IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Wat stemt een socialist die Israel steunt?

IMO Blog, 2006

door Wouter Brassť
http://members.home.nl/w.brasse/israel_socialist_verkiezingen.htm

Wat stemt een socialist die IsraŽl Ťn vrede in het Midden-Oosten steunt?

Het schijnt een internationaal (in elk geval Europees) probleem te zijn, want ik heb meerdere noodkreten op internet en elders gelezen, van socialisten en andere linksen die zich de laatste jaren geÔsoleerd voelen staan tussen al die progressieven die IsraŽl steeds weer aan de schandpaal nagelen voor alles wat er mis is in - tenminste - het Midden-Oosten. Islamisten en Arabieren spreken graag over de Grote Satan (de VS) en de Kleine Satan (IsraŽl), en internationaal flink links en zogenaamd alternatief spreekt hun dat bijna letterlijk na, al noemen zij het liever de grote en de kleine imperialisten, immers elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.


In Frankrijk bijvoorbeeld hoeft een socialist het woord 'zionisme' echt niet in de mond te nemen, tenzij vergezeld van een bijvoeglijk naamwoord als 'misdadige' of 'racistische', op straffe van verstoting uit de linkse familie. Over het waarom wil ik hier niet teveel uitwijden. IsraŽlische wandaden als het nederzettingenbeleid en tijdens de (eerste) Libanon oorlog spelen zeker een rol, evenals het wegebben van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, Arabische en communistische propaganda, de onterechte Chť Guevara-status van Arafat, enz. De desoriŽntatie van links na de val van de Berlijnse Muur zal ook een rol spelen, alsmede de toenadering die men zoekt tot islamitische en Arabische allochtonen in het Westen.

Een Brits progressief initiatief als het Euston Manifest probeert een linkse heroriŽntatie op gang te brengen, die mede tegenwicht moet bieden aan blind veroordelen van alles wat Amerikaans of IsraŽlisch is. Dat is mooi, en ik heb hun manifest ondertekend, maar ik kan er helaas niet op stemmen op 22 november...

Een hedendaagse Nedersocialist kan alleen met weemoed terugdenken aan de tijden van Joop den Uyl. De PvdA was me in mijn jonge jaren niet radikaal genoeg, maar het PvdA-programma was begin jaren '80 - voordat de panelen gingen schuiven - linkser dan de huidige SP, die een paar jaar geleden ook al een groot deel van haar ideologische veren afschudde. Ik stemde destijds dus meestal PSP (voor de jonge lezers: ťťn van de voorlopers van GroenLinks), maar anno 2006 zou ik graag op Den Uyl kunnen stemmen.

De liberaliseringswoede onder Paars deed me in de jaren '90 het belang voelen om ook door een partijlidmaatschap een links statement te maken, dus besloot ik - na 10 jaar plaatselijk lidmaatschap - ook landelijk lid van GroenLinks te worden. Wel met twijfels, want ik vond ze vaak wat elitair, en GroenLinks ging naar mijn smaak nog te veel mee in de neo-liberale tijdgeest en in het daarmee verbonden Europese eenwordingsproces. Ik stemde daarom landelijk enkele keren SP, maar het verruilen van lidmaatschap was net een stap te ver.

Na het mislukken van het Oslo vredesproces is GroenLinks echter een hetze begonnen tegen IsraŽl, onder leiding van Farah Karimi en de 'werkgroep Midden-Oosten', en zonder noemenswaardige tegenstand uit de rest van de partij.
De SP vormt op dit punt helaas geen alternatief, gezien de standpunten van Harrie van Bommel en het activisme van Anja Meulenbelt. Zelfs de lijsttrekkers van beide partijen, Femke Halsema ("Joden, het leger van de profeet komt eraan" is geen oproep tot geweld) en Jan Marijnissen (Tijdens de bezetting van Nederland was er ook verzet) lijken het Arabische geweld en antisemitisme te bagatelliseren.

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

Ik heb getwijfeld over de Christenunie, volgens Jaap Dirkmaat de groenste*) partij van Nederland, en op sociaal-economisch gebied ook vrij progressief. Samen met de SP hebben ze bovendien de Europese 'grondwet' van tafel gekregen, voorwaar een mooie prestatie, al vond ik hun beider argumenten soms te populistisch klinken (Ja, zelfs bij Andrť Rouvoet!). Probleem is natuurlijk hun standpunten over vrouwen, homo's, abortus, euthanasie e.d.
Daar staat tegenover dat de Christenunie IsraŽl steunt, ironisch genoeg het enige land in het Midden-Oosten waar homo's hun geaardheid openlijk kunnen tonen! Ook voor vrouwenrechten en abortus zou het me niet verbazen als je in IsraŽl het beste zit, dus dat compenseert wel wat voor hun standpunten hier. (Bovendien is de Christenunie toch te klein om de Nederlandse verworvenheden te kunnen terugdraaien.)
Helaas, Andrť Rouvoet verklaarde dat hij zich in een rechts kabinet meer thuis zou voelen dan in een kabinet met de PvdA, en zijn achterban schijnt dat met hem eens te zijn.
Voor een socialist is er nauwelijks een groter gruwel denkbaar dan het kabinet "Balkenende IV"! Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven als ik met mijn stem een coalitie van CDA-VVD-Christenunie mogelijk zou maken. Nou heeft Mark Rutte wel verklaard gťťn kabinet met de 'linkse' Christenunie te willen vormen, maar ik ben wel gek als ik op hŤm vertrouw...

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

Ik heb even over een adhesiebetuiging aan D66 gedacht, dat dreigt in het niets op te lossen. Natuurlijk zijn die mij veel te liberaal, en bovendien medeverantwoordelijk voor het gruwelijke "Balkenende II", dus zo'n stem zou eigenlijk nergens op slaan. Nu de sympathieke Lousewies van der Laan en Boris Dittrich weg zijn, blijft van hun charme ook weinig over...

Wat dus te stemmen bij de komende verkiezingen?

Misschien een sympathie-stem op de Partij voor de Dieren? Meer dan 10 bekende Nederlanders duwen hun lijst, van fatsoenlijke lieden als Kees van Koten en Ivo de Wijs tot walgelijke figuren als Mohammed Benzakour. Welk standpunt de partij in Midden-Oosten kwesties zal innemen valt niet te voorspellen. Ik citeer: "Het is noodzakelijk om steeds de oorzaken van de spanningen en conflicten te onderzoeken en niet louter te reageren op het geweld dat door dieper liggende oorzaken wordt opgewekt."
Dat kan nog alle kanten opgaan, maar velen - vooral ter linkerzijde - hebben een geheugen dat niet verder terugreikt dan de bezetting van 1967 of uiterlijk het probleem van de Palestijnse vluchtelingen van 1948; en dan ook nog eens met de nodige blinde vlekken...

Wat dŗn te stemmen bij de komende verkiezingen?

Ironisch genoeg wordt het wellicht de PvdA van mooiprater en naamgenoot Wouter Bos. Den Uyl, Kok of Melkert waren mij tien keer liever geweest, maar bij gebrek aan een betere invulling van mijn hooggedragen idealen, zal ik het misschien moeten doen met een poging om "Balkenende IV" te voorkomen...


*) Toch stemde de Christenunie blijkens de StemmenTracker tegen het verbod op gasboringen in de Waddenzee en voor het openhouden van Borselle?!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toegift: mijn laatste brief aan het GroenLinks Magazine (helaas niet geplaatst).


Werkgroep Midden-Oosten

Voor de leden van de werkgroep Midden-Oosten is geen aktie te laag in hun hetze tegen IsraŽl. Vorig jaar haalde Karel van Broekhoven de krant met bezwaren tegen het vernoemen van een plein in Haarlem naar rabbijn Simon de Vries, die veel voor de joodse gemeenschap had betekend en in Bergen-Belsen was omgebracht, en die toevallig ook het zionisme steunde.

Nu las ik in de Spits dat Sonja van Wier met een aktiegroep het optreden wilde beletten van een IsraŽlische kinderdansgroep die in het kader van een stedenband Heerenveen bezocht, door hand in hand voor de kinderen te gaan staan. Het is ongelofelijk dat linkse westerse 'vredesactivisten' zich zo naar kinderen toe opstellen, puur omdat zij uit een land afkomstig zijn wiens politiek men afkeurt.

Beide akties hebben gemeen dat ze erop gericht lijken IsraŽl zwart te maken zonder dat ťťn Palestijn er beter door wordt of de vrede er ťťn millimeter door dichterbij komt. Hoewel deze akties niet in naam van GroenLinks werden gevoerd, werpen ze wel een licht op de opvattingen van de belangrijkste woordvoerders van de werkgroep Midden-Oosten. Ik vraag me af hoelang GroenLinks dit clubje nog binnen haar gelederen wil dulden.

Helaas lijkt de partij buitensporig tolerant als het om haat tegen IsraŽl gaat. In 'Met het Oog op Morgen' voelde zelfs Femke Halsema niet de noodzaak om zich te distantiŽren van Hezbollah-aanhangers die tijdens de demonstratie tegen IsraŽl op 22 juli in het Arabisch de anti-oorlogsleus hadden gescandeerd: "Joden, het leger van de Profeet komt eraan!"

Wouter Brassť, Sittard


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.