IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Joris Luyendijk over de Taliban in "De Leugen Regeert"

IMO Blog, 2007

In De Leugen Regeert van afgelopen vrijdag beklaagde Joris Luyendijk zich over de in zijn ogen gekleurde berichtgeving over Afghanistan in de Nederlandse media. De visie van Defensie krijgt teveel aandacht, er wordt een te positief beeld geschetst, en bovenal, we krijgen nooit het gezichtspunt van de Taliban te zien. "Als Piet en Henk vechten, dan wil je toch ook het verhaal van beiden horen om je een mening te kunnen vormen", zo lichtte hij toe. Hij stoorde zich dan ook zeer aan termen als "de tegenstander" en "vijandelijke strijders" in de media.


Conny Mus, verslaggever voor RTL, legde uit dat praten met de Taliban helaas te gevaarlijk is, en men meestal onder bescherming van de Nederlandse troepen verkeert ('embedded') maar desondanks stond hij toch garant voor een objectieve verslaggeving, en deed men wat men kon. Hij wees erop dat ook onafhankelijke journalisten zoals Arnold Karskens onder bescherming van de Afghaanse autoriteiten opereren, die weer door onder andere Nederland worden bijgestaan, en je nou eenmaal niet zonder bescherming kunt opereren.

Dit klinkt redelijk, toch is Karskens duidelijk kritischer van toon dan het NOS Journaal of RTL Nieuws. Bovendien heb ik pas nog een uitgebreid interview op tv gezien met een lokale leider van de Taliban, waarin deze uitlegde niks tegen westerlingen te hebben, zolang zij zich aan hun normen en waarden houden en zich aanpassen, en zich niet mengen in Afghaanse zaken. Dit nieuws was blijkbaar nog niet tot de genodigden doorgedrongen, wat toch op zijn zachtst gezegd vreemd is.

Verschillende westerse journalisten zijn er in geslaagd met Osama Bin Laden en andere Al Qaida kopstukken te praten. Al Jazeera heeft al zijn video's uitgezonden, die vervolgens wereldwijd werden vertoond. In de Arabische pers staan geregeld interviews met radikale Arabische leiders van bijvoorbeeld Hamas en Hezbollah. Het is dus niet zo dat wij ons geen enkel idee kunnen vormen van de ideeŽn en motivaties van radikale islamisten of dat zij dood worden gezwegen. Zouden meer interviews hier iets aan toevoegen? Zouden zij ons meer inzicht verschaffen? Wellicht, en het is zeker een taak van de journalistiek om ook de andere kant te laten zien. Anderzijds geef je zo ook wel veel ruimte aan extremisten en hun ideologie. Vanuit die filosofie is Mein Kampf zelfs verboden in Nederland, en zul je niet snel propagandafilms of oude toespraken van de nazi's horen, hoewel dat natuurlijk best interessant zou zijn.

Daarom heb ik een principieel probleem met Luyendijks kritiek, en vooral met de manier waarop hij het standpunt van Defensie met dat van de Taliban gelijk stelt ('Als twee vechten...'). Wij zijn Nederland. Het zijn onze troepen daar. Kinderen van mensen die naar het journaal kijken. De regering heeft, met steun van een meerderheid in het parlement, besloten tot uitzending. We zijn dus partij in het conflict. Het standpunt van Defensie mag gekleurd en te positief zijn over de situatie en wat er wordt bereikt, het is niet op een lijn te stellen met het standpunt van een fundamentalistische organisatie die aanslagen op westerse burgers propageert en daartoe trainingskampen organiseert en mensen rekruteert voor de Jihad.

Onder de Taliban mochten vrouwen niet naar buiten en waren vrij bezit van hun mannen. Minderheden werden niet getolereerd. Als Nederland betrokken is bij een operatie tegen een dergelijke groepering, moet de journalistiek dan 100% neutraal zijn? Mag zij geen partij kiezen? Mag niet blijken dat men doden van de Taliban anders ziet dan doden aan de zijde van de NAVO? Ik vind dat een absurd standpunt, ingegeven door een misplaatste behoefte neutraal en fair naar beide kanten te zijn. Als een partij duidelijk moreel beter is dan de andere, is neutraliteit hoogst bedenkelijk.

'Nederland is daar om opbouwwerk te doen, niet om te vechten, en moet dus het vertrouwen van zoveel mogelijk mensen en partijen voor zich winnen'. Dat is waar, maar Nederland is ook partij in het conflict, werkt samen met de andere NAVO troepen en geniet ook hun bescherming. Zonder soldaten zouden de scholen en ziekenhuizen die daar worden gebouwd snel weer worden afgebroken, en zouden de bouwers ervan worden ontvoerd of doodgeschoten. Eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op een dagelijks commentaar van de Taliban op de situatie in Afghanistan. Dit laat onverlet dat het cruciaal is naast informatie van Defensie ook de visie van onafhankelijke waarnemers en de lokale bevolking te horen. Zien zij ons als de welkome bevrijders die we menen te zijn? Stellen de Nederlandse troepen zich inderdaad zo open op naar de bevolking? Wat vinden zij van de samenwerking met lokale krijgsheren? Hebben zij ook een stem in wat er wordt opgebouwd en hoe? Voelen zij zich nu veiliger of juist niet? Hoe willen zij dat hun land eruit gaat zien?

Ik steun de aanbeveling van Luyendijk en andere journalisten in het panel van De Leugen Regeert dan ook van harte om meer met onafhankelijke lokale waarnemers te werken, en niet te zeer op Defensie als bron te steunen. Dat is echter niet hetzelfde als de eis dat journalisten neutraal zijn in het conflict. Dat de Taliban niet deugt en onze tegenstander is mag duidelijk zijn. Daarmee is nog niet gezegd dat alles wat Nederland of andere NAVO troepen doen, wel deugt, effectief is en bijdraagt aan de opbouw van het land. Journalisten hebben de plicht ons daarvan een zo eerlijk mogelijk beeld te geven, zonder zich onverschillig te tonen voor het harde werk onder zware omstandigheden dat daar wordt verzet. Een moeilijke taak.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Saturday, 11 August 07, schreef paragnost

'met het standpunt van een fundamentalistische organisatie die aanslagen op westerse burgers propageert en daartoe trainingskampen organiseert en mensen rekruteert voor de Jihad'

en waarom vindt u dit? Omdat de westerse media er zo over berichten! Als de berichtgeving van de kant van de taliban beter zou zijn zou men er juist niet zo over denken, over iig op een genuananceerdere manier.

op Wednesday, 15 August 07, schreef Ratna

Ja laten we de kant van de Taliban beter uitleggen! Onder de Taliban zou een vrouw als ik dit niet kunnen schrijven, want van hun mochten vrouwen niet naar school.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.