IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel-Palestina: het is eigenlijk heel simpel

IMO Blog, 2006

"Het conflict is eigenlijk niet zo ingewikkeld, en we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is", zo vertelde iemand mij recentelijk in een discussie. "Ik ken de hoofdlijnen, en daar heb ik genoeg aan". Die hoofdlijnen bestonden eruit dat de Joden IsraŽl hadden gekregen vanwege schuldgevoelens over de Holocaust, en ten koste van de daar wonende Arabieren, en ze daar al lang blij mee moesten zijn. IsraŽl heeft vervolgens in een oorlog de meeste Palestijnen verjaagd, waardoor zij nu nog in vluchtelingenkampen zitten. "Dat is niet zomaar gebeurd", protesteerde ik, waarop ik het antwoord kreeg dat "die Palestijnen daar inderdaad niet zomaar zijn gaan zitten".

"Zij zijn de oorlog begonnen nadat zij het delingsplan van de VN hadden afgewezen", ging ik verder, en wees er op dat de Arabieren vanaf de komst van de eerste Zionisten al geweld gebruikten tegen de Joden in Palestina, lang voor er een IsraŽlisch leger of een bezetting was. Dit zag ik verkeerd, er waren "schermutselingen tussen beide gemeenschappen", maar dat waren details die er verder niet toe deden, het ging immers om de grote lijnen. Overigens vond hij het ook wel begrijpelijk dat de Arabieren zich tegen de Zionistische immigranten verzetten. Ik wees erop dat Palestina geen Arabische staat was, en ook nooit was geweest, en de koloniale overheersers het merendeel van het Midden-Oosten onderling hebben verdeeld of aan deze of gene koning toegewezen. Maar dat waren natuurlijk weer details, net als de honderdduizenden Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen, waarvan hij meende dat de meesten wel vrijwillig zouden zijn vertrokken.


Het argument dat het conflict eigenlijk heel simpel is heb ik vaker gehoord: Als IsraŽl zich maar terugtrekt uit de bezette gebieden, zodat daar een Palestijnse staat kan worden gevestigd, en zich aan het internationaal recht houdt, dan komt alles goed. Dit is zeker niet teveel gevraagd van IsraŽl, want het heeft dan al meer land dan het oorspronkelijk was toegewezen, en zelfs dit was al een grote prijs die de Palestijnen betaalden, voor iets waar zij geen schuld aan hadden. Zo kan men zogenaamd de kool en de geit sparen ('Ik ben helemaal niet tegen IsraŽl, en haar bestaan is sowieso een feit'), en komt alles goed. Alleen die vermaledijde Zionisten liggen dwars, en zij worden hierin gesteund door het machtigste land ter wereld ('als Europa een meer vooraanstaande rol zou gaan spelen zou er wellicht een oplossing kunnen komen, maar met de VS wordt het nooit wat').

Het kan goed zijn om een ingewikkelde zaak tot de kern terug te brengen, omdat je anders door de bomen het bos niet meer kunt zien, maar het kan ook een handige manier zijn om je uit een discussie te redden over een onderwerp waar je eigenlijk niet al teveel van af weet. Wanneer je het conflict voorstelt als ingewikkelder dan bovenstaande 'simpele feiten' suggereren, wordt je soms al weggezet als partijdig en erop uit zijnde om 'IsraŽls misdaden goed te praten'. Anja Meulenbelt is hier een zeer goed voorbeeld van.

Wat mij daarbij opvalt, is dat veel mensen die zich zo ergeren aan 'details' die in IsraŽls voordeel spreken, absoluut geen problemen hebben met de vele details die tegen IsraŽl worden aangevoerd, zoals de eindeloze berichten over de slechte behandeling van Palestijnen bij de checkpoints, de vernieling van olijfbomen, reisbeperkingen, avondklokken, etc. etc. Zelfs in het Acht Uur Journaal komen geregeld Palestijnse boeren in beeld die alleen op bepaalde tijden op hun land kunnen werken vanwege de 'muur', of wier bloemen verleppen door de lange wachttijden bij de checkpoints. Zijn dat nou hoofdlijnen? Iedereen weet toch inmiddels dat de bezetting veel ongemak en ook onrecht met zich meebrengt?

De keuze van wat men details noemt en wat hoofdzaken, en hoe men de vele gebeurtenissen (zowel uit heden als verleden) interpreteert, is een politieke keuze, en juist daarover zou het debat moeten gaan. De vele details over de checkpoints, de 'muur' etc. zijn volgens sommigen terug te voeren op het feit dat de bezetting vreselijk wreed en onrechtvaardig is, en IsraŽl de Palestijnen weg wil pesten. Men kan ze echter ook terugvoeren op de tweede intifada en de vele aanslagen door de Palestijnen. Deze aanslagen kan men op hun beurt terugvoeren op gerechtvaardigd verzet, of op de weigering IsraŽl te erkennen, en de wens het leven in IsraŽl onmogelijk te maken en zo de Joden te verdrijven. Het vele geweld tegen de Joodse gemeenschap in Palestina voor 1948 kan men interpreteren als begrijpelijk verzet tegen een groeiende en machtiger wordende gemeenschap, of als pogroms tegen (onder andere) van elders verdreven vluchtelingen.

Een van de kernpunten die bepalen hoe men bovenstaande feiten interpreteert, is hoe men tegenover het bestaansrecht van IsraŽl staat, ofwel het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking op de plaats van hun historische thuis. Als men dit historisch gezien niet erkent (dat is wat anders dan zeggen dat IsraŽl nu een feit is), dan is alle verzet tegen de Zionisten begrijpelijk en ook gerechtvaardigd, en is de ontwikkeling van een bloeiende Joodse gemeenschap in Palestina al een vorm van agressie. IsraŽl mag in deze visie dankbaar zijn voor het stukje land dat het toch heeft kunnen krijgen, en moet zich verder koest houden. De Palestijnen is al een historisch onrecht aangedaan, dus is onvrede en geweld van hun kant niet meer dan begrijpelijk.

Een milde houding tegenover Palestijns geweld en harde veroordeling van IsraŽlisch geweld komt dus veelal voort uit een soort principiŽle ontkenning van het recht van de Joden op zelfbeschikking. Dezelfde mensen maken zich geen zorgen over IsraŽls veiligheid en voortbestaan en de alomtegenwoordige ontkenning van IsraŽls bestaansrecht in de Arabische wereld. (Dit is begrijpelijk en zij zullen zich bij IsraŽls bestaan neerleggen in ruil voor de bezette gebieden.) Men ontkent bovendien veelal de centrale plaats van Jeruzalem voor de Joodse religie, cultuur en bovenal nationale identiteit, en meent dat dit een stad is waar alle drie de monotheÔstische religies evenzeer mee verbonden zijn, en die dus niet het exclusieve bezit van ťťn van die drie zou mogen zijn. Dat klinkt mooi en onpartijdig, maar vergeten wordt dat voor de Joden aan Jeruzalem ook een duidelijke nationale component verbonden is, die ze tijdens de vele eeuwen van verbanning altijd gekoesterd hebben. Aangezien de nationale component bij de Joden wel vaker wordt vergeten, is dat misschien - helaas - niet zo verbazingwekkend.
De Palestijnen ontwikkelden pas in de vorige eeuw een nationale identiteit, en voelen zich nog steeds nauw verwant aan de volken van de omliggende Arabische staten, met wie ze de taal, religie en een groot deel van hun geschiedenis delen. Het blijft mij verwonderen dat juist degenen die ontkennen dat de Joden een volk zijn, de Palestijnse nationale identiteit - en daarmee hun recht op zelfbeschikking - zonder meer erkennen.

Moet je nou echt zo'n vreselijke Zionist zijn om de Joden niet alleen als religie maar ook als volk te zien, en hun een veilig plekje onder de zon te gunnen? Blijkbaar wel, want velen, waaronder genoemde discussiepartner, verbazen zich erover dat een links georiŽnteerde niet Joodse atheÔst het zo opneemt voor IsraŽl. En daar verbaas ik mij dan soms weer over, of beter gezegd, ik vind dat nogal triest.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.