IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Femke Halsema heeft zich laten informeren in Palestina en Israel

IMO Blog, 2007

"We moeten met de Hamas praten, en IsraŽl moet met de Hamas praten." Dat is de belangrijkste boodschap die Femke Halsema had, na een week met United Civilians for Peace in IsraŽl en de bezette gebieden te hebben rondgekeken en gepraat. De boycot is goed voor Hamas, legde ze uit, het vergroot hun populariteit en leidt tot een islamisering van de Palestijnse samenleving. Bovendien heeft Hamas zich via de eenheidsregering gecompromitteerd aan erkenning van IsraŽl. Ze citeerde de Palestijnse juriste en onafhankelijk politica Hanan Ashrawi die haar had uitgelegd dat een isolement van Hamas ertoe leidt dat het niet gebonden is aan een vredesakkoord, en ze daarom bij het vredesproces betrokken moeten worden. Halsema had zich goed laten inlichten door geestverwanten die veel verstand van de zaak hebben, vertelde ze in Buitenhof. Daar valt wel wat op af te dingen. Blijkbaar had niemand haar verteld dat in het akkoord van de nieuwe eenheidsregering nergens sprake is van erkenning van IsraŽl of vrede op basis van een twee-staten oplossing. Hamas heeft sinds de vorming van deze regering herhaaldelijk laten weten dat haar positie wat betreft IsraŽl en het 'recht op verzet' onveranderd is. Zaterdag nog zei een Hamas woordvoerder:


"We stress that we do not and will never recognise the right of Israel to exist on one inch of Palestinian land," Hamas spokesman Fawzi Barhoum said.

"We will not abandon the resistance to the Zionist occupation until the liberation of all Palestinian soil," Barhoum said.

Juist internationale erkenning van Hamas, zonder dat het iets heeft hoeven toegeven, versterkt de beweging en haar principiŽle positie. Hamas wil maar wat graag van zijn isolement af, ondanks het feit dat de Palestijnen meer geld kregen dan ooit tevoren en lang niet alle landen aan de boycot van Hamas meewerkten. Dat was ook een van de belangrijkste redenen om een coalitie met Fatah aan te gaan.

Femke had nog een argument waarom met Hamas gepraat moet worden: het zou hypocriet zijn wel met Fatah, dat immers ook gewapende milities heeft, te praten en niet met Hamas. Het is mooi dat ze inziet dat ook Fatah geen lieverdjes zijn, maar Fatah heeft op zijn minst officieel een twee-staten oplossing erkend, al verstaan zij daar wel wat anders onder dan IsraŽl, en Abbas heeft geweld tegen IsraŽl meermaals veroordeeld. Cynisch gezegd: een half ei is nog altijd beter dan een lege dop. Een belangrijk verschil tussen beide groeperingen is bovendien dat Fatah bestaat uit seculiere nationalisten; zij zouden ongetwijfeld het liefst geheel historisch Palestina 'bevrijden', maar zien in dat dat een beetje lastig is, terwijl een Palestijnse staat binnen de Groene Lijn een stuk realistischer is aangezien de internationale gemeenschap hier achter staat en ook de meeste IsraŽli's een twee-staten oplossing als de enige uitweg uit het conflict zien. Hamas bestaat uit islamisten die ervan overtuigd zijn dat het een religieuze plicht is geheel Palestina te bevrijden en de goddelozen te verdrijven of te onderwerpen. Hamas gelooft dat het Allah achter zich heeft, en daarom is het zeker van de overwinning, hoe lang die ook nog mag duren en hoeveel bloed er ook voor moet vloeien. Het is een heilige strijd en deze te voeren is een heilige plicht. Daartoe worden Palestijnse kinderen al jong gehersenspoeld.

Waarover zouden IsraŽl en Hamas moeten praten? Waar kan je over praten met iemand die jou bestaansrecht niet erkent en jou wil vernietigen, en ook nog eens meent dat dit zijn heilige plicht is? Hamas is bereid tot een staakt-het-vuren als IsraŽl zich geheel terugtrekt uit de bezette gebieden en alle Palestijnse gevangenen vrijlaat. Een staakt-het-vuren dat het elk moment kan opgeven wanneer het de tijd daarvoor rijp acht.

In Femkes fantasiewereld komen de radikale standpunten van Hamas, de bereidheid van Palestijnen om zich op te blazen en de islamisering van de Gazastrook allemaal door de bezetting. Vroeger, voordat die gemene Zionisten de boel verstierden, was de Palestijnse samenleving seculier en tolerant. Toen vielen Palestijnen geen Joden aan, en waren alle religies gelijk. Niemand heeft haar blijkbaar over de Moefti verteld, of over de vele Palestijnse pogroms tegen Joden in Palestina zoals de massaslachting in Hebron in 1929, waarbij 60 Joden omkwamen. Geen extremistische kolonisten maar vreedzame burgers die daar al honderden jaren leefden. Femke was overigens in Hebron geweest, en ja, die kolonisten zijn inderdaad vreselijk, en het is een schande dat IsraŽl daar niet harder tegen optreedt. Maar het is niet waar dat Hebron geheel bezet Palestijns gebied is, en de kolonisten wijzen terecht op de eeuwenoude Joodse aanwezigheid aldaar, maar gebruiken deze geschiedenis ook om hun huidige agressie te rechtvaardigen. Hoewel de kolonisten in Hebron tot de extreemste en gewelddadigste van heel de Westelijke Jordaanoever behoren zijn in Halsema's ogen waarschijnlijk alle kolonisten zo, en worden alle Palestijnen straffeloos aangevallen en opgesloten in hun huizen. In haar visie zijn de Palestijnen willoze slachtoffers van een wrede en inhumane bezetter. Zij had het niet over de grootschalige wapensmokkel vanuit Egypte naar de Gazastrook, de vele aanslagen die worden verijdeld, de duizenden qassam raketten die sinds IsraŽls terugtrekking uit de Gazastrook zijn afgevuurd op IsraŽlische burgers en de walgelijke antisemitische propaganda in Palestijnse media en moskeeŽn. En voor zover zij van deze zaken weet komt dit allemaal door de bezetting. Als die maar wordt opgeheven kan er eindelijk vrede komen in IsraŽl/Palestina, en kunnen beide volken in vrede naast elkaar leven.

Zij sloot haar betoog dan ook af met een krachtige oproep aan de EU om zich harder naar IsraŽl op te stellen, want nu zou het kritiekloos accepteren dat 'IsraŽl alle regels van het internationale recht schendt.' De schendingen door de Palestijnen zijn blijkbaar niet zo'n probleem, want daar had ze het niet over. De EU stelt zich overigens behoorlijk kritisch op naar IsraŽl toe, en veroordeelt IsraŽlische aanvallen fel terwijl Palestijnse aanslagen doorgaans worden 'betreurd'. In de VN stemt de EU geregeld mee met de Arabische staten tegen IsraŽl, en onthoudt zich wanneer de resoluties al te gortig zijn geformuleerd. Zelden stemt men tegen, en nog zeldener spreekt men Arabische afgevaardigden tegen wanneer zij weer eens tekeer gaan tegen 'de IsraŽlische Holocaust op de Palestijnen'. Men accepteert de Arabische boycot tegen IsraŽl, UNIFIL accepteert de grootschalige wapensmokkel vanuit SyriŽ naar Hezbollah, men stelt zelden vragen over antisemitische propaganda, over absurde aantijgingen als dat IsraŽl Palestijnen met AIDS injecteert of met kanker bestraalt bij de checkpoints, men vraagt niet waar al het geld heengaat dat aan de Palestijnse Autoriteit wordt gegeven omdat het zijn ambtenaren niet kan betalen terwijl er wel geld is voor wapens en een nieuwe militie in de Gazastrook. De EU steunt vele projecten in de Palestijnse gebieden, waaronder Palestijnse media die tot vernietiging van IsraŽl oproepen en 'vredesorganisaties' die campagne voeren voor een boycot van IsraŽl en onbeperkte terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, wat onverenigbaar is met een twee-staten oplossing.

Femke Halsema sprak met zoveel woorden over een boycot van IsraŽl, toen zij betoogde dat het zo'n bevoorrechte positie heeft binnen de EU en daar wel wat meer tegenover mag staan. GroenLinks leden hebben zich in het verleden vaker en openlijker voor een boycot uitgesproken, en ook het verkiezingsprogramma spreekt van de mogelijkheid het associatieverdrag op te schorten. Het vreemde is, dat dezelfde 'gunstige handelsvoorwaarden' gelden voor een aantal mediterrane landen waaronder JordaniŽ, Libanon, Egypte en Marokko, en de Palestijnse gebieden, maar je hoort GroenLinks nooit over hun schendingen van het internationaal recht. GroenLinks heeft nog nooit een boycot bepleit van Marokko vanwege de bezetting van de West Sahara, waar men ook een muur door bezet gebied heeft gebouwd, en waar de regering ook mensen van de eigen bevolking naartoe heeft verplaatst om bij een eventueel referendum (dat Marokko al zo'n 30 jaar weet tegen te houden) verzekerd te zijn van een Marokkaanse meerderheid. In Egypte geldt al sinds 1981 de noodtoestand, en pakt men terroristen heel wat harder aan dan in IsraŽl.

Aan het begin van het gesprek vroeg Clairy Polak op wiens initiatief ze naar het gebied was afgereisd. Halsema zei dat dit puur op eigen initiatief was. Dit is niet helemaal correct, want zij was daar samen met United Civilians for Peace, en ik heb zo'n vermoeden dat die de missie hebben voorbereid en de bijeenkomsten geregeld. UCP is een belangenorganisatie die opkomt voor de Palestijnen. Het zou ze sieren als ze dat ook openlijk zouden toegeven.

Politici hebben de taak zich van alle kanten te informeren. Femke zei dat ze ervoor gekozen had alleen met 'geestverwanten' te spreken, en niet met mensen van de IsraŽlische regering of de Hamas (dit laatste overigens ook omdat het haar zo lastig uit te leggen leek en ze zich zo zou moeten verdedigen). De geestverwanten van Halsema en UCP laten zich raden; daar zitten geen mensen bij die zich kritisch opstellen naar de Palestijnen, en op die manier de complexiteit van het conflict laten zien. Als je alleen met mensen van ťťn kant praat (dit kunnen overigens evengoed IsraŽli's zijn), lijkt de oplossing simpel, en dat is natuurlijk wel zo makkelijk.

Femke zei dat de reis haar deprimeerde en de situatie (voor de Palestijnen; ze is geloof ik niet in Sderot geweest), nog erger is dan ze dacht. Beter was het geweest als ze was thuisgekomen met het gevoel dat de situatie gecompliceerder is dan ze had verwacht. Vorig jaar in Jeruzalem kreeg ik (op reis met het CiJO) een rondleiding van iemand die zei dat hij hoopte dat we na zijn verhaal ons vooral bewust waren van hoe ingewikkeld het allemaal is, en waarom het zo moeilijk is een oplossing te vinden. Zijn wens kwam wat mij betreft uit. Het is makkelijk een emotioneel verhaal te houden en zaken te laten zien die dat ondersteunen. Het is altijd fijn als er een 'good guy' en een 'bad guy' is. Bush houdt ook van een dergelijk eenvoudig wereldbeeld. Maar ik zou Femke natuurlijk diep beledigen als ik haar met Bush zou vergelijken.

Ratna Pelle


Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 5 April 07, schreef S L Vaz Dias

Femke Halsema zit 100% fout. Hamas en andere Terroristische Islamistische groeperingen staan slechts de vernietiging van alle andersdenkenden, om te beginnen alle joden en christenen voor. Ze zegen het, ze schrijven het en hun terroristische acties getuigen er keer op keer van. Met dat soort lui is niets te bereiken. 's is zo eenvoudig als dat.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.