IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Polderpolitiek

IMO Blog, 2006

De verkiezingscampagne is pas begonnen, en nu al kan ik sommige koppen nauwelijks meer zien. Wellicht speelt een rol dat ik dit keer niet erg enthousiast ben voor de verkiezingen, en ik nog geen kandidaat heb gevonden die ik met plezier mijn mandaat geeft voor de komende vier jaar. Tijdens het verkiezingsdebat eergisteren tussen Balkenende en Bos kon ik de beide heren niet op enige originele, niet ingestudeerde opmerking betrappen, en ook passie en bevlogenheid waren niet oververtegenwoordigd (Balkenendes veel bekritiseerde opmerking over de VOC mentaliteit was een zeldzaam moment waarop de premier vol passie was). Het ging als vanouds over geld, over heffingskorting en over zorgtoeslag, en de nabespreking op RTL4 ging geheel in lijn over Bos' weigering een stropdas te dragen, zijn gespannen en defensieve houding, en Balkenendes minzame lachje.


Welkom in het Nederland van voor 6 mei 2002 of 2 november 2004, van voor 9/11, de Hofstadgroep, gevoetbal met herdenkingskransen en anti-moslimgevoelens bij grote groepen mensen. Bos schetste zijn ideaal van achterstandswijken die over tien jaar zo aantrekkelijk zullen zijn dat iedereen er wil wonen, maar geen woord over hoe dat te bereiken. Mijn ideaal is om voor eeuwig jong te blijven en dat altijd de zon schijnt zonder dat het land verdroogt.

Ook geheel afwezig was de buitenlandse politiek. Irak? Afghanistan? Europa? Soedan en Pronk? Het Midden-Oosten conflict? Het gevaar van een nucleair Iran? Het schijnt niet te bestaan voor de lijsttrekkers. Ook het milieu schitterde door afwezigheid, ondanks de onlangs uitgekomen film van Al Gore en het feit dat alle mooie doelstellingen van de Kyoto conferentie bij lange na niet zijn of worden gehaald. Armoedebestrijding beperkte zich tot kritiek op de voedselbanken. Dit is schrijnend genoeg in een van de rijkste landen ter wereld, maar mogen we alsjeblieft ook eens over de grenzen heenkijken naar de gevaren, dreigingen, en ellende daar buiten? Meer en meer Afrikanen zoeken hun heil in Europa, via gammele bootjes en louche mensenhandelaren, om vaak in zee te eindigen, of als illegalen in Europa. Metershoge muren aan de randen van Europa kunnen ze niet tegenhouden en staan in schril contrast met Europa's kritiek op die andere muur en onze morele kritiek op de VS en IsraŽl.

Wat is er gebeurd met Nederland dat we ons zo lijken af te keren van de buitenwereld en van de problemen die door Fortuyn, Hirsi Ali en Mohammed B. op de kaart zijn gezet? We hebben genoeg van de polarisatie, van gescheld op de 'geitenneukers', van discussies over hoofddoekjes en burka's, van stigmatisering en doemscenario's. We moeten, zowel volgens Balkenende als Bos, de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We eten gezellig mee op de Iftar maaltijden tijdens de Ramadan en bij de Albert Heijn is tegenwoordig Halal vlees te koop. Politici rappen mee met Ali B., en Albayrak is haar gedraai omtrent de Armeense genocide vergeven. (De ophef rond Turkse kandidaten wat dit betreft was niet helemaal consequent, aangezien er ook nog steeds Nederlanders zijn die moeite hebben met het erkennen van de massaslachtingen van het Nederlandse leger in IndonesiŽ, en de macht van de oud-strijders in het voorkomen van ruimhartigere excuses hiervoor.) Zoals we in de jaren '90 'milieu-moe' werden, zo zijn we nu 'integratie-moe'. We hebben er gewoon even geen zin meer in, maar opgelost zijn de problemen allerminst en de politici hebben eigenlijk ook geen idee hoe.

De belangrijkste reden voor onze terugkeer naar polderproblemen is waarschijnlijk dat die te overzien zijn. De voedselbanken en toenemende armoede onder Nederlanders zijn te verhelpen door andere accenten in de sociaal economische politiek, zoals gunstigere belastingen voor de minderbedeelden, een eerlijker zorgstelsel, lagere huren en terugdraaien van de bezuinigingen op de WAO, wat gefinancierd kan worden uit bijvoorbeeld een beperking van de hypotheekrenteaftrek, (die in feite een grote subsidie is, maar daar hoor je de VVD nooit over). Inderdaad, precies wat Wouter Bos voorstelt. Voor de integratieproblematiek, mondiale milieu en armoede problemen, nucleaire proliferatie en moslim-extremisme is er niet zo'n duidelijk antwoord. Voor een deel omdat Nederland er maar zo'n beperkte rol in speelt, en voor een deel omdat het niet met klassiek beleid (meer of minder overheidsbemoeienis) is op te lossen. Bovendien zijn verschillende politieke partijen er zelf hopeloos verdeeld over.

Binnen links worstelt men met enerzijds het imago dat men de integratieproblemen voor een groot deel heeft veroorzaakt door in het verleden te soft (doodknuffelen) en te positief over de multiculturele samenleving te zijn geweest, en mensen die de problemen openhartig benoemden al te makkelijk als racisten wegzette. Anderzijds wil men een tegengeluid laten horen aan felle criticasters van de islam, en zich afzetten tegen de aanpak van Verdonk en Hirsi Ali, die - in hun ogen - de problemen alleen maar erger hebben gemaakt door nodeloos te polariseren. Maar ook de VVD en het CDA zijn verdeeld: moeten we de boel bij elkaar houden of moet Rita haar rug recht houden? Gaat het om slechts een klein groepje radikale moslims dat wel erg in de picture heeft gestaan en het zicht ontneemt aan al die anderen die wel goed integreren, of krijgen radikale ideeŽn vat op steeds grotere groepen moslims, die onze rechtsstaat afwijzen en geweld tegen het Westen goedpraten?

Wat mij enigszins bevreemdt is, dat het blijkbaar zo moeilijk objectief is vast te stellen of de integratie goed verloopt en gevoerd beleid vruchten afwerpt dan wel averechts werkt. Voelen islamitische jongeren zich meer betrokken bij - en onderdeel van - de Nederlandse samenleving dan hun ouders? Neemt discriminatie van allochtonen, vooral mensen van Arabische komaf, af of toe? Neemt de schooluitval en de criminaliteit onder Antilliaanse of Marokkaanse jongeren af of toe? Zijn de opvattingen onder allochtonen en moslims over vrouwen, homo's, joden en niet-moslims in het algemeen toleranter of intoleranter geworden? En zijn Nederlanders de multiculturele samenleving gaan accepteren als een feit? Op basis van onderzoek naar deze vragen, uitgesplitst naar bijvoorbeeld regio en etniciteit, kan het beleid van de afgelopen jaren worden geŽvalueerd en nieuw beleid worden uitgezet.

De vraag blijft wat we precies onder succesvolle integratie verstaan en wat we gematigde dan wel radikale ideeŽn noemen. In het debat gisteren op EťnVandaag van Bos en Rutte met allochtone jongeren, riep een moslima strijdlustig en in perfect Nederlands dat 'deze lap stof staat voor mijn geloof en ik zal hem voor geen enkele werkgever afdoen'. Voor de ťťn is dit het toonbeeld van integratie (Westerse mondigheid, en ze wil graag aan het werk in plaats van thuis te zitten), maar voor de ander weigert zij zich aan te passen aan onze cultuur (je toont je geloof niet zo opzichtig in de openbare ruimte en op het werk, en de hoofddoek wordt vaak gezien als een symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw).

Over dergelijke zaken verwacht ik de komende drie weken niet veel wijzer te worden.


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.