IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Opiniepeiling Nederland over het Israelisch-Palestijns conflict

IMO Blog, 2007

United Civilians for Peace heeft onlangs een enquÍte laten uitvoeren (zie hieronder) door TNS/NIPO over de beeldvorming in Nederland ten aanzien van het IsraŽlisch-Palestijns conflict.

Wat opvalt is het hoge aantal respondenten (tweederde) dat vindt dat IsraŽl onder druk gezet moet worden om zich aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te houden wat betreft de muur/het hek (66%), om de nederzettingen te ontruimen (67%) en dat Nederlandse bedrijven geen handel mogen drijven met IsraŽlische bedrijven in de bezette gebieden (71%). Een meerderheid (62%) vindt zelfs dat de overheid dit laatste moet verbieden. Hoewel 15% zegt voor gerichte sancties of boycots te zijn, geeft 31% aan dat IsraŽl met zowel politieke als economische middelen onder druk gezet moet worden om de nederzettingen te ontruimen. Het is onduidelijk wat het verschil tussen beide is, maar waarschijnlijk zijn de sancties/boycot verdergaander aangezien een kleiner percentage hier voor is. Mogelijk dacht men hierbij aan Zuid-Afrika, dat op alle terreinen werd geboycot en zo tot internationale paria werd.

Tweederde vindt dat de Nederlandse overheid tegen mensenrechtenschendingen van beide partijen moet optreden, maar in tegenstelling tot IsraŽl worden geen concrete Palestijnse mensenrechtenschendingen genoemd, noch met welke middelen de Palestijnen onder druk gezet zouden moeten worden. Dit is waarschijnlijk geen toeval: United Civilians for Peace is zelf voorstander van zowel een politieke als economische boycot van IsraŽl totdat het zich uit de bezette gebieden heeft teruggetrokken en de 'muur' afgebroken, en legt alle schuld van het conflict bij IsraŽl. Met de resultaten van deze enquÍte kan men bewindslieden overtuigen van de brede steun bij de mensen voor een hardere politiek tegen IsraŽl.

Het is dan ook enigszins verdacht dat er geen link naar de enquÍte en de gestelde vragen bij het artikel staat. "Wat vind u van de illegale muur die IsraŽl op de Westoever bouwt en waarmee grote delen van de Westelijke Jordaanoever worden geannexeerd?" Slecht, natuurlijk. Ik ben tegen muren en illegale zaken en annexaties. "Wat vindt u van het veiligheidshek dat IsraŽl bouwt om illegale Palestijnse terroristen tegen te houden, en dat het aantal aanslagen in IsraŽl met 90% heeft verminderd?" Goed, want ik ben tegen illegale terroristen en zelfmoordaanslagen. O.K., ik overdrijf nu misschien een beetje, en ik neem de uitkomst van deze enquÍte zeker serieus. Dat kritiek op de 'muur' (sorry, maar 95% is nou eenmaal een hek), en de nederzettingen breed wordt gedragen neem ik zonder meer aan. Deze visie reflecteert ook een trend in de media waarin steeds meer nadruk komt te liggen op IsraŽlische agressie terwijl de Palestijnen vooral als slachtoffer worden neergezet.

"Vindt u dat Nederlandse bedrijven met de illegale nederzettingen op geconfisceerd Palestijns land handel mogen drijven?" Nee, maar dit gebeurt volgens mij ook nauwelijks, en de EU heeft een paar jaar geleden al een wet aangenomen die producten uit de nederzettingen uitsluit van de handelsovereenkomst met IsraŽl. "Vindt u dat de Nederlandse regering schoolboeken moet subsidiŽren waarin tot Jihad tegen IsraŽl wordt opgeroepen? Vindt u dat Nederland organisaties moet steunen die tegen onderhandelingen met IsraŽl, en tegen een twee statenoplossing zijn, en geweld tegen IsraŽlische burgers goedpraten?" Dit werd niet gevraagd, hoewel het wel gebeurt en niet bijdraagt aan een oplossing van het conflict.

Wat verder opvalt is het grote aantal respondenten dat vindt dat Nederland zich op een of andere manier met het conflict moet bemoeien. Politieke of economische druk, sancties, bedrijven verbieden in de bezette gebieden te handelen, vredesconferenties of internationale waarnemers: we moeten van alles doen en mogen vooral niet passief toekijken hoe men elkaar daar de koppen inslaat. Het conflict leeft, iedereen heeft er een mening over en er moet wat aan gedaan worden. Dit is van ťťn kant positief, er spreekt betrokkenheid uit en er wordt al teveel passief toegekeken waar onrecht plaatsvindt, maar er zit ook een mindere kant aan: iedereen heeft een mening, maar weinig mensen hebben zich in het conflict verdiept. Velen vinden dat zij genoeg weten met de beelden van de TV en de summiere uitleg in de krant. Het regeringsbeleid moet niet op de mening van deze mensen zijn gebaseerd, maar op kennis van de situatie ter plekke, ervaring in bemiddeling en een grondige analyse van waarom eerdere vredesinitiatieven en onderhandelingen faalden. United Civilians for Peace is niet op een dergelijke analyse uit, want voor hun staat reeds vast wie de boosdoener is, en wie dus harder aangepakt moet worden. Men probeert hier zoveel mogelijk steun voor te verwerven, om zo sterker te staan in de eis voor een krachtig anti-IsraŽl beleid.

Wat ik mis in de voorgestelde maatregelen is overigens het bevorderen van dialoog en wederzijds begrip door uitwisselingen of het steunen van projecten waarin Joden en Arabieren samenwerken of samenleven. Is dit wellicht het gevolg van een steeds gepolariseerder wordend debat over de kwestie in Nederland, waardoor men weinig heil ziet in begrip voor de ander maar meer in krachtig optreden?

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opiniepeiling Nederlanders over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict (december 2006)

Samenvatting TNS NIPO Opiniepeiling 2006

TNS NIPO heeft in opdracht van UCP een onderzoek gedaan naar de mening van Nederlanders over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Dit onderzoek heeft in de periode van 6 t/m 14 december 2006 plaatsgevonden. Voor het onderzoek zijn 1001 respondenten ondervraagd. Indien relevant en waar mogelijk, worden de resultaten in deze samenvatting vergeleken met de resultaten uit het onderzoek uit 2005.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het onderzoek:

Berichtgeving over en bekendheid van het conflict
Ruim de helft van de Nederlanders (58%) zegt vaak iets te zien, horen of lezen over het conflict. Drie op de tien Nederlanders (29%) krijgen zo nu en dan informatie over dit conflict uit de media. Een op de acht Nederlanders (12%) hoort zelden of nooit iets over het conflict.
Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55%) vindt de berichtgeving over het conflict in het Midden-Oosten neutraal. Meer Nederlanders vinden dat de berichtgeving partijdig is in het voordeel van IsraŽl (19%) dan dat er Nederlanders zijn die vinden dat de berichtgeving in het voordeel van de Palestijnen is (10%).

Meer Nederlanders ten opzichte van vorig jaar die de bouw van de muur op bezet Palestijns gebied onaanvaardbaar vinden
Zeven op de tien Nederlanders (69%) vinden het (volkomen) onaanvaardbaar dat IsraŽl een muur in bezet Palestijns gebied bouwt (2005: 60%). De helft van de Nederlanders (49%) vindt het zelfs volkomen onaanvaardbaar.
Twee derde van de Nederlanders (66%) vindt dat de Nederlandse regering druk op IsraŽl moet uitoefenen om ervoor te zorgen dat IsraŽl zich aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof houdt. Een kwart van de Nederlanders (26%) is het hier niet mee eens.

Niet alleen IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit is verantwoordelijk voor het voortduren van de bezetting, maar ook de internationale gemeenschap
Bijna een derde van de Nederlanders (31%) vindt dat IsraŽl en de Palestijnse autoriteit evenveel blaam treft voor het voortduren van de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Volgens ťťn op de vijf Nederlanders (19%) ligt de schuld voornamelijk bij de internationale gemeenschap. Iets minder mensen (17%) vinden dat IsraŽl kan worden aangewezen als hoofdzakelijk schuldige en ťťn op de tien Nederlanders (9%) houdt de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk.

De internationale gemeenschap moet meer ingrijpen met diplomatieke middelen en het sturen van internationale waarnemers dan met gerichte sancties
Ruim twee derde van de mensen die vinden dat de internationale gemeenschap moet ingrijpen (36%), vindt dat diplomatie (bijvoorbeeld het houden van een internationale vredesconferentie) de oplossing biedt (2005: 32%). Eťn op de vijf vindt dat er internationale waarnemers gestuurd moeten worden (20%), dit was ook het geval in 2005 (21%).
Eťn op de zeven mensen (14%) zien heil in gerichte sancties (inclusief boycotten is dit 15%, versus 10% in 2005).

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering zich niet afzijdig moet houden wanneer mensenrechten worden geschonden
Twee derde van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering zich niet afzijdig moet houden (65%) wanneer in het IsraŽlisch-Palestijnse conflict mensenrechten worden geschonden (2005: 59%). Drie op de tien Nederlanders (30%) vinden van wel (2005: 32%).
Een ruime meerderheid van degenen die vinden dat Nederland moet ingrijpen, vindt dat Nederland zowel tegen IsraŽl als tegen de Palestijnse Autoriteit moet optreden. Bijna een op de zeven Nederlanders (15%) vindt dat alleen tegen IsraŽl moet worden opgetreden en 5% vindt dat alleen tegen de Palestijnse Autoriteit moet worden opgetreden.

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse regering IsraŽl onder druk moet zetten om de illegale nederzettingen te ontruimen
Twee derde van de Nederlanders (67%) is van mening dat de Nederlandse regering IsraŽl onder druk moet zetten om de illegale nederzettingen te ontruimen.
Drie op de tien Nederlanders (31%) vinden dat dit met zowel economische als politieke middelen dient te gebeuren en drie op de tien (30%) vinden dat dit alleen met politieke middelen moet gebeuren.
Slechts 6% vindt dat alleen economische middelen moeten worden ingezet. Bijna een op de vijf Nederlanders (18%) vindt dat IsraŽl helemaal niet onder druk hoeft te worden gezet om haar nederzettingen te ontruimen.

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederlandse bedrijven niet mogen handelen met of investeren in nederzettingen en de meerderheid vindt bovendien dat deze bedrijven aangepakt moet worden door de Nederlandse overheid
Zeven op de tien Nederlanders (71%) vinden dat Nederlandse bedrijven niet mogen handelen met of mogen investeren in illegale nederzettingen. Drie op de vijf Nederlanders (62%) vinden dat de Nederlandse overheid de bedrijven die dat wel doen moet aanpakken.
Bijna de helft (48%) van degenen die vinden dat de overheid maatregelen moet nemen, vindt dat handel met en het investeren in de illegale nederzettingen verboden moet worden. Een kwart (24%) wil dat de betreffende bedrijven financieel onder druk worden gezet door de overheid.
Eveneens een kwart (25%) meent dat de overheid de bedrijven moet aanmoedigen hun investeringen in en handelsrelaties met de nederzettingen te staken.
Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat Nederlandse consumenten producten uit bezette gebieden moeten boycotten.


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.