IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Arabische trots obstakel voor vrede met Israel

IMO Blog, 2006

Het onderstaande stuk stond vandaag in Podium van dagblad Trouw:

Arabische trots obstakel voor vrede met IsraŽl

Op de vorige week in Iran gehouden Holocaust-conferentie herhaalde president Achmadinejad zijn dreigement dat IsraŽl spoedig van de kaart zal verdwijnen en geen enkel recht van bestaan heeft. Eerder al had hij gezegd dat IsraŽl is gecreŽerd door het Westen vanwege de Holocaust, en de Joden moeten terugkeren naar waar zij vandaan komen. Als Europa zich zo schuldig voelt, dan moet het zelf maar een stukje land aan ze ter beschikking stellen, in plaats van andermans land weg te geven.


Vanwaar die enorme betrokkenheid bij de Palestijnen, terwijl men hem nooit hoort over de Tsjetsjenen (moslims die door 'ongelovigen' worden vermoord) of de Soedanezen in Darfoer (waar daders en slachtoffers moslims zijn)? Hij lijkt vervuld van haat tegen IsraŽl en de Zionisten, waarin hij een groot gevaar voor de wereldvrede ziet, en die in het Westen al aan de touwtjes zouden trekken door hun sluwe manipulatie van de media, de politiek en natuurlijk het internationale geldwezen. Iran is volgens deze gedachtegang nog een van de weinige landen die vrij zijn van enige Zionistische invloed, en dus de waarheid over zaken als de Holocaust boven tafel kunnen krijgen en de Zionistische leugens ontmaskeren.

Dit is geen extreme visie van een enkele fanaticus, maar een in de Arabische wereld wijd verspreide opvatting: complottheorieŽn tieren er welig, en de Zionisten worden voor zo ongeveer alle denkbare ellende verantwoordelijk gehouden, zoals ziektes (AIDS en vogelgriep), natuurrampen, maar ook het gebrek aan democratie en ontwikkeling in de Arabische wereld. Onlangs zei de hoofdredacteur van Al Jazeera, Ahmed Sheikh, in een interview letterlijk dat IsraŽls stichting de basis voor de problemen van de Arabieren heeft gecreŽerd. Hij had het niet over de bezetting, niet over de muur, niet over checkpoints, hij had het Łberhaupt niet over Palestijnen. Hij had het over scholen in Egypte en ziekenhuizen in JordaniŽ, het gebrek aan democratie, het slechte Arabische leiderschap. Op aandringen van de verbaasde interviewer legde hij uit dat IsraŽl centraal is in de Arabische identiteit omdat het de trots en de eigenwaarde van de Arabieren fundamenteel heeft aangetast:

"Het is omdat we altijd van IsraŽl verliezen. Het knaagt aan de mensen in het Midden-Oosten dat zo'n klein land als IsraŽl, met maar ongeveer 7 miljoen inwoners, de Arabische natie met haar 350 miljoen inwoners kan verslaan. Dat kwetst ons collectieve ego", aldus Sheikh.

Dit gevoel van vernedering is alleszins begrijpelijk. IsraŽl heeft de Arabieren niet alleen militair keer op keer verslagen (al viel dat van de zomer een beetje tegen), het heeft ook de problemen van het Midden-Oosten onder een vergrootglas gelegd, zoals een goede leerling in een klas van middelmatigen diens tekortschieten pijnlijk zichtbaar maakt en alle excuses als dat de stof of de leraar niet deugen onderuit haalt. De frustratie over het gebrek aan ontwikkeling in de Arabische wereld uit zich zo in haat tegen IsraŽl. Daar komt bij dat de Joden in de Arabische wereld, al werden zij er bij tijden heel redelijk behandeld, tweederangs burgers waren, waar met minachting op werd neergekeken. Het is extra vernederend juist door hen te worden voorbijgestreefd.

Bovendien hebben de Arabische staten vanaf het begin geprobeerd, met zowel diplomatieke als militaire middelen, om IsraŽls stichting te voorkomen c.q. ongedaan te maken. De Arabische Liga is mede met dit doel opgericht. De in 1948 ingestelde Arabische boycot van IsraŽl, alsmede van bedrijven die met IsraŽl handelen, is nog steeds grotendeels van kracht. Slechts enkele landen, waaronder Egypte en JordaniŽ, doen mondjesmaat zaken met IsraŽl, vooral vanwege verplichtingen die de vredesverdragen met IsraŽl met zich meebrengen. Ondanks de officiŽle erkenning van IsraŽl door de PLO en een Arabisch vredesplan uit 2002, waarin de Arabische Liga IsraŽl vrede en erkenning zou bieden in ruil voor alle bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem, is deze doelstelling nog steeds van kracht in zowel woord als daad. De erkenning van IsraŽl is in beide gevallen op zijn minst ambivalent: noch de PLO noch enige Arabische staat heeft het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk erkend. Men erkent IsraŽl hoogstens als realiteit, een realiteit die kan veranderen (sterker nog: die men wil veranderen), bijvoorbeeld door middel van de terugkeer van miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen. Vluchtelingen aan wie het staatsburgerschap en andere rechten in Arabische landen wordt onthouden, en bij wie de wens om terug te keren bewust levend wordt gehouden. Zelfs in Egypte en JordaniŽ worden antisemitische programma's op TV uitgezonden, wordt haat tegen IsraŽl en Joden gepredikt in moskeeŽn, wordt Zionisme (de Joods-nationale beweging die IsraŽl heeft voortgebracht, niet fanatieke kolonisten die het Bijbelse IsraŽl willen herstellen) met racisme gelijkgesteld. De Arabische staten vormen een effectief blok in de VN, dat ervoor zorgt dat IsraŽl de meest veroordeelde staat is, IsraŽl als enig land geen volwaardig lid is van een regionaal blok waardoor haar toegang tot verschillende VN-organen is beperkt, en er jaarlijks diverse anti-IsraŽl activiteiten onder VN-vlag worden georganiseerd.

Als de Arabische staten IsraŽl daadwerkelijk erkenning en vrede in het vooruitzicht zouden stellen in ruil voor de bezette gebieden, zou het vredeskamp in IsraŽl enorm aan kracht winnen, en zou de regering, die mede is gekozen vanwege de plannen om een groot deel van de Westelijke Jordaanoever te ontruimen, bereid zijn tot vergaande concessies. Maar daarvoor moeten de Arabische staten en de Palestijnen wel hun trots en een 60 jaar oude doelstelling opzij zetten, en dat is geen gemakkelijke opgave.

Ratna Pelle, Nijmegen


Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Wednesday, 20 December 06, schreef barbara wertwijn

Beste ratna pelle, een paar maanden geleden vond ik per toeval uw artikelen over israel . Alles wat u zegt valt in zeer goede aarde, ik ben u dankbaar, hoe gek dat ook moge klinken. Hartelijk dank nogmaals. Barbara Wertwijn.

op Wednesday, 20 December 06, schreef LN

Die uitspraak van Ahmed Sheikh, hoe eerlijk. Eindelijk.

op Monday, 5 November 07, schreef Marinus I.

Wat dacht u van de volgende tekst in de Quran?
Soera 5 ayaat 60 : Zeg: "Zal ik jullie iets mededelen dat slechter is dan dat, als een vergelding van allah?
Wie door allah vervloekt is en op wie allah woedend is, en van wie hij sommigen tot apen en varkens gemaakt heeft,en die de ThaghŰet dienen: zij zijn degenen die de slechtste plaats hebben en die het verst afdwalen van de Weg!"
(God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.)

De apen, de zwijnen en de duivelsdienaren buigen niet voor de islam.

Komt in wezen op het zelfde neer.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.