IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Moeders van martelaren en soldaten

IMO Blog, 2007

In een artikel in een Arabische krant in Groot-BrittanniŽ, schrijft de columnist Hassan Haydar:

"According to a Reuters news report from Monday, a little Lebanese girl who appeared on a... children's show on Al-Manar Ė Hezbollah's TV channel Ė said that she had often prayed for her father to be martyred in battle with Israel, and that she was very proud that he was killed in the war last July, and that she was 'very happy for him,' because she felt that God had heard her prayers.

"The mother of the Palestinian suicide bomber who blew himself up in Eilat three days ago also told Agence France-Presse that she was happy her son was martyred. She revealed that she had said goodbye [to him] before he left for his mission and had wished him success, and that she was happy that 'God had heard her prayers.'

Hij spreekt van een 'cultuur van de dood', een staat van collectieve onthechting, die het mogelijk maakt dat kinderen het verlies van hun ouders kunnen vieren of omgekeerd.
Het is een van die zelfkritische geluiden uit de Arabische wereld waarvan wij vaak vinden dat er veel te weinig zijn. Terecht merkt Haydar op dat dezelfde groepen die dit martelarenschap onder de Arabieren steunen, tegelijkertijd vol lof zijn over IsraŽlische en Amerikaanse protesten tegen de acties van hun soldaten, zoals de moeders van soldaten die hun zonen niet willen laten sneuvelen.


De tegenstelling is inderdaad groot: de familie van de ontvoerde IsraŽlische soldaten doet er alles aan om ze terug te krijgen, en oefent zware druk uit op de IsraŽlische regering om grote aantallen Palestijnse gevangenen tegen hen uit te ruilen. De regering heeft in onderhandelingen met de Hamas overigens al door laten schemeren hiertoe bereid te zijn en rond de 1000 gevangenen vrij te willen laten, en de kans is reŽel dat er achter de schermen ook met Hezbollah wordt onderhandeld, waarschijnlijk via Duitse bemiddelaars die ook bij de vorige gevangenenuitruil betrokken waren.

Er is een principe in IsraŽl om niemand op het slagveld achter te laten, en alles te doen om mensen in vijandige handen terug te krijgen. Die traditie voert eeuwen terug. In de Middeleeuwen al werden gegijzelde Joden vrijgekocht met geld dat onder de Joodse gemeenschap werd ingezameld. Dit botst met een ander belangrijk principe, namelijk om niet met terroristen te onderhandelen, en doorgaans sneuvelt dat laatste principe. In verschillende deals met zowel Hamas als Hezbollah zijn grote aantallen gevangenen vrijgelaten, soms slechts voor de lichamen van reeds gedode soldaten.

Naast het nobele principe om iedere soldaat terug thuis te brengen, speelt druk van de familie een grote rol. In een democratie is het veel moeilijker daar weerstand aan te bieden dan in totalitaire regimes, en dat is een achilleshiel die de Palestijnen en de Hezbollah maar al te goed kennen. De grote angst om levens te verliezen kan averechts werken en tot nog meer verlies leiden: als men toegeeft aan Hamas om ook (grote aantallen) gevangenen vrij te laten die zware aanslagen hebben gepleegd of bommenexperts zijn, kan dit de slagkracht van Hamas en de kans op toekomstige aanslagen vergroten. Het is al eerder voorgekomen dat vrijgelaten gevangenen nadien een aanslag pleegden. Tijdens de Libanon oorlog heeft men uit angst dat soldaten konden sneuvelen strategische plaatsen snel weer verlaten en met te weinig soldaten aan het front gevochten. Daardoor sneuvelden er uiteindelijk juist meer.

De ideologie van martelarenschap, en de verheerlijking van de dood in dienst van het vaderland, is ronduit walgelijk, en druist in tegen de basiswil tot leven.
Het angstvallig vermijden van slachtoffers aan eigen kant, en een enkel leven willen redden ten koste van alles, komt overeen met onze overlevingsdrang maar kan strategisch fataal uitpakken. In oorlog moet men bereid zijn tot het brengen van het hoogste offer, zonder dit tot een soort ideologie of doel op zich te verheffen.

Hoeveel sympathieker de roep om desnoods duizenden gevangenen vrij te laten voor je eigen zoon ook is (en het zou, in 'the best of all worlds', ook een opening naar vrede kunnen bieden), in de huidige situatie versterkt het Hamas en Hezbollah en beloont de ontvoering die men ermee beŽindigt. Zij krijgen zo immers voor elkaar wat Abbas niet is gelukt in onderhandelingen.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.