IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Arabisch vredesplan geen handreiking maar dictaat

IMO Blog, 2007

Trouw publiceerde vorige week in Podium liefst 2 opiniestukken waarin IsraŽl werd verweten geen vrede te willen sluiten met de Arabische wereld: van oud-ambassadeur Ader en van Haaretz redacteur Barel.

Ik heb twee achtereenvolgende pogingen gedaan om een 'tegenartikel' in Podium geplaatst te krijgen, maar helaas werden beide artikelen afgewezen. Hieronder staat het eerste artikel.Arabisch vredesplan geen handreiking maar dictaat

In Podium van zaterdag 7 april wordt IsraŽl er - wederom - van beschuldigd het Arabische vredesinitiatief te hebben afgewezen en oorlog boven vrede te verkiezen. De Arabische staten boden IsraŽl vorige week een nieuwe kans zich te ontdoen van zijn gijzelnemers, aldus Zvi Barel van Haaretz, maar het blijft liever gegijzeld dan dat het met de Arabieren over vrede praat. Een vergezochte analogie, en bovendien onjuist.

Premier Olmert heeft het Arabische vredesinitiatief 'een startpunt, maar geen eindpunt' genoemd, en voorgesteld om met de gematigde Arabische staten op basis van dit voorstel te praten over vrede. In onderhandelingen brengen beide partijen hun positie naar voren en proberen vervolgens tot overeenstemming te komen. Bij een serieus conflict tussen twee gelijkwaardige partijen komt het nooit voor dat ťťn partij een voorstel van de andere kant onvoorwaardelijk accepteert, en vervolgens slechts details en technische zaken uitgewerkt hoeven te worden. Toch hebben de Arabische staten en de Palestijnen Olmerts voorstel tot onderhandelingen afgewezen en geŽist dat IsraŽl eerst het Arabische vredesplan onvoorwaardelijk accepteert. Zowel Amr Moussa, de leider van de Arabische Liga, als de Saoedische Minister van buitenlandse zaken Saud al-Faisal hebben het onomwonden als een eindbod gepresenteerd, en ervoor gewaarschuwd dat afwijzing door IsraŽl zal leiden tot een escalatie van geweld. Moussa heeft bovendien in een officiŽle persconferentie verklaard dat er pas sprake kan zijn van 'normale betrekkingen' met IsraŽl nadat het zich uit alle in 1967 veroverde gebieden heeft teruggetrokken, er een Palestijnse staat is, en een 'rechtvaardige oplossing' voor het vluchtelingenprobleem op basis van VN resolutie 194 is gevonden. Dat is niet iets wat je in twee dagen even regelt, en gedurende al die tijd waarin IsraŽl nederzettingen ontruimt, land overdraagt aan de Palestijnen en vluchtelingen opneemt, gaat de Arabische boycot van IsraŽl dus door, evenals de actieve steun van sommige staten aan terrorisme tegen IsraŽl en de verspreiding van de walgelijkste antisemitische leugens. Dit is geen vredesaanbod, maar een dictaat, een eis tot overgave.

Resolutie 194 wordt in de Arabische wereld en door de Palestijnen algemeen geÔnterpreteerd als een onvoorwaardelijk 'recht op terugkeer' van alle vluchtelingen en hun nakomelingen naar IsraŽl. Zowel leiders van Fatah als Hamas hebben er tijdens de recent gehouden Arabische top op aangedrongen vooral geen compromis te sluiten wat betreft dit 'recht op terugkeer'. 76 Palestijnse organisaties hebben een officiŽle brief geschreven met dezelfde oproep. Voor IsraŽl is juist het 'recht op terugkeer' het voornaamste struikelblok in het Arabische vredesplan. Het wijst er terecht op dat dit een twee-statenoplossing tegenspreekt, althans in de zin van twee staten voor twee volken, van erkenning van het recht op zelfbeschikking van zowel Joden als Palestijnen. Immers, de 'terugkeer' van miljoenen vluchtelingen zou spoedig leiden tot een Arabische meerderheid in IsraŽl.

Het Arabische vredesplan spreekt van normale of natuurlijke betrekkingen met IsraŽl, een vage formulering waarbij opzettelijk de gangbare diplomatieke term 'normalisatie van betrekkingen' is vermeden. Ook wordt niet gerept over erkenning van IsraŽl als Joodse staat. De acceptatie van Fatah van een twee-statenoplossing is wat dit betreft eveneens altijd ambigu geweest: men is bereid IsraŽl te erkennen, maar beschouwt tegelijkertijd de Wet op de Terugkeer, die bepaalt dat iedere Jood naar IsraŽl kan immigreren, als racistisch. Terwijl iedere soevereine staat zijn eigen immigratiepolitiek kan bepalen, zou IsraŽl dit recht niet toekomen. De Palestijnse eenheidsregering ging zelfs dit te ver en in de regeringsverklaring wordt in het geheel niet van een twee-statenoplossing en erkenning van IsraŽl gesproken. In de Arabische landen worden de Joden als religie, niet als volk beschouwd, wordt de millennialange band van de Joden met het land IsraŽl/Palestina en Jeruzalem ontkend en wordt geregeld de Holocaust ontkend omdat dit als de belangrijkste rechtvaardiging van de staat IsraŽl wordt gezien. Er is dan ook weinig vertrouwen aan IsraŽlische kant dat men werkelijk bereid is IsraŽl te erkennen in ruil voor een einde aan de bezetting en een Palestijnse staat, en de vasthoudendheid wat betreft het recht op terugkeer van de vluchtelingen is hier slechts een illustratie van.

Voorafgaand aan serieuze vredesonderhandelingen zouden beide partijen onomwonden het zelfbeschikkingsrecht van de ander in een deel van historisch Palestina moeten erkennen. Vervolgens zouden beide kanten hun goede wil moeten tonen, de IsraŽli's door het ontruimen van buitenposten, vergroten van de bewegingsvrijheid van Palestijnen en het vrijlaten van gevangenen, de Palestijnen door het tegengaan van wapensmokkel, van het afvuren van qassamraketten en opruiing in de media (allemaal zaken die beide partijen ook volgens de Routekaart voor Vrede moeten doen). Beide kanten zouden bovendien moeten investeren in 'vredeseducatie', in het zien van de andere kant als mensen, niet bezetters of terroristen, met legitieme claims en grieven, en de eigen bevolking moeten voorbereiden op vergaande concessies.

Het Arabische vredesinitiatief is een goed public relations offensief, maar bevat weinig substantie.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.