IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Echte vrede voor de Golan Hoogvlakte

IMO Blog, 2006

(Klick here for English version of this post.)

"Je hebt niets te verliezen, zei de spin tegen de vlieg", zo schreef iemand als reaktie op het recente Syrische vredesaanbod aan IsraŽl, en met name Assads oproep: "Praat met SyriŽ, en zoals veel IsraŽli's zeggen, 'zelfs als je denkt dat het bluf is, heb je niets te verliezen'."

Natuurlijk heeft IsraŽl wel iets te verliezen, en dat is meer dan alleen een mooi stuk land waar zo'n 20.000 IsraŽli's wonen en veel toeristen komen. Op de Golan hoogvlakte heb je een strategisch overzicht op het laaggelegen Galilea, en controle over enkele zijrivieren die de Jordaan voeden. Indien ze aan SyriŽ wordt teruggegeven, kan de Golan gebruikt worden als een basis van waaruit heel oost Galilea kan worden beschoten. Dit is een nachtmerriescenario voor veel IsraŽli's die zich herinneren hoe voor 1967 vanaf de Golan dorpen en Kibboetzim in de vallei werden beschoten.


Nochtans bepleiten veel IsraŽli's onderhandelingen met SyriŽ. Ook zij noemen daarbij veiligheidsargumenten, aangezien alleen vrede met SyriŽ voor veiligheid aan IsraŽls noordgrens en vrede met Libanon kan zorgen. SyriŽ's minister van buitenlandse zaken beloofde IsraŽl dat laatste in een interview met David Ignatius van de Washington Post. Bovendien kan het negeren van SyriŽ's toenadering tot een nieuwe oorlog leiden, en president Assad heeft gehint op de mogelijkheid dat SyriŽ zal proberen de Golan met geweld te heroveren als diplomatieke pogingen falen. Sommige IsraŽli's wijzen op Golda Meirs weigering in de vroege jaren '70 om op de toenaderingspogingen van de Egyptische president Sadat in te gaan, en de daaropvolgende Yom Kippoer oorlog van 1973, die IsraŽl dwong om op minder gunstige voorwaarden vrede met Egypte te sluiten dan voorheen mogelijk was geweest. Van de andere kant lijkt SyriŽ te denken dat het nu al een sterke onderhandelingspositie heeft, daar het de recente Libanon oorlog als een nederlaag voor IsraŽl beschouwt, en toont het opvallend meer zelfvertrouwen dan voordien. IsraŽl moet in dat opzicht geen tekenen van zwakte tonen, en duidelijk maken dat de enige mogelijkheid voor SyriŽ om de Golan terug te krijgen inderdaad via onderhandelingen is, en door in ruil een echte vrede te bieden.

De vraag is of er een serieuze kans is dat SyriŽ bereid of in staat is om in ruil voor de Golan een volledige vrede te bieden. Inlichtingenofficieren denken van niet:

"Een diplomatieke bron in Jeruzalem zei dat inlichtingenfunctionarissen, inclusief degenen die gesprekken met SyriŽ steunen, het erover eens zijn dat SyriŽ niet zijn banden met Iran, Hezbollah en Palestijnse terreurorganisaties zal verbreken zelfs als IsraŽl de Golan Hoogvlakte terug geeft. Olmert gelooft dat de oorlogsdreiging alleen maar zal toenemen als niet wordt tegemoet gekomen aan IsraŽls eisen."
Echter, "IsraŽlische legerwoordvoerders zeiden in het weekend dat zij vinden dat de Syrische voorstellen nauwkeurig onderzocht moeten worden en niet meteen terzijde moeten worden geschoven."

Het is het waard om de Golan op te geven voor echte vrede. Die zou moeten inhouden dat SyriŽ haar steun aan Hezbollah en Hamas staakt, en veiligheidsgaranties biedt zoals observatieposten en een gedemilitariseerde Golan, alhoewel de precieze grenzen nog onderwerp van onderhandelingen zullen zijn, aangezien een deel van het gebied in 1948 door SyriŽ veroverd was. De onderhandelingen tussen SyriŽ en IsraŽl faalden in 1999 omdat SyriŽ weigerde te accepteren dat IsraŽl een smal strookje land zou houden tussen het meer van Tiberias en de Golan.

Maar afgezien van de grensperikelen, kan men zich afvragen of echte vrede niet iets meer moet inhouden. Het bovenstaande mag dan klinken als buitensporige eisen van IsraŽl, maar ze zijn niet meer dan minimale garanties om in de toekomst niet aangevallen te worden. Hezbollah, Hamas, en ook Syrische functionarissen hebben herhaaldelijk IsraŽls bestaansrecht tegengesproken en hebben het hele land 'bezet Palestina' genoemd. SyriŽ heeft recentelijk haar banden met Iran aangehaald, dat onlangs een conferentie over Holocaust ontkenning organiseerde en haar wens herhaalde om IsraŽl van de kaart te vegen. SyriŽ heeft deze conferentie of bedreigingen op geen enkele wijze veroordeeld. Van een potentiŽle vredespartner, die IsraŽls vertrouwen zou willen winnen, zou verwacht mogen worden dat het zich nadrukkelijk distantieert van zo overduidelijk vijandige en racistische daden.

Naar mijn mening zou een vredesverdrag, naast echte erkenning van het Joodse recht op een eigen staat in IsraŽl, tevens een volledig einde aan de antisemitische en anti-Zionistische opruiing moeten inhouden die dagelijkse kost is in de Syrische (door de staat gecontroleerde) media. Daar IsraŽl niet het bestaansrecht van SyriŽ in twijfel trekt, niet opruit tegen SyriŽrs of hun recht op een staat, en geen organisaties steunt of onderdak biedt die gewelddaden tegen SyriŽ plegen, heeft IsraŽl meer eisen te stellen aan een vredesakkoord dan SyriŽ.

Gebrek aan bereidheid om de Golan op te geven mag geen reden zijn om geen vrede te sluiten met SyriŽ, maar IsraŽl moet het hard spelen om al het bovenstaande binnen te halen in ruil voor de Golan, en het verdient steun van de internationale gemeenschap om dit te bereiken.

De beste benadering is waarschijnlijk een gefaseerde terugtrekking over enkele jaren, afhankelijk van hoeveel vrede SyriŽ in ruil levert. Of, zoals Rabin zei: "De diepte van de terugtrekking zal gelijk zijn aan de diepte van de vrede".


Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.