IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israels Machtige Propaganda Machine - 1. Wie gelooft haar?

IMO Blog, 2006

Van tijd tot tijd verschijnen in de Nederlandse pers artikelen over de machtige IsraŽlische propagandamachine en haar professionele PR. Deze artikelen stellen dat deze PR (ook 'Hasbara' genoemd) wordt ontworpen om de wereld te overtuigen dat IsraŽl het slachtoffer is in de strijd, in plaats van de Palestijnen of de Libanezen. De verfijndere artikelen klagen niet alleen over de machtige Joodse/Zionistische lobby, maar citeren officiŽle IsraŽlische PR mensen die er hun brood mee verdienen, en die blijkbaar graag bereid zijn om de media over hun werk te vertellen.

In een artikel in NRC Handelsblad aan het eind van de Libanon oorlog werd Gideon Meir, directeur-generaal voor Media en Informatie van het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse zaken (MFA), geciteerd als zeggende dat de campagne tijdens de Libanon oorlog zeer goed ging. "Je ziet, Hasbara is een goed geoliede machine", voegde hij trots toe, na uitgelegd te hebben hoe hun campagne in staat is wereldwijd mensen in de politiek, de media, de wetenschap en de zakenwereld te beÔnvloeden.

Even raakte ik in verwarring. Hebben de anti-zionisten dan toch gelijk wanneer zij beweren dat de Zionistische lobby onze media manipuleert om te schrijven wat zij willen, en onze politici beslissingen laat nemen die niet in ons belang zijn maar in dat van IsraŽl? Zijn de Wijzen van Zion inderdaad van plan de wereld aan zich te onderwerpen??
Heb ik me dan toch vergist in mijn waarneming dat de Palestijnse kant in onze media meer gehoord en beschreven wordt, en dat IsraŽl doorgaans in het defensief is? Misschien wordt ook ik gehersenspoeld door die geniepige Zionisten?

Maar de feiten spreken een andere taal, en de anti-zionisten kunnen opgelucht ademhalen.
In de kranten die ik lees stonden over de Libanon oorlog beduidend meer artikelen die IsraŽl bekritiseerden en veroordeelden dan artikelen die de Libanezen bekritiseerden. De meeste 'objectieve' commentatoren beweerden dat zowel IsraŽl als Hezbollah schuld hadden en burgers beschoten. Hezbollah, een guerrillabeweging die probeerde zoveel mogelijk IsraŽlische burgers te doden, Palestina van de Joden wil 'bevrijden', en burgers gebruikte als menselijke schilden, werd op hetzelfde niveau geplaatst als IsraŽl. Hoewel Israel massief geweld gebruikte, heeft het niet geprobeerd om zoveel mogelijk burgers te doden zoals Hezbollah wel deed, en nam het ook maatregelen om het aantal burgerdoden aan Libanese zijde te beperken, zoals het geven van waarschuwingen voor een aanval (ook handig voor Hezbollah), en riskeerde IsraŽl het leven van zijn eigen soldaten door huizen in zuid-Libanon te doorzoeken in plaats van hele gebieden plat te bombarderen. IsraŽl trachtte niet Libanon maar Hezbollah te vernietigen. Men kan erover twisten of Israel niet nog meer had moeten doen om burgerdoden te voorkomen, en met name de grootschalige aanvallen met clusterbommen van de laatste 72 uur voor het staakt-het-vuren zijn discutabel, maar dat rechtvaardigt niet het op een lijn zetten van Israel en de Hezbollah.

Ook de meeste illustraties in kranten toonden IsraŽlische militairen en Libanese burgers en gebombardeerde gebieden. Dit stemt redelijk overeen met de berichtgeving op TV over het conflict, waarin de indruk werd gewekt dat heel Beiroet, evenals alle wegen en het volledige zuiden werden vernietigd. Op TV was er overigens wel ook aandacht voor de beschietingen op noord-IsraŽl.

De publieke opinie wilde dat de Nederlandse regering op een wapenstilstand aandrong, en eiste van IsraŽl (zijnde zoveel sterker dan de arme Hezbollah) om de eerste stap te zetten naar vrede en naar een diplomatieke oplossing te streven voor het conflict en de ontvoerde soldaten. Wat mensen niet werd verteld is dat Hezbollah meerdere pogingen heeft gedaan de afgelopen jaren om soldaten te ontvoeren, en Israel toen niet heeft teruggeslagen.

Het conflict met de Palestijnen wordt op dezelfde manier behandeld: de arme Mahmoud Abbas zit klem tussen IsraŽl en Hamas, die beide willen vechten en winnen, en IsraŽl, de sterkere en meer Westerse partij, zou de eerste stappen naar vrede zou moeten zetten. Is het tenslotte niet begrijpelijk dat de harde situatie van de bezetting en de armoede tot radicale bewegingen als Hamas leiden?

Hoe kunnen de professionele Hasbara mensen denken dat zij zo succesvol zijn? Ze kennen waarschijnlijk geen Nederlands, maar de Britse media waren beslist niet beter, en waarschijnlijk slechter, gezien de reputatie van de BBC. De journalisten die zo graag schrijven over de succesvolle IsraŽlische PR vergeten dat iemand wiens baan het is om IsraŽl te promoten natuurlijk niet zal toegeven dat hij daarin jammerlijk faalde. Hij wil immers zijn baan houden. Maar wat nog belangrijker is, deze journalisten lijken te vergeten dat bijna iedereen tegenwoordig lobbiet en PR-strategieŽn en marketing gebruikt. Veel landen doen dit (waarom lezen wij eigenlijk zo zelden dergelijke verhalen over andere landen??), evenals velerlei soorten belangengroepen. De begroting voor marketing is reusachtig in de meeste organisaties, zelfs bij liefdadige en idealistische doelen, en parlementariŽrs worden overspoeld met lobbyisten voor dit en voor dat. Toen ik in de milieubeweging aktief was, hadden wij discussies over het opzetten van professionele strategieŽn om tegenwicht te bieden aan de lobbies van autobedrijven, landbouworganisaties (ZEER invloedrijk in de EU), het KAN, bouwfirma's enz.

In een wereld van globalisering en liberalisme schijnt alles te moeten worden verkocht en iedereen huurt deskundigen in om dat te doen. In een sollicitatiecursus werd ook mij uitgelegd dat ik mezelf als een product moest zien dat op de markt verkocht moest worden...

Om de frequente kritiek op de mensenrechtensituatie in China af te weren, organiseerde de Chinese regering zakenreizen en nodigde Nederlandse politici en zakenlui uit om voor een bezoek langs te komen, en velen gingen naar China en vertelden daar trots over. Niet zo lang geleden was er een grote tentoonstelling, bedoeld om de andere kant van China te tonen: hoe mooi het is, hoe modern het is, enzovoort. Ik herinner me niet veel kritiek of cynische artikelen over de machtige Chinese lobby en professionele PR campagnes, erop gericht om ons wereldwijd naar China's pijpen te doen dansen, of verwijzingen naar de onderdrukking van de Tibetanen. Het wordt bij de meeste landen blijkbaar als normaal beschouwd dat zij dit doen, zelfs als hun mensenrechten reputatie niet geweldig is.

Wat veel journalisten ook schijnen te vergeten is dat Hezbollah en Hamas het nut van een goede PR heel goed begrijpen, en ook miljoenen dollars uitgeven aan bijvoorbeeld Al Manar TV, kranten en georganiseerde reizen voor journalisten door de gebombardeerde delen van Beiroet. Arabische organisaties lobbyen bij parlementariŽrs zoals ieder ander. Met geld van Iran helpt Hezbollah de Libanezen hun huizen te herbouwen, die werden vernietigd omdat Hezbollah ze gebruikte als wapendepots en verstopplaatsen. Hamas gebruikt geld van Arabische landen en van de PA om scholen op te zetten waar kinderen leren dat het hun hoogste plicht is om martelaar voor Palestina te worden en Joden te doden, de 'zonen van honden en varkens'. Maar dat wordt door onze journalisten niet beschouwd als propaganda, maar als het helpen om hun landen te herbouwen, en zowel Hezbollah als Hamas worden regelmatig geprezen door de Westerse pers en hulporganisaties voor dit goede en belangrijke werk.

"Quod licet Iovi, non licet bovi." (Wat aan Jupiter wordt toegestaan wordt niet aan stieren toegestaan) Of in andere woorden: sommigen zijn gelijker dan anderen. Het is belangrijk om 1,3 miljard Chinezen te vriend te houden, en 1,3 miljard moslims, inclusief 300 miljoen Arabieren, zijn belangrijker dan 15 miljoen Joden. Dat is Realpolitik.

Ratna Pelle

Vervolg - Deel II is hier


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.