IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Verkiezingsdebat: Wie is de grootste vriend van de moslims?

IMO Blog, 2006

Hoewel IsraŽl en het Midden-Oosten in het normale verkiezingscircus nauwelijks een rol spelen, kreeg dit prominente aandacht in het Grote Moslim Verkiezingsdebat, georganiseerd door de Nederlandse Moslim Omroep en uitgezonden op Nederland 2 op maandagavond. Om een onduidelijke reden deden alleen de linkse partijen hieraan mee, terwijl de rechtse partijen toch ook integratie en gelijke rechten hoog in het vaandel hebben staan en voor een rechtvaardige Midden-Oosten politiek zijn? VVD en CDA waren wel uitgenodigd maar hadden afgezegd.

Een groot deel van het debat ging over buitenlands politiek, en nee, men riep de aanwezige politici niet op zich harder in te zetten voor vrede in Darfur, en zonodig sancties tegen de criminele regering van Soedan in te stellen zolang zij de Janjaweed blijven steunen bij het afbranden van dorpen en het verkrachten van vrouwen, en men maakte zich ook niet kwaad over de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Rusland terwijl hun moslimbroeders worden afgeslacht in TsjetsjeniŽ, of om het lot van de geweldloze Tibetanen terwijl de ene na de andere handelsmissie China bezoekt. Men maakte zich kwaad over Irak, en bovenal over 'Nederlands slappe houding ten opzichte van IsraŽl'.


Zoals wel enigszins te verwachten viel bij een overwegend islamitisch publiek, deden de verschillende partijen erg hun best ons te overtuigen van hun steun voor de Palestijnen. Tariq Shadid van de Palestijnse Gemeenschap Nederland zette de toon door zich erover te beklagen dat hij, puur en alleen door Nederlands staatsburger te zijn, medeplichtig is aan de landroof in Palestina. Immers, IsraŽl krijgt de vrije hand van Nederland om haar criminele politiek ten opzichte van de Palestijnen te kunnen uitoefenen, en is daarmee medeplichtig aan deze misdaden. Hij riep de linkse politici op zich, harder dan zij tot nu toe hebben gedaan, uit te spreken tegen IsraŽl. Hierop noemde Farah Karimi van GroenLinks het feit dat Nederland de oproep tot een onmiddelijk staakt het vuren in Libanon niet had gesteund, een van de ergste dingen van de laatste jaren. De PvdA, de enige partij die zowel bij dit debat was als bij het verkiezingsdebat van het CIDI beloofde een hardere lijn tegen IsraŽl te zullen voeren, en pleitte voor opschorten van het associatieverdrag als IsraŽl de 'muur' niet zou afbreken en zich niet zou houden aan het internationale recht. Men zou dergelijke zaken van IsraŽl niet langer pikken. Dit was wel een ander geluid dan men bij het CIDI had laten horen, toen men de sterke banden met IsraŽl en de IsraŽlische Arbeidspartij benadrukte en meende dat boycots geen geschikt middel waren om tot vrede in het Midden-Oosten te komen, al sprak men wel over het 'ontmoedigen' van bedrijven die meewerken aan de bouw van de muur of de nederzettingen. Eerlijkheid is niet de grootste kwaliteit van de PvdA tijdens deze verkiezingscampagne.

Volgens de Turks-Koerdische publicist Ozkan Golpinar moeten moslims zich actiever opstellen in de Nederlandse politiek, maar zijn veel moslims teleurgesteld in de politiek en gefrustreerd omdat zij steeds hun loyaliteit moeten bewijzen, omdat zij harder worden beoordeeld op hun standpunt over bijvoorbeeld de oorlog in Irak of de Deense cartoonaffaire, dan autochtone Nederlanders. Daar zit wel iets in, en we moeten inderdaad oppassen niet te stigmatiseren. Maar erger nog vind ik eerlijk gezegd dat sommige mensen zich Łberhaupt niet meer durven uitspreken ten opzichte van de islam, omdat zij dan niet zozeer gestigmatiseerd als wel bedreigd worden en mogelijkerwijze erger. De cartoonaffaire was immers veroorzaakt door cartoons van de profeet die moslims als beledigend ervoeren. Dit was voor hun reden om wereldwijd in woede te ontsteken en Deense en andere Westerse ambassades in brand te steken. Ik ben daar persoonlijk erg van geschrokken, en het deed mij denken aan de Fatwa die indertijd over Salman Rushdie is uitgesproken.

Terug naar het verkiezingsdebat. Op de vraag wat de politiek hieraan kan doen, ontstak Farah Karimi in woede over de dubbele moraal van het Westen, die zoveel Moslims hier, maar ook in het Midden-Oosten, zo kwaad maakt. IsraŽl mag haar gang gaan en het internationale recht aan haar laars lappen, Amerikaanse troepen mogen Irakezen martelen in Abu Graib, terwijl moslim landen worden bekritiseerd omdat zij niet democratisch zijn en de mensenrechten schenden. Nou valt het met die kritiek op moslimlanden volgens mij wel mee, en ontspringen zij in de VN juist altijd de dans omdat een meerderheid van islamitische landen en de niet gelieerde landen iedere harde veroordeling tegengaat. Zie Soedan. Zie Iran, waar nog steeds geen sancties tegen zijn ingesteld, want dat zou de verhoudingen maar op scherp zetten. Sancties tegen IsraŽl zetten de verhoudingen uiteraard niet op scherp en vervreemden de IsraŽlische bevolking niet, die ook wat te melden heeft waar het dubbele moraal betreft, of het is in dit geval niet zo erg omdat er geen olie in de IsraŽlische bodem zit, of zij sowieso niks te zeggen hebben omdat ze eigenlijk op gestolen Palestijns land leven? Het is moeilijk Farah Karimi serieus te nemen, maar helaas vertolkt zij een standpunt dat door veel mensen ter linkerzijde wordt gedeeld, en dat aan kracht zal winnen als de moslims zich actiever met de Nederlandse buitenlandse politiek gaan bemoeien, iets wat ik vanuit democratisch oogpunt overigens toejuich.

Aleid Wolfsen van de PvdA herhaalde de mantra dat het Midden-Oosten conflict ook tot toenemende spanningen met moslims in het Westen leidt, en daarom oplossing ervan zo cruciaal is. Op zich is dat waar, maar het leidt wat al te gemakkelijk tot de conclusie dat IsraŽl medeverantwoordelijk is voor de problemen hier. Als er een oplossing voor het Midden-Oosten conflict komt die ook IsraŽls bestaansrecht en veiligheid waarborgt, en waarin dus ook de Palestijnen concessies zullen moeten doen, is het maar zeer de vraag of dit door de meeste moslims hier als rechtvaardig zal worden ervaren. Shadid, die de positie van GroenLinks en de SP als te slap en passief bestempelde, pleit zelf voor een ťťn-statenoplossing, of wel het opheffen van IsraŽl. Hij is absoluut niet de enige. Abu Jahjah en Mohammed Benzakour delen die visie met hem. Toen Abu Jahjah op de Midden-Oosten conferentie van 'Stop de oorlog' tegen vredesonderhandelingen pleitte en riep dat men niet met Zionisten praat, werd dat met gejuich ontvangen. Ik heb er dus weinig vertrouwen in dat met deze mensen een compromis bereikt kan worden, of dat zij welk compromis dan ook zullen accepteren. Ook dit debat ging niet over vrede en een compromis, en het woord 'twee-statenoplossing' viel niet ťťn keer. Maar dat scheen Aleid Wolfsen niet te deren.

Ook Harry van Bommel van de SP benadrukte dat als Nederland zijn verantwoordelijkheid niet neemt door het op te nemen voor onderdrukte volken zoals de Palestijnen en Irakezen, moslims hier zich ook in de steek gelaten voelen door de Nederlandse politiek, ja zelfs in de rug aangevallen. Men kan zich afvragen hoe de Koerden hier zich dan wel niet moeten voelen, want Nederland heeft nog nooit een lans gebroken voor een onafhankelijk Koerdistan, want tja, dat staan Turkije en Irak en SyriŽ nou eenmaal niet toe, en blijkbaar maakt van Bommel er dan maar liever ook geen punt van. De Tibetanen zijn misschien nog wel de grootste verliezers. Aangezien zij geen geweld gebruiken, veroorzaken zij geen spanningen die opgelost moeten worden door aan hun eisen tegemoet te komen, en niemand heeft bovendien zin in spanningen met China met zijn 1,3 miljard inwoners. De idealistische en antimilitaristische partijen GroenLinks en de SP belonen dus geweld boven geweldloos verzet, en bepleiten wel sancties tegen een landje van 7 miljoen inwoners, maar laten het machtige China liever met rust. Men heeft bovendien een blind vertrouwen in de VN, waar notoire mensenrechtenschenders vrijuit gaan en op grond van meerderheden in de Algemene Vergadering en koehandel en machtspolitiek in de verschillende lichamen resoluties worden aangenomen. Het enige land dat om deze praktijken in de VN wordt veroordeeld is uiteraard de VS, dat zijn veto misbruikt om IsraŽl de hand boven het hoofd te houden. En ondertussen gaat de Janjaweed gewoon door met het uitmoorden van dorpen in Darfur. Leve de VN, Leve de mensenrechten en Leve de linkse partijen die het voor de underdog opnemen. Er is inderdaad sprake van een dubbele moraal.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.