IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Israel kan Arabisch vredesplan niet accepteren en niet weigeren

IMO Blog, 2007

Trouw publiceerde vorige week in Podium liefst 2 opiniestukken waarin IsraŽl werd verweten geen vrede te willen sluiten met de Arabische wereld: van oud-ambassadeur Ader en van Haaretz redacteur Barel.

Ik heb twee achtereenvolgende pogingen gedaan om een 'tegenartikel' in Podium geplaatst te krijgen, maar helaas werden beide artikelen afgewezen. Hieronder staat het tweede artikel.
IsraŽl kan Arabisch vredesplan niet accepteren en niet weigeren

In navolging van oud-ambassadeur Ader (Podium 2 april) werd IsraŽl door Zvi Barel van Haaretz (7 april) er wederom van beschuldigd oorlog boven vrede te verkiezen. De Arabische staten boden IsraŽl vorige week een nieuwe kans zich te ontdoen van zijn gijzelnemers, aldus Barel, maar het blijft liever gegijzeld en bouwt muren van verdediging om zich heen dan dat het met de Arabieren over vrede praat.

Het beeld van IsraŽl als een groot getto dat meent dat de hele wereld op haar vernietiging uit is, is niet nieuw. Voor sommige IsraŽli's is inderdaad zelfs de gedachte aan praten met de Arabieren uit den boze, niet alleen vanwege de vergaande concessies die het dan zal moeten doen, maar ook vanwege een diep geworteld wantrouwen tegen de Arabieren. Barel gaat echter aan de essentie van het probleem voorbij door te suggereren dat IsraŽl zich vrijwillig in gijzeling laat nemen door zijn weigering met Hamas te praten of het Arabische vredesplan onvoorwaardelijke te accepteren. Aan beide kanten heerst niet alleen een diepgeworteld wantrouwen in de 'ware bedoelingen' van de andere kant, deze worden veelvuldig bevestigd door uitspraken en acties van beide kanten. Als de Palestijnen niet op vernietiging van IsraŽl uit zijn, waarom heeft de nieuwe eenheidsregering dan niet eenvoudigweg IsraŽl erkend? Als het Arabische vredesplan een oprechte wens tot vrede uitdrukt, waarom heeft men dan iedere wijziging uitgesloten en Olmerts voorstel tot onderhandelingen afgewezen? En als IsraŽl daadwerkelijk een twee-statenoplossing voorstaat, waarom voert het dan niet op zijn minst de meermaals gedane belofte uit de buitenposten te ontruimen? Waarom doet men niet meer om onnodig oponthoud en pesterijen van Palestijnen bij de checkpoints tegen te gaan? De hardliners aan beide kanten verhinderen dergelijke verzoenende uitspraken of maatregelen voortdurend, en wanneer er daadwerkelijk onderhandelingen plaatsvinden en mooie beloftes worden gedaan, worden die steevast door een Palestijnse aanslag of IsraŽlische actie om zeep geholpen. De gematigden aan beide kanten worden gegijzeld door de extremisten die tegen ieder compromis zijn gekant.
Onderhandelingen vinden niet plaats in een vacuŁm, en het is moeilijk steun te verwerven voor concessies onder de bevolking aan beide kanten wanneer zij letterlijk onder vuur liggen, wanneer Palestijnen worden mishandeld en hun oogst vernield, en leden van de Palestijnse regering kinderen oproepen tot de heilige strijd en om martelaar (zelfmoordterrorist) voor het vaderland te worden. Deze problemen negeren is een recept voor meer ellende en frustratie en vergroot slechts het wantrouwen aan beide kanten.

Het Arabische vredesplan, voor het eerst gelanceerd in 2002 tijdens de 'hoogtijdagen' van de Intifada, komt op een strategisch moment: Bush krijgt steeds minder steun voor zijn Irak-beleid en is wanhopig op zoek naar een exit strategie, Saoedi-ArabiŽ wil het leiderschap van de Arabische wereld winnen en de toenemende invloed van Iran tegengaan, terwijl de roep vanuit Europa en de VS om een front van gematigde Arabische staten tegen Iran, Al Qaida en Hezbollah, steeds sterker wordt. IsraŽl is verdeeld en veronzekerd na het fiasco van de Tweede Libanon Oorlog, en haar leiders liggen bovendien onder vuur vanwege een reeks aan schandalen. Olmert mist het vertrouwen onder het volk om vergaande concessies te doen.
De Arabische staten weten dat het vredesplan in zijn huidige vorm voor IsraŽl niet acceptabel is. Het vraagt in feite meer dan herstel van de situatie van voor de 1967-oorlog, waarin IsraŽl de Westelijke Jordaanoever en de Golan veroverde. Het eist een oplossing van het vluchtelingenprobleem op basis van VN-resolutie 194, die in de Arabische wereld algemeen wordt uitgelegd als een onbeperkt recht op terugkeer van alle vluchtelingen en hun nakomelingen. Zowel Fatah als Hamas hebben er tijdens de Arabische top op aangedrongen om op dit punt vooral geen compromis te sluiten.
Voor IsraŽl is dit het voornaamste struikelblok in het Arabische vredesplan, omdat dit een twee-statenoplossing tegenspreekt, althans in de zin van twee staten voor twee volken, van zelfbeschikking voor zowel Joden als Palestijnen. De 'terugkeer' van miljoenen vluchtelingen naar IsraŽl zou immers spoedig leiden tot een Arabische meerderheid in IsraŽl. Volgens veel IsraŽli's is dit zelfs het expliciete doel van het 'recht op terugkeer', en zij wijzen erop dat de Arabische staten het vluchtelingenprobleem bewust in stand hebben gehouden en bijvoorbeeld voorstellen tot hervestiging met internationale hulp hebben tegengewerkt. In het Arabische vredesplan wordt volgens IsraŽl bewust niet gesproken van erkenning van IsraŽl als Joodse staat. Dit is geen overdreven wantrouwen van een getraumatiseerd volk. In de Arabische landen worden de Joden als religie, niet als volk beschouwd, wordt hun millennialange band met het land en met Jeruzalem ontkend, en wordt geregeld de Holocaust ontkend omdat dit als de belangrijkste rechtvaardiging van de staat IsraŽl wordt gezien.

Het is dan ook de vraag of het Arabische vredesplan gezien moet worden als een oprechte poging een oplossing voor het IsraŽlisch-Arabische conflict te vinden of veeleer als een goed getimed public relations offensief. Maar ook - of juist - in het laatste geval ontslaat dit IsraŽl niet van de plicht zelf met een redelijk vredesplan naar voren te komen en niet slechts gaten te schieten in dit plan. Dat is immers de enige manier om het wantrouwen van Arabische kant weg te nemen in de 'ware bedoelingen' van IsraŽls kritiek op het plan.

Ratna Pelle


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.