IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Tegenlicht verblindt: het silhouet van Israel

IMO Blog, 2007

Joris Luyendijk heeft vorige week in Tegenlicht geprobeerd aan te tonen waarom de media - vaak onbewust - in IsraŽls voordeel werken. Ik zal proberen het omgekeerde te doen. Hoe komt het dat tijdens de Libanon Oorlog de IsraŽlische bombardementen zwaar werden overdreven en werd gesuggereerd dat geheel Beiroet in as was gelegd, terwijl het slechts om 5% van de stad ging? Waarom worden vergelijkingen met Dresden gemaakt, en waarom wordt IsraŽl soms zelfs met de nazi's vergeleken? Waarom bagatelliseren respectabele mensen als Femke Halsema en Jan Marijnissen Palestijns terrorisme en leggen zij alle schuld bij IsraŽl? En waarom doen veel respectabele journalisten hetzelfde? Waarom wordt er vaak van uitgegaan dat als IsraŽl zich maar terugtrekt uit de bezette gebieden, er vanzelf vrede zal komen? Waarom wordt de afscheidingsbarriŤre consequent een 'muur' genoemd, en Palestijnse steden met vroegere Joodse getto's vergeleken? Waarom beheerst juist het Palestijnse narratief in toenemende mate de media?


Luyendijk en vele anderen stellen aan IsraŽl hogere eisen dan aan de Arabische staten of de Palestijnen. IsraŽl is een westers land, en het zijn voor een deel 'onze Joden' die daar nu wonen, zogenaamd omdat de VN ze een staat 'gaf'. Kritiek op deze dubbele standaard wordt steevast beantwoord met: 'Waarom vergelijk je IsraŽl met een Arabische staat? Je wilt IsraŽl toch niet gelijk stellen met wat ondemocratische staten doen?'. Dat klinkt mooi, maar IsraŽl ligt wel in het Midden-Oosten en grenst aan drie kanten aan Arabische staten. Het is bovendien ook hypocriet: natuurlijk wil niemand dat IsraŽl zo repressief wordt als bijvoorbeeld SyriŽ of Iran, en dat is het ook niet ondanks beweringen van het tegendeel. Dat is echter geen rechtvaardiging om deze landen kritiekloos te bejegenen en van IsraŽl te verlangen dat het de andere wang toekeert.

Velen menen dat IsraŽl als de sterkere partij de eerste stap moet zetten. IsraŽl heeft immers niks te vrezen met zijn machtige leger, en wat kun je van de onderdrukte en wanhopige Palestijnen verwachten? De oplossing ligt bij IsraŽlische concessies: als de Palestijnen uitzicht op een betere toekomst hebben zullen zij zich vanzelf matigen en verliezen de extremisten hun invloed.

Het is wishful thinking en naÔviteit op zijn best. IsraŽls leger is niet zo onoverwinnelijk als het zou willen, en bovendien is ongelijke guerrilla-achtige oorlogsvoering in dichtbevolkt gebied nauwelijks te winnen, vooral niet als burgerdoden IsraŽl zwaar worden aangerekend, terwijl de andere kant bewust vanuit stedelijk gebied opereert en burgers als menselijk schild gebruikt, en zijn aanvallen zelf juist vaak op burgers richt.

Bovendien zijn IsraŽls grenzen - wanneer het zich naar de pre-1967 grenzen zou terugtrekken - extreem kwetsbaar: op zijn smalst zou het slechts 20 km breed zijn. Vanuit de hoger gelegen Westelijke Jordaanoever zijn de meeste IsraŽlische steden ook met eenvoudige wapens makkelijk te treffen. De IsraŽlische terugtrekking uit Libanon en uit Gaza hebben tot meer, niet minder geweld geleid, en zijn algemeen als teken van zwakte uitgelegd. De meeste Arabieren beschouwen IsraŽl als een kolonialistische staat die geen bestaansrecht heeft. Ondanks de erkenning van IsraŽl door de PLO, en het recentelijk gelanceerde Arabische vredesplan is het twijfelachtig of men daadwerkelijk bereid is het recht van de Joden op zelfbeschikking te erkennen, en IsraŽl als de legitieme expressie daarvan te zien. De nadruk op het 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen, anti-IsraŽl opruiing in de media, ontkenning van de historische connectie van de Joden met het land en vooral Jeruzalem, en Holocaust ontkenningen spreken boekdelen.

Terug naar de vraag: hoe komt het dat dit zo weinig in de media komt, dat IsraŽl veelal wordt neergezet als de partij die geen vrede wil?

Joris Luyendijk heeft meermaals de onmogelijkheid om aan goede informatie te komen in Arabische staten beschreven, omdat de pers niet vrij is en er Łberhaupt geen vrijheid van meningsuiting is en alles geŽnsceneerd is. "Niets is wat het lijkt". In IsraŽl is dit niet - of in slechts geringe mate - het geval, er is een kritische pers, en talloze vredes- en mensenrechtengroepringen en buitenlandse journalisten en activisten hebben vrijelijk toegang tot alles. De impact van dit verschil is groot. Niet alleen is het makkelijker voor journalisten om met opposanten van de regering te spreken en kritiek op de regering te vernemen, men kan zich ook vrijelijk overal bewegen, zowel in IsraŽl zelf als in de bezette gebieden, en zo ongeveer alles filmen wat men wil. Vandaar dat van Palestijnse doden altijd onmiddellijk beelden de aardbol over gestuurd worden, en er uitgebreid materiaal is van wandaden van IsraŽlische soldaten bij checkpoints of politie bij anti-muur demonstraties.

In de recente Libanon Oorlog konden journalisten vrijelijk IsraŽlische soldaten filmen terwijl de Hezbollah volgens een recent onderzoek strikte controle hield over wat gefilmd mocht worden, en slechts het filmen van Libanese burgerslachtoffers toestonden.

Foreign correspondents were warned, on entry to the tour, that they could not wander off on their own or ask questions of any of the residents. They could only take pictures of sites approved by their Hezbollah minders. Violations, they were told, would be treated harshly. Cameras would be confiscated, film or tape destroyed, and offending reporters would never again be allowed access to Hezbollah officials or Hezbollah-controlled areas.

...The cameramen didnít need Hezbollahís permission to film the devastation, but if in the wreckage they saw young men with guns, they were warned not to take pictures of these Hezbollah fighters, else their cameras would be confiscated and they might run into trouble returning to Beirut - an indirect warning, which most reporters took seriously... Throughout the conflict, the rarest picture of all was that of a Hezbollah guerrilla. It was as if the war on the Hezbollah side was being fought by ghosts.

...Rarely did the media use photographs to show that Hezbollah fired its weapons from residential neighborhoods in clear violation of international law. This was rare, because Hezbollah did not allow reporters to film such military activity.


Hiermee hangt samen het gebruik van zogenaamde 'stringers' door journalisten in een gebied dat zij niet kennen en waar zij de taal niet spreken. Deze mensen, veelal lokalo's, wijzen journalisten de weg en tolken, maar zijn vaak verre van neutraal, en staan achter de 'vrijheidsstrijders' of clans die in hun regio machtig zijn. Journalisten zijn vaak erg afhankelijk van hun bronnen, en in gevaarlijk gebied moeten zij extra oppassen de juiste mensen te vriend te houden.

Journalisten, en de media Łberhaupt, focussen op de huidige situatie en het lukt al vaak niet die enigszins reŽel onder ogen te krijgen. Voor de achtergronden van een conflict en de geschiedenis is vaak weinig ruimte. Het is opvallend (en verbluffend) hoeveel feitelijke onjuistheden er vaak zitten in de enkele artikelen die hier wel aandacht aan besteden, en hoezeer die gekleurd zijn door de waarnemingen van de journalisten. In de huidige situatie zijn de Palestijnen slechter af dan de IsraŽli's; voor veel Palestijnen is een normaal leven niet mogelijk. Hun leven wordt beheerst door enerzijds de bezetting, de 'muur', en de vele restricties die IsraŽl hen oplegt als bezettende macht, en anderzijds door de strijd tussen rivaliserende clans. Het is niet ongevaarlijk te weigeren je huis beschikbaar te stellen aan militanten of als wapenopslag te laten gebruiken, en het is erg aantrekkelijk om mee te werken aan de wapensmokkel als je werkloos bent en 5 kinderen moet voeden.

De Palestijnen worden dus als de underdog gezien, en hun ellende wordt al gauw afgezet tegen de relatieve welvaart van IsraŽl en met name de rijkdom van sommige kolonisten, die op een paar kilometer afstand van een vluchtelingenkamp in keurig nette middle class gemeenschappen leven. Tussen het welvaartsverschil van IsraŽli's en Palestijnen wordt al te gemakkelijk een causaal verband gelegd. Er wordt gesuggereerd dat de ellende van de Palestijnen met name door IsraŽl wordt veroorzaakt. Hoewel ik absoluut voor ontruiming van de meeste nederzettingen ben, heb ik mijn twijfels of zij in hoofdzaak de ellende van de Palestijnen veroorzaken. Afgezien van de afscheidingsbarriŤre en de checkpoints, maatregelen in reactie op de tweede Intifada, waren de Palestijnen vůůr de IsraŽlische bezetting niet beter af, integendeel. De levensstandaard van de Palestijnen nam toe na 1967, en IsraŽl bevorderde de bouw van scholen en ziekenhuizen en gezondheidsklinieken.

Journalisten zijn doorgaans kritisch naar 'de macht', vooral linkse journalisten. In de bezette gebieden is IsraŽl de baas, en dus wordt het verantwoordelijk gesteld voor de meeste problemen. Bij sommigen speelt ook een anti-kolonialistische visie mee: het IsraŽlisch-Palestijns conflict wordt als een Noord-Zuid conflict geÔnterpreteerd, waarin het Zuiden, de Palestijnen, de gekoloniseerde, uitgebuite partij zijn en IsraŽl de kolonisator. Ook de geschiedenis wordt in dat licht herschreven: IsraŽl wilde vanaf het begin zoveel mogelijk land met zo min mogelijk Arabieren erop, en was continu uit op expansie. In toenemende mate wordt IsraŽl vergeleken met Zuid-Afrika onder het Apartheidsregime.

Volgens Joris Luyendijk is terreur spectaculairder, mediagenieker zo je wil, dan de bezetting. Inmiddels is het aantal zelfmoordaanslagen sterk gedaald, mede als gevolg van de barriŤre en de checkpoints. De Palestijnen hebben, met hulp van deze laatste, inmiddels geleerd hoe de bezetting in hun voordeel uit te beelden: wie kent de beelden niet van rijen eindeloos wachtende Palestijnen bij een checkpoint, met op zijn best onverschillige en soms ronduit wrede IsraŽlische soldaten, die de Palestijnen soms moedwillig in de hitte laten zitten, zonder water uiteraard? De 'muur' figureert in iedere reportage over het conflict. Veelvuldig wordt gewezen op de vernietiging van olijfbomen door kolonisten, of door het leger om een nieuw stuk muur te bouwen, Palestijnen vertellen over de dagelijkse vernederingen, over hoe ze 's nachts van hun bed worden gelicht omdat IsraŽl op jacht is naar 'wanted men'. Palestijnen zouden voor niks worden opgepakt, bij de grens moet hun oogst dagen wachten zodat ze verpietert, Palestijnse vrouwen die hoogzwanger zijn worden bij de checkpoints tegengehouden, en na een legeroperatie zou IsraŽl bewust Palestijnse ambulances de toegang verhinderen waardoor gewonden doodbloeden. De beschuldigingen zijn schier eindeloos, en zelden wordt er de ruimte gegeven voor een fatsoenlijk weerwoord. Zelden is er aandacht voor de vele IsraŽlische soldaten die er alles aan doen burgerdoden te voorkomen - soms met de eigen dood als gevolg, de vele Palestijnen die in IsraŽlische ziekenhuizen worden behandeld, de explosieven die regelmatig bij de checkpoints worden gevonden, de antisemitische propaganda in Palestijnse en Arabische media.

Het is in feite precies andersom als Luyendijk beweert: verijdelde Palestijnse aanslagen en de wil grote aantallen IsraŽli's te vermoorden laten zich moeilijker in beelden vangen dan de muur en IsraŽlische tanks en soldaten.

Nadat IsraŽl decennialang op onze steun kon rekenen, en de wens van de Arabische staten haar te vernietigen het discours bepaalde, zijn de rollen nu omgedraaid. De Palestijnen zijn het slachtoffer, de David geworden tegenover de IsraŽlische Goliath. Ik wil hier niet een terugkeer naar het oude narratief bepleiten, naar een kritiekloze acceptatie van alles wat IsraŽl doet. Maar de weegschaal is wel erg naar de andere kant doorgeslagen. En het rare, trieste ook, is dat desondanks velen, waaronder Luyendijk, beweren dat de media nog steeds vooral de IsraŽlische kant van de zaak weergeven.

Ratna Pelle

Lees ook:
Tegenlicht: Joris Luyendijk over de media oorlog in het Midden-Oosten
Tegenlicht: de balans van Joris Luyendijk


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.