IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Anti-Israel of anti-bezetting? (1)

IMO Blog, 2006

Kritiek op IsraŽl spitst zich doorgaans toe op de bezetting van de Palestijnse gebieden. Met de bezetting is veel mis, want hierdoor leven miljoenen Palestijnen onder een streng militair bestuur waarover zij geen enkele zeggenschap hebben. Ieder volk heeft het recht om in vrijheid en vrij van vreemde overheersing te leven, dus ook de Palestijnen. Dit is bovendien verankerd in het internationale recht, dat het recht van volkeren op zelfbeschikking erkent, en de bezetting van de Palestijnse gebieden is meermaals in VN resoluties veroordeeld. Kritiek op IsraŽl beperkt zich echter zelden tot de bezetting, maar raakt aan IsraŽls bestaansrecht.


Veel Palestijnen is het sowieso niet alleen om de bezetting te doen en een staat binnen de pre-1967 grenzen, maar om heel IsraŽl. Heel IsraŽl zou volgens hen bezet zijn, en dus bevrijd moeten worden. Dit blijkt ook uit talloze uitspraken van Palestijnse leiders, uit de eis dat miljoenen vluchtelingen naar IsraŽl moeten kunnen terugkeren (zouden deze mensen als Arabische minderheid in IsraŽl willen leven?), en men de IsraŽlische Wet op de Terugkeer, die bepaalt dat alle Joden naar IsraŽl kunnen immigreren en onmiddellijk het IsraŽlisch staatsburgerschap krijgen, afwijst als zijnde racistisch. Over deze laatste zaken verschillen Hamas en Fatah niet van mening.

Ook in Nederland ondersteunen sommige mensen dergelijke ideeŽn en wijzen IsraŽls bestaansrecht af. Soms pleiten zij openlijk voor een ťťn-statenoplossing, eufemistisch 'een staat voor alle burgers' genoemd. Hiermee ontkent men de basis van het conflict, namelijk het feit dat beide volken zelfbeschikking willen en wel op hetzelfde land. 'Een staat voor al haar burgers' betekent een staat waarin de Palestijnen weldra in de meerderheid zullen zijn, en dus een Arabisch karakter zal krijgen, naast de 22 Arabische landen die er nu al zijn. De positie van minderheden daar (Koerden, Koptische of orthodoxe Christenen, Bahai) is slechter dan die van de Arabieren in IsraŽl, maar daar liggen critici van IsraŽl meestal niet zo van wakker.

In feite zijn natie-staten (en dus het zelfbeschikkingsrecht van volken) een zeer imperfecte oplossing voor het probleem dat meerdere etniciteiten niet of nauwelijks in staat zijn de macht te delen en op voet van gelijkheid binnen een staat te leven, en minderheden altijd in een zwakkere positie verkeren ten opzichte van de dominante groep. Daarom moeten zoveel mogelijk volken -zo zij dit willen- in een eigen staat kunnen leven. In westerse democratieŽn (ook in IsraŽl) hebben minderheden gelijke rechten en zijn deze in de wet verankerd, maar men verwacht wel aanpassing aan of op zijn minst acceptatie van de dominante cultuur, en op het moment dat zij de meerderheid bedreigen of de regering met geweld omver zouden willen werpen, ligt een burgeroorlog op de loer. Ik ben er van overtuigd dat Europese staten bereid zijn ver te gaan - mocht het ooit zover komen - om te voorkomen dat niet-westerse allochtonen de meerderheid zullen vormen.
Sommige mensen zijn om deze redenen principieel tegen het bestaan van natie-staten, die immers per definitie een kern van racisme of ongelijkheid in zich dragen.
Veel mensen vinden 10% buitenlanders in Nederland al erg veel, en hebben moeite om aan dit 'nieuwe Nederland' te wennen. Buitenlanders zijn prima zolang we niet in plaats van de kerkklokken met 'Allahu Akbar' wakker worden, en we in de Albert Heijn niet op moeten passen per ongeluk Halal vlees te kopen. Ofwel, buitenlanders mogen het cultuur-historische karakter van de staat niet te zeer veranderen, dat wordt als een bedreiging ervaren.

Terug naar IsraŽl en de bezetting. Mensen die IsraŽl als Joodse staat afwijzen zouden zich moeten afvragen waarom de Joden minder recht op zelfbeschikking hebben dan de Palestijnen, of de Nederlanders, of de Amerikanen. De eerste twee zijn zeer verwant aan de volken in omliggende staten, en de laatste hebben een geheel en uniek volk vrijwel uitgemoord om met een amalgaam van Europeanen een nieuwe wereld te kunnen ontginnen. Bovendien zouden de Joden als volk verdwijnen zonder eigen staat, hebben zij meer dan ieder ander volk de nadelen en gevaren van het leven als minderheid ervaren, en hun positie in een Arabische meerderheidsstaat zou waarschijnlijk vele malen slechter zijn dan die van de IsraŽlische Arabieren in IsraŽl.

Vaak wordt IsraŽl door haar tegenstanders echter afgeschilderd als een religieuze staat, en de Joden als een religie. De Joden zijn een volk, en het jodendom is hun traditionele religie, die ze door de eeuwen als volk bijeen heeft gehouden ondanks de diaspora, en die ook voor de meeste niet-gelovige Joden nog een belangrijk deel van hun cultuur en identiteit bepaalt. Joodse feestdagen hebben veelal niet alleen een religieus maar ook een nationaal karakter. Zowel niet-gelovige Joden als tot het jodendom bekeerde niet-Joden hebben toegang tot IsraŽl. De staat is echter seculier en vooral door socialistisch georiŽnteerde Joden opgebouwd. Naar Europese begrippen hebben de religieuzen wel teveel invloed op de staat, maar tegenover de talloze islamitische staten steekt IsraŽl gunstig af.

Waar maak ik me eigenlijk zo druk om, vraag je je wellicht af. "IsraŽl bestaat, en is het machtigste land in de regio, niemand kan het van de kaart vegen en dat weten de paar extremisten die dat roepen ook donders goed. Zij zijn gefrustreerd over de onmenselijke situatie waarin de Palestijnen verkeren, en de discriminatie van IsraŽlische Arabieren, en menen dat IsraŽl zich, nadat het honderdduizenden Palestijnen heeft verjaagd en met internationale goedkeuring op de ruÔnes van hun samenleving een staat heeft gevestigd, wel eens wat bescheidener mag opstellen."

Waar ik mij druk om maak, is dat tussen kritiek op IsraŽl en ontkenning van haar bestaansrecht een flinterdunne lijn loopt. Volgens bovenstaande redenering, die ik meer dan eens heb gehoord, moet IsraŽl dankbaar zijn dat het Łberhaupt bestaat, en is het recht daartoe eigenlijk twijfelachtig. Het moet vooral niet teveel noten op zijn zang hebben, en een paar aanslagen hier en raketaanvallen daar lijdzaam dulden. Dat is de prijs voor het afpakken van andermans land, nietwaar?

Waar ik mij druk om maak, is dat IsraŽls bestaansrecht steeds meer ter discussie wordt gesteld, niet alleen door Arabieren, maar ook door (veelal links georiŽnteerde) Europeanen en Amerikanen. Het gebeurt vaak op een subtiele manier, vervat in redelijk klinkende argumenten en mooie woorden als 'onvervreemdbare rechten' en een 'rechtvaardige vrede'.

Ratna Pelle

Vervolg op Anti-Israel of anti-bezetting? (2)


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.