IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Jimmy Carter over Israel

IMO Blog, 2007

Jimmy Carter, voormalig president van de VS, heeft zich - net als hier oud-premier Dries van Agt - op zijn oude dag in het debat over het Midden-Oosten conflict gemengd, en schuwt - net als Van Agt - daarbij de controverse niet. En - net als van Agt - meent hij dat de machtige Zionistische lobby hem de mond probeert te snoeren, iets waarover hij zich inmiddels in tientallen TV programma's en kranten in de VS heeft beklaagd. Zo zij dat al wilden, zijn ze dus blijkbaar niet erg succesvol, wat vragen oproept over hun zogenaamde absolute macht. Maar het scoort wel om jezelf te presenteren als een dissident, die wordt verguisd en bespot maar toch fier zijn standpunten verkondigt, en zo de underdog te spelen. IsraŽls macht rijkt tot ver buiten de bezette gebieden. Als een terzijde zou ik willen opmerken dat Lebbes en Jansen zich er in hun oudejaarsconference over beklaagden dat mensen als Van Agt zich pas durven uitspreken over controversiŽle zaken nadat zij alle politieke macht hebben verloren. Ik zou haast willen zeggen: gelukkig, maar mij valt vooral op dat deze mensen (en vele andere mindere goden) zo'n scherp standpunt innemen op een moment dat dit standpunt snel aan populariteit wint, vooral in Europa maar in toenemende mate ook in de VS.


Het had van echte moed (niet van beoordelingsvermogen, maar dat terzijde) getuigd om in de jaren '70 een lans voor de Arabieren te breken en IsraŽl in het beklaagdenbankje te zetten. Inmiddels zou ik het 'radikale chic' willen noemen, modieus dwars. Helaas worden noties als dat IsraŽl een Apartheidsstaat is, de Joodse lobby almachtig is, de buitenlandse politiek van de VS teveel door de belangen van IsraŽl wordt beÔnvloed, en de bezetting de enige oorzaak van het conflict, is waarop Palestijns geweld slechts een wanhoopsreactie is, hiermee ook weer wat populairder.

Carter heeft overigens een kwaliteit van Palestijnse leiders overgenomen: het spreken met twee monden. In een interview met Al Jazeera noemde hij Qassamraketten op Israelische steden legitiem verzet, terwijl hij zich bij de Amerikaanse Joden had verontschuldigd voor een passage in zijn boek waarin hij Palestijns geweld tegen IsraŽlische burgers rechtvaardigde. In NRC vorige week toonde hij zich eveneens van zijn gematigde kant, en paste de feiten maar wat aan waar de realiteit weerbarstiger is dan zijn simpele visie op het conflict. Ik heb er de volgende brief over geschreven:


Carter over IsraŽl

In het artikel: "Ik ben helemaal niet tegen IsraŽl, ik ben voor vrede" (NRC, 23 januari), pleit Jimmy Carter voor een twee-statenoplossing en volledige erkenning van IsraŽl door de Arabische staten in ruil voor een Palestijnse staat in pre-1967 grenzen, met uitruil van de grote nederzettingenblokken. Het zou allemaal mogelijk zijn als IsraŽl zich maar zou terugtrekken uit de bezette gebieden. Zowel een meerderheid in IsraŽl als in de Palestijnse gebieden zou hier achter staan, en zelfs de Palestijnse premier Haniyeh zou bereid zijn tot vrede wanneer de Palestijnen zich hier in meerderheid voor uitspreken.

Dat klinkt mooi, maar wordt niet ondersteund door de feiten: uit een recent onderzoek (dec. 2006) blijkt dat ongeveer de helft van beide volken een dergelijk plan steunt, waarbij Jeruzalem de gedeelde hoofdstad zou worden en de Palestijnse vluchtelingen compensatie krijgen, maar slechts beperkt naar IsraŽl zullen kunnen terugkeren. In de peiling werd ook de steun voor de verschillende onderdelen van dit plan onderzocht, en met name voor Jeruzalem als gedeelde hoofdstad en de regeling van het vluchtelingenprobleem is er aan beide kanten slechts een minderheid (ca. 40%) te vinden. Nog lager is de steun van de Palestijnen voor een gedemilitariseerde Palestijnse staat met een sterke politiemacht en internationale controle bij de grenzen. Al deze zaken zijn onderdeel van de 'Clinton Parameters' uit 2000 en het onofficiŽle Geneefse Akkoord uit 2004, beide plannen die verder gaan en concreter zijn dan de Roadmap waarnaar Carter verwijst.

Ook Carters bewering dat Haniyeh tot vrede met IsraŽl bereid zou zijn is onjuist. Hamas heeft recentelijk zijn aanbod herhaald om een langdurig bestand met IsraŽl te sluiten, in ruil voor volledige IsraŽlische terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Dat is geen aanbod tot vrede, zeker in het licht van de grote aantallen wapens die sinds IsraŽls terugtrekking uit de Gazastrook via de grens met Egypte de Gazastrook in worden gesmokkeld. Hamas heeft onlangs beweringen dat het bereid zou zijn IsraŽl indirect te erkennen tegengesproken.

Zelfs de als gematigd bekend staande president Abbas liet zich een paar weken geleden zeer strijdlustig uit en noemde alle Palestijnse strijders, inclusief plegers van zelfmoordaanslagen 'martelaren', en zei geen centimeter van de heilige stad Jeruzalem te zullen opgeven. IsraŽls weigering de bezette gebieden op te geven is dus niet het enige obstakel voor vrede en een twee-statenoplossing. De VS en Europa zullen dan ook beide partijen onder druk moeten zetten, en er vooral op moeten toezien dat beide zich aan gemaakte afspraken houden.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Tuesday, 27 February 07, schreef J Broekemans

Helaas is elke Israelische intellectueel, die zich tegen Israel keert voor de anti israel beweging een zegen uit de hemel. Ze krijgen zondermeer een enorme status, immers hun geloofwaardigheid moet boven alle twijfel worden verheven.
Ilan Pappe is een overtuigde antizionist, en schurkt vooral tegen links aan.
Volgens Pappe, zou op 10 maart 1948 elf joodse leiders samen hebben besloten, om alle Arabieren uit de Joodse staat te verdrijven, in de komende oorlog.
Volgens Benny Morris, een mede onderzoeker is dit historisch niet echt te bewijzen.
Natuurlijk is men bang, dat dit vermeende historische feit maximaal zal worden uitgebuit door de Israel haters.
Persoonlijk zou ik de zaak positief benaderen, en als bewijs van vooruitziende blik op de toekomst door de Joodse leiders beschouwen.
Immers de geschiedenis bewijst het gelijk van de leiders van toen, die vreesden voor een gevaarlijke vijfde colonne van Arabieren, die de joodse staat van binnenuit zouden trachten te vernietigen.

op Saturday, 6 December 08, schreef Vanja

Jimmy Carter heeft zijn best gedaan orde te scheppen in het eeuwige geschil tussen Palestina en Israel. In plaats van eeuwige Zionisten te blijven is het misschien handig om je te concentreren op VREDE. Op deze manier komt er nooit iets goeds van.

Natuurlijk komt het kwaad van beide kanten, zeker mee eens, maar kap met het gezeik en zoek toenadering, BEIDE KANTEN

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.