IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Anti-Israel of anti-bezetting? (2)

IMO Blog, 2006

Vervolg van Anti-Israel of anti-bezetting? (1)

IsraŽls critici vergelijken het land graag en veelvuldig met Zuid-Afrika onder het Apartheidsregime. Dit regime is bezweken door zowel de internationale druk van boycotcampagnes alsook interne kritiek op het Apartheidssysteem, en vervangen door een 'one man one vote' democratie. Volgens deze redenering kan IsraŽl geen Joodse staat en een democratie zijn (ondanks het feit dat IsraŽlische Arabieren stemrecht hebben en met 9 zetels in de Knesset vertegenwoordigd zijn), en is de staat IsraŽl net zo illegitiem als het Apartheidsregime. Net als de blanken in Zuid-Afrika zijn het vreemde, blanke kolonisators die de inheemse bevolking uitbuiten en van hun land beroven. Hiermee wordt de drieduizend jaar oude connectie van de Joden met het land ontkend, en word ook het recht op zelfbeschikking van de Joden ontkend. Ook vergeet men dat vele Joden geen 'blanken' zijn, maar wortels hebben in Irak, Marokko, Egypte of EthiopiŽ. Zij waren en zijn niet uit op kolonisatie, maar op vrijheid en zelfbeschikking. De vergelijking met Zuid-Afrika onder het Apartheidsregime heeft tot doel om IsraŽl tot een pariastaat te verklaren, en haar via een internationale boycot te dwingen haar nationale identiteit op te geven.


Critici van IsraŽl vinden vaak dat het land alle Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen moet opnemen. Het heeft ze zelf verjaagd, nietwaar? Men vergeet voor het gemak dat deze mensen zelf een oorlog zijn begonnen tegen de Joodse gemeenschap in Palestina om diens nationale aspiraties te verhinderen. Men heeft er geen moeite mee dat sommige organisaties van Palestijnse vluchtelingen openlijk zeggen IsraŽl als Joodse staat te willen vervangen voor een 'staat voor alle burgers'. Veel mensen die voor dit 'recht op terugkeer' zijn, vinden dat Joden niet het recht hebben vrijelijk naar IsraŽl te emigreren. Zij, noch hun voorouders, hebben er immers ooit gewoond. Men heeft het toch goed in Europa en de VS? Men vergeet dat het recht op vrije immigratie een van de basis eisen van de Joodse gemeenschap was onder het Britse Mandaat, en de ontkenning hiervan, met alle tragische gevolgen van dien, een belangrijke reden om voor onafhankelijkheid te strijden. Soevereiniteit over de eigen grenzen is een essentieel kenmerk van onafhankelijke staten. Ontzegt men een staat dit recht, dan ontkent men de soevereiniteit van die staat. Implementatie van het Palestijnse 'recht op terugkeer' zal spoedig een einde maken aan IsraŽl als Joodse staat. Overigens is dit 'recht', in tegenstelling tot wat de voorstanders beweren, nog nooit eerder toegepast op die schaal en met de brede definitie van wie een vluchteling is die de UNRWA, de VN organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, hanteert. Er is Łberhaupt geen sprake van een universeel recht, zeker niet als de vluchtelingen deel uitmaken van de agressor die de vijandelijkheden begon.

Critici van IsraŽl beweren vaak dat het Zionisme een racistische, koloniale, op expansie gerichte beweging is. De VN heeft het Zionisme in 1975 in een officiŽle resolutie met racisme gelijkgesteld (in 1991 herroepen), en op de 'anti-racisme' conferentie in Durban is dit herhaald. Dit wordt over geen enkele andere nationale beweging gezegd, en heeft geen fundering in de realiteit. Zoals in iedere nationale beweging, zijn er radikale en gematigde Zionisten, zij die compromissen voorstaan, zelfs uitermate kritisch staan tegenover de bezetting, en zij die menen dat IsraŽl recht heeft op Judea en Samaria zoals sommigen de Westelijke Jordaanoever noemen. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn de meeste Zionisten seculier, en niet principieel tegen opgeven van de Westelijke Jordaanoever. Het belangrijkste argument dat men aanvoert betreft de veiligheid en de angst dat de Palestijnen vanuit dit gebied meer aanslagen en raketaanvallen op IsraŽl zullen uitvoeren. Aangezien dat na de terugtrekking uit de Gazastrook en uit Zuid-Libanon, maar ook na 98% van het Palestijnse stedelijke gebied aan de Palestijnse Autoriteit te hebben overgedragen tijdens het Oslo vredesproces, ook is gebeurd, is dit geen idiote irrationale angst. Daarnaast hebben de meeste Zionisten oprecht moeite met het delen van Jeruzalem. Deze stad is zo centraal in de Joodse geschiedenis, religie en cultuur, en de Joden zijn er in het verleden meermaals uit verdreven, dat velen soevereiniteit hierover niet willen opgeven. Toch zien meer en meer IsraŽli's in dat vrede zonder deling van Jeruzalem waarschijnlijk niet mogelijk is, en zouden zij hiertoe bereid zijn als zij ervan overtuigd zouden zijn hier vrede en oprechte erkenning van IsraŽl voor in ruil te krijgen.

Discussies over het IsraŽlisch-Palestijns conflict leiden veelal tot discussies over het ontstaan van IsraŽl en IsraŽls legitimiteit. Beweringen als dat de VN niet de helft van Palestina 'weg hadden mogen geven' tegen de wil van de meerderheid van de bevolking, de Palestijnen boeten voor Europa's schuldgevoelens na de Holocaust, en de ene groep van vluchtelingen vervangen is door een andere, zijn veelvuldig te horen en te lezen in de mainstream media in het debat over het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Dit komt onder andere omdat het conflict in essentie in 60 jaar niet is veranderd, en IsraŽls bestaan gedurende deze periode de Arabieren en een toenemend aantal sympathisanten er niet toe heeft gebracht zich hierbij neer te leggen. Ook leven de Palestijnse vluchtelingen nog steeds voor een deel in erbarmelijke omstandigheden, zijn zij niet geÔntegreerd in de landen waar zij leven, blijven ze verstoken van basale rechten en wordt het verlangen naar terugkeer levend gehouden.

Voor het gemak wordt vergeten dat veel landen tot stand zijn gekomen door de lijnen die de machthebbers trokken op zogenaamde vredesconferenties of in onderonsjes, zonder veel aandacht voor de belangen van de bevolking. Ook vergeet men dat het VN delingsplan van 1947 niet alleen een gevolg was van de Holocaust, maar evenzeer van de decennia dat de Joodse gemeenschap in Palestina een staat aan het opbouwen was en had bewezen haar eigen zaken te kunnen regelen, en dat de Arabische opstanden in het Mandaatgebied Palestina de VN tot de conclusie noopten dat er geen andere oplossing was voor het conflict dan deling van het land.

In discussies over de geschiedenis worden een hoop sprookjes verteld, zoals dat de Palestijnen pas in de jaren '90 begonnen met terroristische aanslagen, IsraŽl bewust zoveel mogelijk burgers ombrengt met als doel de Palestijnen te terroriseren en te verdrijven, IsraŽl slechts 'bantoestans' bood aan de Palestijnen tijdens Camp David, IsraŽl verarmd uranium gebruikte zowel tegen de Palestijnen als recentelijk tegen de Libanezen, enz. enz. Je zou zeggen, de bezetting is erg genoeg dus waarom dit soort leugens rondstrooien? Als je uit bent op vrede tussen beide volken, laten we dan de werkelijke problemen en onrecht (van beide kanten) in ogenschouw nemen en er een oplossing voor zoeken. Blijkbaar is de bezetting echter niet erg genoeg om de extreme eisen en visie van sommige mensen te rechtvaardigen, dus moet de geschiedenis maar wat worden aangepast.

Last but not least leggen critici van IsraŽl de schuld en de oorzaak van het conflict doorgaans geheel bij IsraŽl, en bagatelliseren of ontkennen ieder aandeel van de Palestijnen en Arabieren. Als IsraŽl zich maar zou terugtrekken uit de bezette gebieden komt alles vanzelf in orde, lijkt vaak het devies. Vanuit deze filosofie bepleit men vaak eenzijdige sancties tegen IsraŽl tot het aan allerlei voorwaarden heeft voldaan. Men wijst er soms op dat IsraŽl zich binnen de pre-1967 grenzen indertijd ook prima wist te verdedigen, dus wat is het probleem? Wel, het probleem (of beter gezegd, het verschil met de huidige situatie) is dat de Arabieren toen verschillende strategische blunders maakten, en IsraŽl bijzonder slim was. De oorlog van de afgelopen zomer in Libanon heeft laten zien dat IsraŽl niet zo almachtig is als het dacht. De Arabische staten hebben moderne wapens en hun legers zijn beter georganiseerd dan toen, en IsraŽls generaals en defensie specialisten zijn niet allen superstrategen zoals Rabin, Dayan of Sharon waren. Bovendien zijn er nieuwe uitdagingen en problemen, zoals het moderne terrorisme, en geavanceerde anti-tankwapens en raketten. De bezetting maar laten voortduren is zowel uit moreel als strategisch oogpunt geen geschikte oplossing voor deze problemen, maar een ieder die (ook) hecht aan IsraŽls bestaansrecht en veiligheid zou op zijn minst duidelijke Arabische garanties, gemonitord door bijvoorbeeld de VS of de EU, moeten voorstaan, op straffe van dezelfde sancties waarmee men IsraŽl zo graag tot concessies wil dwingen, zodat IsraŽlische terugtrekkingen daadwerkelijk niet leiden tot meer, maar tot minder Palestijns geweld.

Critici van IsraŽl roepen veelal op tot sancties en boycots om haar onder druk te zetten meer concessies te doen. Vaak eist men zeer vergaande eenzijdige concessies, zoals volledige terugtrekking tot de pre-1967 wapenstilstandslijn, afbraak van de 'muur', vrijlating van alle Palestijnse gevangenen, en stopzetting van het atoomprogramma.

Men gaat volledig voorbij aan de weigering van een groot deel van de Arabische wereld om IsraŽl te erkennen, de expliciete wens van Hamas, Hezbollah en Iran om IsraŽl van de kaart te vegen, een oproep overigens die in de Arabische media en moskeeŽn veelvuldig weerklank vindt, zelfs in Egypte en JordaniŽ, landen waarmee IsraŽl vrede heeft gesloten. IsraŽl lapt dergelijke eisen, die ook veelvuldig door de VN algemene vergadering worden geuit, niet aan haar laars omdat het zich boven de wet verheven voelt, maar omdat voldoen aan dergelijke eisen de veiligheid ernstig in gevaar zou brengen en vrede niet dichterbij brengt.

Via sancties proberen irreŽle en zeer vergaande concessies af te dwingen, zal ofwel leiden tot een groeiend isolement en economische schade voor IsraŽl, dat vooral voor handel en culturele en wetenschappelijke uitwisselingen van de VS en de EU afhankelijk is, ofwel, indien men de eisen inwilligt, tot het blootstellen van de burgers in IsraŽl aan een groter gevaar van aanslagen en terrorisme. Immers, door de vermaledijde 'muur' en de checkpoints worden wekelijks, soms dagelijks aanslagen verijdeld en de smokkel van wapens tegengegaan. Het is niet vanwege Hamas' nobele motieven dat de afgelopen twee jaar nauwelijks nog aanslagen zijn gepleegd, maar doordat dat praktisch onmogelijk is geworden. Onlangs gaf een leider van de Islamitische Jihad toe dat het door de muur bijna niet meer mogelijk is aanslagen te plegen.

Voorvechters van de Palestijnse zaak beschuldigen IsraŽl er veelal van Palestijns terrorisme als rechtvaardiging voor de bezetting te gebruiken (wat sommigen ter rechterzijde ook doen), maar zij zelf gebruiken de bezetting veelal als rechtvaardiging om IsraŽl zwart te maken en te delegitimeren.
Aangezien men de bezetting op deze manier misbruikt, en te pas en onpas IsraŽls bestaansrecht ter discussie stelt en soms openlijk ontkent, is het niet zo vreemd dat sympathisanten van IsraŽl haar bestaansrecht als de kern van het probleem ervaren en pro-Palestijnen hier telkens op aanspreken.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.