IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Kritiek op Israel is een hype

IMO Blog, 2006

Ik heb de vraag al eens vaker gesteld en geprobeerd te beantwoorden, maar hij blijft me intrigeren: waarom roept IsraŽlisch geweld zoveel haat en woede op bij mensen, en niet alleen bij moslims of extreem linkse activisten maar bij over het algemeen verstandige en gematigde mensen? Waarom roepen de Holocaust conferentie die recentelijk in Iran werd gehouden, Palestijnen die een overwinning vieren wanneer een zelfmoordaanslag 'geslaagd' is, het gebruik van menselijke schilden door Hamas of Hezbollah 'activisten', de opslag van wapens in scholen of moskeeŽn niet eenzelfde verontwaardiging op? En ook, waarom roept (nog veel extremer) geweld elders in de wereld zoals in Darfur, Sri Lanka, Oeganda of Kongo niet dezelfde verontwaardiging op?

"Wat mij betreft mag Hezbollah nog flink wat raketten afvuren op Haifa", zo schreef iemand tijdens de Libanon oorlog in NRC Handelsblad. De hoofdredacteur had begin dit jaar nog vriendelijk aan een lezer uitgelegd dat men brieven zeer streng moet selecteren: "Wij krijgen per dag zo'n 40 brieven, en moeten dus streng selecteren. Hierbij krijgen originele brieven, die kort en bondig zijn en op een artikel in de krant reageren voorrang", aldus de verklaring. Voornoemde brief reageerde niet op een artikel in de krant, noch blonk hij - helaas- uit in originaliteit. Zouden de 39 andere brieven nog beroerder zijn geweest? Over de meeste onderwerpen bericht NRC genuanceerd en met kennis van zaken, en de briefschrijvers zijn vaak mensen die deskundig zijn op het betreffende onderwerp. Maar voor IsraŽl maakt men graag een uitzondering, zoals mij al vaker is opgevallen.


Critici van IsraŽl beweren vaak dat kritiek op IsraŽl nog steeds gevoelig ligt en een beetje taboe is. "Je krijgt heel wat over je heen als je de waarheid over de IsraŽlische bezetting durft te vertellen", is een veelgehoorde bewering. Wat mij echter keer op keer opvalt, is dat men zoveel verder gaat dan de IsraŽlische regeringspolitiek bekritiseren. "De waarheid over de IsraŽlische bezetting" wordt bovendien breed uitgemeten in de media, zowel in het Acht Uur Journaal als in krantenkolommen, actualiteitenprogramma's, documentaires, films en festivals, dus mensen hebben wat dat betreft niets te klagen. De Koerden, Tibetanen, West-Saharanen en Tsjetsjenen kunnen slechts dromen van de aandacht die er is voor de Palestijnen, zowel in de media als in de internationale gemeenschap. Geen enkel ander volk krijgt zoveel steun voor haar nationale aspiraties, geld van de internationale gemeenschap en begrip voor de moeilijke situatie waarin het ontegenzeggelijk verkeert. Terwijl de IsraŽlische kant al lang en breed in het defensief zit, blijft men deze betichten van onevenredig veel invloed en macht, en blijft men leugens rondstrooien over een almachtige IsraŽlische/Zionistische/Joodse lobby, die de critici van IsraŽl het spreken onmogelijk zou maken.

Critici van IsraŽls politiek krijgen helemaal niks over zich heen, sterker nog, ook mensen die sympathie hebben voor IsraŽl delen deze kritiek vaak. Mensen die foutieve informatie over IsraŽl en het conflict verspreiden, zelfmoordaanslagen goedpraten of zelfs blij zijn "als IsraŽl ook eens getroffen wordt" krijgen met een beetje geluk wel een weerwoord. Hoe onrechtvaardig! Hoe onterecht, dat men dergelijke ideeŽn durft te bekritiseren! Je moet wel zwaar geÔndoctrineerd zijn om te beweren de Joden ook een plekje onder de zon verdienen, en dat Hamas geen vredespartner is zolang het niet bereid is dit te erkennen, en op zijn minst aanslagen en raketaanvallen tegen IsraŽlische burgers te staken.

Maar waarom geloven zoveel mensen dit dan, ook normaal gesproken goed geÔnformeerde en genuanceerde mensen? Wie ben ik om het beter te weten dan zovelen? Ikzelf kom niet graag met het A-woord, hoewel dit in sommige gevallen niet uit te sluiten is. Iets dat 2000 jaar onlosmakelijk verbonden is geweest met de Europese cultuur is immers niet zomaar geheel afwezig, al hebben weinigen de ultieme consequentie ervan gewild.

Maar goed, andere oorzaken dus:

1. We zien de Joden als Europees, en als een onderdeel van onze cultuur. Afrikaanse stammen kunnen elkaar naar hartelust uitmoorden, Arabieren kunnen hel en verdoemenis over alle ongelovigen uitroepen, maar 'onze Joden' horen zich fatsoenlijk te gedragen.

2. IsraŽl is mede door de VN gesticht, kort na de Holocaust, waardoor de impressie wijd verbreid is dat zij dit land hebben gekregen vanwege Europese schuldgevoelens, en daarom voelen wij ons meer dan in andere conflicten verantwoordelijk voor de gevolgen voor de daar levende Arabieren. In het algemeen aangenomen narratief konden die Arabieren daar allemaal ook niks aan doen (hun steun voor de nazi's, hun gewelddadige verzet tegen Joodse immigranten toen dit voor hen een kwestie van leven of dood was, is een goed bewaard geheim ofwel Zionistische propaganda), en moesten zij boeten voor de Holocaust.

3. Veel mensen, zeker in Nederland, hebben IsraŽl gesteund na haar oprichting, en voelden zich sterk betrokken bij het land. Dit ging zover dat men zelfs bloed doneerde tijdens de Zes Daagse Oorlog (in de veronderstelling dat er veel meer IsraŽlische slachtoffers zouden vallen). Deze betrokkenheid was onlosmakelijk verbonden met de Holocaust en sterk emotioneel van karakter. "Eens moest ik machteloos toezien hoe zij werden weggevoerd. Nu ben ik in een positie dat ik wat kan doen", verklaarde minister van defensie Vredeling in oktober 1973, en besloot (zonder vooraf toestemming van het kabinet te zoeken, dit zou immers tot vertraging leiden) om wapens naar IsraŽl te sturen. We zien nu eenzelfde emotionele betrokkenheid bij de Palestijnen, met Marijnissen die het Palestijnse 'verzet' vergelijkt met het verzet tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, en Een Ander Joods Geluid dat op een Westerbork herdenking de IsraŽlische bezettingspolitiek aan de kaak stelt. Sommige vroegere sympathisanten van IsraŽl zijn nu haar felste critici; en mensen als Dries van Agt en Anja Meulenbelt koketteren zelfs enigszins met hun vroegere steun voor IsraŽl.

4. Links Nederland maakt graag gebruik van symbolen van onderdrukking door het imperialistische Westen, zoals Zuid-Afrika in de jaren '80. Bij Tibet, Rwanda en Soedan zijn/waren geen Westerse landen betrokken, dus dat is minder interessant. IsraŽl wordt gezien als een Westers land gesteund door het machtigste (en meest imperialistische) land ter wereld, de VS. Het conflict wordt geÔnterpreteerd als een Noord-Zuid conflict, niet als een conflict van twee nationale bewegingen die tegenover elkaar staan en beide gerechtvaardigde aanspraken maken op het land. De IsraŽlische vredesactivist en schrijver Amos Oz heeft deze valse voorstelling van zaken al in de jaren '80 bekritiseerd, samen met een net zo felle kritiek op IsraŽls nederzettingenpolitiek.

5. Het lijkt misschien een zwaktebod, maar de media zijn ook debet aan de eenzijdige beeldvorming over het conflict. Weinig journalisten nemen de moeite uit te zoeken wat er nou echt in Camp David is voorgesteld, wat er nou echt in het Palestijnse gevangenendocument staat (algemeen voorgesteld als verzoenend en een twee-statenoplossing bepleitend), wat resolutie 242, aangenomen na de Zes Daagse Oorlog, nou echt vraagt van de verschillende partijen in het conflict, en stellen al te gemakkelijk dat vooral IsraŽl zich niet aan het internationaal recht houdt en geen vrede wil. De media halen veelvuldig IsraŽlische wreedheden aan zoals de slachting (door Libanese Christenen, die aan IsraŽl gelieerd waren) van de Palestijnse vluchtelingen in Sabra en Shatilla in 1982, van de inwoners van het Palestijnse dorp Deir Yassin in 1948, en de bloedige beelden van de recente aanval in Beit Hanoun, maar zwijgen over vergelijkbare bloedbaden gepleegd door de Palestijnen. Bijna iedereen weet van de uitzichtloze situatie waarin honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen verkeren, maar bijna niemand weet dat evenzoveel Joden uit de Arabische landen zijn gevlucht, eveneens met achterlating van huis en haard, en vaak niet toegestaan om hun spullen mee te nemen. Geen wonder dat wanneer ik mensen spreek over het conflict zij wel alles weten over clusterbommen door IsraŽl gebruikt in de recente Libanon-oorlog (iets wat ik overigens walgelijk vind en absoluut niet goedkeur), maar niet over het gebruik van scholen en moskeeŽn door Hezbollah om zichzelf en wapens te verbergen; men weet wel van de 19 Palestijnen gedood in Beit Hanoun, maar niet van de meer 70 Qassams die sinds het staakt-het-vuren door de Palestijnen zijn afgevuurd (huisgemaakte raketten worden zij veelal genoemd, dus dat kan niet veel voorstellen, toch?); wanneer Olmert verkondigt de Golan niet aan SyriŽ te willen teruggeven staat dat groot in de krant, maar verklaringen van de Hamas regering dat geheel IsraŽl Palestijns land is en het dus moet verdwijnen, worden niet vermeld of niet serieus genomen.

6. Het is soms een beetje een taboe om dit te zeggen, maar de groei en toenemende invloed van de Arabische gemeenschap in Nederland (en andere Europese landen) speelt ook een rol. Volgens sommigen is zelfs sprake van een soort 'Eurabia' waarin vanaf de jaren '70 innige contacten en strategische allianties tussen de Arabische landen en Europa plaats vinden. Ik heb twijfels over een vooropgezet plan in deze, zoals ik alle complottheorieŽn wantrouw, maar feit is wel dat Arabieren op zijn zachtst gezegd kritisch zijn naar IsraŽl, en vaak zelfs openlijk vijandig vanwege hun solidariteit met de Palestijnen. Dit mag begrijpelijk zijn, maar hierdoor draagt hun toenemende participatie in de politiek en de journalistiek niet bepaald bij aan een evenwichtige beeldvorming. In de jaren '70 was dit een welkom geluid van de andere kant geweest, nu versterken zij de tendens die er toch al is om de Palestijnen als zielige slachtoffers te zien en IsraŽl als de wrede dader.

7. Hoewel journalisten, maar ook 'gewone burgers', veelal prat gaan op de originaliteit van hun ideeŽn, zijn opvattingen en opinies in hoge mate mode gevoelig. Tot een jaar of 10 geleden werd je voor racist uitgemaakt als je stelde dat de criminaliteit onder allochtonen hoger is dan onder autochtonen, en er dus een probleem is waar we wat aan moeten doen. Tegenwoordig moet je oppassen als je meent dat het communisme ook positieve kanten had, en er minder werkloosheid en onzekerheid was in Oost-Europese landen. Een vriend van mij heeft ooit geld gedoneerd voor het Dierenbevrijdingsfront. Dit zijn, ter verduidelijking, mensen die met bivakmutsen op 's nachts nertsen bevrijdden uit hun kooien, niet mensen die medewerkers van proefdierencentra met de dood bedreigden. Ikzelf heb ooit meegedaan aan een vredesactiekamp. Sommige mensen daar (ik was te laf) knipten hekken door van NAVO bases en kalkten anti-oorlogs leuzen op de muren. Oeps, men kan mij zomaar van links-radikaal terrorisme beschuldigen. In die tijd hoefde je daar niet bang voor te zijn. Dit neemt niet weg dat ik over deze zaken anders ben gaan denken, en de NAVO al lang als een noodzakelijk en nuttig bondgenootschap beschouw. In die tijd echter, moest ik niet overal vertellen dat mijn moeder bij de politie werkte. Men heeft mij wel eens voor een 'stille' aangezien, toen ik mij in die kringen wat te kritisch uitliet in een discussie over links radikale bewegingen. Iedere tijd heeft zijn modes, en zijn subculturen, en terwijl je vroeger heel wel links en pro-IsraŽl kon zijn, vindt men dit tegenwoordig bijzonder vreemd. IsraŽl mag niet meer, IsraŽl is fout, is het symbool van Westerse onderdrukking en imperialisme. Het wachten is op de tijd dat het reactionaire en racistische karakter van de Hezbollah, Hamas, Iran, SyriŽ en al die andere vijanden van IsraŽl doordringt in linkse kringen, en het mode wordt te vertellen over de nieuwste berichten over antisemitische toespraken of vrijdagsdiensten of boeken of TV programma's, en de wapensmokkel, de viering van iedere geslaagde aanslag, de ideologie van het slachtofferschap en martelarenschap, de straf voor afvalligen, etc. Daarmee zijn niet al IsraŽls daden opeens zachtzinnig en goedaardig, maar dan weten we wel wie het tegenover zich heeft. Hopelijk verandert de mode snel dit keer.
Binnen de wetenschap wordt zo'n mode of trend wel een paradigma genoemd: een verklaringsmodel of denkraam van waaruit men de werkelijkheid beziet en waar men moeilijk uit kan treden. Pas als zich erg veel feiten ophopen die met het huidige paradigma niet, en met een ander paradigma wel te verklaren zijn, verandert het denkraam of slaat het om (vaak door spectaculaire uitvindingen of inzichten, denk bijv. aan de evolutietheorie). De behoefte vast te houden aan bestaande denkpatronen en verklaringsmodellen is altijd groot, en mensen zijn flexibel in het inpassen van feiten die er ogenschijnlijk mee in strijd zijn.


Tot slot nog iets over IsraŽlische 'hasbara' oftewel propaganda. Terwijl vriend en vijand het er eigenlijk over eens zijn dat deze niet succesvol is (omdat men het onverdedigbare niet kan verdedigen, aldus sommigen; omdat Joden te zeer in zichzelf gekeerd zijn, en men te zeer uit gaat van de idee dat de wereld nou eenmaal niet echt om hun welzijn geeft, en men zich dus met name richt op andere Joden en op de rechtse pro-IsraŽlische christenen in de VS, zeggen anderen), wordt zij zoals gezegd alom aangehaald als bijzonder machtig en succesvol. Beste Anja, Dries, Marcel (van Dam), Harry (de Winter) Harry (van Bommel) en vele anderen, als deze 'hasbara' zo succesvol was, dan stonden jullie niet zo vaak in de krant, dan werd Een Ander Joods Geluid niet te pas en te onpas uitgenodigd in TV programma's, dan waren zogenaamde Midden-Oosten deskundigen die alle schuld bij IsraŽl leggen niet zo veelvuldig te horen. Dan zouden mensen weten van de Palestijnse haat propaganda (in schending van de Roadmap en de Oslo akkoorden), het feit dat dit jaar meer Europees geld naar de Palestijnen vloeit dan vorig jaar (en de Palestijnen dus niet 'collectief gestraft' worden voor hun democratische keuze), er al meer dan 30 ton aan explosieven de Gazastrook is binnengesmokkeld via de grens met Egypte (hoezo IsraŽlische controle over alle grenzen?). Ik durf te wedden dat Harry de Winter vaker op TV was dan naamgenoot Leon, en dat Een Ander Joods Geluid meer opinieartikelen heeft geschreven dan het CIDI.

Ieder land en iedere organisatie en belangengroep, en ieder bedrijf bedrijft propaganda, in het laatste geval marketing geheten. De meeste organisaties hebben een leger aan publieksvoorlichters in huis, en laten zich adviseren door 'communicatiedeskundigen' en adviesbureaus. Bij parlementariŽrs wordt de deur plat gelopen door lobbyisten van allerlei pluimage. Mensen als Gretta Duisenberg, en leden van Een Ander Joods Geluid benaderen politici en organisaties om ze van hun kijk op de zaak te overtuigen, lees, aan te zetten tot activiteiten of maatregelen tegen IsraŽl. Dat is allemaal geheel legitiem in onze democratie. Het is niet minder legitiem wanneer anderen voor tegenovergestelde maatregelen lobbyen.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 4 January 07, schreef d.r

Geachte Ratna Pelle,

Ik ben bezig met mijn profielwerkstuk en al surfend over het net kwam ik op u blog. Ik lees net u eerste bericht, met een zeer interessante vraag: waarom roept IsraŽlisch geweld zoveel haat en woede op bij mensen, en niet alleen bij moslims of extreem linkse activisten maar bij over het algemeen verstandige en gematigde mensen?. Ik vind u commentaar zeer informatief en educatief weliswaar vanuit een perspectief maar dat neem ik u niet kwalijk. Maar mijn verklaring op u vraag is dat mensen die aan de zijlijn staan vrijwel altijd voor het volk kiezen die in de minderheid is, in dit geval dus de Palestijnen. U verwijt dat aan indoctrinatie van de media en andere bobo's. Dat vind ik ongegrond op feit dat journaals en andere mediums ook de zelfmoordaanslagen laten zien die Palestijnen plegen en ook net zo goed vermeldde hoeveel raketten de Palestijnen in IsraŽl schieten. Ik denk dat de ''gewone'' Nederlander gewoon eerder wordt aangegrepen bij het aanzicht van de dode kinderen in de kampen en vechtende, steengooiende tieners naar IsraŽlische soldaten inplaats van een verwoestende bussen, pleinen enz. Men kiest gewoon bijna altijd de verliezende partij. In dit geval de Palestijnen dus. Ik moet daar bij ook eerlijk vermeldde dat ik eerder achter de Palestijnen sta vanwege de onderdrukking want laten we eerlijk zijn, een Palestijn kan nergens meer heen. Wil een Palestijn er een keer op uittrekken staan er eerst 3 roadblocks voor hem of erger nog, hij loopt tegen een muur op. Men is zo geÔsoleerd dat men een zondebok gaat zoeken en er zo langzaam haat opwelt. Dus ik stel gewoon voor om die muur weg te halen en de handel weer op te laten bloeien. Zodat de Palestijn ook meer kan zien van de wereld en dan zijn oordeel kan vellen over de kwestie, misschien dat hij dan CNN een keer kan ontvangen om te zien wat voor schade zij aanrichten in IsraŽlische gebieden inplaats van All Jazera die het liefst onthoofde en uit elkaar gerukten Palestijnen laten zien. Want op deze manier worden ze zeker geÔndoctrineerd.

op Monday, 8 January 07, schreef Ratna

Beste anonymus
Bedankt voor je reactie. Het is zeker waar dat mensen voor de verliezende partij, het slachtoffer, kiezen. Stenengooiende Palestijnen tegenover IsraŽlische tanks, een Palestijns jongetje voor de 8 meter hoge muur, we kennen de beelden allemaal. Maar deze beelden zijn niet zo neutraal als ze lijken. Zelfmoordaanslagen in IsraŽl halen het nieuws wel omdat ze zo spectaculair zijn, maar voor de meer dan 1.000 Kassam raketten die het afgelopen jaar op IsraŽl zijn afgevuurd was weinig aandacht. Ca. 95% van de 'muur' is een hek, toch zien we bijna alleen beelden van de muur. Bovendien staan er ook muren en hekken rond Europa, en heeft Marokko bijvoorbeeld een enorm hek in de bezette West Sahara gebouwd, en er honderdduizenden leden van de eigen bevolking heen gebracht zodat in een eventueel gehouden referendum (is geŽist in een VN resolutie, maar daar houdt Marokko zich niet aan), de Marokkanen de meerderheid zullen vormen. Hier schijnen mensenrechtenactivisten, en vooral moslims, zich echter helemaal geen zorgen over te maken. Waarom niet? Geen ICJ besluit, geen uitgebreide nieuws reportages, woedende demonstranten, beschuldigingen dat Marokko een Apartheidsstaat is en de oproep haar om die reden te boycotten. Waarom niet? Marokko is toch een belangrijk land voor Nederland, en er wonen hier honderdduizenden Marokkanen. Waarom mag Marokko het internationale recht zomaar aan haar laars lappen?
Hiermee wil ik geenszins zeggen dat ik de barriŤre die IsraŽl bouwt goed vindt, maar er is wel degelijk sprake van selectieve verontwaardiging. Hoewel het nieuws er altijd wel even bij vermeldt dat IsraŽl meent de muur te moeten bouwen om terroristen buiten de deur te houden, is er geen aandacht voor de vele beraamde aanslagen die IsraŽl door de muur, de checkpoints, de arrestaties en andere voor de Palestijnen nare maatregelen, wekelijks weet te voorkomen. Als IsraŽl met dit alles zou stoppen zoals jij suggereert, zou dat leiden tot meer aanslagen in IsraŽl, behalve natuurlijk wanneer aan de Palestijnen ook eisen worden gesteld, maar daar heb jij het niet over. Hamas heeft maar al te duidelijk laten weten geen vrede met IsraŽl te willen en Abbas heeft tot nu toe weinig ondernomen om de raketaanvallen en wapensmokkel tegen te gaan. Als de Palestijnen zich niet aan een staakt het vuren kunnen houden in de Gazastrook, waarom zouden zij dit dan wel op grotere schaal kunnen op de Westelijke Jordaanoever?
De muur en de checkpoints zijn een gevolg van de aanslagen, en de bezetting is een gevolg van de Arabische weigering IsraŽl te erkennen, en het streven van de Arabische landen om IsraŽl van de kaart te vegen. IsraŽl had hier geen nederzettingen mogen bouwen, die immers geen bijdrage leveren aan IsraŽls veiligheid en een twee-staten oplossing letterlijk in de weg staan. Zij zijn echter geen oorzaak, maar een onderdeel van het conflict, een conflict dat alleen opgelost kan worden als IsraŽl als Joodse staat wordt erkend door de Arabische wereld. Hiertoe was men vůůr 1967 niet bereid, en erna ook niet, en in de Arabische (veelal staats gecontroleerde) media en vrijdagdiensten wordt alom tot de vernietiging van IsraŽl opgeroepen, wordt zij met een kankergezwel vergeleken en voor letterlijk alle problemen in de Arabische wereld, van radicalisme tot repressie van minderheden tot AIDS en de vogelgriep, verantwoordelijk gehouden. Wat de nazi's zeiden over de Joden, zegt de Arabische pers over de Zionisten.
De Palestijnen mogen zwak lijken tegenover IsraŽls machtige leger, de terroristische groeperingen worden actief gesteund door Iran en SyriŽ, die hun van geld en wapens voorzien. Bovendien worden aan IsraŽl veel hogere eisen gesteld: het kan lang niet zijn werkelijke capaciteit gebruiken, want dan zouden teveel doden aan Palestijnse kant vallen, wat zowel op felle interne kritiek zou stuiten als van de VS. De Palestijnen (en Hezbollah van de zomer) maken clever gebruik van hun slachtofferstatus: burgers (vrouwen) werden door Hamas onlangs opgeroepen om hun 'strijders' te beschermen tegen de Zionistische vijand, en toen zij hier alom gehoor aan gaven, zag IsraŽl van de aanval af. Hamas of Hezbollah zouden uiteraard nooit afzien van een aanval op IsraŽl omdat teveel burgers zouden omkomen; dit is integendeel precies hun doel. Zowel Hezbollah als Hamas verbergen hun wapens en strijders vaak in huizen en soms zelfs scholen of moskeen, maar schreeuwen 'massamoord op onze onschuldige burgers!' als IsraŽl toch aanvalt. Hiermee wil ik niet alles wat het IsraŽlische leger doet goedpraten, maar wel een beetje relativeren dat zij de daders zijn en de Palestijnen de zielige slachtoffers.
Succes met je profielwerkstuk!

Ratna

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.