IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Nieuwe VN Mensenrechten Raad veroordeelt Beit Hanoun

IMO Blog, 2006

Vandaag komt de Algemene Vergadering van de VN in een noodzitting bijeen om de operaties van het IsraŽlische leger in de Gazastrook te bespreken (lees: te veroordelen), op verzoek van het blok van islamitische landen. De aanleiding hiervoor is het Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad eerder deze week tegen een resolutie die de dood van 19 Palestijnse burgers in Beit Hanoun scherp veroordeelde, en terugtrekking van IsraŽlische troepen uit de Gazastrook eiste. Afgelopen woensdag veroordeelde de VN Mensenrechten Raad in een speciale noodzitting al het IsraŽlische geweld in de bezette gebieden:

"The Human Rights Council expresses its alarm at the gross and systematic violations of human rights of the Palestinian people in the occupied territory," said the resolution, which was backed by 32 votes to 6 with 8 abstentions.

De resolutie sprak ook van "deliberate Israeli targeting of Palestinian civilians", naar aanleiding van de dood van 19 burgers in Beit Hanoun, en beweert daarmee dat IsraŽl doelbewust burgers treft. De beschieting van IsraŽlische steden en dorpen door de Palestijnen en de grote hoeveelheden wapens die zij de Gazastrook in hebben gesmokkeld sinds de IsraŽlische terugtrekking, bleven onvermeld, alsmede het feit dat de Palestijnse regering hier helemaal niets tegen onderneemt.

Dit is de derde speciale noodzitting van de nieuwe Mensenrechten Raad sinds deze een half jaar geleden werd geÔnstalleerd. De twee eerdere zittingen veroordeelden eveneens IsraŽlisch geweld: de eerste (in juli) beschuldigde het van het schenden van de internationale mensenrechten op de Westoever en in de Gazastrook, de tweede zitting in september veroordeelde IsraŽl voor het schenden van de mensenrechten tijdens de oorlog in Libanon.

De mensenrechtencommissie komt in speciale zitting bijeen als ten minste eenderde van de 47 leden hierom vraagt. Dat betekent dat de Organisatie van Islamitische landen, met 17 landen vertegenwoordigd in de mensenrechtencommissie, een speciale zitting bijeen kan roepen. De resolutie werd aangenomen met 32 stemmen, en riep ook op tot een onderzoek naar het tragische incident in Beit Hanoun, waarvoor inmiddels een team is benoemd.

Het doden van een Palestijnse burger lijkt voor de VN per definitie een schending van de mensenrechten in te houden, terwijl het opslaan van wapens in huizen, het verschuilen van militanten in een moskee, het afvuren van raketten vanuit velden rondom huizen, allemaal geen probleem is. Het internationale recht zoals de VN dat toepast betekent dat er voor een staat nauwelijks middelen zijn om tegen guerrilla's te vechten, terwijl die guerrilla's ongehinderd hun gang kunnen gaan. De beschuldiging dat IsraŽl de burgers in Beit Hanoun bewust doodde is op een cynische manier ironisch: het zijn immers de Hamas en andere terroristische organisaties die tot doel hebben zoveel mogelijk IsraŽlische burgers te treffen. Dit zeggen ze meermaals, en dit proberen ze ook in praktijk te brengen. Zelfmoordaanslagen en het afvuren van Qassam raketten zijn welhaast per definitie gericht op burgers. Bovendien gebruiken ze hun eigen burgers doelbewust als menselijk schild. Onlangs werden vrouwen opgeroepen zich als menselijk schild op te stellen voor een moskee waar een aantal militanten zich had verscholen. Aan de oproep werd gehoor gegeven, waardoor de meeste terroristen konden ontsnappen. Men weet, ondanks alle beweringen van het tegendeel, dat IsraŽl zal proberen het doden van burgers te vermijden, zowel omdat dat intern sterke oppositie oproept, alsook omdat het IsraŽl nieuwe internationale veroordelingen zal opleveren, en daarom is het gebruik van vrouwen en kinderen als menselijk schild een succesvolle strategie. Cynisch gezegd is het een win-win situatie: als er meerdere burgers omkomen richt de woede van de internationale gemeenschap zich op IsraŽl, en zijn de Palestijnen de zielige underdog; als IsraŽl het risico niet neemt hebben de Palestijnen een 'heroÔsche overwinning behaald dankzij de moed van onze vrouwen die bereid waren hun leven te offeren' zoals zij naderhand door Hamas werden geprezen.

Iedere oorlog schendt per definitie de mensenrechten, en waarschijnlijk ook het oorlogsrecht. Met name oorlogen die niet op een klassiek slagveld ergens in een woestijn - ver van burgerdoelen - worden uitgevochten, leiden onherroepelijk tot burgerdoden en schade aan civiele infrastructuur. In dit laatste heeft volgens de jurist Avi Bell het oorlogsrecht overigens voorzien, en op het moment dat burgerdoelen worden gebruikt door strijders om zich te verschuilen of wapens op te slaan, veranderen zij in een legitiem doelwit, ook als het waarschijnlijk is dat burgers getroffen zullen worden. Ook proportionaliteit is volgens hem niet zo gedefinieerd als het door IsraŽls criticasters vaak wordt beweerd: als een staat wordt aangevallen vanuit het grondgebied van een andere staat, heeft men het recht zich te verdedigen, en dit hoeft niet proportioneel te zijn in relatie tot de aanval van de vijand waar zij een reactie op is, maar in relatie tot het militaire doel dat men wil bereiken. Om Hezbollah te verslaan mocht IsraŽl dus meer geweld gebruiken dan de Hezbollah aanvankelijk gebruikte tegen IsraŽl.

Dit kan ook niet anders, anders zou ieder land slechts het geweld kunnen gebruiken dat de aanvaller aanvankelijk gebruikte en dat zou de aanvaller altijd in het voordeel stellen, en het onmogelijk maken voor landen om zich tegen vijanden goed te verdedigen. Geen enkele oorlog is volgens zulke regels gevochten, en dit zal ook nooit gebeuren. Het grote probleem is wanneer iets als een 'act of war' wordt beschouwd, waardoor men van een aanval en een oorlog kan spreken. Het was immers niet het Libanese leger dat IsraŽl aanviel, maar een militie, een guerrilla, en Libanon heeft IsraŽl niet de oorlog verklaard (officieel zijn beide landen echter sinds 1948 in oorlog, en wat dat betreft is ieder geweld vanuit Libanon tegen IsraŽl waarschijnlijk afdoende om van een 'act of war' te kunnen spreken.)

In tegenstelling tot IsraŽl, heeft juist Hezbollah het oorlogsrecht op grote schaal geschonden:

Hizballah launched thousands of rocket and mortar attacks on civilian areas in northern Israel far away from plausible military targets, deliberately targeting civilians in violation of the rule of distinction - one of the most important of the laws of war. Hizballah still holds two Israeli prisoners of war incommunicado, without permitting access to the Red Cross, in violation of the laws of prisoners of war in the Third Geneva Convention. Hizballah combatants fought while disguised as protected persons such as non-combatant civilians, thereby committing illegal acts of perfidy. They placed their military assets and carried out military operations in schools, hospitals, residential areas, and next to international peace-keeping forces in order to use protected persons as shields, another violation of the international laws of war.

Met betrekking tot de Gazastrook is het probleem dat het hier geen aanval vanuit een andere staat betreft, terwijl het ook niet als een burgeroorlog beschouwd kan worden aangezien het geen IsraŽlisch grondgebied is. Hoewel in de Vierde Geneefse Conventie afspraken zijn gemaakt over de rol en verantwoordelijkheid van een bezetter tegenover de bevolking in de bezette gebieden, zijn er geen duidelijke regels wat betreft het tegengaan van aanvallen vanuit het bezette gebied op de bezettende macht.

Het grootste probleem voor IsraŽl is echter haar slechte positie in de VN. Op dezelfde dag dat het IsraŽlische leger 19 Palestijnen doodde, was er in Sri Lanka ook een bloedig incident, waarbij tientallen vluchtelingen in een kamp omkwamen door beschietingen van het regeringsleger. Ieder leger dat tegen guerrilla's vecht overkomt dit geregeld, maar IsraŽl is het enige land dat er om wordt veroordeeld. Niet alleen de VN, ook Europa, China en Rusland zijn meer gefocused op wat IsraŽl in de bezette gebieden doet dan op de manier waarop bijvoorbeeld India, Pakistan, Egypte of IndonesiŽ hun extremisten aanpakken, en uiteraard worden zijzelf nooit veroordeeld voor mensenrechtenschendingen in Tibet of TsjetsjeniŽ. Zoals gezegd kunnen de islamitische staten de VN Mensenrechten Raad zovaak bijeen roepen als ze willen. Daarnaast hebben ze samen met de niet-gelieerde landen zoals de meeste Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen, die doorgaans met de islamitische landen meestemmen tegen IsraŽl en de VS, een automatische meerderheid in de Algemene Vergadering.

IsraŽl neemt in verschillende opzichten een unieke positie in binnen de VN: er is een speciale mensenrechtenrapporteur om de mensenrechtenschendingen door IsraŽl in de bezette gebieden te onderzoeken, en er is een speciale divisie voor Palestijnse rechten, die op zijn beurt weer verschillende NGO's ondersteunt die de Palestijnse zaak bepleiten, waarbij IsraŽls bestaansrecht wordt ontkend, en Zionisme met racisme of zelfs de Nazi's wordt gelijkgesteld, zoals tijdens het NGO gedeelte van de anti-racisme conferentie in 2001 in Durban gebeurde. Zo'n divisie bestaat voor geen enkel ander land of regionaal conflict. Ieder jaar wordt op 29 november, de dag dat de VN in 1947 het delingsplan voor Palestina aannam, een solidariteitsdag met het Palestijnse volk gehouden, waarop deze resolutie wordt betreurd en openlijk tot vernietiging van IsraŽl wordt opgeroepen. Vorig jaar hield Kofi Annan een speech op deze dag onder een kaart waar geheel IsraŽl als 'Palestina' stond afgebeeld, en werden zelfmoordaanslagen als legitiem verzet goedgekeurd. Het is bijzonder vreemd dat de VN op deze dag een door haarzelf aangenomen resolutie, die aan de wieg stond van een van haar lidstaten, 'betreurt'.

De Palestijnse vluchtelingen zijn de enige groep vluchtelingen waarvoor een aparte organisatie is opgezet, de UNRWA, die ook een gedeeltelijk andere doelstelling heeft. Terwijl de UNHCR zich richt op het permanent huisvesten van vluchtelingen, ofwel in het land waarvandaan zij zijn gevlucht, ofwel in een ander land, richt de UNRWA zich slechts op tijdelijke huisvesting en gaat men er van uit dat de vluchtelingen mogelijk terugkeren naar IsraŽl. Bovendien zijn de criteria wat betreft wie voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt veel ruimer dan bij de UNHCR. Zo kan iedereen die met een Palestijnse vluchteling getrouwd is inclusief de kinderen zich als vluchteling registreren, ook al woont men in een fatsoenlijk huis en heeft men staatsburgerschap in een ander land. Dit is een van de redenen dat er meer dan 4 miljoen Palestijnse vluchtelingen bij UNRWA staan geregistreerd, waarvan ruim een miljoen in schrijnende armoede in vluchtelingenkampen leven die op deze manier door UNRWA in stand worden gehouden. Om het provocerend te stellen: UNHCR is gericht op het opheffen van vluchtelingenproblemen, UNRWA op het instandhouden ervan. De Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen worden door de Arabische staten als politiek wapen tegen IsraŽl gebruikt, met de UNRWA als middel.

IsraŽl is binnen de VN het enige land dat tot voor kort geen lid was van een regionale groep, en daardoor in geen enkel VN lichaam was vertegenwoordigd. Sinds het voorwaardelijke lidmaatschap van het Westerse blok is hierin enige verandering gekomen, maar het kan slechts vergaderingen in New York bijwonen en het is nog steeds ondenkbaar dat het in de Mensenrechten Raad of de Veiligheidsraad zal worden gekozen. Iets dat bijna alle landen, ook notoire mensenrechtenschenders, wel kunnen.

Ik heb een paar vragen aan alle mensen die zo graag spreken van de dubbele moraal die het westen ten faveure van IsraŽl zou toepassen: geloof je werkelijk dat IsraŽl, dat meer dan welk ander land dan ook wordt veroordeeld in de VN, ook de allerergste mensenrechtenschender is? Is het fair dat de Mensenrechten Raad zijn mond houdt over Soedan, Tibet, China en zovele anderen, en een meerderheid van zijn speciale zittingen wijd aan het veroordelen van IsraŽl? Is het fair dat er alleen voor de Palestijnen een heel apparaat aan organisaties is dat hun zaak, en vaak ook openlijk de vernietiging van IsraŽl bepleit, ten koste van andere zaken waarvoor daardoor minder middelen beschikbaar zijn? Is het fair dat IsraŽl als enige lid aan allerlei beperkingen onderhevig is, en aan de meeste bijeenkomsten van VN commissies in het geheel niet kan deelnemen? Is dit wat je verstaat onder internationaal recht? Is dit in overeenstemming met het VN handvest, dat de gelijkheid van alle VN lidstaten als uitgangspunt heeft?

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.