscheidingsbarriŤre een muur is, en deze 50%, niet 8% van de Palestijnse gebieden aan IsraŽlische kant brengt. Een kennis was hoogst verbaasd toen ik haar vertelde dat meer dan 90% van de aanslagen van Palestijnen worden verijdeld. Het meest kwalijk is echter dat de indruk wordt gewekt dat de bezetting de oorzaak van het conflict is, Palestijns geweld hier slechts een logisch gevolg van is, en vrede binnen handbereik is als die vermaledijde IsraŽli's zich maar zouden terugtrekken.

Als het probleem duidelijk is, waarom dan niet praten over een oplossing? En niet alleen praten, en roepen dat dit en dat fout is, maar juist vanuit de eigen ervaring in het leger nadenken over praktische oplossingen? Hoe kan het leger humaner opereren? Een voorbeeld hiervan is een experiment dat onder de vorige regering is uitgevoerd bij de checkpoints. Oudere soldaten werden daar ingezet om bij conflicten met Palestijnen te interveniŽren. Het bleek dat het geweld tegen Palestijnen bij de checkpoints hierdoor drastisch afnam. De verklaring ligt voor de hand: ouderen hoeven zich niet meer zo te bewijzen, zijn minder snel beledigd, en tellen tot tien voor ze reageren. We moeten niet vergeten dat de soldaten die IsraŽl de bezette gebieden instuurt veelal jongens (en meisjes) van 18 zijn, bij wie de adrenaline en hormonen door het bloed gieren, die zich tegenover vrienden willen bewijzen en daar opeens staan met hun uitrusting en geweer.
Naast een dergelijk experiment, dat helaas om financiŽle redenen is stopgezet, zou er ongetwijfeld tijdens de diensttijd en de opleiding die men krijgt meer aandacht kunnen zijn voor de visie van de andere kant, het belang om in ieder geval kinderen zo min mogelijk bloot te stellen aan geweld en intimidatie, en vooral ook de Palestijnen als mensen te blijven zien, met dezelfde verlangens en angsten als men zelf heeft. Ook zou onnodig geweld en intimidatie harder bestraft kunnen worden.

Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want men vecht wel tegen een vijand die zich schuilhoudt tussen burgers, en geen geheim maakt van zijn doel om IsraŽl van de kaart te vegen en zoveel mogelijk burgerdoden te veroorzaken. Men moet - en dit gebeurt ook- vechten met minstens een hand op de rug, en ondanks de haatpropaganda van Hamas, zelf menselijk blijven. Enerzijds moet men om tegen een vijand te strijden, diens menselijkheid soms vergeten, anders kan men een terrorist, die ook ouders heeft en wellicht kinderen, niet doden, en anderzijds moet men zich zijn menselijkheid steeds bewust zijn, om onnodig geweld en excessen te voorkomen. Een leger, en oorlog is per definitie onmenselijk, of het nou gaat om een klassieke oorlog op een slagveld of om het uitschakelen van terroristen die vanuit burgergebied opereren. De door vredesactivisten voorgestane oplossing, namelijk stoppen met vechten, is alleen mogelijk als de vijand daartoe ook bereid is. Anders komt het neer op overgave met meer doden tot gevolg, want de Hamas ideologie laat zeker geen ruimte voor de menselijkheid van de andere kant, en terugtrekking van het leger zonder vredesakkoord zal onvermijdelijk als teken van zwakte en dus een uitnodiging tot meer geweld worden opgevat.

Een experiment onder studenten heeft aangetoond hoe snel machtswellust zich meester maakt van mensen, zonder dat daar een geschiedenis van haat en geweld in meespeelt, of armoede en vernedering. Een groep studenten werd in tweeŽn gedeeld. Eťn groep waren de gevangenen, de andere hun bewakers. De gevangenen wilden meer rechten, de bewakers moesten een opstand voorkomen. In het begin werden de bewakers opgehitst om zich harder op te stellen. Al na een paar dagen gingen de bewakers verder dan wat van hun gevraagd werd; zij lieten de gevangenen urenlang vernederende en zware oefeningen doen, en wachtten met ze naar de WC te laten gaan of eten te geven. Een mislukte opstand volgde, waarna de repressie toenam. Na een week moest het experiment worden afgebroken vanwege excessen. Hadden de bewaarders te horen gekregen zich menselijk op te stellen, dan was het wellicht anders gelopen, maar hadden de gevangenen desondanks een gewelddadige opstand voorbereid (beter mogelijk als de bewaarders zich soepel opstellen en men dus spullen naar binnen kan smokkelen, en contact met elkaar en de buitenwereld kan hebben), dan hadden de bewakers waarschijnlijk alsnog met grof tegengeweld gereageerd, ditmaal gedesillusioneerd dat een 'menselijke behandeling' blijkbaar averechts werkt.
Dergelijke mechanismen spelen in iedere situatie waarin mensen macht hebben over anderen, waarin zich aan weerszijden groepen vormen die tegen de ander als groep opereren, en die zich ook bedreigd weten als ze zich zwak tonen, en dus de individuele menselijkheid van de ander uit het oog verliezen. Legers, politie en gevangeniswezen hebben daar allemaal mee te maken. Via duidelijke regels, controle en de mogelijkheid tot bestraffing van buitenaf worden excessen tegengegaan, met wisselend succes.

Terug naar het IsraŽlische leger. De mensen achter 'Breaking the Silence' zouden, vanuit hun ervaring als soldaten, mee kunnen denken over een manier om excessen te voorkomen en meer en betere controlemechanismen in te bouwen, en de eigen ervaringen en kritiek kunnen aanwenden om concrete verbeteringen te bewerkstelligen. Men zou, binnen IsraŽl, de discussie kunnen aangaan over wat het leger wel en niet mag doen in de strijd tegen het terrorisme, in plaats van de wereld rond te reizen om te laten zien hoe fout men wel niet is. Maar dat wil men niet, want het probleem is naar men meent nog niet duidelijk genoeg, en daarom is het voorbarig om over een oplossing, op lange of korte termijn, te praten. Waarschijnlijk is er echter een andere reden waarom men dit niet wil: praten over concrete oplossingen, en een noodzakelijk compromis tussen de noodzaak tegen terroristen op te treden, en menselijk te zijn, betekent vuile handen maken. Ieder voorstel dit of dat binnen het leger te veranderen, betekent dat men het leger legitimeert. Van de andere kant, als men als oplossing de opheffing van het leger zou voorstellen, zouden mensen onherroepelijk vragen hoelang IsraŽl zou voortbestaan zonder leger, en of men niet eigenlijk tegen het bestaansrecht van IsraŽl als zodanig is. Als men zou voorstellen dat het leger alleen binnen de groene lijn (pre-1967 grenzen) zou mogen opereren, is de vraag hoe aanslagen te voorkomen, wapensmokkel tegen te gaan, en het afvuren van raketten op IsraŽlische steden te voorkomen. Deze vragen gaat men graag uit de weg.

Een oplossing van het conflict zonder vuile handen is niet mogelijk. Iedere oplossing is onrechtvaardig, ieder compromis brengt risico's met zich mee. Voor de zoveelste keer laten zien wat fout gaat is makkelijker dan je in het wespennest te begeven van mogelijke oplossingen, verbeteringen, en alle implicaties van dien.

'Breaking the Silence' doorbrak geen taboe, maar vertelde een vertrouwd verhaal. Men verbreekt niet de stilte, maar voegt een stem toe aan het koor van criticasters van IsraŽl.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.