IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Het VN-delingsplan en de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk

IMO Blog, 2006

Vandaag, 29 november, is het precies 59 jaar geleden dat de VN met een tweederde meerderheid voor het plan stemde om het Britse Mandaatgebied Palestina op te delen in een Joods en een Arabisch deel. Het voorstel voorzag in verschillende Joodse en Arabische enclaves, door nauwe corridors met elkaar verbonden, een internationale status voor Jeruzalem en Bethlehem, en nauwe economische samenwerking tussen beide staten. Dit laatste was mede bepaald met het oog op de Arabische staat, die naar verwachting een veel zwakkere economie zou hebben, aangezien het overgrote deel van de belastingopbrengsten waarmee de Britten het Mandaat financierden van de Joodse gemeenschap kwam.Het delingsplan was een compromis en het gevolg van de sterk toegenomen vijandigheid en openlijk geweld tussen beide bevolkingsgroepen in Palestina en tegen de Britten, die de VN eerder dat jaar hadden laten weten het gebied te zullen verlaten. De situatie was met name onhoudbaar geworden omdat de Britten, onder druk van de Arabieren, weigerden om Joodse overlevenden van de Holocaust, die nergens anders heen konden, toe te laten tot Palestina. Eind jaren '30 hadden de Britten de Joodse immigratie naar Palestina al sterk beperkt, ondanks de dreiging van de nazi's en het feit dat ook veel andere landen hun grenzen hadden gesloten voor Joodse vluchtelingen. Na de oorlog hield men vast aan deze beperkingen, en illegale vluchtelingen werden op Cyprus gedetineerd of naar Europa teruggestuurd. Joodse guerrilla's voerden als reactie terroristische acties uit tegen de Britten. Tijdens de aanwezigheid van de VN delegatie die zijn advies moest uitbrengen over de toekomst van Palestina in het gebied, werd de Exodus 1947, een schip met 4.500 Joodse vluchtelingen teruggestuurd naar -nota bene- Duitsland. Dit maakte diepe indruk op de delegatieleden en de Britse publiek opinie, dit zich meer en meer tegen het Mandaat keerde.

De Arabieren in Palestina verwierpen het delingsplan, met het argument dat zij vonden dat de internationale gemeenschap niet zomaar de helft van hun land kon weggeven aan de Joden, die immers in de minderheid waren, en voor het merendeel geŽmigreerd. Het is een argument dat nog steeds veel weerklank vindt onder met name links georiŽnteerde anti-kolonialisten. Op deze manier werd het land in hun ogen van de ene kolonialistische macht aan de andere overgedragen.

De Arabieren waren principieel tegen iedere vorm van Joodse zelfbeschikking 'op Arabisch land', een positie die velen van hen nog steeds innemen. De vraag wiens land het is en wie er de meeste historische aanspraken op kan maken vormt de kern van het conflict, en de posities zijn niet veel veranderd sinds 1947. De Joden, die het plan aanvaardden al hadden zij eigenlijk meer land (en met name Jeruzalem) gewild, voerden aan dat er al eeuwenlang Joodse gemeenschappen waren in Palestina, met name in Jeruzalem, dat zij er ooit een staat hadden gehad waaruit zij met geweld waren verdreven, en dat zij net als andere volken recht hadden op zelfbeschikking. Zij wezen erop dat Palestina geen staat was, dat de Arabieren al in verschillende andere voormalige kolonieŽn zelfbeschikking hadden gekregen zoals SyriŽ, Saoedi-ArabiŽ en JordaniŽ, welke laatste de Britten van het oorspronkelijke Mandaat (dat aan de Joden was beloofd als nationaal thuis) hadden afgesplitst en daarmee van Joodse vestiging uitgesloten. De helft van het overgebleven kwart was dan toch niet teveel gevraagd?

Bovendien waren ook veel Arabieren in het gebied immigranten, aangetrokken door de economische ontwikkeling als gevolg van Britse en Joodse investeringen in het gebied. En, maar dat wordt onterecht veelal als de enige rechtvaardiging voor een Joodse staat aangevoerd, de Holocaust had op een cynische manier duidelijk gemaakt dat de Joden een veilige plek nodig hadden, een plek waar zij altijd naartoe kunnen als zij elders in gevaar zijn. De Holocaust toonde aan dat de niet-Joden niet in staat of beter gezegd niet bereid waren de Joden te beschermen wanneer dat nodig is, ondanks het feit dat zij in verschillende landen in Europa (niet in de laatste plaats Duitsland) en in de VS, goed geÔntegreerd waren en goede posities in de maatschappij bekleedden. Ironisch genoeg was juist dat laatste mede een oorzaak van het virulente antisemitisme in Duitsland, waar men de Joden kwalijk nam goede banen te hebben terwijl de bevolking gebukt ging onder de recessie. In tegenstelling tot andere vormen van racisme, is antisemitisme onder andere gebaseerd op de notie dat Joden te machtig zijn, en uit zijn op dominantie in, en het naar hun hand zetten van, de landen waar zij als minderheid leven. Daarom heeft integratie nooit een einde gemaakt aan antisemitisme, zoals emancipatie van de zwarte bevolking in de VS bijvoorbeeld wel het racisme significant heeft gereduceerd. Juist het feit dat integratie of zelfs assimilatie geen oplossing bood, maakte de noodzaak voor een eigen staat des te prangender.

Terug naar het delingsplan. Dit plan werd zoals gezegd door de Arabieren in Palestina verworpen, en verschillende Arabische leiders en de Arabische Liga hadden te kennen gegeven dat aanvaarding tot oorlog zou leiden. Direct na de aanname begon de Arabische gemeenschap met het aanvallen van Joodse gemeenschappen en konvooien in het land. Deze laatste bleken bijzonder kwetsbaar, en men slaagde erin de weg naar Jeruzalem geheel te blokkeren, zodat de 100.000 Joodse bewoners aldaar waren afgesloten van de rest van het land.

De eerste paar maanden waren de Arabieren in het offensief, totdat de Hagana (Joods ondergronds leger) tot de aanval overging en plan Dalet startte. Volgens anti-Zionisten voorzag dit plan in de verdrijving van alle Arabieren uit het gebied, met als dieptepunt de slachting van de inwoners van Deir Yassin in april 1948. Dat is onjuist, maar het plan voorzag wel in verdrijving van Arabieren uit dorpen van waaruit zij aanvallen op Joodse konvooien en gemeenschappen uitvoerden, wat overigens niet voor Deir Yassin gold, en dit bloedbad, gegrift in het geheugen (en overgedragen op) iedere Palestijn, was uitgevoerd door de radicalere Irgoen, al had de Hagana indirect toestemming gegeven voor inname van het dorp. Kort tevoren hadden de Palestijnen een konvooi overvallen en alle leden ervan gedood en hun lichamen verminkt. Beide partijen begingen wreedheden, en door de guerrilla-achtige aard van de gevechten was het onderscheid tussen burger en strijder vaak onduidelijk.

Het offensief van de Hagana leidde tot de vlucht van honderdduizenden Palestijnse Arabieren, sommigen werden met geweld verdreven, anderen vluchtten omdat hun leiders hen waren voorgegaan, uit angst voor aanvallen en ook omdat Arabische leiders hen daartoe opriepen. Op 15 mei 1948 riep IsraŽl de onafhankelijkheid uit en was de Arabisch-Palestijnse gemeenschap verslagen, maar vielen de omringende landen de nieuwe staat binnen, die eveneens werden verslagen in een oorlog die tot het einde van 1948 zou duren.

Voor de Palestijnse Arabieren is het delingsplan onlosmakelijk verbonden met het verlies van hun land. Ook in de VN wordt deze dag jaarlijks gememoreerd en betreurd. Dit laatste is bijzonder vreemd, aangezien men dus in feite een resolutie van de eigen VN afwijst! Ik heb alle begrip voor de behoefte het verlies van de Arabische gemeenschap in Palestina te herdenken, maar wat pertinent onjuist is, is te suggereren dat dit de onontkoombare uitkomst was van het delingplan. Het was de uitkomst van de beslissing van de Arabische gemeenschap, hiertoe aangespoord door de Groot Moefti van Jeruzalem en nazi collaborateur Hai Amin Al Husseini (die Hitlers oplossing voor het 'Joodse probleem' ook in Palestina wilde toepassen) en de Arabische Liga, om een oorlog te beginnen tegen de Joodse gemeenschap in Palestina. Men had uiteraard een andere uitkomst verwacht, maar dat kan men de Joodse gemeenschap niet kwalijk nemen. Over en weer zijn wreedheden begaan, en zoals altijd, vallen de meeste slachtoffers aan de kant van de verliezer.

Op 29 november betreuren Palestijnen de deling van Palestina, en dus de stichting van IsraŽl, en ontkent men ieder aandeel in de strijd, terwijl IsraŽli's hun geschiedenis zeer kritisch tegemoet treden, en er naast het zogenaamde Zionistische narratief veel aandacht is voor het aandeel van de Hagana en later het IsraŽlische leger in de verdrijving van de Palestijnen.

29 November zou een dag van verzoening kunnen zijn, waarop beide kanten het principe van deling, en dus een twee-staten oplossing erkennen, en de hand in eigen boezem steken wat betreft de wreedheden die er plaatsvonden. Waarop er naast de Palestijnse vluchtelingen ook aandacht is voor de Joodse vluchtelingen, zowel de overlevenden uit de Holocaust die blij waren in 1948 eindelijk naar IsraŽl te kunnen emigreren, als ook de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen, die eveneens huis en haard achter moesten laten en soms niet meer dan een draagtas aan spullen mee konden nemen. Het zou zo mooi kunnen zijn. En het zou helemaal mooi zijn als de VN hier het voortouw in zou nemen, en in plaats van speeches die het bestaansrecht van IsraŽl ontkennen, onder een kaart die geheel IsraŽl als 'Palestina' afbeeldt, het principe van deling, en dus van het delen van het land waarop beiden al meer dan 60 jaar aanspraak maken, zou promoten.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.