IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Onze god is de beste

IMO Blog, 2006

Op zijn web log combineerde Leon de Winter enkele cijfers uit een Amsterdams rapport over de verschillende religies die daar samenleven (of hier in meerdere of mindere mate een poging toe doen), en hem valt op dat meer dan eenderde van de moslims het eens is met de stelling dat de eigen religie superieur is aan andere religies, en ook slechts ruim eenderde het hier mee oneens is, terwijl bij andere religies meer dan 80% het met deze stelling oneens is. Dit is inderdaad verontrustend, evenals het hoge percentage (43%) dat zegt dat er maar ťťn interpretatie van de Koran is. Zonder de erkenning dat er mensen zijn die er anders over denken en daarin misschien ook wel een beetje gelijk hebben, is het moeilijk om echt begrip en tolerantie voor elkaar op te brengen. En het gedrag van sommige moslims bevestigt dit beeld: het is heel moeilijk om als moslim van je geloof te vallen, vaak worden deze mensen uitgestoten door familie en zelfs bedreigd. De meeste moslims staan negatief tegenover een partner van een andere religie, en er is een radikale groep die vindt dat de samenleving naar de regels van de islam zou moeten worden ingericht, iets wat geen andere minderheid openlijk durft te bepleiten.


Toch vraag ik mij af hoe fundamenteel het verschil tussen moslims en andere Nederlanders is. Nog niet zo lang geleden werd er door protestanten diep neergekeken op katholieken, waar men zo min mogelijk mee te maken wilde hebben, terwijl katholieken op hun beurt van de pastoor te horen kregen wat ze moesten stemmen, welke krant men diende te lezen en bij welke verenigingen te gaan. Dit fenomeen is ook wel bekend als de verzuiling, en alhoewel er een 'leven en laat leven cultuur' heerste waren er ontegenzeggelijk sterke superioriteitsgevoelens van de verschillende zuilen ten opzichte van de anderen, en vochten scholieren van protestantse en katholieke scholen met elkaar. Huwelijken tussen mensen van verschillende religies waren problematisch (twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen), en het verlaten van de kerk werd je niet in dank afgenomen. Dit alles speelde zich af tot in de jaren '70, en in sommige kringen geldt het nog steeds.

AtheÔsten kunnen er overigens ook wat van. 'Religie is gestoeld op regels die mensen duizenden jaren geleden in een of ander heilig boek hebben opgeschreven, en het is bepaald irrationeel daar de huidige maatschappij op te willen inrichten. Tegenwoordig hebben we de rede en de wetenschap, en is dergelijk bijgeloof in goden en profeten en heilige geesten niet meer nodig, sterker nog, ben je toch enigszins achterlijk als je daaraan blijft vasthouden.' zo redeneren sommige atheÔsten en wetenschappers (bijvoorbeeld Plasterk) tegenwoordig. De felle discussies omtrent 'intelligent design' hebben de onverdraagzaamheid van zowel gelovigen als atheÔsten laten zien.

Een belangrijk verschil tussen niet-moslims en moslims is mijns inziens dat de eerste er inmiddels aan gewend zijn dat hun visie niet door iedereen wordt gedeeld. Op het werk, in vrije tijd, woonomgeving etc, is men eraan gewend geraakt dat niet iedereen dezelfde religie of ideologie aanhangt, en we accepteren dat zonder anderen van ons gelijk te hoeven overtuigen. Dit betekent echter niet dat we onze mening ook daadwerkelijk relativeren, en niet meer menen dat onze religie of visie eigenlijk de beste is. Volgens mij vinden de meeste mensen dat nog steeds, zoals bijvoorbeeld blijkt als we het op feestjes met een slokje teveel op toch over politiek of religie hebben. Moslims zijn gewend in een omgeving te leven waar iedereen er hetzelfde over denkt. De hele familie, en bevriende families gaan naar dezelfde moskee, en men weet niet beter of wat daar gezegd wordt is waar. Veel moslims in Nederland gaan voornamelijk om met mensen van dezelfde etnische groep. Velen hebben nauwelijks contact met Nederlanders, of slecht oppervlakkig. Dit geldt met name voor de lagere sociale klasse, waarbinnen overigens ook Nederlanders nog relatief meer in een dergelijk patroon zitten, en het is dan ook geen zwart op wit tegenstelling, zoals De Winter het doet voorkomen, maar veeleer een schaal met relatieve verschillen.

Terug naar de enquÍte. Ik kan mij voorstellen dat autochtone Nederlanders die vrienden en kennissen hebben met een verschillende religieuze, ideologische of sociale achtergrond niet snel zullen zeggen dat zij zich superieur voelen aan anderen, ook al menen zij diep in hun hart natuurlijk toch dat zij gelijk hebben. Zich superieur voelen heeft voor ons nou een maal een zeer negatieve connotatie, en roept akelige associaties op. Maar men ziet ook oprecht dat men vanuit een andere ideologie tot vergelijkbare normen en waarden kan komen, en de omgang met anderen wordt er niet aangenamer op als men elkaar als minderwaardig ziet. Moslims hebben deze ervaring nog minder, en zien vooral de waarde van de hechte band met geloofsgenoten, en de imams onderwijzen veelal een letterlijke interpretatie van de Koran waarin geen ruimte is voor andersdenkenden. Uit voornoemde enquÍte blijkt dat meer dan 40% van de moslims meent dat de Koran maar voor ťťn interpretatie vatbaar is.

Leon de Winter heeft gelijk wanneer hij erop wijst dat er hier een probleem is, maar stelt een en ander wel erg zwart-wit voor, wat wegen naar een oplossing in de weg staat. Wat belangrijk is, is dat moslims zodanig integreren dat zij dezelfde ontwikkeling doormaken als onze ouders en voorouders deden, niet dat zij hun religie moeten opgeven. Waar ik het meest huiverig voor ben is dat sommige van de zaken waar mijn ouders voor hebben gestreden, zoals de vrijheid om van je geloof af te vallen, gelijke rechten voor vrouwen en homo's en tolerantie voor verschillende samenlevingsvormen, alsmede de vrijheid om religie belachelijk te maken, door moslims worden bestreden en gedeeltelijk teruggedraaid. Niet omdat wij beter zijn, maar omdat ons land er - naar ik meen - zoveel beter op is geworden in de afgelopen 50 jaar.

Ratna Pelle

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Meer dan 16.000 reactionaire moslims in Amsterdam
Leon de Winter
maandag 23 oktober 2006 15:47

In Processen van radicalisering (pdf), het Amsterdamse rapport dat vorige week in het nieuws kwam, staan een paar dingen die niet de media hebben gehaald ofschoon ze verhelderend licht werpen op het probleem van integratie en de mentaliteitsgesteldheid van moslims.

Dit las ik in het rapport: 'Een relatief groot deel van de moslims vindt zijn religie superieur. Ruim een derde vindt dit en ruim een kwart geeft hierover geen mening.

Dit maakt dat 38 procent van de moslims het niet eens is met deze stelling, terwijl van bijna alle andere religies meer dan tachtig procent het oneens is met deze stelling.'

Onze god is de beste
Het staat er een beetje cryptisch, maar het gaat om het volgende: 38 procent van de Amsterdamse moslims vindt de eigen religie superieur aan andere religies.

Dit percentage is uitzonderlijk hoog vergeleken met de percentages van andere gelovigen: van de joden en christenen vindt dat slechts 11 procent, van de hindoe's 12 procent, en zoals te verwachten viel, van de boeddhisten, de meest bescheidenen (boeddhisme is feitelijk geen religie), slechts 4 procent.

De percentages van de groepen die het onzin vinden dat de eigen religie superieur is, scoren boeddhisten het hoogst (90 procent), en hindoes, joden en christenen ongeveer gelijk, iets meer dan 80 procent. Maar moslims scoren veel lager: 38 procent.

Van de mensen die het niet precies weten, scoren moslims het hoogst: 26 procent. Het aantal twijfelaars bij de andere religies is verwaarloosbaar klein.

Akelig probleem
Ik heb in het rapport geen onderzoek gelezen naar de correlatie tussen de superioriteitsgevoelens van moslims en hun sociaal-economische status. Meer dan eenderde van de Amsterdamse moslims houdt er religieuze superioriteitsgevoelens op na, en een kwart spreekt er zich niet over uit.

Het rapport zegt hierover zo wollig mogelijk:

'Hoewel we niet precies weten of moslims zich als personen daarmee ook superieur achten ten opzichte van andere personen, kunnen we uit dit verschil in formulering wel opmaken dat er een verschil is tussen de manier waarop Amsterdamse moslims zich uitdrukken ten aanzien van hun geloof en hoe de rest van de Amsterdammers praat over zijn religie. Een dergelijke uiting van verhevenheid is niet gangbaar onder niet-moslims.'

Vergeet even die radicaliserende pubers; hier ligt een veel akeliger probleem.

Het rapport doet nog enkele andere opmerkelijke waarnemingen, maar je moet ernaar zoeken, en dat heb ik gedaan.

Van alle Amsterdamse moslims vindt 43 procent dat er slechts ťťn interpretatie van de Koran bestaat - welke die is, geeft het rapport niet aan. Ofwel: van die veelvormigheid waarover multiculti's het altijd hebben komt in de praktijk niet veel terecht.

Terug naar de vroege middeleeuwen
Een groot deel van de moslims vindt dat van interpretatievrijheid geen sprake kan zijn.

We gaan nog een stapje verder.

Van die groep van 43 procent die vindt dat de Koran op slechts ťťn manier kan worden gelezen, vindt 39 procent dat de moslims terug moeten naar de oorspronkelijke wortels van de islam.

Ofwel: het gaat om 39 procent van 43 procent, dat is 16,7 procent van alle Amsterdamse moslims - deze groep wil terug naar de tijd van Mohammed.

Anders gezegd: van elke zes Amsterdamse moslims houdt er ťťn de volgende drie ideeŽn op na: de islam is superieur aan andere religies, de Koran kan maar ťťn manier gelezen worden, moslims moeten leven zoals ten tijde van Mohammed.

In Amsterdam leven meer dan 100.000 Turken en Marokkanen. Ongeveer 16.700 leden van deze groepen wensen een terugkeer naar de oorspronkelijke wortels van de islam - in het rapport heb ik geen definitie van die wortels gelezen, maar ik neem aan dat het gaat om een leven onder de wetten van de sharia, met alle toeters en bellen die daarbij horen.

Dit is de groep waarin het radicalisme woekert. Het zijn boze, verongelijkte mensen met een verborgen minderwaardigheidscomplex omdat ze onder de knoet van ongelovigen en inferieuren leven en menen door hun religie recht te hebben op macht en rijkdom, die zij oorspronkelijk, 1400 jaar geleden, in overvloed in bezit hadden, zo menen zij.

Ofwel: die radicale groep van 1.500 jongeren is slechts het topje van de ijsberg. Daaronder is veel meer gaande. Eťn op zes Amsterdamse moslims is een reactionair.

Laat het debat maar losbreken.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.