IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israels Machtige Propaganda Machine - 2. Israel voor het voetlicht brengen

IMO Blog, 2006

(Vervolg - Deel I is hier)

Zionisme betekende onder meer een afscheid van de Joden als slachtoffers en machtelozen. Het betekende dat Joden hun eigen land bezitten en bewerken, en dat land verdedigen, en niet afhankelijk zijn van de grillen van anderen die meestal met minachting op Joden neerkeken. Het betekende hun eigen zaken kunnen regelen, in plaats van naar anderen te luisteren en hun goedkeuring te zoeken, aangezien de geschiedenis had aangetoond dat anderen het niet best met de Joden voorhadden.

Ik heb de sterke indruk dat tot op heden IsraŽl door dat beeld wordt gevormd, en dientengevolge niet altijd even gevoelig is voor de wereldopinie. PR- en Hasbara mensen willen IsraŽl promoten vanuit een beeld van macht en succes, niet kwetsbaarheid, en zij slagen er niet in om te zien hoe dat beeld tegen hen werkt. Zoals eerder opgemerkt schepte Gideon Meir, de Directeur-generaal van Informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tegenover de media op over het succes van IsraŽlische propaganda-inspanningen. In het interview stelde Meir dat de vertaling van Hasbara als "verklaren" eigenlijk niet correct is, aangezien het passief en verontschuldigd klinkt, terwijl IsraŽl niet passief is en niets heeft om zich voor te verontschuldigen. Dit IsraŽlische zelfrespect klinkt goed voor Zionisten maar arrogant voor IsraŽls critici.


Anders dan bij alle andere vormen van racisme is een belangrijk kenmerk van antisemitisme de bewering dat de Joden machtig en intelligent zijn, en geheime plannen hebben om de wereld te beheersen. IsraŽlische Hasbara mensen die trots vertellen hoe goed ze politici, media en universiteiten beÔnvloeden, passen precies in dergelijke antisemitische vooroordelen.

Een ander probleem met IsraŽlische Hasbara is dat het IsraŽlisch-Palestijnse conflict steeds prominent in het nieuws is, en elk Palestijns kind dat door de IDF wordt gedood haalt de krantenkoppen. China, Rusland en veel andere landen kunnen zichzelf presenteren los van de regionale conflicten waarin zij betrokken zijn en de mensenrechtenschendingen binnen hun landen, maar IsraŽl kan dat niet. IsraŽl presenteren als een modern hightech land, dat geweldig is om zaken mee te doen of om op vakantie naartoe te gaan, komt slechts cynisch over, omdat het contrast met de talrijke beelden van hulpeloze Palestijnen die nauwelijks genoeg te eten hebben, zo alleen maar groter wordt. De wens van veel Israeli's om ook eens op een andere manier in het nieuws te komen en als een normaal land te worden beschouwd, waar mensen zoals jij en ik leven, is overigens zeer begrijpelijk, en niet per definitie een poging de problemen te ontwijken of het bewijs dat men zich niet voor de problemen van de Palestijnen interesseert.

Het is belangrijk om ons te beseffen dat de problemen en de armoede van de Palestijnen niet hoofdzakelijk door IsraŽl zijn veroorzaakt, hoewel de controleposten en de wegafsluitingen, die vooral een gevolg zijn van de tweede Intifada, tot grote ontberingen leiden. Nadat IsraŽl in 1967 de Westoever en Gaza bezette, stegen de levensverwachting, gezondheidszorg en geletterdheid beduidend. Verscheidene universiteiten werden opgericht met steun van IsraŽl, evenals geboortebeperkingsklinieken en gezamenlijke industrieŽn. Dit was geen IsraŽlische onbaatzuchtigheid, maar welbegrepen eigenbelang. Soms spreken de belangen van IsraŽliŽrs en Palestijnen elkaar niet tegen.

Zelfs vůůr de stichting van IsraŽl schiepen de Zionisten werkgelegenheid die Arabieren aantrok uit Palestina, Trans-JordaniŽ en SyriŽ. De Arabieren in Palestina profiteerden van Britse investeringen in infrastructuur en gezondheidszorg die grotendeels werden betaald met Joods belastinggeld. Palestina moest zelfvoorzienend zijn tijdens het Britse Mandaat, en de Joden leverden het grootste deel van het belastinggeld, hoewel zij in die tijd nog een vrij kleine minderheid waren (voor enkele cijfers zie Zionism and its Impact). IsraŽl is niet rijk geworden ten koste van de Palestijnse Arabieren, maar het is (relatief) rijk ondanks de Palestijnse Arabieren. Overigens ontving IsraŽl voor 1967 niet veel buitenlandse hulp van de VS, afgezien van schenkingen van Amerikaanse Joden, en het absorbeerde meer dan een miljoen vluchtelingen uit Europa (met inbegrip van ongeveer 250.000 haveloze overlevenden van de Holocaust) en uit de Arabische landen zonder noemenswaardige hulp van de internationale gemeenschap.

Het is onverstandig dat IsraŽlische Hasbara mensen opscheppen over hoe succesvol ze zijn, terwijl veel media openlijk IsraŽl de schuld geven van het Midden-Oosten conflict, en Westerse journalisten maken hier dankbaar gebruik van om te benadrukken hoe machtig en professioneel de IsraŽlische lobby is. Als de Hasbara werkelijk zo succesvol zou zijn, zouden dergelijke verhalen onze kranten niet vullen; in plaats daarvan zouden ze zich richten op de 'stiekeme' tactieken van IsraŽls tegenstanders. Dat leidende PR mensen zeggen dat zij succesvol zijn, is geen bewijs dat IsraŽlische Hasbara ook succesvol is. Het tegendeel is eerder waar, en de meeste journalisten weten dit ook. Het feit dat sommige journalisten zo benadrukken hoe succesvol de IsraŽlische propaganda machine is, roept vragen op over hun motieven en integriteit.

Het zal niet lang duren voordat Europese kranten in dezelfde bewoordingen over het nieuwe 'brand IsraŽl' project schrijven, dat zich erop richt om IsraŽls imago te verbeteren als een land dat modern en hightech is, meer wetenschappers per 1000 inwoners telt van welk land ook in de wereld, en aantrekkelijk is voor toeristen en investeerders. Het heeft tot doel om de wereld het IsraŽl achter het conflict te tonen en allerlei positieve karakteristieken van de Joodse staat voor het voetlicht te brengen. Dit zal echter waarschijnlijk vooral de geloofwaardigheid vergroten van mensen die beweren dat Zionisten arrogant en invloedrijk zijn en niet om de Palestijnen geven, en de aandacht proberen af te leiden van de moreel niet te verdedigen bezettingspolitiek.

IsraŽls imago zal niet verbeteren door pakkende slogans. Mensen moeten erop gewezen worden dat IsraŽl vůůr de Intifada een hoop deed om de levensomstandigheden voor de Palestijnen te verbeteren, en dat soms nog doet. De IsraŽlische regering moet echter meer doen om de ontberingen te verlichten die de Palestijnen nu lijden vanwege de IsraŽlische maatregelen tegen terrorisme, en ze zou vooral strenger moeten optreden tegen mensen in het leger en in de bezette gebieden die zich misdragen en geweld gebruiken tegen onschuldige Palestijnen. De voorbeelden van misstanden zorgen over de hele wereld voor beschamende krantenkoppen en zijn op geen enkele manier te verdedigen.

IsraŽlische acties zouden beter worden begrepen als mensen een beter inzicht in de situatie zouden krijgen, en in de aard van IsraŽls vijanden. Mensen moeten begrijpen waar Hamas en Hezbollah werkelijk voor staan, en dat IsraŽl het enige land is waarvan het bestaansrecht op brede schaal wordt betwijfeld en zelfs ontkend. Meer IsraŽlische concessies alleen zullen dat niet veranderen, zoals de terugtrekkingen uit Zuid-Libanon in 2000 en uit Gaza in 2005 aantoonden.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.