IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel-Palestina: wat er meestal niet wordt bij verteld

IMO Blog, 2007

Soms gebeurt het dat je iets leest of hoort wat je versteld doet staan, waar je de schoenen van uitvallen, maar waar anderen en de media in het geheel niet van wakker liggen. Misschien wisten zij het al, en zijn ze het als normaal gaan zien, of misschien komt het ze niet zo goed uit, en vinden het niet meer dan een lastig detail, en misschien ben ik ook wel wat naief soms.
Ik had dit gevoel nog niet zo gek lang geleden toen ik een vertaling las van een Egyptisch televisieprogramma (op de staatstelevisie) waarin over de Holocaust en IsraŽl werd gediscussiŽerd door verschillende 'deskundigen'. Ik had moeite mijn eten binnen te houden, en nog meer moeite te bedenken dat dit het eerste Arabische land was waarmee IsraŽl vrede sloot, een vrede die nog altijd als een grote doorbraak wordt gezien. Dergelijke programma's, soaps gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Zion, antisemitische cartoons, boeken waarin de zogenaamde 'blood libel' (Joden bakken paasbrood met bloed van Christenen, of Moslims), beschuldigingen van een Palestijnse holocaust, etc. bleken gemeengoed in de Arabische wereld, maar in de discussies in Nederland over het conflict en de 'Palestijnse kwestie' speelde het geen rol. Het zal ongetwijfeld wel eens in een achtergrond artikel zijn genoemd, maar ik herinner me vooral beelden van het wederzijdse geweld en religieuze kolonisten. Later kwamen daar de muur en de checkpoints bij.


Ik had dit gevoel ook toen ik voor de eerste keer las over hoe de Britten de grenzen van Palestina eind jaren '30 onder Arabische druk geheel afsloten voor Joodse immigratie, op het moment dat miljoenen Joden wanhopig probeerden om Europa te ontvluchten. Men hield de grenzen gesloten tijdens de oorlog, en illegale immigranten werden terug een zekere dood in gestuurd en later ook naar Cyprus gestuurd. Zelfs toen de omvang van de moord op de Joden voor iedereen bekend was, werd dit niet veranderd, en zowel voor, tijdens als na de oorlog stelde een deel van de Arabische wereld en de belangrijkste Palestijnse leider zich achter de nazi's op. Toch zag je op TV, wanneer het ontstaan van IsraŽl aan bod kwam, vooral Palestijnse vluchtelingen in miserabele vluchtelingenkampen en hopen IsraŽlische (en Arabische) soldaten en tanks. De conclusie, al dan niet letterlijk uitgesproken, was: de Joden zijn na de oorlog van slachtoffers in daders veranderd, en de ene groep vluchtelingen heeft de andere vervangen.

Groot-moefti Al Husseini, het Arabische antisemitisme, de nazi-sympathieŽn, de extreme haatpropaganda (allemaal verschijnselen die dateren van ver voor de bezetting, de nederzettingen en de muur), waren geen verzinselen van de Zionisten, geen propaganda van de Joodse lobby, en toch las of hoorde je er zelden over, zeker niet in de linkse kringen waarin ik verkeerde. Ze hebben mijn visie op het IsraŽlisch-Palestijns conflict diepgaand beinvloed.

Later kwam daar IsraŽls positie in de VN nog bij. Verbluft was ik dat IsraŽl, dat het machtigste land ter wereld als innige bondgenoot heeft, als enig land geen volwaardig lid is van de VN, niet aan alle besprekingen kan deelnemen en niet in alle lichamen kan participeren. Het is het enige land waartegen aan de VN geliŽerde instituties een georganiseerde campagne voeren, het land waartegen jaarlijks de meeste resoluties worden aangenomen, de meeste speciale zittingen worden gewijd, en het vaakst wordt veroordeeld door de VN mensenrechten commissie/raad. En niemand die je daarover hoort, behalve sommige rechtse Zionisten.

En nu is daar weer wat bijgekomen: terwijl de Palestijnen en andere Arabieren IsraŽl ervan beschuldigen de Al Aqsa Moskee te willen vernietigen, blijkt dat de Waqf, het islamitische bestuur over de Tempelberg, een paar jaar geleden uitgebreide werkzaamheden heeft verrricht waarbij Joodse overblijfselen van de Tempel en artefacten bewust werden vernietigd. Stond ik er al versteld van dat JordaniŽ tussen 1948 en 1967 bijna alle synagogen had vernield, nu bleek zelfs onder IsraŽlische controle de vernietiging van Joodse relikwieŽn plaats te hebben gevonden. Het machtige IsraŽl had na de Zesdaagse Oorlog besloten om aan gevoeligheden in zowel de Christelijke als Islamitische wereld wat betreft Joods bestuur over hun heilige plaatsen in Jeruzalem tegenmoet te komen, door de autoriteit daarover aan vertegenwoordigers van deze religies over te laten. Op de Tempelberg werd de status quo van voor de oorlog in grote lijnen gehandhaafd. Tijdens het vredesproces kreeg de nieuw opgerichte Palestijnse Autoriteit een beslissende stem in het bestuur over de Tempelberg en dat leidde tot genoemde grootschalige vernielingen.

Terwijl onder IsraŽlisch bestuur voor het eerst alle religies toegang hebben tot hun heilige plaatsen en deze zelfs besturen, is Jeruzalem het lichtst ontvlambare punt van het conflict, en wordt IsraŽl ervan beschuldigd te weinig rekening te houden met deze gevoeligheden. Het probleem, ook voor de internationale gemeenschap, lijkt vooral het feit dat Joden de controle over Jeruzalem hebben, niet hoe de zaken praktisch geregeld zijn en wat er daadwerkelijk gebeurt.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 19 February 07, schreef barbara wertwijn-keilson

beste ratna pelle. iedere dag raadpleeg ik uw mededelingen. ook deze laatste emotioneert mij diep. als niet politica kan ik niets anders doen dan u steeds weer bedanken voor de informatie die u via het imo-blog verstrekt. mijn waardering is bijzonder groot.

op Tuesday, 27 February 07, schreef Edward

Toevallig kwm ik hier terecht toen ik "Halsema" met "Jahjah" googlede om te onderzoeken hoe de linkse partijen tegenover zulke lieden staan. Ik vind het bijzonder jammer dat in de linkse partijen rechtvaardige inkomstenverdeling (waar ik iha een voorstander van ben) altijd samen moet gaan met sympathie voor extremisten en afkeer van IsraŽl. Altijd is IsraŽl de pineut, nooit hoor je iets over de bezetting sinds 1975 door Marokko van het land van het Sahrawi-volk in de voormalige kolonie Spaanse-Sahara om maar even een voorbeeld te noemen. Ook daar is een muur gebouwd maar daar hoor je bij de SP en GroenLinks nooit iets over. Bijzonder jammer.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.