IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verkiezingsdebat: Wie is de beste vriend van Israel?

IMO Blog, 2006

Aangezien IsraŽl en het Midden-Oosten conflict geen enkele rol spelen in het normale verkiezingscircus, had het CIDI hier afgelopen dinsdag een aparte verkiezingsavond aan gewijd, die om een vage reden werd geboycot door de SP en GroenLinks (allebei grote voorstanders van vrede in het Midden-Oosten als we hun verkiezingsprogramma's mogen geloven). Met mensen die anders denken over hoe dit te bereiken in discussie gaan was blijkbaar wat veel gevraagd.

Zoals wel enigszins te verwachten viel bij een overwegend pro-IsraŽlisch publiek, deden de verschillende partijen erg hun best ons te overtuigen van hun steun voor IsraŽl. Vooral Hans van Baalen (VVD) scoorde meermaals met zijn onvoorwaardelijke steun voor IsraŽl, dat, volgens hem, "op geen enkele manier onder druk gezet moet worden en haar eigen weg naar vrede met haar buren moet vinden".

Europa

Sympathiek, daar druk van buiten vaker negatief dan positief heeft uitgepakt tot nu toe, vooral wanneer Europa zich daarbij tegen de VS afzet in plaats van ermee samen te werken, en te zeer blijft steken in het veroordelen van IsraŽlisch geweld zonder de oorzaken hiervan evenzeer te bekritiseren, en bovenal, zonder bereid te zijn ook daadwerkelijk garanties te bieden aan IsraŽl dat concessies en terugtrekkingen niet tot meer Palestijns geweld zullen leiden. EU-monitoren aan de grens tussen Egypte en Gaza hebben bijvoorbeeld jammerlijk gefaald in het voorkomen van grootschalige wapensmokkel naar de Gazastrook, wat tot gevolg heeft dat IsraŽl dit nu met geweld probeert tegen te gaan.

Dit standpunt is echter ook onbevredigend, aangezien het er niet naar uitziet dat beide partijen er zonder hulp van buiten uitkomen, en inmenging van buiten op zich zelf dus wenselijk is, zoals Bert Koenders van de PvdA terecht opmerkte. Beide partijen kritisch volgen, en geen partij kiezen, was ook het credo van Bert Bakker van D66, en daar kan ik mij in principe wel in vinden. Het is immers moeilijk bemiddelen als men zich van tevoren al duidelijk voor een partij uitspreekt, en het voedt slechts het wantrouwen van de andere partij, waar beide toch al menen dat hun kant tekort wordt gedaan ten gunste van de ander. Het belang van neutraliteit bij bemiddeling heb ik overigens ooit in de privť-sfeer aan den lijve ondervonden, waarbij iemand die ontegenzeggelijk dichter bij mij stond dan bij de ander in een persoonlijk conflict, aanbood te bemiddelen en hier een strikt neutrale positie in innam (zelfs eerder nog kritisch naar mij was), wat oplossing van het conflict mede mogelijk heeft gemaakt.

Bemiddelen is echter wel een vak op zich, en werkt alleen als beide partijen de bemiddelaar vertrouwen. Europa meent soms ten onrechte dat het historisch gezien IsraŽls vriend is en zich dus een extra kritische houding naar IsraŽl wel kan permitteren, terwijl men de Palestijnen nog voor zich moet winnen. Deze houding klonk met name bij Bert Koenders erg door, die de historische banden van zijn partij met IsraŽl uit en te na benadrukte, vergetend dat de pro-IsraŽlische houding die in Nederland prevaleerde tot in de jaren '80, allang verleden tijd is, zeker ook binnen zijn partij. Men kan niet blijven bogen op een vriendschap die meer dan 20 jaar oud is zonder haar van nieuwe input te voorzien. Bovendien is in IsraŽls ogen Europa nooit een grote of onvoorwaardelijke vriend van IsraŽl geweest, en beziet men de zaak veleer vanuit het perspectief van 2000 jaar antisemitisme en vervolging, uitmondend in de ergste volkerenmoord ooit gepleegd. Ook in Nederland heeft men zich tijdens de oorlog veelal laf opgesteld, was er zelfs actieve collaboratie met de Duitsers, ook waar het niet om lijfsbehoud ging, en was het een minderheid die Joden in bescherming nam. Na de oorlog zijn de Joodse overlevenden bijzonder koel, zo niet vijandig, bejegend.

Europa's steun voor de stichting van IsraŽl is eveneens ambivalent. Groot-BrittanniŽ beloofde ze een Joods nationaal thuis onder het Mandaat, verkregen van de Volkerenbond in 1922, maar kwam hier meer en meer op terug toen dit tot toenemende spanningen met de Arabieren leidde. In 1939 werden de grenzen van Palestina nagenoeg gesloten voor Joodse immigratie, tegen de provisies van het Mandaat in, en tegen de achtergrond van het Nazisme in Europa bijzonder schrijnend. Men weigerde hier na de oorlog op terug te komen, wederom onder Arabische druk. Onder andere vanwege druk van de VS en de schrijnende situatie van de ca. 250.000 overlevenden van de Holocaust die de Britten weigerde in Palestina toe te laten, stemde een meerderheid van de VN in 1947 voor deling van Palestina, en dus voor Joodse zelfbeschikking. De Britten onthielden zich hierbij overigens van stemming. (Voor meer informatie zie: Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict)

Joden hebben een ambivalente houding naar en relatie met Europa. Enerzijds hebben velen - ook in IsraŽl - er historische banden mee, en is men door de Europese cultuur gevormd en hebben Joden op hun beurt hun stempel op de Europese cultuur gedrukt, anderzijds is en blijft het een vijandig continent, een plek waar men nooit geheel veilig is, waar altijd het Monster weer de kop kan opsteken. Deze ambivalentie en gevoeligheden mag men nooit uit het oog verliezen waar het bemoeienis met het Midden-Oosten conflict betreft, en dit mag geenszins worden afgedaan als 'afleiding van waar het werkelijk om gaat' ofwel een manier om kritiek op IsraŽl te pareren, zoals binnen links geregeld te horen is.

Twee staten

Terug naar het verkiezingsdebat. Alle partijen waren het erover eens dat met de Hamas niet gepraat moet worden voordat het bereid is IsraŽl te erkennen en geweld af te zweren, maar Bert Koenders was het meest soepel: als Hamas in een eenheidsregering met Fatah of een zogenaamde 'technocratenregering' zijn toon matigt, en bijvoorbeeld instemt met het zogenaamde gevangenenplan, dat volgens hem (ten onrechte) impliciete erkenning van IsraŽl inhoudt, dan is praten wel mogelijk en moet ook IsraŽl hiertoe worden aangezet. Bert Bakker meende dat we niet met Hamas moeten praten, maar juist contact moeten zoeken met gematigde Palestijnen en NGO's.

Dit laatste juich ik in principe toe, maar ik denk wel dat men niet te makkelijk moet denken dat wat zich een vredesorganisatie noemt, ook daadwerkelijk een organisatie is die bereid is IsraŽl te erkennen. Zo ondersteunt de EU momenteel verschillende Palestijnse NGO's die het 'recht op terugkeer' van alle Palestijnen eisen, en IsraŽl en het Zionisme als racistisch bestempelen. Zij pleiten niet voor een twee-staten oplossing op basis van Joodse zelfbeschikking in IsraŽl en Palestijnse zelfbeschikking in Palestina, maar voor een 'IsraŽl' dat van zijn Joodse identiteit is ontdaan (dit is immers 'racistisch') en daarnaast een Arabische Palestijnse staat.

Dit is een beetje vreemde visie op de twee-statenoplossing, en doet denken aan de twee-fasen aanpak zoals die lang binnen de PLO gold, en nu nog door mensen als Farouk Kadhoumi, voorzitter van Fatah wordt gepredikt: om te beginnen streeft men een Palestijnse staat binnen de pre-1967 grenzen na, en op den duur moet het gehele gebied worden herenigd op grond van het 'one men one vote' principe, ofwel een ťťn-statenoplossing. Sommige NGO's zijn hier overigens buitengewoon open over, en men moet een beetje blind zijn om dit niet te zien. Naast contact zoeken met Palestijnse NGO's zou men ook contact moeten zoeken met IsraŽlische organisaties, en dan niet alleen de radikale vredesorganisaties zoals Gush Shalom, Betselem (IsraŽlische mensenrechtenorganisatie), Breaking the Silence (dienstweigeraars en ex-soldaten), maar ook met meer 'mainstream' organisaties die opkomen voor IsraŽls bestaansrecht en zich vanuit een pro-IsraŽlische visie inzetten voor vrede. Er kan immers pas sprake zijn van werkelijke dialoog als zowel IsraŽli's als Palestijnen worden geconfronteerd met het narratief en de grieven van de andere kant, niet als beide 'kanten' het erover eens zijn dat IsraŽl de grote boosdoener is, zoals in dialoog activiteiten tussen bijvoorbeeld leden van Gush Shalom en Palestijnse organisaties het geval is.

Boycot

Weer terug naar het verkiezingsdebat. Een vraag die aan alle partijen werd gesteld, is hoe men tegenover boycot acties van IsraŽl staat. Hoewel iedereen benadrukte hiertegen te zijn, gaf de PvdA wel aan dat men er voor is export van producten uit nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de bouw van de muur te 'ontmoedigen', wat wel erg als een eufemisme voor boycot klinkt. Richtlijn voor Koenders is het internationaal recht, dat volgens hem de 'muur' en de nederzettingen eenduidig heeft veroordeeld. Hier valt wel wat op af te dingen, aangezien de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de muur een advies was, en niet door de VN-veiligheidsraad is bekrachtigd. Alleen uitspraken van de Veiligheidsraad zijn bindend en onderdeel van het internationale recht. Bert Bakker vond dat men met bedrijven die aan de nederzettingen of muur meebouwen in dialoog moet gaan, en hen ertoe bewegen dat zij zich ook voor de Palestijnse economie inzetten. Een nobel initiatief dat ik van harte toejuich.

De rechtse partijen en de Christenunie waren allemaal zeer eenduidig in het afwijzen van boycot acties tegen IsraŽl, daar deze, ook waar het slechts producten uit de bezette gebieden betreft, de schuld eenzijdig bij IsraŽl leggen. Ik sluit mij hierbij volmondig aan. Hoewel ik van mening ben dat er een Palestijnse staat moet komen, zijn daar wat mij betreft wel strikte voorwaarden aan verbonden, en ligt de oorzaak van het feit dat het zover nog niet is zeker niet alleen bij IsraŽl. De Palestijnen hebben in 2000 en 2001 vergaande IsraŽlische en Amerikaanse voorstellen geweigerd, onder andere omdat zij vasthouden aan het recht op terugkeer. Bovendien leiden IsraŽlische concessies, zoals de terugtrekking uit Libanon en de Gazastrook, helaas niet tot een vermindering van geweld, maar daarover in de volgende blog meer.

Naar aanleiding hiervan ontstond een interessante discussie over de steun van de regering en de Europese Unie aan organisaties die anti-IsraŽl activiteiten ontplooien, zoals ICCO en Novib, die boycotacties van allerlei Palestina en 'Stop de Bezetting' comitťs ondersteunen, het opschorten van het associatieverdrag bepleiten en acties tegen de 'muur' voeren zonder enige aandacht voor het Palestijnse terrorisme. Mensen uit de zaal, waaronder ikzelf, vroegen aandacht voor de zeer eenzijdige activiteiten van deze clubs en de invloed hiervan op de publieke opinie. Het heeft immers weinig met vrede te maken dat op demonstraties en conferenties, gesponsord door deze organisaties, tot vernietiging van IsraŽl wordt opgeroepen en Hezbollah aanhangers anti-Semitische leuzen kunnen roepen.

D66 en de PvdA benadrukten de vrijheid van meningsuiting, en het recht van dergelijke clubs om dingen te doen die niet het standpunt van de meerderheid in de Tweede Kamer vertegenwoordigen. Er zijn wel meer organisaties die subsidie krijgen en een radikaal standpunt innemen, dat hoort bij democratie. Hmm, grmml, daar zit wel wat in, ik ben er immers ook niet voor dat de subsidie voor bijvoorbeeld Milieudefensie wordt stopgezet... Toch zijn er wel grenzen meen ik, en de georganiseerde hetze tegen een bondgenoot van Nederland, en steun aan een terroristische organisatie (Hezbollah werd op verschillende van deze activiteiten geprezen), gaat wel erg ver.
Er ontstond een heuse ruzie toen Van Baalen de PvdA ervan beschuldigde Nederlandse subsidie te steunen voor Palestijnse schoolboeken die oproepen tot haat tegen de Joden, wat Bert Koenders hevig ontkende. De waarheid kwam niet boven tafel, en het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar het is positief dat dergelijke zaken weer eens voor het voetlicht zijn gebracht. Jammer overigens dat het niet mogelijk was GroenLinks en de SP, die zelf dergelijke anti-IsraŽl aktiviteiten aktief steunen en mee-organiseren, hierover aan de tand te voelen.

Rest de vraag wat te stemmen op 22 november?Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.