IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Arabisch vredesplan en Joodse staat

IMO Blog, 2007

De afgelopen dagen (28 en 29 maart) kwam de Arabische Liga bijeen in Riyad om onder andere over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict te praten. De Arabische staten bepleiten erkenning van de nieuwe Palestijnse eenheidsregering en beŽindiging van de internationale boycot, en een oplossing van het Midden-Oosten conflict op grond van het zogenaamde Saoedische vredesplan uit 2002, dat IsraŽl erkenning en vrede biedt nadat het alle in 1967 veroverde gebieden - inclusief de oude stad van Jeruzalem - opgeeft, en het een oplossing van het vluchtelingenprobleem accepteert op basis van VN resolutie 194. Deze resolutie wordt in Arabische kringen algemeen uitgelegd als een recht op terugkeer voor alle ca. 4 miljoen Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen.


IsraŽl (en ook de VS) heeft het plan verwelkomd als basis voor onderhandelingen, maar aanpassingen geŽist wat betreft de vluchtelingen en de mogelijkheid om af te wijken van de 1967 grenzen (in feite de 1949 staakt-het-vuren grenzen, die toen door geen enkele Arabische staat werden geaccepteerd). Tot nu toe is hier afwijzend op gereageerd. Hamas heeft al te kennen gegeven dat het 'recht op terugkeer' niet opgegeven mag worden, evenmin als het 'recht op gewapend verzet'.

De enige oplossing voor het IsraŽlisch-Arabische conflict is een twee-staten oplossing gebaseerd op het recht op zelfbeschikking van zowel Joden als Palestijnen. IsraŽlische nederzettingen die van de Palestijnse staat een gatenkaas maken en de 'terugkeer' van miljoenen Palestijnse vluchtelingen zijn hiermee in strijd. Er zijn verschillende plannen die dit idee uitdragen, zoals de 'Clinton parameters', voorgesteld aan beide partijen in december 2000 in een laatste poging het vredesproces te redden, of het Ayalon-Nusseibeh Plan (Peoples' Voice) in 2002, of het Geneefse Akkoord, overeengekomen tussen linkse politici en dissidenten van beide kanten in 2003. Zij vonden geen gehoor omdat een of beide partijen vond dat men teveel moest opgeven, omdat de politieke realiteit een totaal andere was (concessies doen in het heetst van de strijd is lastig), en omdat veiligheidsoverwegingen (IsraŽl) of ideologische overwegingen (de Palestijnen) de erkenning van reŽle soevereiniteit voor de ander in de weg staan. De Palestijnen zijn ervan overtuigd dat IsraŽl hen geen werkelijke soevereiniteit wil geven, en controle wil houden over luchtruim en grenzen; IsraŽl is ervan overtuigd dat de Palestijnen (en de Arabieren Łberhaupt) IsraŽl niet willen erkennen als Joodse staat, als de uitdrukking van het recht van de Joden als volk op zelfbeschikking.

Beide hebben hierin gelijk. IsraŽl meent terecht dat het niet genoodzaakt is mee te werken aan het creŽren van een vijandige staat op luttele kilometers van haar grote steden, luchthaven en heilige plaatsen (of deze zelfs zal moeten delen met de Palestijnen). De qassam regen na de terugtrekking uit de Gazastrook en de aanvallen van Hezbollah na de terugtrekking uit Libanon, zijn bepaald niet vertrouwen wekkend. Vandaar de nadruk op erkenning en een einde aan het geweld voordat er serieus onderhandeld kan worden. Arabische leiders, geestelijken en media doen geregeld radikale uitspraken waarin IsraŽl van van alles en nog wat wordt beschuldigd en als de meest verderfelijke staat op aarde wordt voorgesteld. Juist het Joodse karakter wordt veelvuldig aangevallen en met racisme gelijkgesteld. IsraŽlische producten en firma's worden geboycot, en IsraŽli's, soms ook Joden, komen sommige Arabische staten (zoals Saoedi-ArabiŽ) niet binnen. De connectie van de Joden met het land en in het bijzonder Jeruzalem wordt ontkend. Het gaat hierbij niet om specifiek IsraŽlische beleid waar men tegen is, maar IsraŽl als Joodse staat als zodanig.

Het lijkt mij evident dat IsraŽl onder dergelijke omstandigheden niet erg happig is op vergaande concessies. Natuurlijk zijn er ook opportunistische (en dus niet gerechtvaardigde) redenen waarom IsraŽl terughoudend is in de bereidheid reŽle concessies te doen. Zoals onwil om op grote schaal nederzettingen te ontruimen en de confrontatie met de kolonisten aan te gaan. Maar met een duidelijke verandering wat betreft het voorgaande zouden die overkomelijk zijn en zou een duidelijke meerderheid in IsraŽl daar achter staan. Kadima (Olmerts partij) heeft de verkiezingen in 2006 gewonnen met plannen voor een vergaande eenzijdige terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Likoed zwaar verloor. Dit was nadat aan Palestijnse kant de Hamas drie maanden eerder de verkiezingen won.

Het is de vraag of het omgekeerde ook waar is: zouden de Palestijnen (en Arabische staten) bereid zijn IsraŽl echt te erkennen als zij het vertrouwen hadden dat het vervolgens reŽle soevereiniteit biedt aan de Palestijnen? Zowel Hamas als Hezbollah hebben IsraŽlische terugtrekkingen als zwakte uitgelegd, en als uitnodiging beschouwd tot meer geweld.

Het Arabische vredesplan is alleen dŗn een echt vredesplan, dat de legitieme rechten van zowel de Joden als de Palestijnen erkent, wanneer men bereid is de oplossing voor het vluchtelingenprobleem buiten IsraŽl te zoeken. IsraŽl biedt een onderkomen aan Joodse vluchtelingen, de te creŽren Palestijnse staat neemt Palestijnse vluchtelingen op. Beide staten zijn vrij hun eigen immigratie te regelen, en mogen hierbij, zoals iedere natiestaat doet, bepaalde groepen voorrang geven boven andere groepen. Zolang de Palestijnen en Arabieren IsraŽl dit recht willen ontzeggen, zolang men Zionisme racisme noemt, zolang men de Joden als indringers beschouwt die niet in het Midden-Oosten thuishoren en er geen recht op zelfbeschikking hebben, en hun connectie met IsraŽl en Jeruzalem ontkent, zijn de vooruitzichten op werkelijke vrede en verzoening gering.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.