IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Begrip voor terrorisme

IMO Blog, 2006

"Als je iets wil bestrijden, moet je het ook begrijpen." Deze opmerking van Thomas von der Dunk, tijdens een discussie met Afshin Ellian in het TV programma Tegenpolen, heeft de charme van de eenvoud. Hij doelde hiermee op het zogenaamde apologieverbod, een voorstel van de regeringspartijen om het verheerlijken van bijvoorbeeld de moord op Theo van Gogh, of de aanslagen op de Twin Towers, te verbieden. Zo zouden bijvoorbeeld radikale imams makkelijker aangepakt kunnen worden.


De vraag is in de eerste plaats of dit waar is. Kun je zaken alleen maar bestrijden door ze te begrijpen? Is de bestrijding van de georganiseerde misdaad, van zedendelicten pas mogelijk als wij de beweegredenen van de daders inderdaad begrijpen? Tot op zekere hoogte wel. In het eerste geval is dat ook niet zo moeilijk (geld), in het laatste is een deel van ons rechtssysteem gericht op het begrijpen en corrigeren van de misdadiger, en hem vervolgens zijn fouten doen inzien, om zo herhaling in de toekomst te voorkomen. Daar is de TBS voor uitgevonden. Als je herhaling wil voorkomen, moet je iemand ofwel voor zijn leven opsluiten, ofwel hem door heropvoeding van het nogmaals plegen van de misdaad doen afzien. Levenslang opsluiten gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen (met name meervoudige moord), en het gros van de zedendelinquenten komt na meerdere jaren weer vrij. Het rechtssysteem is echter evenzeer gebaseerd op het principe dat van straf een afschrikwekkende werking uitgaat, en een waarschuwing is naar zowel andere potentiŽle daders als naar de persoon zelf, die zijn herwonnen vrijheid graag wil behouden. Terecht wijzen sceptici op het gevaar van afschuiven van individuele verantwoordelijkheid op zaken als een slechte jeugd, en op het feit dat in de eerste plaats het slachtoffer onze compassie verdient.
De vraag in hoeverre begrip voor daders van ernstige misdrijven nodig of wenselijk is, daders zelfs recht hebben op begrip en, in het verlengde daarvan, hun daden in een maatschappelijke en sociale context moeten worden beschouwd, is dus omstreden en ons strafrecht hinkt wat dat betreft een beetje op twee benen .

In de discussie over terrorisme komt hier nog een complicerende factor bij, namelijk de politieke component. Met 'begrip hebben voor hun daden' wordt immers veelal gedoeld op begrip voor hun politieke standpunten, zoals het feit dat moslims worden gediscrimineerd, dat de VS niet in Irak hoort te zijn, en IsraŽl niet in Palestina. Mensen die het met deze politieke ideeŽn eens zijn, pleiten ook het meest voor begrip voor terroristische activiteiten. Begrip leidt al snel tot een politieke stellingname, tot een veroordeling van het westen, soms zelfs tot vergoelijking van bepaalde daden. De discussie is sterk gepolitiseerd, en de politieke overtuigingen van zowel de mensen die voor begrip pleiten als zij die daar fel tegen zijn spelen een grote rol in het debat. Ditzelfde gebeurde in de jaren '70 en '80 ook met betrekking tot bijvoorbeeld de RAF in Duitsland, waar veel mensen met (radikaal) linkse opvattingen begrip toonden voor hun aanslagen, en iemand als Ulrike Meinhof zelfs tot een cultfiguur uitgroeide.

Bijna iedereen die meent dat we de daden van terroristen moeten begrijpen, heeft een bepaalde gevoeligheid voor hun politieke motivaties, wat overigens in het geheel niet wil zeggen dat men het met de daden eens is. Von der Dunk gaat geregeld tekeer tegen de VS en IsraŽls 'koloniale en agressieve politiek' in het Midden-Oosten, en meent dat Europa IsraŽl zijn gang laat gaan vanwege misplaatste schuldgevoelens over de Holocaust. Ook anderen die begrip voor terroristische daden bepleiten, menen dat het Westen om terrorisme effectief te kunnen bestrijden, tot op zekere hoogte tegemoet zou moeten komen aan de grieven van de terroristen. Men meent in het verlengde hiervan vaak dat aanslagen het resultaat zijn van specifieke daden van ons land of de Europese Unie of het Westen Łberhaupt, en daaruit komt de gevaarlijke idee voort dat we ze dus kunnen voorkomen door ons beleid aan te passen. Maar zijn in bijvoorbeeld Europa meer aanslagen gepleegd in landen die in Irak zitten, of in landen die meer achter IsraŽl staan, of minder tolerant zijn naar moslims in eigen land? Zo'n oorzakelijk verband is niet duidelijk te leggen, en het is in dat opzicht op zijn minst opmerkelijk dat er in de VS niet veel meer aanslagen zijn geweest. Ik heb er dan ook sterke twijfels over of de kans op een aanslag in Nederland substantieel zou afnemen als we ons uit Afghanistan zouden terugtrekken, of sterker partij zouden kiezen voor de Palestijnen. En als dat al zo zou zijn, dan is het zeer gevaarlijk om hieraan toe te geven.
Dit wordt echter wel geÔmpliceerd, en dat maakt Von der Dunks opvatting minder onschuldig dan hij lijkt. Achter dit begrip gaat voor een stukje een politieke agenda schuil. De discussie over ons beleid ten aanzien van Irak, Afghanistan of het Midden-Oosten conflict moet los van de discussie over terrorisme en de radikale islam in Nederland worden gevoerd. We zijn immers een democratie, en mogen onze buitenlandse politiek niet mede laten bepalen door spanningen met bepaalde bevolkingsgroepen binnen onze grenzen. Dit zou bovendien terrorisme belonen, en de motivatie voor (de dreiging met) meer geweld vergroten.

Met name het Midden-Oosten conflict wordt vaak op deze manier gelinkt aan de discussie over integratie en de radikale islam in Nederland. Het conflict zou terrorisme exporteren, en daarom kan de wereld pas veilig worden als het is opgelost. En dus moeten we IsraŽl harder onder druk zetten om onze veiligheid te waarborgen. Het omgekeerde gebeurt ook: we moeten IsraŽl steunen omdat zij in de frontlinie staat van het gevecht tegen de radikale islam, en we anders over een tijdje hier hetzelfde gevecht moeten leveren. Onzin. Wij hebben onze problemen met radikale moslims, en IsraŽl en daarvoor de Joden in Palestina zijn al bijna een eeuw in een gevecht met de Palestijnen verwikkeld over hetzelfde land. Er zijn zeker overeenkomsten tussen de ideeŽn van radikale moslims hier en de Hamas of de Hezbollah, en er zijn ook overeenkomsten tussen de ideeŽn van Geert Wilders en de rechts-extremistische Lieberman die onlangs tot de IsraŽlische regering is toegetreden, maar de problemen zijn van een andere aard.

De bemoeienis van het Westen met het Midden-Oosten komt voor een deel uit dergelijk vermeend eigenbelang voort. Onlangs presenteerden Frankrijk, Spanje en ItaliŽ een vredesplan voor het Midden-Oosten dat oproept tot een staakt het vuren, gevangenenuitruil, een internationale troepenmacht in Gaza, en een Palestijnse eenheidsregering waarmee IsraŽl moet onderhandelen over de stichting van een Palestijnse staat. Erkenning van IsraŽl is geen voorwaarde meer in dat plan voor hernieuwde steun aan de Palestijnse regering (overigens hebben de Palestijnen ondanks de boycot het afgelopen jaar meer geld van de EU ontvangen dan in het jaar daarvoor). Als motivatie voor dit plan werd (wederom) aangevoerd dat oplossing van het IsraŽlisch-Palestijns conflict cruciaal is voor het oplossen van de spanningen tussen moslims en het Westen. Tijdens het Grote Moslim verkiezingsdebat betoogden verschillende linkse politici dat de dubbele moraal van het Westen - dat IsraŽl zijn gang laat gaan terwijl van moslims loyaliteit aan het Westen wordt verwacht - radicalisering van moslims hier tot gevolg heeft.

Laten we alsjeblieft zaken van elkaar scheiden. De problemen die wij hier hebben met de snel groeiende moslim gemeenschap komen in de eerste plaats voort uit fouten die wij zelf in het verleden hebben gemaakt. Wij hebben te lang gedacht dat integratie vanzelf zou gaan als men eigen organisaties van minderheden bevordert, en (openlijk) racisme tegengaat. We zijn passief geweest, staken onze kop in het zand voor radicalisering, voor de hoge schooluitval en criminaliteit onder allochtone jongeren, voor de groeiende onvrede en racisme onder de autochtone bevolking, met name zij die hun buurt zagen verkleuren en zich er niet meer thuis voelden. En, los van specifieke problemen die we niet wilden zien, gaat immigratie vaak gepaard met spanningen, en is het altijd een pijnlijk proces om vertrouwde patronen, beelden en normen aan te moeten passen aan een veranderde samenleving.

Het IsraŽlisch-Palestijns conflict wordt door radikale imams en anderen gebruikt bij het rekruteren van moslims voor de Jihad. Men speelt handig in op gevoelens van onvrede over zowel de situatie hier als de zogenaamde Westerse steun voor IsraŽl of de 'bezetting' van Irak.

De Arabische wereld is vanaf het begin, voor er sprake was van een bezetting, extreem anti-IsraŽl geweest. Men heeft er alles aan gedaan om enige vorm van Joodse zelfbeschikking in het Midden-Oosten te verhinderen en Joodse immigratie naar Palestina tegen te gaan. Verschillende Arabische leiders collaboreerden met de nazi's, en namen hun antisemitische agenda over. Islamistische bewegingen zoals de Moslim Broederschap (waar ook Hamas uit voortkomt) namen deze ideeŽn en retoriek over, maar zij was geenszins nieuw. Het Midden-Oosten conflict staat dan ook grotendeels los van de groei van de radikale islam, van Al Qaida en de Taliban. De groei van deze bewegingen, en hun aantrekkingskracht op moslims, in de eerste plaats in het Midden-Oosten, vormt echter wel een nieuw obstakel voor vrede in het Midden-Oosten.

Het is onjuist, onfair en contra-productief om het Midden-Oosten conflict een centrale plaats toe te kennen in de problemen die Europese landen en de VS hebben met de groeiende moslim gemeenschap. Het IsraŽlisch-Palestijns conflict maakt echter wel een paar problemen duidelijk die zich nu ook in het Westen manifesteren: de meeste moslims, zowel streng gelovig als seculier, nationalistisch of pan-Arabisch, ervaren het bestaan van IsraŽl als een groot onrecht, een vernedering die moet worden opgeheven om hun eer te herstellen. Het feit dat men haar ontstaan niet heeft kunnen voorkomen, en verschillende nederlagen leed, alsook de economische superioriteit van IsraŽl, vormen een grote vernedering voor de Arabische wereld. Egypte kon pas vrede met IsraŽl sluiten nadat het zijn 'eer had gered' door zogenaamd de 1973 oorlog te winnen. Ondanks het feit dat een verpletterende nederlaag Egypte slechts bespaard bleef door een mede door de VS afgedwongen staakt-het-vuren, houdt men nog ieder jaar grote parades die deze 'overwinning' vieren. Zelfs gematigde Egyptenaren claimen dat men IsraŽl op de knieŽn had gedwongen, zoals nu velen in het Midden-Oosten claimen dat Hezbollah IsraŽl heeft verslagen tijdens de recente oorlog in Libanon.

Men heeft een eeuwenoude minachting voor Joden, die het extra moeilijk te verteren maakt dat zij de islamitische wereld voorbijstreven. Hetzelfde geldt voor het Westen Łberhaupt. Men heeft moeite om onder een andere dominante cultuur of religie te leven, en te accepteren dat een meerderheid van de mensen er anders over denkt. Men is ook minder gewend aan vrij debat over politieke en religieuze zaken, al verschilt dit erg per regio waar moslims vandaan komen en de opleiding en positie die zij nu in het Westen hebben. Men eist religieuze vrijheden die minderheden in islamitische landen nooit hebben gehad. Men heeft met name moeite met zelfkritiek, en met het inzicht dat de islamitische wereld na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk eigenlijk niet zo gek veel meer heeft betekend op zowel cultureel als economisch vlak en is voorbijgestreefd door het Westen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.