IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Beit Hanoun, oorzaak en gevolg, en de bijwerkingen van geneesmiddelen

IMO Blog, 2006

Eťn keer in de paar maanden maakt het IsraŽlische leger een tragische fout waarbij onschuldige burgers omkomen. Voor de duidelijkheid: ik bedoel hier niet iedere legeroperatie waarbij (ook) burgers omkomen, want dat gebeurt zeer geregeld, maar operaties waarbij duidelijk sprake is van een fout, waar men doel heeft gemist, en dit ook toe wordt gegeven. Dit soort fouten zijn overigens evenmin te verwarren met Palestijnse doden die aan IsraŽl worden toegeschreven, maar waarvan onduidelijk of zelfs onwaarschijnlijk is of zij inderdaad door IsraŽlisch vuur zijn veroorzaakt, zoals de familie op het strand in Gaza in juni van dit jaar, of de dood van het Palestijnse jongetje Mohammed Al Dura.


Er lijkt zich een patroon af te tekenen. IsraŽl betreurt wat er is gebeurd, de Palestijnen zweren wraak, de internationale gemeenschap veroordeelt IsraŽl voor het geweld, en enige tijd later gebeurt hetzelfde. In eerste instantie heeft het iets weg van de pro forma veroordelingen van Palestijnse zelfmoordaanslagen door Arafat indertijd, waarna er ook niks werd gedaan om herhaling te voorkomen, maar schijn bedriegt. Opvallende verschillen zijn dat het hier om een vergissing gaat, die wellicht vermijdbaar was, maar er was niemand die wilde dat deze Palestijnse burgers zouden sterven. Er is hooguit sprake van dat IsraŽl teveel risico's neemt door in dichtbevolkt Palestijns gebied te vechten, en de vraag is of het risico van dergelijke tragische fouten niet zwaarder moet wegen dan wat men met de legeroperatie in Beit Hanoun had willen bereiken. Deze vraag geldt echter in de eerste plaats voor de Palestijnse strijders, die vanuit dit gebied opereren. IsraŽls beschieting was immers een directe reactie op het afvuren van Kassamraketten. Een ander verschil is dat de Palestijnen nu om wraak roepen, waarmee het doden van zoveel mogelijk onschuldige burgers wordt bedoeld (Hamas leiders riepen expliciet op tot het plegen van zelfmoordaanslagen), terwijl IsraŽls roep om wraak na een zelfmoordaanslag altijd de terroristen betrof. Bovendien werd na een zelfmoordaanslag IsraŽl altijd opgeroepen, en soms ook onder druk gezet, om geen militaire actie te ondernemen, ook niet als dit toekomstige aanvallen door de Palestijnen zou bemoeilijken, terwijl dergelijke vermaningen aan het adres van de Palestijnen nu grotendeels achterwege bleven.

Hoewel ik begrip heb voor de veroordelingen door de Europese Unie, de VN en mensenrechtenorganisaties van dit menselijke drama, schieten zij jammerlijk tekort in het bieden van een alternatief. Als IsraŽl niet mag opereren in dichtbevolkt gebied omdat de risico's te groot zijn, wat mag het dan wel doen om het afvuren van Kassamraketten op IsraŽlische steden als Sderot en Ashkelon tegen te gaan? (Van de week kwam een raket vlakbij een IsraŽlische school terecht, en in het verleden zijn IsraŽlische burgers daadwerkelijk getroffen door zulke raketten.)

Het argument dat IsraŽl zich moet terugtrekken en de Palestijnen een toekomst bieden is beside the point, daar IsraŽl zich in de zomer van 2005 geheel uit de Gazastrook terugtrok, en er afspraken waren over vrij verkeer van personen en goederen. Sindsdien zijn er echter meer raketten afgevuurd dan voordat IsraŽl zich terugtrok, en zijn op grote schaal wapens gesmokkeld via - en onder - de grens met Egypte. Terugtrekking leidt dus niet tot meer veiligheid voor IsraŽl, zoals ook de Libanon oorlog op een tragische wijze aantoonde. IsraŽl wil terecht voorkomen dat Hamas zich in de Gazastrook op een vergelijkbare wijze als Hezbollah in Libanon kan organiseren en ingraven, om zich zo voor te bereiden op een toekomstige derde intifada. Hamas heeft zulke plannen openlijk aangekondigd. Door de EU, de VN en mensenrechtenorganisaties wordt consequent de volgende denkfout gemaakt:

Het Palestijnse terrorisme (men noemt het soms liever 'verzet') wordt veroorzaakt door de armoede en wanhoop van de Palestijnen, die op zijn beurt weer de schuld is van de bezetting, en dus van IsraŽl. Als IsraŽl de bezetting op zou heffen, zouden de Palestijnen in plaats van raketten bouwen aan hun toekomst bouwen. Als dit niet blijkt te werken, zoals in de Gazastrook wel is gebleken, komt dat omdat er geen open grenzen zijn, en moet IsraŽl de grenzen open gooien, zodat de Gazastrook geen 'openluchtgevangenis' meer is. Dan hebben de Palestijnen een toekomst en zullen zij allerhande bedrijfjes oprichten in plaats van nieuwe milities om elkaar of IsraŽl te bevechten. Als dat niet blijkt te werken, en open grensovergangen (aanvankelijk was er een open grensovergang voor zowel personen als goederen) leiden tot wapensmokkel en aanslagen, ligt het aan de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gazanen kunnen immers niet toezien hoe hun broeders aldaar onder de bezetting leiden. (Zo vonden velen bijvoorbeeld Hezbollah's 'verzet' begrijpelijk omdat men het voor zijn Palestijnse broeders opneemt, ook al bezet IsraŽl geen centimeter Libanees land sinds juli 2000.) Als IsraŽl de Palestijnse gevangenen zou vrijlaten en de Westelijke Jordaanoever zou ontruimen, zou het allemaal vanzelf goed komen. Als dat niet blijkt te werken, en aanslagen toe- in plaats van afnemen, komt dat omdat IsraŽl Oost-Jeruzalem nog niet heeft 'teruggegeven'. (Uiteraard wordt vergeten dat Jeruzalem al voor de stichting van IsraŽl een Joodse meerderheid had, en in 1948 de oude stad etnisch gezuiverd is van zijn Joodse inwoners door het Jordaanse leger.) Als dat ook niet werkt komt dat omdat men niet bereid is de Palestijnse vluchtelingen naar IsraŽl terug te laten keren.

Kortom, het recept voor vrede is altijd meer IsraŽlische concessies, zonder van de Palestijnen noemenswaardige zaken in ruil te verlangen, en zonder enige acht te slaan op hoe daadwerkelijke IsraŽlische concessies uitpakken. Het is alsof men een geneesmiddel blijft propageren ook al blijkt het niet te werken, of de bijwerkingen de werking overschaduwen. Als het niet het gewenste resultaat oplevert, schrijft men een hogere dosis voor. Het idee dat eerst wat aan de bijwerkingen gedaan moet worden, of het wellicht alleen werkt in combinatie met een ander geneesmiddel, komt niet op bij deze mensen. De bijwerkingen van IsraŽlische concessies zijn momenteel een toename van geweld tegen IsraŽl. Dat is erg vervelend, want uiteindelijk vormt alleen een twee-statenoplossing een uitweg uit het conflict, dus sluit men liever zijn ogen hiervoor dan uit te zoeken hoe dat komt.

De geschiedenis biedt wel enige aanknopingspunten voor een beantwoording van die vraag. Zo zijn er een paar treffende overeenkomsten tussen de toestand waarin de Palestijnen zich nu bevinden, en de situatie tijdens het Britse Mandaat. Ook toen waren er veel interne spanningen en rivaliteiten binnen het Palestijns-Arabische leiderschap. Ook toen leidde corrupt en slecht leiderschap tot ellende voor de bevolking. En ook toen werd het verkeerde geneesmiddel toegepast voor de problemen. In de jaren van 1936 tot 1939 was er een grote Palestijnse opstand tegen de Zionisten en hun nationale aspiraties, tegen de Britse bezetters, maar meer dan dat nog was het een interne strijd om de macht waarbij de Hoesseini-clan bijna al zijn tegenstanders uit de weg ruimde. De strijd tegen de Joodse gemeenschap leidde ertoe dat de Zionisten een ondergronds leger opbouwden om zich hiertegen te kunnen verdedigen - hetzelfde leger dat de Arabieren tien jaar later vernietigend zou verslaan. De Britten reageerden door aan de wensen van de Palestijnse Arabieren toe te geven en Joodse immigratie drastisch in te perken, en kwamen met een voorstel dat de Palestijnse Arabieren 80% van het mandaatgebied toekende. De Arabieren wezen dit af.

Hoewel de bezetting onmiskenbaar zijn impact heeft op het dagelijkse leven in de Palestijnse gebieden, liggen de oorzaken van de problemen dus dieper, en zijn de problemen in de Gazastrook niet opgelost met vrije doorvoer van goederen en vrij personenverkeer, of het hervatten van de financiŽle steun voor de Palestijnse Autoriteit. Het is een complex geheel van slecht leiderschap, clan structuur, het ontbreken van een middenklasse, een gebrek aan zelfkritiek en het leggen van de schuld bij anderen, weinig en onvruchtbaar land, en een traditie van het oplossen van geschillen door middel van geweld. De islamistische beweging die in de jaren '80 opkwam ontleent zijn aantrekkingskracht in hoge mate aan het falen van het seculiere leiderschap van de PLO en Fatah, en is door zijn kritiek op de corruptie en door zijn netwerk van sociale voorzieningen een populair alternatief gebleken. En misschien ligt daar wel een aanknopingspunt voor de internationale gemeenschap: laat de financiering van scholen, ziekenhuizen, media en andere voorzieningen niet aan de Hamas over, die er hun islamistisch en jihadistische stempel op drukken, maar zet dergelijke voorzieningen op met internationaal geld, zie erop toe dat op scholen en in media verzoening, niet 'opoffering voor het vaderland' (martelarenschap) wordt gepredikt (Zie Palestinian Media Watch voor talloze voorbeelden), leidt Palestijnen op voor een vak dat in de toekomstige staat nodig is, zorg voor goede opleidingsmogelijkheden voor vrouwen zodat het geboortecijfer daalt en de productiviteit stijgt.

Daarnaast zou internationaal toezicht tot vrije doorgang van goederen in de Gazastrook kunnen leiden, indien men ook inderdaad toeziet op wat de grens passeert en wapensmokkel tegengaat. Nadat de Europese monitors in Gaza hierin jammerlijk hebben gefaald zal men wel enig IsraŽlisch wantrouwen moeten overwinnen. Tip: bekritiseer wat betreft Zuid-Libanon en Resolutie 1701 niet slechts IsraŽl voor het schenden van het Libanese luchtruim, maar verhinder illegale wapendoorvoer van SyriŽ naar de Hezbollah. En herinner de Libanese regering eraan dat Resolutie 1701 geen gewapende krachten buiten het Libanese leger en UNIFIL toestaat in het gebied ten Zuiden van de rivier de Litani.

Zouden die IsraŽlische verkenningsvliegtuigen boven Libanees grondgebied iets met het niet naleven van 1701 op voornoemde gebieden te maken kunnen hebben? Het blijft lastig om oorzaak en gevolg uit elkaar houden.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.