IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Vredesplannen voor 2007

IMO Blog, 2007

Een jaarwisseling leidt altijd tot reflecties op het afgelopen jaar en soms ook voorspellingen over wat het komende jaar zal brengen. Ik loop ook al een paar weken te peinzen over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, hun betekenis voor IsraŽl en de Palestijnen, de Arabische wereld in zijn geheel, en natuurlijk de vooruitzichten voor vrede. Dat laatste is niet veel dichterbij gekomen. In plaats van het beschrijven van mooie vergezichten van een vreedzame regio, waar allen in welvaart en veiligheid en vrijheid kunnen leven (Als alle energie en geld die nu wordt besteed aan het bestrijden van elkaar hierin gestoken zou worden, moet dat toch lukken), heb ik mij vooral toegelegd op het analyseren van gebeurtenissen en uitspraken, en vooral de media berichtgeving over het conflict kritisch onder de loep genomen.


Vaak nam ik het op voor IsraŽl, waar ik meende dat zij onterecht de schuld voor het hťle conflict, en voor alle problemen van de Palestijnen, in de schoenen geschoven kreeg - wat helaas maar al te vaak gebeurde. Vaak verschafte ik feiten die in IsraŽls voordeel pleiten, omdat deze in de media nauwelijks aandacht kregen, terwijl haar fouten breed werden uitgemeten. Mijn stukjes waren dan ook vaak ingegeven door woede, of op zijn minst irritatie, over de media berichtgeving en de onzin die allerlei mensen ongestraft kunnen uiten in kranten, op de radio en TV, en die te weinig door anderen ter discussie werden gesteld. Ik heb hopelijk overtuigend aangetoond dat alleen eisen aan IsraŽl stellen niet tot vrede zal leiden, of het moet (maar dat zal pas na een zeer bloedige oorlog kunnen gebeuren) een vrede zonder IsraŽl zijn.

Hoe er dan wel vrede moet komen is een andere vraag. Alleen eisen stellen aan de Palestijnen is evenmin een oplossing. Zolang hun situatie niet verbetert, zullen zij de wapens niet neerleggen. Op de valreep van het nieuwe jaar is hier achter de schermen over onderhandeld, nota bene tussen leden van Europese organisaties en de Hamas, en ook IsraŽl is recentelijk met enkele ideeŽn gekomen.
Kern van beide plannen is om de eerste fase van de Roadmap over te slaan, waarin van de Palestijnen wordt geŽist het terrorisme op te geven en deze groeperingen te ontmantelen, en van IsraŽl om alle illegale buitenposten te ontmantelen en zijn leger terug te trekken uit alle Palestijnse stedelijk gebied, de gebieden die onder de Oslo akkoorden aan de Palestijnse Autoriteit waren overgedragen. Volgens het Europese/Hamas plan, dat overigens nog door geen enkele organisatie, ook niet de Hamas, officieel is geaccepteerd, zou IsraŽl zich terugtrekken naar een overeen te komen grens op de Westelijke Jordaanoever, alle bouw in nederzettingen, maar ook aan wegen etc. in de bezette gebieden staken, en zou er een staakt-het-vuren komen van vijf jaar. Alle Palestijnse gevangenen zouden worden vrijgelaten, en alle checkpoints en roadblocks opgeheven. Ook tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever zal vrij verkeer mogelijk zijn. Een internationale troepenmacht zal toezien op naleving van deze afspraken. Na vijf jaar worden de definitieve grenzen vastgesteld en alle heikele kwesties zoals Jeruzalem en de vluchtelingen geregeld.

Het eveneens onofficiŽle plan van enkele IsraŽlische leiders, zoals in een lang interview vaag omschreven door minister van buitenlandse zaken Tzipi Livni, houdt eveneens een IsraŽlische terugtrekking van het leger in, met het afscheidingshek als tijdelijke grens, en nationale symbolen voor de Palestijnen. Vervolgens zouden er verkiezingen komen in de Palestijnse gebieden, en pas daarna zou fase ťťn van de Roadmap worden uitgevoerd, namelijk het ontmantelen van de Palestijnse terroristische organisaties en de evacuatie van buitenposten, tegelijk met onderhandelingen over de definitieve situatie.

Het ontbreekt momenteel dus niet aan plannen, mogelijk wel aan de bereidheid ze uit te voeren, en ze in goed vertrouwen uit te voeren, met het doel van een vreedzame twee-statenoplossing. Een moeilijkheid is, hoe genoeg garanties in te bouwen dat de andere partij zich aan zijn deel van de deal houdt, en de concessies die jij moet maken niet zal misbruiken om zichzelf te versterken, en er zo gunstiger voor te staan wanneer de onderhandelingen over de definitieve grenzen en situatie worden gevoerd. Dit is een van de hoofdzaken die bij het Oslo vredesproces misging. Tijdens de lange interim status kon IsraŽl moeiteloos doorgaan met het bouwen van nederzettingen en de Palestijnen met het opbouwen van een terroristische infrastructuur. Vooral dat laatste ging vanwege IsraŽls terugtrekkingen een stuk makkelijker dan voor Oslo. De situatie was dus aan beide kanten aanmerkelijk verslechterd toen aan de finale onderhandelingen werd begonnen, en het wantrouwen navenant gestegen. Barak en Clinton, die beiden voor verkiezingen stonden, stelden een nu-of-nooit oplossing voor, een eenmalig vergaand voorstel, waarop de Palestijnen snel moesten reageren. Het spreekt in Baraks voordeel dat hij een dergelijk vergaand voorstel deed, dat neerkwam op een Palestijnse staat in 97% van de Westoever en een deling van Jeruzalem, terwijl de tweede intifada al in volle gang was. Arafat wees het voorstel echter af, en het was ook de vraag of de IsraŽlische bevolking het zou hebben goedgekeurd (zeker gezien het Palestijnse geweld), aan wie het in een referendum zou zijn voorgelegd als de Palestijnen het hadden geaccepteerd. De pijnlijke concessies die beide kanten moeten doen voor een compromis dat ook aan de legitieme wensen en aspiraties van de ander tegemoet komt, zijn onmogelijk zonder dat de bevolking op deze concessies wordt voorbereid, en zonder dat er een minimum aan vertrouwen is dat de ander deze concessies niet zal misbruiken en de boel - soms letterlijk - zal opblazen.

Vredesplannen moeten dus aan twee met elkaar in conflict zijnde eisen voldoen: zij moeten een snelle oplossing bieden, die beide partijen, maar vooral de Palestijnen, het vertrouwen geeft dat er veel te winnen valt, zoveel dat het het waard is de strijd tegen de gewapende facties te voeren en deze strijd ook door een meerderheid wordt gesteund. Men moet ervan overtuigd zijn dat met onderhandelingen meer bereikt kan worden dan met geweld. Aan IsraŽlische kant moet er tegelijkertijd voldoende veiligheid zijn ingebouwd. Voordat men zich op grote schaal terugtrekt, moet duidelijk zijn dat de gewapende groeperingen hier niet hun voordeel mee doen om zich op een nieuwe ronde voor te bereiden. IsraŽl moet dus eigenlijk van tevoren al de garantie hebben dat de gematigden het zullen winnen dit keer.

Bovendien kan een vredesakkoord pas slagen als een meerderheid aan beide kanten voor een twee-statenoplossing is (of dit tijdens het proces wordt) en dus het zelfbeschikkingsrecht van de ander erkent. Voor de Palestijnen betekent dit het opgeven van het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen, voor IsraŽl het ontruimen van de meeste nederzettingen. Hoewel een meerderheid van de IsraŽli's volgens peilingen bereid is grote delen van de Westelijke Jordaanoever op te geven, is een meerderheid tegen het opgeven van Oost-Jeruzalem en de grote nederzettingenblokken eromheen. Mogelijk dat delen hiervan in een landruil kunnen worden uitgewisseld, zoals ook voornoemde voorstellen van Clinton/Barak inhielden. De Palestijnen zijn in overgrote meerderheid voor een recht op terugkeer van de vluchtelingen naar IsraŽl.
Naast deze obstakels heeft Hamas ook keer op keer verkondigd IsraŽl op ideologische gronden nooit te zullen erkennen, beweringen van het tegendeel ten spijt (Zie bijv.: Hamas is not recognizing Israel and there is no Santa Claus).

vervolg: Concessies voor 2007


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.